Zacznij tutaj Epson Emp 703

The Epson EMP 703 is a powerful, all-in-one business solution from Epson that is designed to help businesses of all sizes increase their productivity. Thanks to its small footprint and easy setup, the Epson EMP 703 is an ideal choice for businesses that don't want to sacrifice performance for portability. It offers an impressive range of features, including a color LCD display, a multitasking processor, and built-in wireless printing capabilities. The Epson EMP 703 also offers an impressive list of productivity-enhancing features, such as a 50-sheet automatic document feeder, dual-sided scanning, and a high-speed USB interface. In addition, the Epson EMP 703 is capable of printing up to 27 pages per minute, making it an ideal choice for businesses that need to produce high-quality documents quickly and efficiently. With its versatility and performance, the Epson EMP 703 is the perfect choice for businesses that need to stay productive on the go.

Ostatnia aktualizacja: Zacznij tutaj Epson Emp 703

Możesz ponownie napełnić pojemnik z tuszem kiedy pojawi się komunikat z ostrzeżeniem na ekranie komputera, a poziom tuszu znajduje się poniżej dolnej linii w pojemniku z tuszem.

Z poziomu komputera można monitorować przybliżone poziomy tuszu oraz przeglądać instrukcje wyświetlane na ekranie dotyczące ponownego napełniania tuszu.

Jeśli konieczne jest ponowne napełnienie, w oknie programu Status Monitor należy kliknąć przycisk How to (Jak). Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby ponownie napełnić tuszem.

Więcej informacji na temat ponownego napełniania tuszem z poziomu komputera podano w poniższym rozdziale.
Patrz Używanie programu EPSON Status Monitor 3 (dla systemu Windows)

Uwaga:

Nie należy otwierać opakowania z pojemników dopóki nie zaistnieje potrzeba ich wykorzystania.

Na rysunkach przedstawiono sposób ponownego napełnienia czarnego tuszu. Jednak instrukcje te dotyczą w tym samym stopniu pozostałych tuszy.

Upewnić się, że lampka zasilania  jest włączona, ale nie miga.

Odblokuj jednostkę pojemników z tuszem z drukarki i połóż ją.

Nie ciągnij za pojemniki.

Otwórz pokrywkę jednostki pojemnika z tuszem i następnie zdejmij zatyczkę pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/l200/html/images/hc8160015h. gif"/>

Uważaj, aby nie rozlać tuszu.

Upewnić się, że kolor pojemnika z tuszem pasuje do koloru tuszu, który chcesz ponownie napełnić. com/onlineguides/pl/l200/html/files/step_4. gif"/>

Odczep górną część zatyczki, zdejmij ją, usuń plombę z pojemnika i następnie załóż zatyczkę. com/onlineguides/pl/l200/html/images/hc8160016h. gif"/>

Nie usuwać górnej części zatyczki. Jeśli tusz pozostanie w pojemniku z tuszem po napełnieniu pojemnika, za pomocą górnej części zatyczki zamknij pojemnik. com/onlineguides/pl/l200/html/files/step_5. gif"/>

Napełnij pojemnik z tuszem tuszem o odpowiednim kolorze do górnej linii na pojemniku. com/onlineguides/pl/l200/html/images/hc8160017h. gif"/>

Jeśli tusz pozostanie w pojemniku z tuszem po napełnieniu pojemnika do górnej linii, nałóż zatyczkę i przechowaj pojemnik w pozycji pionowej do późniejszego wykorzystania. com/onlineguides/pl/l200/html/files/step_6. gif"/>

Zainstaluj zatyczkę w pojemniku z tuszem i następnie zamknij pokrywę jednostki pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/l200/html/images/hc8160018h. gif"/>

Zablokuj pojemnik z tuszem w drukarce. com/onlineguides/pl/l200/html/images/hc8160019h. com/onlineguides/pl/l200/html/files/step_8. gif"/>

Potwierdź ID wskazane na pojemniku, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu wprowadzenia ID i zakończenia procedury ponownego napełniania. com/onlineguides/pl/l200/html/images/cc8165040u. gif"/>

Uwaga:

Niektóre ustawienia programu Epson Scan mogą być niedostępne lub szare, w zależności od możliwości skanera lub wybranych ustawień.

Nie można uruchomić programu Epson Scan

Sprawdź, czy lampka On pali się.

Wyłącz komputer i skaner, a następnie sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do obu urządzeń.

Skaner może nie działać prawidłowo, jeśli komputer znajduje się w trybie gotowości (Windows), lub trybie uśpienia (Mac OS X). Uruchom ponownie program Epson Scan i spróbuj zeskanować dokument.

Skaner może nie działać prawidłowo, jeśli uaktualniono system operacyjny, lecz nie zainstalowano ponownie programu Epson Scan. Odinstaluj program Epson Scan według opisu w Odinstalowywanie oprogramowania do skanowania. Następnie należy go ponownie zainstalować, postępując zgodnie z instrukcjami na arkuszu Start Here (Rozpocznij tutaj).

W programie Windows Device Manager (Menedżer urządzeń), sprawdź czy nazwa zainstalowanego skanera pojawia się na liście Imaging devices (Urządzenia przetwarzania obrazu) bez znaku zapytania(? ) czy wykrzyknika (! ). Jeśli przy nazwie skanera widoczny jest jeden z tych znaków lub skaner występuje jako Unknown device (Nieznane urządzenie), odinstaluj program Epson Scan według instrukcji z rozdziału Odinstalowywanie programu Epson Scan.

Oprogramowanie skanera nie działa poprawnie

Upewnij się, że komputer wyposażony jest w wystarczającą ilość pamięci oraz że spełnia inne wymagania systemowe oprogramowania. Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja komputera i oprogramowania.

W systemie Windows, sprawdź, czy skaner występuje więcej niż jeden raz w narzędziu Scanners and Cameras (Skanery i aparaty fotograficzne). Wykonaj następujące czynności:
Windows Vista:
W oknie Control Panel (Panel sterowania) kliknij dwukrotnie ikonę Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk) w Control Panel (Panel sterowania), a następnie kliknij dwukrotnie na ikonę Scanners and Cameras (Skanery i aparaty fotograficzne). Usuń ikonę skanera i ponownie zainstaluj program Epson Scan postępując zgodnie z instrukcjami na arkuszu Start Here (Rozpocznij tutaj).
Windows XP:
Klknij dwukrotnie na ikonę Scanners and Cameras (Skanery i aparaty fotograficzne) w Control Panel (Panel sterowania).
Windows 2000:
Kliknij dwukrotnie na ikonę Scanners and Cameras (Skanery i aparaty fotograficzne) w Control Panel (Panel sterowania). Usuń ikonę skanera z listy zainstalowanych urządzeń i ponownie zainstaluj program Epson Scan postępując zgodnie z instrukcjami na arkuszu Start Here (Rozpocznij tutaj).

Skaner może nie działać prawidłowo, jeśli komputer znajduje się w trybie gotowości (Windows), lub tryb uśpienia (Mac OS X). Instrukcje dezinstalacji i ponownej instalacji zawiera rozdział Nie można skanować w trybie Tryb automatyczny

Program Epson Scan może nie być w stanie wykryć obrazów z filmu, a klatki mogą być odcinane lub grupowane w nieoczekiwany sposób. Może to się zdarzyć w następujących przypadkach:

Obrazy mają ciemne tło.

Obrazy mają bardzo jasne tło.

Obrazy panoramiczne i obrazy o normalnym rozmiarze skanowane są jednocześnie.

