Techniczne informacje o produkcie Craftsman 917 255572

Craftsman 917 255572 to wielofunkcyjny traktorek ogrodowy, który pozwala na wykonywanie wielu zadań w ogrodzie. Traktorek jest wyposażony w silnik o mocy 16,5 KM, co pozwala na wykonywanie wielu zadań, takich jak skracanie trawy, koszenie trawy, kopanie i przycinanie drzew. Posiada on również sześć biegów do przodu i dwa biegi wstecz, co pozwala na wykonywanie wielu różnych rodzajów prac. Dodatkowo, posiada on dwa rodzaje systemów napędowych: hydrostatyczny i mechaniczny, które pozwalają na precyzyjną kontrolę prędkości. Traktorek jest wyposażony w wygodne siedzenie i wygodny uchwyt, dzięki któremu można łatwo i szybko kontrolować traktorek.

Ostatnia aktualizacja: Techniczne informacje o produkcie Craftsman 917 255572

Ostatnio sprawdzono: 21/11/2022

Wiele wyrobów, zanim trafi do sprzedaży w UE, musi posiadać oznakowanie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadanyprzez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwai ochrony środowiska. Oznakowanie jest wymagane w przypadku wyrobów wyprodukowanychna całym świecie, które następnie są sprzedawane w UE.

W jakich przypadkach oznakowanie CE jest obowiązkowe?

Oznakowanie CE jest obowiązkowe tylko w przypadku produktów objętych unijnymi specyfikacjami zawierającymi wymóg zamieszczaniaoznakowania CE.

Niektóre produkty podlegają jednocześnie kilku unijnym wymogom. Przed umieszczeniemoznakowania CE na produkcie należy upewnić się, że spełnia on wszystkie odpowiedniewymogi. Zabronione jest umieszczanie oznakowania CE na produktach, dla których specyfikacjeUE nie istnieją lub nie wymagają umieszczenia oznakowania CE.

Jak uzyskać oznakowanie CE?

Jako producent wyrobu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za deklarację zgodności ze wszystkimi wymogami. Aby umieścić oznakowanie na produkcie, nie trzeba mieć zezwolenia.Przed umieszczeniem oznakowania należy jednak:

 • zapewnić zgodność ze wszystkimi odpowiednimi wymogami obowiązującymi w całej UE
 • zdecydować, czy można samodzielnie ocenić swój produkt, czy zwrócić się o to do jednostki notyfikowanej
 • skompletować dokumentację techniczną potwierdzającą zgodność z przepisami: zapoznać się ze szczegółami dokumentacji technicznej
 • sformułować i podpisać deklarację zgodności UE.

Po umieszczeniu oznakowania CE na produkcie – na wniosek właściwego organu krajowego– musisz przekazać mu wszystkie informacje i dokumenty dotyczące oznakowania CE.

Czy potrzebujesz niezależnej oceny?

Należy sprawdzić, czy Twój produkt wymaga przetestowania przez jednostkę notyfikowaną. Informacje na ten temat można znaleźć w odpowiednich przepisach mających zastosowaniedo produktu: sprawdź przepisy według kategorii produktuen.

Nie jest to wymagane dla wszystkich produktów.

Jeżeli musisz się zwrócić do jednostki notyfikowanej, oprócz oznakowania CE na produkcie musi się znaleźć numer identyfikacyjny tej jednostki.Oznakowanie CE i numer identyfikacyjny jednostki można umieścić na produkcie, o ilewyraźnie widać, że są one ze sobą powiązane.

Jednostkę notyfikowaną, która zajmie się certyfikacją produktu, można znaleźć w bazie danych Nandoen.

Jeżeli Twój wyrób nie podlega ocenie przez niezależny organ, to Ty musisz zadbać o zagwarantowanie zgodności wyrobu z wymaganiami technicznymi.Wiąże się to z dokonaniem oceny Twojego produktu i sporządzeniem dokumentacji dotyczącejewentualnych zagrożeń dla użytkowników.

