Właściwości i specyfikacja Cadac Patio Entertainer 4b Deluxe

Cadac Patio Entertainer 4b Deluxe to funkcjonalna i zaawansowana jednostka zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy szukają wielofunkcyjnego urządzenia do korzystania z zewnętrznego otoczenia. Jego wygodny i kompaktowy design pozwala na łatwe przenoszenie i używanie go w dowolnym miejscu. Urządzenie ma wbudowany grill i palnik, dzięki czemu można szybko przygotować potrawy o różnorodnym smaku. Łatwe w użyciu kontrolki pozwalają na precyzyjne regulowanie temperatury, a szeroki zakres dostępnych funkcji sprawia, że jest ono idealne do tworzenia wspaniałych posiłków w zaciszu własnego ogrodu.

Ostatnia aktualizacja: Właściwości i specyfikacja Cadac Patio Entertainer 4b Deluxe

Zobacz poniższy poradnik dla Cadac Entertainer Supreme. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Cadac Entertainer Supreme, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Cadac Entertainer Supreme. Upewnij się, że opisujesz trudności z Cadac Entertainer Supreme tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Cadac Entertainer Supreme

Strona: 1

4242OSTROŻNIENależy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. To urządzenie zużywa powietrze (tlen). Nie korzystać z urządzenia bezzapewnienia odpowiedniej wentylacji, ponieważ grozi to śmiertelnymi obrażeniami. Podczas użytkowania większej liczby urządzeńgazowych w tym samym czasie należy zapewnić odpowiednią dodatkową wentylację.WAŻNEPrzed podłączeniem do butli gazowej należy dokładnie przeczytać instrukcję celem zapoznania się z urządzeniem.Zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.PL1. Informacje ogólne• Urządzenie jest zgodne z normami BS EN 498: 2012, EN 484: 1997 i SANS 1539: 2012• Urządzenie może być wykorzystywane tylko w połączeniu z zatwierdzonym przewodem gazowym i reduktorem (stanowiącymi elementy stałegowyposażenia tylko w RPA)• Butla gazowa może być użytkowana wyłącznie w pozycji pionowej.• Do prawidłowej pracy urządzeń gazowych oraz bezpieczeństwa użytkowników i innych osób znajdujących się w pobliżu urządzenia wymagana jestodpowiednia wentylacja.• Ostrzeżenie: Elementy urządzenia mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Urządzenie powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci.• Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy odciąć dopływ gazu, zamykając zawór butli, a następnie zawory przy pokrętłach regulacyjnych.• Wyłącznie do użytkowania na zewnątrz pomieszczeń!Kraj, w którym urządzenie jestużywaneDK, FI, NO, NL, SE, AT, SI BE, ES, FR, IE, IT, PT, GB, CH PL AT, CH, DEKategorie urządzeń I3B/P (30) I3+ (28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (50)Dopuszczalne gazy iciśnienie roboczeButan ciśnienie 28-30 mbarPropan ciśnienie 28-30 mbarMieszaniny butanu/propanuciśnienie 28-30 mbar(RPA: 2, 8 kPa)Propan ciśnienie 37 mbarButan ciśnienie 37 mbarciśnienie 37 mbarButan ciśnienie 50 mbarPropan ciśnienie 50 mbarciśnienie 50 mbarTrzypalnikowy grill główny (3B)(98250-31, 98250-33)Średnica dyszy palnika 0. 91 0. 80Nominalne zużycie gazu Butan - 255 g/hna palnikButan - 255 g/hButan - 277 g/hNominalne obciążenie cieplnebrutto3. 5 kW na palnik(10. 5 kW in total)3. 8 kW na palnik(11. 4 kW in total)Elementy doprowadzające gaz:a) Dopuszczony do użytku przewód gazowy i reduktor podłączone do butli gazowej do napełniania o masie maks. 11 kg, zgodnej zobowiązującymi w danym kraju przepisamiTrzypalnikowy grill główny (4B)(98251-41, 98251-43)(14 kW in total)(15. 2 kW in total)Palnik boczny (98250-33, 98251-43)Średnica dyszy palnika 0. 73 0. 64Nominalne zużycie gazu Butan - 160 g/h Butan - 160 g/h Butan - 182 g/h Butan - 160 g/h2. 2 kW na palnik 2. 5 kW na palnik 2. 2 kW na palnik1) Przeznaczony do użytkowania z gazem kategorii I3B/P(30), I3B/P(50) & I3+Entertainer 3B ze stolikami bocznymi, 98250-31, całkowite obciążenie cieplne 10. 5kW @ 765g/h.Entertainer 4B ze stolikami bocznymi, 98251-41, całkowite obciążenie cieplne 14kW @ 1020g/h.Entertainer 3B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98250-33, całkowite obciążenie cieplne 12. 7kW @ 925g/h.Entertainer 4B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98251-43, całkowite obciążenie cieplne 16. 2kW @ 1180g/h.2) Przeznaczony do użytkowania z gazem kategorii I3B/P(37)Entertainer 3B ze stolikami bocznymi, 98250-31, całkowite obciążenie cieplne 11. 4kW @ 831g/h.Entertainer 4B ze stolikami bocznymi, 98251-41, całkowite obciążenie cieplne 15. 2kW @ 1108g/h.Entertainer 3B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98250-33, całkowite obciążenie cieplne 13. 9kW @ 1013g/h.Entertainer 4B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98251-43, całkowite obciążenie cieplne 17. 7kW @ 1290g/h.503-0604 LEV10 (98250-31, 98250-33, 98251-43) Cadac Entertainer 3 & 4 - User Manual (EU & SA). indd 42 2018/11/28 09:34:13