Należy zastosować jedno lub kilka z następujących rozwiązań:

Upewnij się, że dokument leży prawidłowo na tacy dokumentów skanera. Szczegółowe informacje zawiera broszura.

Spróbuj przeprowadzić skanowanie w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny). Instrukcje dotyczące zmiany trybów skanowania zawiera rozdział Zmienianie trybu skanowania.

Skanowanie z użyciem funkcji Miniatura

Upewnij się, że dokument leży prawidłowo na tacy dokumentów skanera.

Skanowanie trwa zbyt długo

Komputery wyposażone w port USB 2. 0 (o wyższej szybkości) skanują szybciej, niż komputery wyposażone tylko w porty USB 1. 1. Jeśli wykorzystywany jest port USB 2. 0, sprawdź, czy spełnia on wymagania systemowe. Aby wyświetlić szczegóły kliknij Dodatek w prawym górnym rogu okna Przewodnik użytkownika, następnie kliknij Informacje o urządzeniu, Wymagania systemowe.

Obrazy są obrócone nieprawidłowo

Upewnij się, że dokumenty lub zdjęcia są prawidłowo położone na tacy dokumentów skanera.

Spróbuj wyłączyć lub włączyć ustawienie Auto Photo Orientation (Automatyczna orientacja zdjęcia). Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, kliknij przycisk Customize (Dostosuj) w przypadku skanowania w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) lub przycisk Configuration (Konfiguracja) w przypadku skanowania w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny).

Funkcja Auto Photo Orientation (Automatyczna orientacja zdjęcia) nie będzie działać w przypadku skanowania stron gazet lub czasopism, dokumentów, ilustracji lub grafiki liniowej. Ta funkcja nie będzie również działać podczas skanowania obrazów, których dowolny z boków jest równy 5, 1 cm lub krótszy.

Funkcja Auto Photo Orientation (Automatyczna orientacja zdjęcia) może działać nieprawidłowo, jeśli twarze widoczne na obrazie są bardzo małe, nie są zwrócone na wprost lub są to twarze niemowląt. Działanie tej funkcji może być także nieprawidłowe w przypadku skanowania obrazu wnętrza, na którym nie są widoczne twarze, obrazu przedstawiającego krajobraz, na którym niebo nie znajduje się w górnej części obrazu lub obrazów zawierających jasne miejsca lub obiekty poza górnym obszarem obrazu.

W przypadku skanowania w trybie podglądów Thumbnail (Miniatura) (tylko w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny)) wybierz obraz i kliknij ikonę obrotu , aby obrócić obraz. Instrukcje zawiera rozdział Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania.

 • Jak podłączyć projektor Epson tw 5400 do dekodera NC+

  Witam. Mam pytanie do osób które podłączały dekoder nc+ ja mam wifi box z dyskiem stojącym na górze do projektora poprzez kabel hdmi. Ja zakupiłem kabel 10 m i niestety na dekoderze pojawia się hoff. Brak obrazu. Jaki musi to być kabel hdmi żeby pojawił się obraz. [/center]

  Połączenia urządzeń 24 Lut 2020 17:05Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 465

 • Projektor Epson EB-S02 + blu-ray Sony BDP-S1200 + konwerter - zanik sygnału

  Witam serdecznie!Temat wygląda następująco - chciałbym połączyć ze sobą projektor Epson EB-S02, odtwarzacz blu-ray Sony BDP-S1200 oraz głośnik August SE50 tak, żeby zestaw służył zarówno do oglądania filmów na Blu-ray/DVD jak i słuchania muzyki z płyt CD przy wyłączonym projektorze.Jako, że...

  RTV Użytkowy 01 Lut 2015 23:10Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1401

  Połączenie projektora EPSON EH-TW 5350 z amplitunerem Pioneer VSX-930

  Szanowni,podłączenie jest następujące:Konsola Xbox - HDMI IN1, UPC Horizon - HDMI IN 3 (SAT/TV, testowałem też inne porty - bez zmian)Te dwa komponenty podłączone są do amplitunera Pioneer VSX-930.Z amplitunera OUT1 - TV, OUT2 - projektor.Gdy uruchamia się konsolę nigdy nie ma problemu...

  16 Lis 2017 10:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 657

  Projektor Epson EB-X6 wyłącza się

  Witam!Mam problem z lampą tego projektora (zamiennikiem), którą kupiłem na aliexpress kilka miesięcy temu. Na początku wszystko było ok teraz projektor wyłącza się po około 5-8 minutach działania jest lampka czerwona od lampy, wentylatory przyspieszają. Próbowałem oczywiście to obejść wiem jak oszukać...

  Projektory DLP i LCD 19 Sty 2021 21:41Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 834

  Połączenie projektora Epson z kinem domowym Panasonic i laptopem Samsung

  Witam serdecznie.Posiadam od niedawna kino domowe oraz projektor, wszystko działa świetnie, ale chciałbym odtworzyć coś np. z HBOGO z laptopa. I tutaj pojawia się problem - jak najefektywniej podłączyć laptop aby dźwięk szedł przez głośniki kina domowego, a obraz przez rzutnik?Jeśli chodzi o...

  09 Lis 2016 11:40Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1899

  Projektory Epson Pro Cinema 6020UB i Home Cinema 5020UB/5020UBe

  Firma Epson przedstawiła dwa nowe modele projektorów Full HD z technologią Bright 3D Drive Technology przeznaczonych do kina domowego. Są to modele Pro Cinema 6020UB i Home Cinema 5020UB/5020UBe. Obydwa modele mają możliwość konwersji z 2D do 3D oraz dołączone dwie pary okularów RF 3D, które...

  Newsy 10 Wrz 2012 16:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 918

  Okresowe załączanie / wyłączanie projektora EPSON EB-535W

  A nie wystarczyło podłączyć projektor do sieci LAN/WiFi i skorzystać z oprogramowania Epsona by skonfigurować automatyczne włączanie? Można nawet ustawić inne plany dla różnych dni w roku. Zdaje się też, że można skorzystać ze złącza RS232 w projektorze. Projektorem można też sterować przez sieć za pomocą...

  DIY Konstrukcje 14 Lis 2019 16:01Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2070

  Projektor Epson EH-TW5100 nie widzi źródła sygnału

  Dzień dobry.Mam problem z projektorem Epson EH-TW5100. Chodzi o to, że nagle przestał widzieć źródło sygnału, które jest podpięte pod HDMI i nie wyświetla obrazu z urządzenia podpiętego pod projektor. Samo urządzenie działa poprawnie i wyświetla obraz startowy z ustawieniami. Nie widzi tylko urządzeń...

  14 Cze 2022 06:45Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 576

  Jak połączyć dwa projektory Epson emps3 i Nec lt35?

  Witam. Czy można podłączyć do projektora Epson emp s3 balast lampy z projektora Nec lt35?

  Początkujący Naprawy 25 Maj 2017 18:37Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 402

  Projektor Epson EB-U32 połączenie przez WiFi

  Witam,Mam pytanie jak w temacie, jak przesłać obraz przez WiFI na ten projektor Epsona?Projektor podłączyłem do wifi, moge go pingnac z komputera czy z routera tylko nie mam zielonego pojecia jak przesłać na niego obraz? Uzywam windowsa 10, przy przełączeniu na ekran zewnętrzny moge tam wybrac...

  23 Cze 2017 12:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1059

  Projektor Epson+TV Samsung+dekoder+sobwoofer Samsung+dvd jak połączyć?