Czy za to się płaci?

Jeśli jako producent dokonasz samodzielnie oceny zgodności, nie musisz uiszczać żadnychopłat. Jeśli jednak zdecydujesz się skorzystać z usług jednostki notyfikowanej lub jeśli unijne specyfikacje dotyczące Twojego produktu wymagają niezależnej ocenyprzez jednostkę notyfikowaną, będziesz musiał zapłacić jednostce notyfikowanej za jej usługi. Koszty zależą między innymi od procedury certyfikacji stosowanej wodniesieniu do produktu i od jego złożoności.

Jak umieścić oznakowanie CE na produkcie?

Oznakowanie CE musi być widoczne, czytelne i trwałe.

Oznakowanie CE musi składać się z liter „CE", przy czym obydwie litery powinny miećpionowo taki sam rozmiar i nie mogą być mniejsze niż 5 mm (o ile nie określono inaczejw odpowiednich wymaganiach dotyczących produktu).

Jeśli chcesz zmniejszyć lub powiększyć oznakowanie CE na produkcie, należy zachowaćproporcje obu liter. O ile litery pozostają widoczne, oznakowanie CE może przybieraćróżne formy (np. kolor, wypełnienie lub kontur).

Jeżeli oznakowania CE nie da się umieścić na samym produkcie, można umieścić je na ewentualnym opakowaniu lub na dokumentach dołączonych do produktu.Jeżeli produkt podlega kilku dyrektywom/rozporządzeniom UE, które wymagają umieszczeniaoznakowania CE na produkcie, dokumenty towarzyszące muszą wskazywać, że produkt jestzgodny ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami UE.

Pliki z obrazami oznakowania CE można pobraćenze strony internetowej DG GROW.

 • REALIZACJE
 • NewsletterKONTAKTPRÓBKINAJCZĘSTSZE PYTANIADO POBRANIA

Informacje dla

 • Architekta
 • Dystrybutora
 • Inwestora
 • Wykonawcy

Zastosowanie

 • Dachy i pokrycia dachowe
 • Detale i obróbki
 • Elewacje i systemy fasadowe
 • Rodzaj powierzchni/Materiał
 • Rolki i arkusze
 • Rynny i odwodnienia dachu
 • Systemy solarne

Produkty/Systemy

 • Akcesoria dachowe
 • Akcesoria elewacyjne
 • Duża łuska
 • Kasetony
 • Kątowy rąbek stojący
 • Listwa zatrzaskowa Klick
 • Panele poziome
 • Panele SF
 • Panele ST
 • Perforacje i siatki
 • Podwójny rąbek stojący
 • RHEINZINK-PV
 • Rynny i rury
 • SP-Line

Rodzaj dokumentacji

 • Broszury
 • Certyfikaty/Gwarancje
 • Deklaracje właściwości użytkowych
 • Detale standardowe
 • Informacje o materiale i zalecenia
 • Instrukcje montażu
 • Karty techniczne
 • Katalog produktów
 • Kosztorysowanie
 • Listy kontrolne
 • Planowanie i zastosowanie
 • Zalecenia konstrukcyjne
 • Zestawienie elementów
 • Zrównoważone budownictwo

Wyniki

96Dokumenty ogółem

 • Katalog produktów

  AIR-Z® - mata strukturalna pod blachę

  Rozwiązanie problemu zamykanej wilgoci w przegrodzie dachowej. Dla podłoży z papy lub z zaimpregnowanym podkładem z desek