Strona: 2

43432. Informacje dotyczące bezpieczeństwa• Przewód gazowy oraz uszczelkę reduktora należy sprawdzać pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdymużyciem oraz przed podłączeniem do butli (zob. Rys. 1).• Należy upewnić się, że w pobliżu urządzenia nie znajdują się żadne materiały łatwopalne. Minimalnabezpieczna odległość wynosi 1, 2 m powyżej i 600 mm z tyłu i z boku urządzenia (zob. 2).• Nie używać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone, nieszczelne lub nie działa prawidłowo.• Butle gazowe przechowywać z dala od źródeł otwartego ognia i źródeł ciepła. Nie umieszczać urządzenia nakuchence ani żadnych innych gorących powierzchniach.• Upewnić się, że urządzenie jest stabilne i nie przechyla się.• Nie zakrywać ani nie modyfikować otworów doprowadzających powietrze do palników, ponieważ może towpłynąć na działanie urządzenia i spowodować niestabilność płomienia.• W przypadku wystąpienia płomienia wstecznego (kiedy płomień cofa się, powodując zapłon dyszy palnika),natychmiast odciąć dopływ gazu, zamykając najpierw zawór butli, a następnie zawór urządzenia. Powygaszeniu płomienia zdemontować reduktor i sprawdzić stan uszczelki. W razie konieczności wymienićuszczelkę. Ponownie zapalić palnik w sposób opisany w części 3 poniżej. Jeśli zjawisko płomienia wstecznegopowtarza się, skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym CADAC.• W przypadku wycieku (którego objawem jest wyczuwalny zapach gazu) natychmiast zakręcić pokrętło na butligazowej. Urządzenie pod kątem wycieków należy kontrolować na zewnątrz. Nie podejmować prób wykrywaniawycieków za pomocą płomienia; należy w tym celu użyć wody z mydłem.• Właściwą metodą kontroli wycieków jest posmarowanie złączy wodą z mydłem. Wytworzenie się baniekmydlanych oznacza wyciek gazu. Natychmiast odłączyć dopływ gazu, najpierw zamykając zawór regulacyjnyna butli gazowej, a następnie zawór urządzenia. Sprawdzić, czy połączenia zostały wykonane prawidłowo.Skontrolować je jeszcze raz, używając wody z mydłem. Jeżeli wyciek gazu występuje nadal, zwrócić produktdystrybutorowi CADAC celem przeprowadzenia przeglądu/naprawy.• Nie modyfikować urządzenia ani nie używać go niezgodnie z przeznaczeniem.• Podczas pracy elementy urządzenia, a zwłaszcza powierzchnia gotowania i osłona, rozgrzewają się dowysokich temperatur. Należy unikać dotykania gorących elementów nieosłoniętymi dłońmi. Zaleca się używanierękawic kuchennych.• Dopilnować, aby w pobliżu urządzenia nie przebywały dzieci.• Ponieważ urządzenie zużywa tlen, do jego prawidłowej pracy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osóbznajdujących się w pobliżu wymagana jest odpowiednia wentylacja.• Nie przemieszczać urządzenia, jeśli jest ono włączone.• Zabrania się manipulowania przy elementach uszczelnionych fabrycznie przez producenta lub jegoprzedstawiciela.UWAGA• Nie zginać ani nie ściskać przewodu doprowadzającego gaz. Upewnić się, że przewód gazowy nie styka się zkorpusem grilla, co mogłoby spowodować jego uszkodzenie w wyniku działania ciepła.• Jeden koniec przewodu ciśnieniowego przymocować do dyszy reduktora, a drugi do dyszy grilla, wciskająckońce tak mocno, jak to możliwe. Zamocować oba końce przewodu za pomocą zacisków.• Upewnić się, że połączenia są szczelne i odpowiednio dociśnięte.• Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia sprawdzić jego szczelność. Używać wyłączniezatwierdzonego przewodu doprowadzającego gaz i reduktora podłączonych do butli gazowej do napełniania omasie maks. 11 kg, zgodnej z obowiązującymi przepisami miejscowymi.• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.• Nie modyfikować urządzenia. Wszelkie modyfikacje urządzenia stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa.• Ostrzeżenie: Ponieważ emisja niespalonych gazów nie została ograniczona w niniejszym urządzeniu, należykorzystać z grilla wyłącznie NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ lub W DOSTATECZNIE WENTYLOWANYMMIEJSCU. DOSTATECZNIE WENTYLOWANE MIEJSCE to pomieszczenie, w którym przynajmniej 25%powierzchni ścian to przestrzeń otwarta.• Modyfikowanie urządzenia może być niebezpieczne• Ostrzeżenie: Nieużywane butle gazowe powinny być przechowywane z dala od tego urządzenia i podobnychurządzeń.Country name abbreviationsAT=Austria DK=Denmark GB=UnitedKingdom NO=NorwayBE=Belgium ES=Spain IE=Ireland PL=PolandCH=Switzerland FI=Finland IT=Italy PT=PortugalDE=Germany FR=France NL=Netherlands SE=SwedenSI=SloveniaFig. 3Fig. 1Fig. 2503-0604 LEV10 (98250-31, 98250-33, 98251-43) Cadac Entertainer 3 & 4 - User Manual (EU & SA). indd 43 2018/11/28 09:34:21