  Witam.Jak połączyć urządzenia projektor Epson+TV Samsung+dekoder+subwoofer Samsung+dvd?Jak połączyć żeby dźwięk szedł z subwoofera kiedy oglądamy obraz z projektora? Bez projektora wszystko działało a teraz zrobił się problem.Czy wszystko można podłączyć hdmi?

  12 Lut 2015 14:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1059

  Dekoder ECHOSTAR DSB-616 oraz projektor EPSON EMP-S3

  Jest podstawowy warunek: aby jakikolwiek odbiornik, czy to projektor czy telewizor działał po S-Video, podłączone do niego urządzenie musi posiadać wyjście z takim sygnałem. Tego w Echostarze niestety nie ma.Obawiam się że pozostaje ci podłączenie przez Composite Video, bo Echostar nie wysyła...

  SAT Serwis 12 Cze 2006 17:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1436

  Projektor EPSON EMP-S3 a telewizor Panasonic.

  Witam... mam pytanie w jaki sposób podłączyć projektor z TV bym mógł oglądać program z projektora.... chodzi mi pod jakie wejście co podłączyc... probowałem kablem chinch ( męski-męski video-video) ale lipa... a co z gniazdem na projektorze S-Video? Pozdrawiam

  Początkujący Serwisanci 04 Lis 2007 18:25Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1086

  Pilot, panel sterujacy do projektora Epson 7350

  jeżeli już wiem tzn. opis pinów tj. Txd, Rxd, DTR, masa czy to w pc czy w projektorze czy to wystarczy do połączenia się z projektorem. Jak się podłączyć tzn. jaki program lub sposób

  28 Lut 2011 20:18Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2047

  Projektor EPSON - Amplituner + TV + projektor + rozdzielacz HDMI = brak obrazu

  To dlaczego gdy mam podłączoną przejściówkę w amplitunerze a do niej tv i projektor to wszystko działa pięknie gdy uruchomiony jest dekoder?Zapytaj się tego, co to sprzedaje.A zapomniałem, to się ma sprzedać, działać nie musi - przecież wielokrotnie już w innych wątkach ten sam "adapter" był...

  19 Gru 2014 18:52Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 5031

  Projektor EPSON EMP-7900 - Po chwili wyświetlania obrazu się wyłącza

  Proponowałbym zrobić tak:Na złaczu CN1601 5 pin są prawdopodobnie 3 sygnały, 5v i masa (nie mam schematu)lamp on - sygnał idzie z procesora do balastu, procesor włącza balastlamp ok- sygnał idzie z balastu do procesora, balast informuję o tym że lampa świecieco mode- sygnał idzie z procesora...

  28 Gru 2017 22:04Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2295

  Projektor Epson EMP-TWD10 - Uszkodzony zasilacz

  Ostatnio wpadł mi w ręce ww projektor.Stan nieznany.Po podłączeniu do prądu na chwile mrugnęła dioda standby.Po otworzeniu i rozebraniu na części zauważyłem uszkodzenia w zasilaczu tj. :-mosfet po stronie wtórnej na szynie 5v lub 3v3 - wymienione-tranzystory sterujące transoptorami...

  23 Maj 2013 14:29Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1821

  Brak obrazu na projektorze Epson tw750

  Witam wszystkichChciałem podłączyć projektor do dekodera tv niestety kabel jaki kupilem High Speed HDMI z Ethernet 15m nie działa czy potrzebuje jakiegoś innego kabla hdmi?

  19 Mar 2022 10:28Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 267

  TV BOX i projektor EPSON - na kablu HDMI tylko stereo

  Optyczny mam podłączony pod ekstraktor, czyli hdmi z przystawki do ekstraktora, z ekstraktora ( tam jest taki przełącznik na dźwięk 5. 1)rozdziela optyk do amplitunera zaś hdmi na rozdzielacz sygnału na dwa źródła ( tv lub projektor). Pewnie jest prostsze rozwiązanie żeby to tak połączyć ( jakiś...

  12 Lut 2023 13:59Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 207

  tuner ferguson t65 i projektor epson tw5900

  podłączyłem po kablu hdmi i obraz jest super w hd ale dżwięk non stop przerywa. czy powinienem inaczej podłączyć, czy to może być kwestia słabego sygnału z tuneraZgodnie z regulaminem naszego forum należy dbać o szacunek dla języka polskiego w swoich wypowiedziach. Przypominam również o punkcie...

  15 Cze 2012 00:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 799

  Podłączenie drukarki EPSON TM-T88II

  Znalazłem sklep w którym są różne karty rozszerzeń znalazłem też na usb akurat tym sklepie jest dosyć tanio.Ta karta ma ponoć różne zastosowanie do projektorów I drukarek epson I tyle tam piszę nie ma podanego z jakimi modelami może pracować ta karta.Czy może być ta karta?...

  Drukarki, ksero Początkujący 03 Mar 2021 10:19Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 1044

  Projektor Epson S1 Uszkodzony zasilacz - element zagadka

  Bardzo dziękuję za podpowiedzi, myślałem że może po oznaczeniach można to rozpoznać bo przecież taki warystor czy termistor moze mieć kilka paramterów np napięcie, chrakterystykę rezystencji itd.Czyli nawet jak będe wiedział jak to jest podłączone i co to jest to czeka mnie metoda prób i błędów...

  30 Paź 2008 15:11Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2111

  Pomysł na podłączenie projektora LG HW 300Y w ogrodzie

  Ja podobnie planuję:) Mam Epsona z Chińską lampą za 100zł i też będę wyświetlał. Sprawdź czy twój dekoder z cyfry ma wyjście video (chinch) i tak to podłącz ( o ile projektor ma takie wejście) a jeżeli dekoder takiego wyjście nie posiada to pozostaje wyciągnięcie jego sygnału przez scart.Jak długi...

  07 Lip 2014 09:09Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3239

  Projektor Epson emp-s3 - pękła lampa

  To ma być palnik:) ma być kulka na środku a nie sprężynka jak w zwykłej zarówce. A wymienić trzeba tak że najpierw musisz zmierzyć jakoś gdzie jest środek kulki oryginalnej lampy jeśli to jakoś zmierzysz możesz wydłubywać oryginalną lampę. Wyciągasz palnik xenonowy z plastikowej oprawki uważając żeby...

  06 Lip 2012 21:03Odpowiedzi: 35 Wyświetleń: 13452

  Dlaczego projektor Epson EH-TW650 nie startuje?

  Witam. Mam pytanie dotyczące projektora EPSON EH-TW650. Po podłączeniu do sieci świeci się na niebiesko Power LED i nic innego. Według opisu, jest w stanie gotowości albo czuwania. Naciskając Power, obojętnie czy na projektorze czy na pilocie, przygaśnie tylko niebieski led i świeci dalej. Projetkor...

  13 Paź 2022 02:30Odpowiedzi: 38 Wyświetleń: 1353

  projektor EPSON i laptop - jak podłączyć laptop z routerem i projektorem (wifi)

  Sprzęt:Laptop dell g3 system 10router funbox z orangeprojektor epson eb-w42czy istnieje możliwość podłączenie do komputera jednocześnie za pomocą wi fi routera i projektora aby był internet podczas wyswietlania?łącząc się przez aplikacje z projektorem rozłącza wifi.

  11 Lis 2020 18:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 549

  Podłączenie dekodera aster z projektorem epson s-52

  Ma ktoś jakiś pomysł, jak podłączyć razem te urządzenia? Aster ma dwa wyjścia scart, a projektor ma vga, chinche, s-video, i usb. Próbowałem połączyć przejsciowka euro chinch do dekodera i kablem chinchowym razem. Projektor nic nie wykrywa, ale za pomocą tego kabla udało mi się połączyć dvd z projektorem...