 • Broszury

  Akcenty architektoniczne i detale z blachy RHEINZINK

 • Certyfikaty/Gwarancje

  Certificate CRADLE TO CRADLE

  Roof and Façade

 • Certificate CRADLE TO CRADLE

  Gutters and Downspouts

 • Certificate DIN EN ISO 14001

  Environmental Management

 • Certificate DIN EN ISO 50001

  Energy Management

 • Certificate DIN EN ISO 9001

  Quality Management

 • Certificate EcoVadis

 • Certificate IBU

 • Certificate IGEF

 • Certificate Quality Zinc

 • Certyfikat jakości RHEINZINK

  Obejmuje rolki i arkusze blach, systemy pokryć dachowych i elewacyjnych oraz odwodnień z blachy RHEINZINK

 • CLIPFIX® – certyfikowany system mocowania

  Systemowe rozwiązanie blach na rąbek stojący mocowanych do desek lub płyt drewnopochodnych

 • Zalecenia konstrukcyjne

  Dach w systemie dużej łuski RHEINZINK

  Wentylowana, podwójna konstrukcja dachu, z pokryciem w systemie dużej łuski RHEINZINK, na pełnym deskowaniu

 • Dach w systemie podwójnego rąbka stojącego RHEINZINK

  Wentylowana konstrukcja dachu z pokryciem w systemie podwójnego rąbka stojącego RHEINZINK na pełnym deskowaniu

 • Dach w systemie rąbka kątowego RHEINZINK - z matą strukturalną i płytą drewnopochodną

  Wentylowana konstrukcja dachu z pokryciem w systemie rąbka kątowego RHEINZINK, z matą strukturalną i płytą drewnopochodną.

 • Dach w systemie rąbka kątowego RHEINZINK - z matą strukturalną na deskach

  Wentylowana konstrukcja dachu z pokryciem w systemie rąbka kątowego RHEINZINK, z matą strukturalną

 • Planowanie i zastosowanie

  Duża łuska i romby - system na dach i elewacje

  Planowanie i zastosowanie

 • Deklaracje właściwości użytkowych

  Duża łuska wg EN 14783

  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: podparte na całej powierzchni wyroby metalowe do zastosowania na pokryciach dachowych oraz okładzinach ścian zewnętrznych i wewnętrznych

 • ECOKARTA - dachy, elewacje i systemy rynnowe RHEINZINK

  Karta produktu z uwzględnieniem wymogów certyfikacji wielokryterialnej LEED, BREEAM oraz innych certyfikatów ekologicznych

 • Zrównoważone budownictwo

  Environmental Product Declaration RHEINZINK-CLASSIC bright-rolled

  IBU EPD

 • Environmental Product Declaration RHEINZINK-prePATINA bluegrey and graphite-grey

  IBU EPD

 • Historia od cynku do tytan-cynku

 • Informacje o materiale i zalecenia

  Informacje o materiale i zalecenia RHEINZINK (wersja angielska)

 • Informacje o materiale i zalecenia RHEINZINK (wersja niemiecka)

 • Kabel grzewczy do rynien i koryt dachowych

  Opis produktu

 • Karty techniczne

  Karta techniczna RHEINZINK - miękki cynk

 • Karta techniczna RHEINZINK-artCOLOR

 • Karta techniczna RHEINZINK-CLASSIC

 • Karta techniczna RHEINZINK-GRANUM basalte

 • Karta techniczna RHEINZINK-GRANUM skygrey

 • Karta techniczna RHEINZINK-prePATINA blaugrau

 • Karta techniczna RHEINZINK-prePATINA schiefergrau

 • Karta techniczna RHEINZINK-PRISMO

 • Katalog narzędzi blacharskich i maszyn

  Maszyny i narzędzia ręczne

 • Katalog produktów RHEINZINK 2022

  Systemy rynnowe. Dachy i systemy elewacyjne. Obróbki blacharskie. Arkusze i rolki blach. Akcesoria dachowe i elewacyjne. Maszyny i narzędzia blacharskie.

 • Katalog produktów RHEINZINK-GRANUM 2022

  Systemy rynnowe.