Strona: 3

44444. Montaż i wymiana butli z gazem• Przed podłączeniem butli z gazem do urządzenia należy upewnić się, że gumowa uszczelka reduktora znajduje się na swoim miejscu i jest w dobrymstanie.• Kontrolę tę należy przeprowadzać przy każdym podłączaniu butli z gazem do urządzenia (zob. 1).• Zdmuchnąć osady z butli, aby zapobiec zablokowaniu się dyszy.• Butlę z gazem należy zawsze podłączać/wymieniać na zewnątrz, z dala od jakichkolwiek źródeł zapłonu takich jak otwarty płomień, oraz z dala od innych osób.• Upewnić się, że butla przez cały czas znajduje się w pozycji pionowej. Ręcznie dokręcać reduktor do butli do momentu jego prawidłowego zamocowania.• W przypadku wykrycia nieszczelności (zapachu gazu) wyłączyć wszelkie źródła zapłonu znajdujące się w pobliżu urządzenia. Do sprawdzania szczelnościurządzenia w obszarze potencjalnego wycieku używać wody z mydłem. Wytworzenie się baniek mydlanych wskazuje na wyciek gazu. Sprawdzić, czy wszystkiepołączenia są prawidłowo wykonane, i przeprowadzić kontrolę za pomocą wody z mydłem. Jeśli wykrycie wycieku nie jest możliwe, nie używać dalej urządzenia.Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem CADAC w celu uzyskania pomocy technicznej.• Podczas wymiany butli z gazem w pierwszej kolejności należy zamknąć zawór butli, a następnie zawór urządzenia. Upewnić się, że płomień jest wygaszony iodkręcić reduktor.• Zamocować reduktor do pełnej butli, stosując środki ostrożności opisane powyżej.• Po zakończeniu montażu urządzenia, a przed przystąpieniem do jego użytkowania, należy przeprowadzić test szczelności.5. Konserwacja ogólna• W przypadku tego urządzenia nie istnieją żadne ściśle określone okresy, w których należy przeprowadzać konserwację.• Użytkowanie urządzenia z pękniętą lub zgiętą uszczelką/przewodem doprowadzającym gaz jest niebezpieczne. Należy kontrolować stan uszczelki i przewoduprzed każdym użyciem i w razie potrzeby wymienić je.• Włączone urządzenie rozgrzewa się do wysokich temperatur. Przed przystąpieniem do konserwacji należy zaczekać, aż urządzenie ostygnie.• Grill CADAC Patio BBQ wyposażony jest w specjalne dysze CADAC służące do regulacji ilości doprowadzanego gazu. Zablokowanie otworu dyszy może byćprzyczyną zbyt małego płomienia lub jego braku. Nie należy czyścić dyszy za pomocą szpilki lub innego podobnego przedmiotu, ponieważ może to doprowadzićdo uszkodzenia otworu, przez co użytkowanie urządzenia może stwarzać zagrożenie.5. 1. Wymiana zablokowanej dyszy• Upewnić się, że zawór butli jest zamknięty, a następnie odłączyć urządzenie od butli z gazem.• Zdjąć płyty do grillowania. Zdjąć tłumiki płomienia, aby odsłonić palniki. Wykręcić śruby ustalające uszkodzonego palnika.• Wyjąć uszkodzony palnik, podnosząc go do góry. Uważać, aby podczas wyjmowania palnika nie uszkodzić jego zaworu. Spowoduje to odsłonięcie dyszy.