  SAT Technika Satelitarna 26 Sty 2009 14:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1097

  Dekoder DVB-T Ariva T65 plus projektor Epson EH-TW5910 podłączenie?

  Posiadam dekoder naziemnej telewizji cyfrowej Ariva T65. Mam też projektor kina domowego Epson EH-TW5910. Obydwa urządzenia posiadają wejścia/wyjścia HDMI (projektor - nawet dwa). Aż się prosi o połączenie ich kablem HDMI. Niestety, przy takim połączeniu zamiast dźwięku mam "stukanie".Nadmieniam,...

  09 Kwi 2013 07:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1596

  EPSON EMP-TW20 - Podłączenie Projektora VGA/S-Video + 2 Monitory DO Komputera

  Za wiele możliwości kolega nie ma. Standardowa karta graficzna zapewnia połączenie tylko dwóch urządzeń, mimo trzech gniazd wyjściowych.Połączenia równoległego VGA sugerowałbym nie próbować - prowadzi do zwykle do chaosu na linii - komputer(karta) i podłączonych do danego wyjścia urządzeń.choć...

  22 Paź 2015 10:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 882

  Projektor Epson EH-TW5300 - podłączenie głośników

  Poszukuję pomocy w temacie podłączenia głośników. Wykonałem instalację kinową w niedużym pokoju. Najpierw może opiszę jaki jest stan.Pomieszczenie mniej więcej w prostokącie ok. 6m na ok. 4m. Na środku zawieszona stopa do sufitu i do niej przymocowany projektor Epson EH-TW5300. Ekran rozwijany...

  07 Cze 2018 21:35Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 6495

  - Podłączenie amplitunera Pioneer VSX-930 i projektora Epson EH-TW 5350

  04 Mar 2019 10:53Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 843

  Projektor Epson eh-tw5300 - Brak sygnału po podłączeniu do splitera hdmi

  Cześć, mam taki setup:4 urządzenia (dekoder upc, ps4, adroid tv i nitendo switch)podłączone do 4x2 martix hdmi spliteri stad rozdzielone na tv samsung i projektor viviteki super, wszystko działaale zmieniam projektor na Epson eh-tw5300 i lipa bo nie ma sygnału ani na tv ani na projektorze...

  13 Cze 2022 09:15Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 252

  Jak połączyć Dekoder UPC do projektora

  Mam taki problem.Chcę podłączyć projektor epson eh tw-450 z Dekoderem UPC (bez hdmi) - najchętniej nie bezpośrednio, ale przez kino domowe ( grundig cenemo).Zacznę od wejść i wyjść urządzeń.Projektor wyposarzony w wejscia: D-SUB (ma być zajęte przez komputer), SVIDEO, VIDEO - chinch,...

  27 Wrz 2020 19:12Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5313

  Epson EB-e10 / laptop HDMI / amplituner Onkyo TX-SR307 - jak podłączyć?

  Dzień dobry wszystkim,szukam pomocy w podłączeniu:projektor EPSON EB-E10- złącza HDMI oraz VGAamplituner ONKYO TX-SR307- optyczne, HDMI, USBlaptop DELL Latitude 3330- HDMI, USB, VGAgłośnik PANASONIC SC-HTB250 Soundbar-optyczne, HDMI, USBChciałbym połączyć wszystkie poniższe podzespoły.Głośnik...

  13 Wrz 2022 11:41Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 108

  Połączenie: kino domowe, laptop, projektor.

  WitamProsze Was o pomoc, jak podłączyć projektor (Epson EH-TW5350), laptopa do kina domowego (Samsung HT-J4550). Gniazda do podlaczenia pokazane sa na zdjeciach dla projektora i kina domowego. Jak zrzucam ekran z laptopa na projektor (bezprzewodowo) a do projektora (Audio out) za pomoca chincha podlacze...

  11 Sie 2016 08:11Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4989

  Epson TW9400W, Xiaomi Mi Box S - Brak sygn. przy połączeniu Xiaomi z Epsonem przez WirelessHD Transm

  Dzień dobry,Posiadam od jakiegoś czasu projektor Epson TW9400W, w zestawie z nim dostałem WirelessHD Transmitter (załączam do posta zdjęcia transmitera). Do transmitera podłączoną mam przez hdmi konsolę, czasem laptop (HDM In). Z transmiterem połączony jest projektor EPSON (HDMI Out) oraz soundbar...

  05 Wrz 2022 11:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 177

  Epson EMP-82 - Brak prawidłowych kolorów przez d-sub, niedziałające przyciski

  Witam mam projektor Epson EMP-82. Po podłączeniu przez kabelek video jest wszystko ok, jednak po podłączeniu do laptopa przez d-sub na ekranie mam strasznie dużo czerwonego koloru, natomiast zieleń i niebieski występują w śladowych ilościach. Sprawdziłem na dwóch kablach i laptopach, efekt ten sam. Zaznaczam,...

  21 Gru 2015 15:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2181

  Epson TW-450 - Żółty pionowy pasek po lewej stronie

  Witajcie forowicze,tradycyjnie problem nietypowy. Projektor Epson TW-450 po tygodniowej przerwie w użytkowaniu wyświetla żółty, pionowy pasek po lewej stronie obrazu.Kwestia kabli wydaje się nie mieć znaczenia - zmieniałem kable z HDMI na DVI-HDMI i by ostatecznie rozstrzygnąć kwestię (pechowo...

  26 Maj 2015 08:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2850

  EPSON 7350, problem z odpaleniem lampy.

  Otóż stałem się posiadaczem tytułowego projektora EPSON 7350. Zakupiłem go bez pilota i panelu sterowania. Posiada natomiast lampę, która wygląda prawie jak nowa, lecz według układu który opisze później ma przepracowane 2000h.OBJAWY:Projektor po włączeniu przewodu zasilającego zaczyna...

  11 Maj 2011 21:44Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1774

  Epson EMP-505 - Mrugająca dioda temperatury

  Jakiś czas temu stałem się posiadaczem projektora Epson EMP-505.Kupiłem go ze sprawną lampą, aczkolwiek na umarciu oraz z błędem przegrzewania się.Wg sprzedawcy lampa po 40min pracy się wyłączała. Na dzień dobry wyczyściłem filtr powietrza,założyłem ponownie, projektor pracował...

  07 Paź 2012 13:33Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1938

  EPSON EMP-X3 - Źle wyświetlane kolory

  Dostałem w prezencie praktycznie nowy projektor EPSON EMP-X3.Kolega powiedział mi, żebym wziął sobie go na części "bo lampa jest zepsuta i się nie opłaca naprawiać".Podłączyłem urządzenie i nie jestem pewny czy to na pewno jest uszkodzona lampa.W wyświetlanym obrazie przeważa kolor...

  23 Lut 2014 11:55Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3126

  EPSON EB-2250 - Rozdzielczość "na stałe"

  Czy ktoś podpowie jak ustawić w projektorze epsona eb-2250 na stałe rozdzielczość? Potrzebuje zablokować w projektorze rozdzielczość na 1920x1080. Standardowo jest tam 1920 x 1200 ale mnie to nie urządza. Do projektora będą podłączone różne nadajniki i potrzebuję unormować obraz, żeby...

  14 Lip 2017 08:35Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1377

  PC-Amplituner VSX420-Projektor - Dźwięk tylko w projektorze zamiast amplitunera.