 • Kosztorysowanie

  KNR K-45 - RHEINZINK-wydanie 2

  System odwodnienia dachu i obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk RHEINZINK

 • Łuska kwadratowa wg EN 14783

  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: podparte na całej powierzchni wyroby metalowe do zastosowania na pokryciach dachowych oraz okładzinach ścian zewnętrznych i wewnętrznych

 • Łuska szpiczasta wg EN 14783

  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: podparte na całej powierzchni wyroby metalowe do zastosowania na pokryciach dachowych oraz okładzinach ścian zewnętrznych i wewnętrznych

 • Mata strukturalna AIR-Z wg EN 13252

  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: kompensacja i drenaż wilgoci

 • Mata strukturalna VAPOZINC wg EN 13252

  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: kompensacja i drenaż wilgoci

 • Miękki cynk do obróbek blacharskich

 • Instrukcje montażu

  Miękki cynk do obróbek komina i lukarn

 • Naturalny materiał RHEINZINK

  Trwałość i estetyka w architekturze

 • Obróbka komina po skosie - szablon dodatkowy (1)

  Szablon obróbki blacharskiej

 • Obróbka komina po skosie - szablon dodatkowy (2)

  Szablon obróbki blacharskiej

 • Obróbka komina po skosie - szablon dodatkowy (3)

  Szablon obróbki blacharskiej

 • Obróbka komina po skosie - szablon dodatkowy (4)

  Szablon obróbki blacharskiej

 • Obróbka komina po skosie. Blacha boczna

  Szablon obróbki blacharskiej

 • Szablon obróbki blacharskiej

 • Zestawienie elementów

  Obróbki blacharskie - formularz zapytania

  Wykonanie obróbek blacharskich do dachów płaskich, skośnych oraz detali architektonicznych w technice na rąbek, zasuwkę, lutowania lub klejenia

 • Obróbki blacharskie na dachu płaskim

 • Obróbki blacharskie na dachu skosnym

 • Obróbki blacharskie RHEINZINK

  Pokrycia murów, attyk, gzymsów, parapetów oraz obróbki dachów płaskich

 • Ochrona zabytków z blachy RHEINZINK

  Renowacja i metaloplastyka w ochronie historycznego dziedzictwa

 • Ogrzewanie koryt i rynien dachowych

  Instrukcja montażu ogrzewania koryt i rynien dachowych

 • Panele pionowe RHEINZINK SF 25

  Planowanie i zastosowanie

 • Pasy z rąbkiem stojącym wg EN 14783

  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: podparte na całej powierzchni wyroby metalowe do zastosowania na pokryciach dachowych oraz okładzinach ścian zewnętrznych i wewnętrznych

 • Perforowane elewacje z blachy RHEINZINK

  Projektowanie elewacji z użyciem blach perforowanychi siatek cięto-ciągnionych

 • Pierwsze kroki - Kosztorysowanie DEKARZ

 • Pokrycia dachowe

  Przegląd systemów dachów na rąbek stojący pojedynczy, podwójny, system w technologii łuski karo oraz listwy

 • Powierzchnie tytan-cynku RHEINZINK

  Rodzaje i opis

 • QUALITY ZINC - kryteria kontroli dla arkuszy oraz rolek blachy RHEINZINK

  Podwyższone standardy jakościowe dla blachy cynkowo-tytanowej według TÜV Rheinland LGA Products GmbH

 • REACH-Statement for products and their chemical components

 • RHEINZINK Product Lines

  Information on Material and Processing

 • Rolki i arkusze RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA i RHEINZINK-GRANUM wg EN 14783

  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: pokrycia dachowe, zewnętrzne wykończenia ścian i sufitów

 • Rolki i arkusze RHEINZINK-PRISMO wg EN 14783

  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: pokrycia dachowe, zewnętrzne wykończenia ścian i sufitów