• Odkręcić zablokowaną dyszę za pomocą odpowiedniego klucza i wymienić ją na nową. Nie używać kombinerek, ponieważ mogą one uszkodzić dyszę, przez conie będzie się ona nadawać do użytku lub jej wyjęcie nie będzie możliwe.• Nie dokręcać zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie dyszy. Aby ponownie zmontować urządzenie, należy wykonać opisane powyżej czynnościw odwrotnej kolejności.5. 2. Wymiana przewodu doprowadzającego gaz• Długość przewodu powinna wynosić od 0, 8 m do 1, 2 m. Sprawdzić datę produkcji przewodu i wymienić go, jeżeli widoczne są oznaki pękania lub kruszenia.Podłączanie przewodu pokazano na Rys. 1b. Z tym urządzeniem stosować można wyłącznie przewody LPG zgodne z miejscowymi przepisami.3. Użytkowanie urządzenia• Umieścić butlę gazową w przeznaczonym na nią miejscu w obudowie.• Urządzenie może być użytkowane wyłącznie na stabilnym, równym podłożu.• Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, że taca ociekowa znajduje się na swoim miejscu.• Upewnić się, że butla z gazem jest prawidłowo podłączona do urządzenia.• Upewnić się, że zawór butli jest otwarty.• Aby włączyć urządzenie za pomocą zapalnika piezoelektrycznego należy wcisnąć i obrócić pokrętło regul0acyjne w lewo aż do usłyszenia kliknięcia. Przytrzymaćpokrętło w tym położeniu przez 3 do 5 sekund, aż rozpocznie się przepływ gazu, a następnie całkowicie przekręcić pokrętło w lewo do położenia HIGH.Spowoduje to zadziałanie automatycznej zapalarki, która rozpali palnik. Jeżeli palnik nie rozpali się za pierwszym razem, obrócić pokrętło do położenia OFF,odczekać 5 minut i powtórzyć procedurę rozpalania palnika.• Uwaga! Wszystkie palniki wyposażone są w automatyczną zapalarkę.• Zapalanie samoczynne: W celu samoczynnego zapalenia wszystkich palników, należy najpierw rozpalić lewy palnik w sposób opisany powyżej.• Aby rozpalić pozostałe palniki, wystarczy przekręcić pokrętła do położenia HIGH. Należy przekręcać pokrętła w takiej kolejności, aby kolejny palnik rozpalał się odsąsiadującego.• Rozpalanie ręczne: Aby ręcznie zapalić palnik, należy w pierwszej kolejności zdjąć płytę do grillowania i znajdującą się bezpośrednio pod nią płytę deflektora.Zapalić zapałkę lub zapalniczkę i umieścić ją obok lewego palnika. Włączyć dopływ gazu do palnika, wciskając zawór palnika i obracając go w lewo. Spowodujeto rozpalenie palnika. Po rozpaleniu palnika ostrożnie założyć płytę deflektora i żeliwną płytę do grillowania. Pozostałe palniki można teraz rozpalić w sposóbopisany powyżej.• Za pomocą pokręteł wyregulować intensywność płomienia do żądanego poziomu, obracając pokrętła w lewo, aby zmniejszyć płomień, lub w prawo, aby gozwiększyć (zob. 3).• Po zakończeniu użytkowania w pierwszej kolejności zamknąć zawór butli z gazem. Po zgaśnięciu płomienia zamknąć zawory palników urządzenia, obracającpokrętła całkowicie w prawo.503-0604 LEV10 (98250-31, 98250-33, 98251-43) Cadac Entertainer 3 & 4 - User Manual (EU & SA). indd 44 2018/11/28 09:34:21