  Podłączyłem komputer z systemem WIN 10 Gforce 1050 ti do amplitunera Pioneer VSX-420 za pomocą kabla HDMI do jednego z wejść, następnie kolejnym kablem HDMI podłączyłem z wyjścia tegoż amplitunera projektor EPSON EH TW-5300. Problem polega na tym, że dźwięk przekazywany jest przez amplituner...

  30 Maj 2017 21:43Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1362

  laptop-głośniki5. 1- projektor? - jak podłączyć laptop - projektor - głośniki aby

  Cześć.To mój pierwszy raz kiedy zadaję tutaj pytanie, jednak forum okazało się kopalnią informacji w przeszłości więc nieraz czytając odnalazłem odpowiedzi na moje pytania, tym razem jest inaczej.Do meritum,Posiadam wszystko co teoretycznie powinno wystarczyć do odsłuchiwania filmów w 5. 1, niestety...

  12 Sie 2018 19:37Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 324

  Laptop Compaq Presario 1700 nie chce działać z projektorem

  Witam. Kupiłem sobie projektor EPSON EMP-S3. Po podłączeniu do Presario 1700 i wciśnięciu Fn i F3 niestety Epson nie widzi sygnału i nie chce wyświetlać. Czy są gdzies dostępne nowsze sterowniki do karty graficznej ATI RAGE MOBILITY M1? Co tu zrobić? Próbowałem to samo z monitorem od swojego kompa i jest...

  Software serwis 07 Sie 2006 18:52Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1224

  Pioneer vsx-932 - Obraz na projektorze "śnieży"

  Witajcie. Mam problem z podłączeniem obrazu z laptopa (HP Spectre x360 - 13-4120nw) z moim projektorem (Epson EH-TW3200) przez amplituner. Po podłączeniu obraz cały czas śnieży i wariuje jak na załączonym filmiku.Co dziwne, gdy włączam menu ampli, obraz jest stabilny. Gdy podłączam laptopa...

  17 Lut 2018 18:02Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 738

  Yamaha / C+ / Epson - Podłączeni nowego dekodera - brak dzwięku

  W dalszym ciągu mam problem: głośniki trzeszczą na połowę kanałów:roll:Sprzęt:- dekoder wifi premiumbox ADB NCP - 4740SF- amplituner Yamaha RX-E810- projektor Epson EMP-TW1000Do dekodera podłączyłam kable audio za pomocą:- elektronicznego kabla SPDIF (coaxial)- konwertera...

  27 Lut 2016 14:03Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1215

  Hitachi CP-AX2503 - Dziwne zachowanie projektora.

  Raczej to nie jest problem z kondensatorami. Projektor jest za nowy. Jeszcze w żadnym projektorze nie spotkałem się z uszkodzonymi kondensatorami. Projektor pokazuje błąd lampy i nic to nie wnosi do rozwiązania problemu.Obecnie zostawiłem to w takim stanie. Podłączyłem projektor do UPS-a. Po włączeniu...

  14 Sty 2022 09:26Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1368

  Podłączenie PS4 do projektora

  Dzień dobry, mam pytanie czy jest możliwość podłączenia konsoli PS4 do starszego projektora Epson EMP-703? Projektor nie posiada wejścia HDMI, więc będzie potrzebny jakiś konkretny konwerter? Z góry dziękuje za pomoc.

  26 Kwi 2018 15:56Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1737

  Epson EB-X9 - Żarówka - naprawa, podłączenie

  Hej,Żona ma projektor Epson EB-X9, w którym skończyła się po jakimś czasie lampa. Zamówiliśmy nową... i zaczęły się schody a w efekcie katastrofa. Zamiast całego modułu gotowego do wymiany, przyszła goła żarówka. Rozebrałem więc moduł i.... okazało się, że muszę zamienić kabelki do wtyczki miejscami,...

  19 Kwi 2019 04:10Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 432

  bezprzewodowo DVB-T z projekto - Jak podłączyć bezprzewodowo dekoder DVB-T z pro

  Jak podłączyć bezprzewodowo dekoder cyfrowego polastu DVB-T z projektorem Epson EH-TW610?Projektor mam w altanie na dworze oddalonej ok. 20m od dekodera i stąd moje pytanie.Projektor ma wbudowany moduł wifi i jest w zasięgu mojej sieci czy można w jakiś prosty sposób wysłać sygnał telewizyjny...

  DVB-T Początkujący 07 Sie 2020 08:43Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 474

  Laptop 16:9 a projektor 4:3 z tablicą

  Witam zakupiłem laptopa hp HP 620 T4500 2GB 15, 6 HD LED podłączyłem go pod projektor EPSONA modelu nie pamiętam. Projektor ma wejścia tylko vga i chyba s-video. Problem polega na tym że jak przełącze obraz na projektor czy komp i projektor to zjeżdża mi obraz do 4:3 na lapie na tablicy było by nawet...

  Laptopy Hardware 23 Lut 2011 10:24Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1676

  Tablet + Projektor = YOUTUBE, połączenie bezprzewodowe?

  Witam:) Pod sufitem wisi sobie projektor EPSON model EH-TW5300. Jest potrzeba aby połączyć się z nim tak aby wyświetlać youtube (restauracja). Niestety nie wchodzi w grę podłączenie za pomocą kabli. Czy znacie jakąś możliwość bezprzewodowego podłączenia tabletu do tego projektora? Z dźwiękiem nie ma...

  16 Lip 2016 11:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2676

  Jak podłączyć kino, projektor, splitter, konsola

  No tak ma podbicie sygnaluDodano po 8Podłączyłem tak jak mówiłeśKonsola pod amplituner a z amplitunera do projektora i nie ma obrazuPominolem Spliter tzn nie podłączyłem goCo robię nie takJak konsole wpiolem w projektor byl obraz ale jak puścić dzięki na kino domowe? 🤔Dodano...

  09 Lut 2019 09:56Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1605

  Zasilacz, filtr napięcia do projektora - co to za część?

  Tak też właśnie myślałem ale nic mi nie pasuję...To jest projektor epson EB-695Wi. Projektor dostałem uszkodzony, nie ma żadnej reakcji po podłączeniu i próbie włączenia.Oddałem go do naprawy. W międzyczasie postanowiłem poszukać zasilacza (wydawało mi się, że może to być przyczyna).Zdziwiłem się jak...

  Początkujący Elektronicy 27 Wrz 2022 13:31Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 171

  Laptop + projektor multimedialny-- troche lipa

  Laptop gericom na xp prof.Dzisiaj podłączyłem do niego projektor (epson) i lipa bo po naciśnięciu Fn+F4 (kombinacja włączająca wyjście na monitor) komp sie resetował albo włączał się projektor. Wogule nie dało się ustawić go tak aby wyświetlał na ekranie i na projektorze jednocześnie.Zaznaczam...

  Komputery Hardware 26 Sty 2005 16:26

  Tablet HDMI->Projektor VGA - Różowy obraz

  Mam tablet z gniazdem miniHDMI i projektor Epson z wejściem - composite VGAKupiłem przejściówkę HDMI- Konwerter z HDMI do VGA.Po podpięciu pojawia się obraz ale "balans bieli" daje efekt różu.Cały obraz jest różowy.Projektor jest ok - bo po włączeniu MENU barwy wyskakują OK.Po...

  18 Kwi 2019 21:20Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1050

  Jaki projektor z głośnikami do PS4 Slim? Mam dylemat co kupić?

  Mam dylemat czy kupić nowy amplituner czy nowy projektor z głośnikiem. Co Waszym zdaniem lepsze będzie, by podłączyć:- Dekoder C+ z wyjściem optycznym i HDMI- PS4 Slim z wyjściem HDMI (tylko)Jeśli projektor z głośnikiem to jaki? Aktualnie mam zdychający projektor Epson (bez dzięku).