 • Rynna zatrzaskowa - instrukcja montażu

  System rynnowy dla małych daszków przed wejściem, altan, balkonów i tarasów

 • System elewacyjny SP-Line

 • System odwodnienia dachów - instrukcja klejenia

  Kolejność montażu, niezbędne narzędzia i wskazówki

 • System odwodnienia dachów - instrukcja lutowania

  Kolejność montażu, niezbędne narzędzia i wskazówki

 • System paneli elewacyjnych SP-Line wg EN 14782

  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: samonośne blachy metalowe do zastosowania jako wewnętrzne i zewnętrzne wykończenie ścian i sufitów

 • System rynnowy RHEINZINK

  Przegląd rozwiązań

 • System solarny RHEINZINK-PV

 • Systemy elewacyjne

  Przegląd systemów

 • Szkolenia dla wykonawców

  Teoria i praktyka

 • Taśma uszczelniająca rąbek

  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: taśma uszczelniająca na bazie wstępnie sprasowanej elastycznej impregnowanej pianki poliuretanowej do uszczelniania spoin w fasadach budynków

 • Technika blacharska. Fachowe wykonanie detali

  Planowanie i zastosowanie

 • VAPOZINC® - mata strukturalna z folią paroprzepuszczalną

  Rozwiązanie problemu zamkniętej wilgoci w konstrukcjach dachowych. Dla podłoży nieabsorbujących wilgoci, np. z płyty OSB lub podczas prac w deszczu.

 • Wkręty ocynkowane powlekane RHEINZINK-CLIPFIX

  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: jako łącznik trzpieniowy do konstrukcji drewnianych

 • Wkręty ze stali nierdzewnej RHEINZINK-CLIPFIX

  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: jako łącznik trzpieniowy do konstrukcji drewnianych

 • Wykonanie kalenicy z położonym rąbkiem

  Szablon obróbki blacharskiej

 • Wykonanie narożnika przy ścianie

  Szablon obróbki blacharskiej

 • Zacisk fotowoltaiczny RHEINZINK-PV

  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: profile ze stopów aluminium — produkty do zastosowań konstrukcyjnych

 • Zakończenia rąbka na półokrągło

  Szablon wykonania detalu

 • Zalecenia konstrukcyjne dla pokryć dachowych

  Przegląd rozwiązań

 • Zgłoszenie na kurs lutowania miękkiego

  Formularz zgłoszenia na kurs blacharsko-dekarski w roku 2022

 • Zgłoszenie na kurs obróbek i lutowania

  Formularz zgłoszenia na kurs blacharsko-dekarski w roku 2022

 • Zgłoszenie na szkolenie

  Formularz zgłoszenia na stacjonarne szkolenia w roku 2023

 • Zincspiration I

  The fascination of a natural material

 • Zincspiration II

  Past, Present and Future: A view over time

 • Zincspiration III

  Strong Ideas - Sustainably Connected

 • Zincspiration IV

  Reponsible-minded architecture with an eye for detail

 • ZRÓWNOWAŻONY MATERIAŁ

  Pytania i odpowiedzi

 • Download

  Регистрация на семинар RHEINZINK

  Для кровельщиков в 2020 году

Z Encyklopedia Zarządzania

Opakowanie
Polecane artykuły
 • Reklama
 • Reklama radiowa
 • Visual merchandising
 • Strategia promocji
 • Kryteria doboru środków przekazu reklamy
 • Komunikacja marketingowa
 • Marketing kultury
 • Etykieta
 • Marketing sportowy

Opakowanie to materiał mający odpowiednią konstrukcję, którego celem jest ochrona produktu przed uszkodzeniami, a także ochrona otoczenia przed szkodliwym działaniem zapakowanego produktu. Jego istotę stanowi gotowy wytwór umożliwiający przemieszczanie produktów w czasie transportu, magazynowania, sprzedaży i użytkowania, informujący o zawartości oraz oddziałujący na nabywcę dzięki walorom estetycznym i ekonomicznym. Opakowanie kieruje uwagę potencjalnego klienta na zawartość, skłaniając go do nabycia produktu. Jest uzupełnieniem czterech elementów marketingu-mix. Stanowi element zintegrowany z produktem, zabezpieczający jego wartość użytkową, promujący wyrób, umożliwiający jego identyfikację.Z punktu widzenia kupującego opakowanie należy postrzegać jako zespół wartości dla klienta:

 • wartości użytkowej, która przejawia się zdolnością opakowania do zaspakajania potrzeb bezpieczeństwa, wygody, oszczędności czasu,
 • wartości prestiżowej, sugerującej ekskluzywny i kosztowny zakup, który mógł być dokonany tylko przez niektórych konsumentów (przejaw personifikacji opakowania),
 • wartości konkurencyjnej, opierającej się na większej atrakcyjności opakowania względem innych,
 • wartości nowatorskiej, charakterystycznej dla nowoczesnych opakowań, zawierających nowe rozwiązania techniczne i konstrukcyjne (przejaw personifikacji opakowania). (R. Wolniak, M. Zadura 2012, s. 112-113)

Podstawowe elementy opakowania

Do najbardziej podstawowych elementów opakowania można zaliczyć:

 • kształt - to nie tylko nadanie formy określonym przedmiotom, ale także kompozycja, wzór, liternictwo,
 • kolor - tworzy skojarzenia wzrokowe, powodujące pierwsze reakcje konsumenta w wyniku kontaktu z produktem. "Kolor tworzy estetykę produktu". W przeciwieństwie do racjonalnych elementów takich jak kształty, słowa; kolor przekazuje właściwości emocjonalne, wywierające wpływ nie tylko na wzrok, ale także na pozostałe zmysły. Kolor powinien spajać wszystkie atrybuty produktu (również jakość i markę) nadając im szczególne właściwości,
 • ergonomiczność - łatwość chwytania oraz użytkowania,
 • styl - istotny w zależności od produktu np. tradycja lub nowoczesność,
 • etykieta - stanowi wraz z opakowaniem środek reklamy, znaczenie reklamowe tego elementu polega nie tylko na informowaniu konsumenta, lecz przede wszystkim na sugestywnym przedstawieniu własności produktu oraz oddziaływaniu estetycznym na klienta,
 • grafika - związana jest z umieszczonymi na opakowaniu elementami np. znak marki, tekst, ilustracje,
 • wielkość i parametry rozmiarów - kształtują wyobrażenie konsumentów o pojemności. Ważne jest skoordynowanie wielkości opakowania z wielkością zapotrzebowania finalnego nabywcy, a także zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy ceną jednostkową produktu a wielkością opakowania,
 • oznakowanie - "opakowanie powinno zawierać znaki zasadnicze, informacyjne, niebezpieczeństwa, manipulacyjne czy dobrowolne". Dodatkowo opakowania produktów oznakowane są kodem kreskowym, który może być stosowany w obrębie danego przedsiębiorstwa, sieci handlowej lub kraju,
 • materiał opakowania - rodzaj materiału wpływa na wygodę użytkowania, bezpieczeństwo, wagę produktu.

Funkcje

Do głównych funkcji opakowań należy zaliczyć:

Funkcję ochronną:

 • zabezpiecza produkt zniszczeniem, zepsuciem, utratą cech jakościowych, (w przypadku produktów niebezpiecznych chroni przed szkodliwym ich oddziaływaniem),
 • ułatwia magazynowanie,
 • umożliwia bezpieczny transport, prawidłowo zaprojektowane opakowanie zmniejszają jego koszty,
 • zapewnia wygodę w użytkowaniu produktu (np. łatwość otwierania, powtórnego zamknięcia opakowania).