Strona: 4

45459. Części zamienne i akcesoriaZawsze stosować oryginalne części zamienne CADAC, ponieważ zostały one zaprojektowane tak, by zagwarantować optymalną wydajność.7. Czyszczenie• Korpus urządzenia należy czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki nasączonej niewielką ilością detergentu.• Nie używać środków do szorowania ani ostrych ściereczek, ponieważ mogą one trwale uszkodzić powłokę urządzenia.• Mimo że stal nierdzewna jest bardziej odporna na matowienie i rdzę niż zwykła stal, nadal wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Zaleca się, aby:• Po każdym użyciu usunąć lekkie zabrudzenia z powierzchni stali nierdzewnej za pomocą wody i miękkiej ściereczki. Zabrudzenia trudniejsze do usunięcianależy czyścić za pomocą dostępnych w handlu środków do czyszczenia stali nierdzewnej i miękkiej ściereczki. Upewnić się, że po zakończeniu czyszczeniapozostałości środka czyszczącego zostały usunięte ze stalowej powierzchni.• Do usuwania plam z herbaty czy rozprysków tłuszczu należy używać niemetalowych czyścików. Ważne jest, aby powierzchnie przecierać zgodnie z kierunkiemułożenia ziaren powierzchni ze stali nierdzewnej, dzięki czemu nie pozostaną na niej widoczne ślady zadrapań.• Kiedy urządzenie nie jest używane, zaleca się przykrycie go w celu zabezpieczenia przed pyłem i solami wytrącającymi się z powietrza, które osadzają się napowierzchni stali nierdzewnej. Cząsteczki te mogą powodować powstawanie plam rdzy.• Wystarczy tylko trochę uwagi, aby stal nierdzewna zachowała swój piękny wygląd i właściwości przez długi czas.8. Przechowywanie• Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Nie upuszczać urządzenia.• Po każdym użyciu zaczekać, aż urządzenie ostygnie, odłączyć je od butli z gazem i przenieść do suchego, chłodnego pomieszczenia z dala od źródeł ciepła.• Jeśli urządzenie nie jest używane, pokrywa powinna pozostawać zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się do wnętrza zanieczyszczeń i insektów, któremogłyby zaburzyć przepływ gazu.• Używać specjalnej pokrywy CADAC BBQ, zwłaszcza jeśli urządzenie jest przechowywane na zewnątrz.• Przed każdym użyciem upewnić się, że w palnikach i dyszach nie znajdują się owady, zanieczyszczenia ani pajęczyny. ax6. Rozwiązywanie problemów• Zwykle płomień ma kolor niebieski z pomarańczowym lub żółtym zabarwieniem w górze płomienia. Jeśli płomień jest całkowicie żółty, dysza może nie byćprawidłowo zamocowana. Należy dokręcić dyszę i upewnić się, że nie ma żadnych wycieków gazu. Przyczyną występowania dużego żółtego płomienia możerównież być przepełniona butla z gazem. W takim przypadku należy zwrócić butlę do stacji napełniania w celu sprawdzenia jej masy.• Sprawdzić, czy otwory doprowadzające powietrze do palników są czyste i drożne.• Jeśli płomień stracił swoją intensywność lub nie chce się rozpalić, należy sprawdzić, czy w butli znajduje się jeszcze gaz (w tym celu potrząsnąć butlą – powinienbyć słyszalny przelew cieczy). Jeśli butla nie jest pusta, dysza może być w całości lub częściowo zablokowana.• W przypadku podejrzenia zablokowania się dyszy wyczyścić ją lub wymienić w sposób opisany powyżej.10. Zwrot urządzenia w celu naprawy lub serwisowania• Nie modyfikować urządzenia. Może to stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.• Wszelkie modyfikacje powodują utratę gwarancji CADAC (Pty) Ltd.• Jeśli samodzielne usunięcie usterki zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji nie jest możliwe, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutoremCADAC w celu przeprowadzenia naprawy/przeglądu.5. 3. Wymiana reduktora• W przypadku gazu kategorii I3B/P(30) stosować reduktor do butanu (propanu) o ciśnieniu 30 mbar.• W przypadku gazu kategorii I3+(28-30/37) stosować reduktor do butanu o ciśnieniu 30 mbar lub reduktor do propanu o ciśnieniu 37 mbar.• W przypadku gazu kategorii I3B/P(37) stosować reduktor do butanu (propanu) o ciśnieniu 37 mbar.• W przypadku gazu kategorii I3B/P(50) stosować reduktor do butanu (propanu) o ciśnieniu 50 mbar.• Połączenie pomiędzy reduktorem wylotowym i wężem niskociśnieniowym musi być szczelne i zabezpieczone metalowym zaciskiem. Należy zawsze sprawdzaćszczelność tego połączenia w sposób opisany w części 3 powyżej.Opis Nr części Opis Nr częściBurner tube 98512-SP011 Dysza 0. 73 (Side Burner) (28/37mbar) 98255-SP017IDysza 0. 91 (28/37mbar) 98250-SP003 Dysza 0. 64 (Side Burner) (50mbar) 98250-SP006Dysza 0. 80 (50mbar) 98250-SP005 Control knob 98250-SP016Flame tamer 98512-SP010 Thermo grid (420 x 310mm) 98250-SP017Thermo grid (420 x 196mm) 98250-SP018503-0604 LEV10 (98250-31, 98250-33, 98251-43) Cadac Entertainer 3 & 4 - User Manual (EU & SA). indd 45 2018/11/28 09:34:22