  Audio Domowe Jakie Kupić? 01 Lis 2019 18:32Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 507

  Amplituner, projektor i PC - jak najwydajniej połączyć w jedno?

  Witajcie,przygotowałem nie lada dylemat dla użytkowników forum Elektordy - do "zgrania" są trzy elementy, a dróg jest bardzo wiele: HDMI, DVI, tzw. CINCH i kto wie co jeszcze. Jak wiadomo, nie wszystkie te nośniki tak samo przekazują dalej obraz czy dźwięk, a czasami jedno i drugie. Oczywiście wszystko...

  21 Maj 2015 07:09Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3369

  Zasilacz projektor pali bezpiecznik

  Projektor epsonStał w piwnicy i uległ zawilgoceniu z czego powstały zwarcia na płycie zasilającej.Płyta została umyta, odłączona od reszty podzespołów, niestety po podłączeniu pali bezpiecznik i "korek" wybija. Wylutowałem mostek prostowniczy i sprawdziłem miernikiem. Pokazuje ok. 500 na teście...

  26 Lis 2021 12:01Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 426

  Lenovo Legion Y520 - Podłączenie laptopa do monitora VGA

  Dlaczego uważacie, że przejściówka HDMI->VGA nie sprawdza się?Posiadam dwie takie przejściówki (z Botlanda to dokładnie taka, bo sam ją kupowałem jakieś 5 lat temu, a ta druga to jest tylko tak samo wyglądająca, nie wiem, czy jeden czy więcej producentów produkuje):Tylko ta pierwsza raz zawiodła,...

  18 Sty 2021 13:26Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 699

  Chromecast bez podłączenia internetu. Możliwe

  HUAWEI Mate 10 pro. Rutera nie kojarzę musiałbym spr.Projektor Epson

  31 Sty 2019 10:57Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2184

  EPSON TW3200 i tryb serwisowy - wykasowanie całkowitego czasu pracy lampy

  Gdy usłyszałem koszt naprawy mojego epsona złapałem się za głowę i stwierdziłem że nigdy więcej nie kupie nic tej marki. Nie dam im więcej zarobić. Zacząłem się rozglądać co może być dostępne w podobnym przedziale cenowym. Z góry odrzuciłem wszystkie DLP ze względu na artefakty. Raz widziałem...

  26 Gru 2020 10:14Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 2283

  Jaki zestaw audio pod projektor multimedialny EPSON EB-440

  Witam serdecznie. Chciałbym przedstawić, oczywiście skrótowo, problem jaki mam z dobraniem odpowiedniego wzmacniacza audio (lub samej końcówki mocy), która byłaby sterowana bezpośrednio z laptopa. Otóż szkoła zakupiła nowoczesny projektor multimedialny EPSON EB-440W. Będzie wykorzystywany nie tylko...

  07 Kwi 2012 04:27Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2152

  Epson - Pasy na projektorze

  witam,mam problem z projektorem,po podłączeniu go do komputer stacjonarnego (procesor i3, zasilacz 450 W, GeForce 9800GT) na projektorze (ekranie) pokazują się przemijające pasy, takie "pyłganie". Efekt jest taki sam jak byśmy telefonem chcieli zrobić zdjęcie monitorowi CRT.Zamiast komputera...

  17 Gru 2014 20:51Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1074

  Epson dodaje do linii biznesowej VS trzy nowe projektory: VS210, VS310 i VS315W

  Epson powiększył ostatnio swoją serię projektorów VS, do zastosowań małych firm, o trzy nowe modele: VS210, VS310 i VS315W. Wszystkie trzy nie różnią się wyglądem ani wagą - są białe i ważą 2, 3kg. Dzięki niskiej wadze szczególnie przydadzą się w podróży. Wbudowana lampa ma moc 2600 lumenów...

  27 Sie 2011 19:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 786

  - Podłaczenie projektora i tv dla wielu urzadzeń

  Planuję zmianę systemu podłączeń "domowego kina". Mój obecny system - dekoder upc, playstation3, pc podłączone pod spliter sygnału jako źródła i telewizor i projektor jako wyświetlacze.Zmieniłem projektor i niestety nie widzi sygnału ze źródeł - chyba przez spliter - producent (epson) stwierdził że...

  26 Sty 2017 09:37Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1014

  EPSON - Rozciągnięcie obrazu na całą tablicę interaktywną

  Projektor teraz pracuje w trybie XGA, trzeba go przestawić na SVGAJak projektor coś wyświetla trzeba wejść w menu ustawień trybu i to zmienić, nie da się tam wejść jak projektor jest w trybie poszukiwania sygnału.W niektórych można wywołać opcje auto, najczęściej jak mamy wszystko podłączone, dwa...

  10 Gru 2017 15:18Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5187

  EPSON EMP-S4 - Wykrywanie obrazu

  Witam, przechodząc do sedna mam problem. Mianowicie z obrazem z projektora, podłączony pod komputer działa dobrze ale podłączony do Xiaomi mi box s obraz zaczyna migać a dodam, że używam zakupionego adaptera z VGA do HDMI - Adapter HDMI - VGA NATEC. Posiada ktoś wiedzę w czym tkwi problem? Inny zaś problem...

  13 Maj 2020 12:07Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 294

  Podłączenie dwóch projektorów - Podłączenie dwóch projektorów na jednej sali

  Podłączyłem dwa projektory epson na jednej sai wykładowej. Wszystko ładnie działa.Teraz mam jednak problem. Na owej sali nie zawsze potrzeba aby dwa projektory na raz były włączone. A jak uruchamiam jeden z pilota to automatycznie uruchamia się drugi. Projektory przymocowane są do sufitu,...

  24 Paź 2012 09:41Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2079

  projektor Benq TW523 - Jak go podłączyć do sieci LAN lub WIFI?

  Dzięki niekompetencji Pani z urzędu gminy, szkoła w której pracuję otrzymała projektor Benq TW523, który miał zastąpić wysłużony już Epson EMP 1705, z którego byłem/jestem bardzo zadowolony. Piszę miał, bo nie wiem co mam z nim zrobić, bo pisząc specyfikację projektora, koniecznie miał mieć łączność...

  07 Wrz 2014 16:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2037

  Zakup projektora multimedialnego. Na co zwrócić uwagę?

  Jeśli chodzi o sale to trudno powiedzieć. To zależy od tego jaka zostanie wynajęta.Z tego co patrzyłem to większość rzutników ma rozdzielczość 800x600. Te droższe (>7000 PLN) zwykle osiągają 1024x768, aczkolwiek zdarzają się chlubne wyjątki:Jasność między 1200 - 2000 ANSI lumenów - czy rzeczywiście...

  RTV Co kupić? 02 Maj 2005 07:45Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 5847

  Epson EMP-821 jak ominąć czujnik lampy

  Oryginalna lampa ma rozbity palnik. Nowa (zwykły halogen) jest podłączony niezależnie innym kablem. Do zasilania starej lampy podłączyłem zwykłą żarówkę, bo wyczytałem na forum że zasilacz musi zobaczyć że pobierane jest zasilanie żeby dalej podać informację o istnieniu lampy.-bo normalnie to działa...

  21 Lis 2011 10:36Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3768

  tablet i projektor - nie widać filmów odtwarzanych z tabletu na projektorze

  Mam tablet Overmax OV TB07 z wyjściem mini usb i projektor Epson EH TW480. Czy jest możliwość zobaczenia na dużym ekranie filmów odtwarzanych z tego tabletu. Po podłączeniu obu urządzeń w menu projektora przy USB ciągle wyświetla, że nie podłączony - brak sygnału. Coś można z tym jeszcze zrobić?...