Funkcję promocyjną:

 • opakowanie ma duże znaczenie dla skuteczności działań marketingowych, odgrywa dużą rolę w systemach funkcjonowania wolnego rynku. Atrakcyjnie opakowany produkt jest sprzedawany częściej, co prowadzi do zwiększenia zysków i zmniejszenia kosztów sprzedaży,
 • kreowanie wizerunku produktu (promocja),
 • podnoszenie jego wartości (dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji opakowania),
 • reklama produktu i producenta. Opakowanie często staje się najskuteczniejszym środkiem reklamowym ponieważ wpływa na nabywcę w momencie dokonywania zakupu,
 • stymulacja sprzedaży,
 • przyciąga uwagę potencjalnego nabywcy,
 • tworzy scenerię produktu,
 • wywołuje chęć kupowania produktu,
 • wywołuje transakcję kupna-sprzedaży.

Funkcję informacyjną:

 • zawiera informacje o produkcie, zasadach jego użytkowania, składnikach przez co przybliża produkt do klienta,
 • wyróżnia i identyfikuje produkt w ofercie asortymentowej.

Rodzaje opakowań

Najczęściej stosuje się następujące kryteria podziału:

 1. Rodzaj materiału, z jakiego zostały wykonane: (np. drewniane, papierowe, szklane, metalowe).
 2. Konstrukcja opakowań (np. puszki, słoiki, pudła, worki, butelki).
 3. Forma kontaktu z opakowanym produktem:
  • pośrednie (nie mające styczności z produktem),
  • bezpośrednie (stykające się z produktem).
 4. Ilość opakowanych produktów:
  • opakowania jednostkowe (konsumenckie)- zawierają ilość produktu, która jest nabywana przez konsumenta, są wliczane w cenę wyrobu,
  • opakowania zbiorcze- służą do pakowania zastawu wyrobów sprzedawanych do poszczególnych ogniw handlu, zawierają kilka lub kilkanaście sztuk produktów w opakowaniach jednostkowych.
 5. Częstotliwość użytkowania:
  • opakowania jednorazowe - ze względu na właściwości materiału, z którego zostały wykonane nie można ich wykorzystać do powtórnego napełnienia produktem; czasami zużywają się wraz z opakowanym produktem,
  • opakowania wielokrotnego użycia- mogą być wykorzystane wielokrotnie do zapakowania takich samych lub podobnych produktów.

Tworzywa sztuczne w produkcji opakowań

Wiele tworzyw sztucznych wykorzystywanych jest do produkcji opakowań, np:

 • Poliuretan
 • Poliamidy
 • Polipropylen
 • Polistyren

Bibliografia

 • Altkorn J. (2004). Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków
 • Dejnaka A. (2011). Opakowanie jako narzędzie wpływania na wybory konsumentów, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 23
 • Hales C. F. (1999). Opakowanie jako instrument marketingu, PWE, Warszawa
 • Krzepicka A. pszw. edu. pl/images/publikacje/t052_pszw_2011_krzepicka_-_opakowanie_jako_wartosc_dla_polskiego_klienta. pdf">Opakowanie jako wartość dla polskiego klienta, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, nr 52
 • Michalski E. (2003). Marketing, PWN, Warszawa
 • Mika-Mętel, M. awih. pl/publikacje/Walory_promocyjne_opakowan. pdf">Walory promocyjne opakowań, "Opakowanie", nr 2
 • Mruk H., Rutkowski I. (2001). php/Strategia" title="Strategia">Strategia produktu, PWE, Warszawa
 • Nowogródzka T., Nyszk W., Pieniak-Lendzion K. (2014). Wzrost znaczenia opakowań w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", nr 103
 • Sojkin B. php/Zarz%C4%85dzanie" title="Zarządzanie">Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa
 • Wolniak R., Zadura M. (2012). Wpływ opakowania na wybór produktu przez konsumenta na przykładzie zabawek, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i zarządzanie", z. 63a

Autor: Joanna Kosińska, Dorota Orlińska

Techniczne informacje o produkcie Craftsman 917 255572

Bezpośredni link do pobrania Techniczne informacje o produkcie Craftsman 917 255572

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Techniczne informacje o produkcie Craftsman 917 255572