Strona: 5

464611. GwarancjaCADAC (Pty) Ltd niniejszym gwarantuje PIERWOTNEMU NABYWCY grilla gazowego CADAC, że jest on wolny od wad materiałowych i wykonawczych,poczynając od daty zakupu, na następujące okresy:Zawory: 5 latCzęści z tworzywa sztucznego: Bez gwarancjiCzęści emaliowane: 2 latElementy żeliwne: 5 latElementy malowane: 1 rokPalniki ze stali nierdzewnej: 2 rokGwarancja zachowuje ważność tylko w przypadku zmontowania i użytkowania urządzenia zgodnie z wydrukowaną instrukcją obsługi.CADAC może wymagać udowodnienia daty zakupu urządzenia. Z TEGO WZGLĘDU NALEŻY ZACHOWAĆ PARAGON LUB FAKTURĘ POTWIERDZAJĄCĄZAKUP.Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy tylko naprawy lub wymiany części, które firma CADAC po sprawdzeniu uzna za wadliwe przy normalnym użytkowaniu ikonserwacji. Przed dokonaniem zwrotu jakichkolwiek części należy skontaktować się z przedstawicielem działu obsługi klienta w swoim regionie, wykorzystującdane kontaktowe podane w instrukcji obsługi, lub zadzwonić pod numer 0860 223 220 (tylko RPA). Jeżeli CADAC potwierdzi wadę i przyjmie reklamację, podjętazostanie decyzja o bezpłatnej wymianie takich części. CADAC prześle części nabywcy po opłaceniu kosztów wysyłki z góry.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje żadnych usterek lub trudności w użytkowaniu powstających na skutek wypadku, nadużycia, niewłaściwego użycia,zmian, niewłaściwego stosowania, aktów wandalizmu, nieprawidłowego montażu lub niewłaściwej konserwacji albo serwisowania bądź zaniechania normalnej irutynowej konserwacji, włączając w to między innymi, lecz nie wyłącznie, uszkodzenia spowodowane przez obecność owadów w rurkach palnika, jak podano wniniejszej instrukcji obsługi.Pogorszenie stanu lub uszkodzenie na skutek niekorzystnych warunków klimatycznych, takich jak grad, huragany, trzęsienia ziemi lub tornada, odbarwieniawynikające z narażenia na bezpośrednie działanie chemikaliów oraz na działanie chemikaliów pochodzenia atmosferycznego, nie są objęte niniejszą ograniczonągwarancją.Nie udziela się żadnych innych bezpośrednich gwarancji poza określonymi w niniejszym dokumencie, a wszelkie obowiązujące dorozumiane gwarancje zdatnościhandlowej i przydatności do zastosowania są ograniczone do okresu obowiązywania niniejszej bezpośredniej, pisemnej ograniczonej gwarancji. W niektórychregionach ograniczenia okresu dorozumianej gwarancji jest niedozwolone, dlatego to ograniczenie może nie mieć zastosowania względem części klientów.CADAC nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody specjalne, pośrednie i wynikowe. W niektórych regionach nie dopuszcza się wyłączania lub ograniczaniaszkód przypadkowych bądź pośrednich, dlatego to ograniczenie lub wykluczenie może nie mieć zastosowania względem części klientów.Firma CADAC nie upoważnia żadnych osób ani przedsiębiorstw do podejmowania w jej imieniu jakichkolwiek zobowiązań lub przyjmowania odpowiedzialnościw związku ze sprzedażą, montażem, użytkowaniem, usuwaniem, zwrotem lub wymianą produkowanych przez firmę CADAC urządzeń; żadne tego rodzajudeklaracje nie będą wiążące dla CADAC.Niniejsza gwarancja ma zastosowanie tylko do produktów sprzedawanych w handlu detalicznym.Aby w pełni cieszyć się grillem CADAC przez długi czas, należy stosować się do instrukcji czyszczenia i konserwacji zawartych w niniejszym dokumencie,zwracając szczególną uwagę na fragmenty poświęcone pielęgnacji stali nierdzewnej.503-0604 LEV10 (98250-31, 98250-33, 98251-43) Cadac Entertainer 3 & 4 - User Manual (EU & SA). indd 46 2018/11/28 09:34:22

Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. To urządzenie zużywa powietrze (tlen). Nie korzystać z urządzenia bez

zapewnienia odpowiedniej wentylacji, ponieważ grozi to śmiertelnymi obrażeniami. Podczas użytkowania większej liczby urządzeń

Przed podłączeniem do butli gazowej należy dokładnie przeczytać instrukcję celem zapoznania się z urządzeniem.

1. Informacje ogólne

Urządzenie jest zgodne z normami BS EN 498: 2012, EN 484: 1997 i SANS 1539: 2012

Urządzenie może być wykorzystywane tylko w połączeniu z zatwierdzonym przewodem gazowym i reduktorem (stanowiącymi elementy stałego

wyposażenia tylko w RPA)

Butla gazowa może być użytkowana wyłącznie w pozycji pionowej.

Stosować wyłącznie butle gazowe o maksymalnej wysokości 500 mm.

Do prawidłowej pracy urządzeń gazowych oraz bezpieczeństwa użytkowników i innych osób znajdujących się w pobliżu urządzenia wymagana jest

odpowiednia wentylacja.

Ostrzeżenie: Elementy urządzenia mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Urządzenie powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy odciąć dopływ gazu, zamykając zawór butli, a następnie zawory przy pokrętłach regulacyjnych.