  22 Gru 2012 10:54Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3903

  Projektor Epson/EB-W04 - wysłanie obrazu z telefonu

  Dzień dobryJak przesłać obraz z telefonu z androidem (nie film, ale dane z aplikacji) na projektor Epson/EB-W04.Projektor ma złącze hdmi nie ma lanu ani wifi, teoretycznie można podłączyć mu kartę wifi od epson ale jest droga nowa >500 zł.Czy np. za pomocą chromecast 3 prześlę z aplikacji np....

  07 Gru 2022 12:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 84

  Problem z dźwiękiem w kinie domowym [projektor / laptop + Yamaha RX-V4]

  Cześć, mój Epson TW5825 ma wbudowany moduł Android TV, ale póki co nie mogę z niego korzystać przynajmniej przy użyciu kina domowego. Po podłączeniu z amplitunerem kablem HDMI, dźwięk nadal idzie przez projektor, a nie przez kino domowe (w opcji źródła 'Home'). Przy wyborze drugiej opcji źródła - 'HDMI'...

  04 Lis 2022 13:01Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 153

  Epson TW6700 + Ekran Adeo - Podłączenie

  Dowiedziałem się że ma to obsługiwać trigger out w amplitunerze. Podłączone przez takie coś:, Ktoś wie jak to spiąć po tej skrętce z ekranem i projektorem?

  08 Kwi 2021 19:12Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 486

  EPSON TW700 problem z obrazem po HDMI

  zastanawiam się nad zakupem tego projektora i mam do was pytanie chciał bym do niego podłączyć odtwarzacz multimedialny Netgear eva9150 po przez HDMI 1. 3a będzie to działać poprawnie?

  31 Paź 2010 20:51Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3154

  Dekoder n + Epson eh-tw450

  Na trustedreviews. com, recenzent Twojego projektorka wspomina o Twoim problemie przy próbie podłączenia Xbox'a 360 (HDMI 1. 2). Choć, zwalił to w recenzji na wadliwy egzemplarz:/Nie chcę się władować w projektor który nie będzie działał z moją konsolą:(Głupie pytanie - jestem z Warszawy, a konkretniej...

  29 Paź 2010 07:25Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2231

  EPSON EMP 735 odwrócony obraz

  Tobie COM jest niepotrzebny. Skoro projektor ma USB to komunikacja jest po USB. Poszukaj manuala do projektora. Tam powinno coś byc jak się z nim komunikować. Ja niestety tego nie robiłem więc nie mam doświadczenia. W podanym przezemnie manualu z kodami jest twój model więc na pewno jest to możliwe....

  12 Lip 2011 12:43Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 14147

  EPSON EMP-X5 nie włącza się

  Sprzęt jak w tytule, po podłączeniu zasilania zapala się tylko dioda power przy przycisku power na pomarańczowo i na tym koniec, projektor nie reaguje na żadne przyciski.

  19 Lip 2011 11:32Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2639

  Projektor Hitachi CP-S210, ustawienie filtrów kolorów

  A może pokombinuj z tymi filtrami tył na przód włoż do góry nogami zamien je miejscami a najlepiej to popatrz na dwa pozostałe zestawy filtrów i ułoż je w ten sam sposób. Ja w moim epsonie emp-x3 też miałem problem z polaryzatorem i wystarczyło do założyć tył na przód i już było ok. I na wszelki wypadek...

  16 Sty 2013 04:42Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3558

  dobór projektora i odległości do wielkości pomieszczenia

  A co do kabli component to bardzo dobrze spisuje się kabel satelitarny:) mam nim podłączony dekoder km00188 do epsona emp-x3 czytałem na forum o telewizji hd że taki kabel component wykonany z kabla satelitarnego spokojnie może konkurować z kablem za 300zł i więcej więc po co przepłacać skoro sztywność...

  06 Maj 2013 11:54Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 9666

  Epson EMP-54 - Wymana lampy UHE

  Chciałem się zapytać czy mogę zastąpić lampę w [url=]tym projektorze tą [url=]lampą w wersji 250w? Zdaję sobię sprawę że modyfikacje wchodzą w grę. Chodzi o to czy starter lampy rtęciowej może działać z lampą metalohalogenkową, i czy da rade świecić tą lampą? Jeśli nie to czy podłączenie jej przez...

  12 Lut 2015 23:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 969

  Epson EMP-S3 - Zakłamane kolory lub brak jakiegoś na wejściu D-SUB

  Projektor działa dobrze przy innych wejściach, jedynie na wejściu przez które podłączyć można komputer kolory nie są poprawne - wygląda to tak, jakby nie było jakiegoś jednego. Samo gniazdo sprawdzone, wszystkie piny dochodzą, brak uszkodzenia np. ścieżki itp.Proszę o pomoc.Pozdrawiam

  26 Cze 2015 20:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1182

  Jak oszukać projektor, żeby pracował bez lampy?

  Ja mam projektor EPSON EMP-54. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak zmniejszyć mu moc? Szukam już kilka dni, ten projektor przewinął się kilka razy w tym temacie ale nic konkretnego się nie pojawiło... Na płytce mam 11 rezystorów 1R00 (czyli 1 Ohm chyba) połączonych równolegle, nie przyjrzałem się jeszcze...

  05 Sty 2023 21:58Odpowiedzi: 5120 Wyświetleń: 927743

  Samsung i Epson - klonowanie ekranu - łamiący się obraz

  Poprosimy pełną specyfikację komputera.Dziękuję za zainteresowanie sie tematem.Windows 7 64 bit pro.8GB Ram Geil DDR2 800MHzCore 2 Quad Q9400Karta graficzna Radeon HD7850 1GB DDR3 256bit (TV podlącozne po HDMI, Projektor podłączony po redukcji DVI->HDMI)Karta muzyczna Asus Xonar DGXTuner...

  16 Gru 2017 18:16Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 651

  Epson TW3200 - Wyłącza się, dwie czerwony diody

  Może coś zatarło się w mechanizmie przesłony, to wszystko zależy od warunków w jakich projektor pracuje, może listki są skrzywione i nie dają informacji foto czujnikom, że są w pozycji otwartej/zamkniętej?Jeżeli potrafisz wyjąć mechanizm przesłony to możesz go podłączyć na zewnątrz i zobaczyć czy...

  26 Wrz 2021 09:18Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 780

  Głośniki 5. 1 - Podłączenie głośników dwoma mini-jackami + HDMI

  Epson EH-TW5300.Projektora jeszcze nie testowałem na tym kablu - dopiero będę tam sprzątał w weekend po remoncie, jednak po otrzymaniu kabla testowałem inne urządzenia full HD na tym kablu i nie miały problemów - działały bez zarzutów.

  Audio Nagłośnienie Domowe 30 Lis 2017 09:09Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 711

  Długi kabel HDMI, brak sygnału (? )

  proszę o poradę.Opis:Mam zamurowany w ścianie 10 metrowy kabel HDMI. (kosztował chyba koło 100 zł).Na wejściu jest amplituner Onkyo (TX-SR578), do którego podłączony jest Blue-Ray przez HDMINa wyjściu jest projektor ( Epson EB-W8)Problem:Brak obrazu. Projektor co 3 sekundy wyświetla...