Wyłącznie do użytkowania na zewnątrz pomieszczeń!

Kraj, w którym urządzenie jest

używane

Kategorie urządzeń

Dopuszczalne gazy i

ciśnienie robocze

Średnica dyszy palnika

Nominalne zużycie gazu

Nominalne obciążenie cieplne

brutto

a)

Dopuszczony do użytku przewód gazowy i reduktor podłączone do butli gazowej do napełniania o masie maks. 11 kg, zgodnej z

obowiązującymi w danym kraju przepisami

1) Przeznaczony do użytkowania z gazem kategorii I3B/P(30), I3B/P(50) & I3+

Entertainer 3B ze stolikami bocznymi, 98250-31, całkowite obciążenie cieplne 10. 5kW @ 765g/h.

Entertainer 4B ze stolikami bocznymi, 98250-41, całkowite obciążenie cieplne 14kW @ 1020g/h.

Entertainer 3B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98250-33, całkowite obciążenie cieplne 13. 3kW @ 969g/h.

Entertainer 4B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98250-43, całkowite obciążenie cieplne 16. 8kW @ 1224g/h.

2) Przeznaczony do użytkowania z gazem kategorii I3B/P(37)

Entertainer 3B ze stolikami bocznymi, 98250-31, całkowite obciążenie cieplne 11. 4kW @ 831g/h.

Entertainer 4B ze stolikami bocznymi, 98250-41, całkowite obciążenie cieplne 15. 2kW @ 1108g/h.

Entertainer 3B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98250-33, całkowite obciążenie cieplne 14. 6kW @ 1061g/h.

Entertainer 4B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98250-43, całkowite obciążenie cieplne 18. 4kW @ 1338g/h.

503-0514 LEV7 - (98250)Entertainer 3 & 4 - User Manual (EU & SA). indd 41

OSTROŻNIE

gazowych w tym samym czasie należy zapewnić odpowiednią dodatkową wentylację.

Zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

DK, FI, NO, NL, SE, AT, SI

BE, ES, FR, IE, IT, PT, GB, CH

I3B/P (30)

Butan ciśnienie 28-30 mbar

Propan ciśnienie 28-30 mbar

Propan ciśnienie 37 mbar

Mieszaniny butanu/propanu

ciśnienie 28-30 mbar

(RPA: 2, 8 kPa)

Trzypalnikowy grill główny (3B)

(98250-31, 98250-33)

0. 91

Butan - 255 g/h

na palnik

3. 5 kW na palnik

(10. 5 kW in total)

Trzypalnikowy grill główny (4B)

(98250-41, 98250-43)

(14 kW in total)

Palnik boczny (98250-33, 98250-43)

0. 84

Butan - 204 g/h

2. 8 kW na palnik

Elementy doprowadzające gaz:

WAŻNE

PL

I3+ (28-30/37)

I3B/P (37)

Butan ciśnienie 37 mbar

ciśnienie 37 mbar

Butan - 277 g/h

3. 8 kW na palnik

(11. 4 kW in total)

(15. 2 kW in total)

Butan - 230 g/h

3. 2 kW na palnik

41

AT, CH, DE

I3B/P (50)

Butan ciśnienie 50 mbar

Propan ciśnienie 50 mbar

ciśnienie 50 mbar

0. 80

0. 71

2015/12/10 07:25:56 AM

Konfigurator szkła

Firma AGC Glass Europe stosuje na całym świecie jednolite narzędzie – Konfigurator szkła (Glass Configurator) do tworzenia kart technicznych i Deklaracji własności użytkowych wyrobów. Narzędzie pozwala specyfikować konkretne szyby zespolone i uzyskać w ten sposób dokładne parametry techniczne wyrobu.
Własną kartę techniczną dla konkretnego produktu można stworzyć bezpośrednio na naszych stronach internetowych produktów.

System identyfikacji szkła

System identyfikacji szkła = Glass Identity to wyjątkowy system identyfikacji, dzięki któremu użytkownicy mogą zidentyfikować każdą szybę zespoloną AGC wyprodukowaną po 2007 roku. Informacje dostępne w systemie to m. in. : Data produkcji szkła, nazwa szkła zespolonego, dokładna konstrukcja i wymiary szkła.
Wszystkie te informacje mogą przydać się na przykład w razie przypadkowego rozbicia szkła i konieczności wymiany.

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 wszyscy producenci mają obowiązek umieszczania na swoich produktach oznakowania CE. W tym celu firma AGC Glass Europe wykorzystuje narzędzie pod nazwą Konfigurator szkła, gdzie po wybraniu konkretnego typu szyby i
utworzeniu karty technicznej można wygenerować dokument finalny Deklaracji właściwości użytkowych wyrobu i w ten sposób zadeklarować właściwości danego produktu. Jest to dokument, który można następnie wykorzystać w procesie odbioru obiektu. agc-poland. pl/download/444">Ogólne warunki handlowe

Firma AGC Glass Poland Sp. z o. o. opisuje powiązania gospodarcze między poszczególnymi zakładami i klientami w Ogólnych warunkach handlowych. Wszystkie zamówienia, ich potwierdzenie, umowy sprzedaży, usługi i w stosownym zakresie również oferty cenowe i kalkulacje podlegają postanowieniom zawartym w tych warunkach. pl/download/449">Specyfikacja Jakościowa

W celu oceny wad w szkle i ewentualnych reklamacji sporządza się dokument Specyfikacja Jakościowa wyrobu. W dokumencie tym ocenia się ewentualne wady i tolerancję odchyleń wymiarów. Wszystkie użyte tu informacje pobrano z wiążących norm krajowych lub europejskich, lub też zostały określone na podstawie wewnętrznych zasad produkcyjnych obowiązujących w zakładach AGC Glass Poland Sp. pl/download/443">Gwarancja dla szyb zespolonych

Dla wszystkich zakładów obróbki szkła AGC w Europie Środkowej ustalono jednolitą gwarancję dla szyb zespolonych. Zakłady firmy AGC Glass Poland Sp. o.. gwarantują, że w normalnych warunkach eksploatacji szyb zespolonych dostarczonych z firmy AGC przez okres 10 (dziesięciu) lat od daty produkcji szkła nie wystąpią żadne widoczne zmiany, spowodowane kondensacją na powierzchni szkła wewnątrz szyby zespolonej, spowodowane przez defekt hermetycznego uszczelnienia (za wyjątkiem rozbicia szkła). pl/download/417">Wymogi dotyczące szklenia

W budownictwie królują obecnie szyby wielkoformatowe. Duży nacisk jest kładziony na właściwy układ szyb w szybach zespolonych oraz na jakość zabudowy konstrukcji. Dzięki przestrzeganiu warunków szklenia szyby zostaną właściwie zamontowane i będą zachowywać swoje parametry techniczne. Przed montażem szyb należy uważnie zapoznać się z Wymogami dotyczącymi szklenia. pl/download/416">Instrukcja mycia i konserwacji szyb

Szkło to z natury materiał o dużej odporności i łatwy w utrzymaniu. Przestrzeganie instrukcji czyszczenia szyb sprawi, że będą one czyste i lśniące przez lata. Przed czyszczeniem szkła należy uważnie zapoznać się z Instrukcją mycia i konserwacji szyb. Więcej instrukcji dotyczących mycia i konserwacji konkretnych powierzchni można znaleźć na www. com. pl/download/419">Instrukcje producenta dotyczące przemieszczania szkła

Informacje producenta dotyczące manipulowania szkłem określają m. zasady bezpiecznego postępowania ze szkłem w celu zminimalizowania ryzyka powstania urazów, sytuacji potencjalnie wypadkowych, awarii technicznych czy innych nieoczekiwanych zdarzeń. Konkretne warunki gwarantujące bezpieczeństwo w manipulowaniu szkłem przedstawiono w załączonym dokumencie. pl/download/445">Katalog Thermobel

Thermobel wyznacznik najwyższych standardów na rynku szyb izolacyjnych. Aby zapewnić Ci pełne zadowolenie z przyszłego użytkowania naszych szyb izolacyjnych dobieramy je z uwzględnieniem Twoich potrzeb i preferencji. Zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą naszych produktów- zapewniamy, że bez względu na to czy planujesz budowę domu czy remont obecnego, na pewno znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb. com/pl/pl/brands/thermobel">Dokumentacja techniczna

Dodatkowa dokumentacja techniczna potrzebna do właściwego montażu i konserwacji szyb izolacyjnych firmy AGC znajduje się na stronach internetowych produktów www. com. W razie potrzeby jest również dostępna na żądanie u przedstawicieli handlowych firmy AGC. pl/kontakty/">ISO, LEED, BREEAM

W celu wspierania idei zrównoważonego rozwoju i produktów przyjaznych dla środowiska naturalnego firma AGC Glass Europe produkuje wysokiej jakości wyroby. Większość z nich posiada certyfikat ekologiczny Cradle to Cradle Certified® różnego stopnia. Szczegółowe informacje o tym, jak produkty AGC mogą pomóc w zdobyciu certyfikatów ekologicznych można znaleźć na stronach www. agc- yourglass. Aby uzyskać materiały potrzebne do certyfikatu LEED i BREEAM prosimy o kontakt z użyciem formularza kontaktowego.

Właściwości i specyfikacja Cadac Patio Entertainer 4b Deluxe

Bezpośredni link do pobrania Właściwości i specyfikacja Cadac Patio Entertainer 4b Deluxe

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Właściwości i specyfikacja Cadac Patio Entertainer 4b Deluxe