  02 Cze 2012 19:26Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 9983

  Denon AVR-X1100W zrywa wizje

  Szukając informacji trafiłem na ten temat, mam podobny problem i może ktoś podsunie mi rozwiązanie.Posiadam Denona x2100w do którego podłączone są NC+ i komputer a na wyjściu TV i projektor.I tak jak w przypadkach wyżej opisanych Denon (jestem tego już pewny na 99, 99%) po około 1h 20min...

  05 Gru 2022 00:15Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 2907

  Standard DVB-T2 w Polsce. Co? Jak? Dlaczego?

  Wracając do spraw technicznych nadawania sygnału, ja bardzo rzadko oglądam telewizję, ale przez ostatnie dwa dni miałem pogorszone samopoczucie i spędziłem na leżąco, wtedy dość intensywnie oglądałem telewizję, (cztery czy pięć filmów, parę odcinków o policjantach i co tam jeszcze wpadło w oko przy zappingu...

  Tematy tygodnia 03 Lut 2023 08:24Odpowiedzi: 529 Wyświetleń: 19452

  Ferguson ariva t750i - "On" na wyświetlaczu tunera ferguson ariva T750

  sprawa wygląda tak, że kupiłem projektor Epson Eh-TW5650 i mam problem z podłączeniem tunera telewizji DVB-T ferguson ariva t750i.Bez problemu mogę podłączyć ten tuner do telewizora, a do rzutnika DVD, Chromecast itp... Tuner jednak nie chce się podłączyć do rzutnika. Gdy łączę oba urządzenia...

  04 Kwi 2018 05:59Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1656

  Jaki dekoder DVB-T jako odtwarzacz multimedialny z wyjściem component?

  Witam chciałbym podłączyć do swojego projektora Epson emp-x3 jakiś dekoder DVB-T ale taki gdzie funkcja odbioru tv byłaby raczej dodatkiem do oferta darmowej naziemnej telewizji jest delikatnie mówiąc nędzna:( od dekodera wymagam wyjścia component, aby można było go podłączyć do projektora i porządnego...

  14 Wrz 2012 06:22Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1863

  Yamaha MusicCast 50 czy inne rozwiązanie?

  Powoli wymieniam sprzęt w domu... Tym razem chyba czas na amplituner.Oto co mam aktualnie w domu:- projektor Epson EMP-TW (brak audio),- 10-letnia wierza Yamaha bez HDMI i wyjścia optycznego:(- nowy dekoker C+ (kompletnie zbędny ale umowa jeszcze trwa),- nowo zakupione PS4 (brak wyjścia...

  01 Lis 2019 18:33Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 450

  Jaki bezprzewodowy nadajnik/odbiornik z we/wy HDMI 2. 1?

  Witam Wszystkich,szukam "przystawki" która prześle bezprzewodowo sygnał video w rozdzielczości 8K lub 4K, co najmniej 60 FPS czyli standard HDMI 2. 1. Chcę się "przesiąść" z projektora EPSON EH-TW6700 na coś w 4K a w przyszłości 8K. Wspomniany EPSON ma w zestawie transmiter bezprzewodowy, który idealnie...

  12 Lis 2022 04:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 87

  OPTICUM 4060cx - czarno biały obraz s-video

  Mam dekoder Opticum 4060cx i projektor Epson emp-x3, zrobiłem dziś przejściówkę i podłączyłem bez większych problemów przez tą przejściówkę DVD wiwa 128u. Problem pojawił sie kiedy spróbowałem podłączyć dekoder. Kable podłączyłem tak:5 blue ground7 blue9 green ground11 green13 red ground15...

  25 Sie 2012 14:19Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1713

  PS4 slim - Tylko dźwięk w tle jest odtwarzany

  Mam podłączone PSX do amplitunera Yamaha MusicCast i do projektora Epson (kablami DHMI). Przez jakiś czas wszystko działało bez problemów. Od jakiegoś czasu słychać jedynie muzykę w tle.Grzebałam w internecie i w ustawieniach i nie udało mi się tego naprawić. Rozwiązaniem jest na razie podłączenie...

  20 Gru 2021 18:08Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 141

  Mały komputer multimedialny

  Chciałbym stworzyć komputer do salonu. Niestety moja wiedza stanęła na komputerach z 2001r tj. AMD Athlon 2800+ z 500mb ram i karta 128mb. Taki komputer nie starcza do płynnego przeglądania interentu(kilka kart otwartych + filmy video)Skłaniam się z prośbą o radę do was. Czego oczekuję od systemu?-...

  Komputery Co kupić? 04 Lis 2015 13:52Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 702

  BENQ mp721 - Jak połączyć z dekoderem NC+

  Podłączyłem swojego Epsona EMP-X3 przez 10 metrowy kabel VGA (wejście D-sub) do dekodera STB HD Vectra-5830DX (wyjście komponentowe YPbPr przez przejściówkę) i cieszę się wysokiej jakości obrazem na ścianie.Trzeba było tylko ustawić w dekoderze rozdzielczość na 1080i. Projektor automatycznie wykrywa...

  01 Sty 2016 19:00Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2292

  SONY KD-65XD8505 - Po uderzeniu Pioruna padły wejścia HDMI

  Najprawdopodobniej przyczyną uszkodzenia TV było uderzenie pioruna, wraz z telewizorem padł Amplituner DENON i Projektor Epson - wszystkie urządzenia były ze sobą spięte przewodami HDMI. efekt końcowy jest taki, ze TV nie widzi zadnych sygnałów wejściowych po HDMI, Amplituner DENON AVR-X3200 nie wyświetla...

  03 Wrz 2020 18:03Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 1137

  DENON AVR-X3200W - po uderzeniu pioruna padł.

  Objawy są następujące:1) nie ma dźwięku2) nie rozpoznaje sygnałów po HDMI3) nie ma obrazu aby cokolwiek skonfigurować4) po podłączeniu USB widać ze pliku mp3 są odtwarzane jednak nic nie słychać5) uszkodzeniu tez uległy urządzenia podpięte do DENONA przewodami HDMI - TV SONY KD-65XD8505...

  03 Wrz 2020 17:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 306

  Benq - fioletowy obraz na jednym z VGA

  Czy kolory są takie, jakby brakowało składowej zielonej, czy są przekłamane w inny sposób? Podłącz monitor przez ten sam kabel, który jest używany do projektora i sprawdź, czy obraz jest prawidłowy.Nie wiem, czy akurat ten model, ale są takie projektory, w których złącze VGA ma dwojaką funkcję. Może...

  29 Wrz 2019 17:32Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 690

  Przeróbki Balastów Projektorowych

  mam projektor Epson EMP-703 w którym poszła lampa.Ze względu na wysoki koszt nowej, przeleżał jakiś czas na strychu. Ostatnio postanowiłem coś z nim zrobić i tutaj moja prośba, czy możecie podpowiedzieć co mogę z nim zrobić. Mam kilka zestawów z aut HID Xenon/bixenon. Czy pójść w przeróbkę...

  06 Maj 2015 16:37Odpowiedzi: 115 Wyświetleń: 71246

  Telewizor min. 50" do max 2500zł

  Hej wszystkim:)Liczę na waszą pomoc! :)TV w większości będzie używany do oglądania seriali oraz filmów na Netflix i Amazon Prime + granie na PS4 oraz Switchu.Dodatkowe info, które może też mieć znaczenie - rzadko oglądam sport1. Jak duże jest pomieszczenie w którym ma być telewizor? ok 18m^22....

  Jaki TV, projektor, kamerę kupić? 21 Sie 2019 13:08Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 741

Zacznij tutaj Epson Emp 703

Bezpośredni link do pobrania Zacznij tutaj Epson Emp 703

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zacznij tutaj Epson Emp 703