Sprawozdanie z badania Aeg Smart 306

Sprawozdanie z badania Aeg Smart 306 to profesjonalna i szczegółowa analiza produktu Aeg Smart 306. Badanie obejmuje wszystkie kluczowe cechy produktu, w tym wymiary, wygląd, funkcjonalność, jakość i możliwości. Zawiera także informacje dotyczące wszelkich przydatnych i zalecanych udoskonaleń. Raport zawiera szczegółowe informacje na temat jakości produktu, w tym informacje o wytrzymałości, trwałości i wyglądzie, a także o konstrukcji i funkcjonalności. Raport zawiera również wszelkie ważne informacje dotyczące instalacji i konserwacji produktu.

Ostatnia aktualizacja: Sprawozdanie z badania Aeg Smart 306

Laboratorium: I pracownia fizyczna

Imię i nazwisko:

Jagoda Rybczyńska

Temat:

Badanie transformatora

Prowadzący:

mgr inż. Marek Weiss

Data wykonania ćw:

29. 04. 2021

1. Wstęp teoretyczny:

Interferencja jest to zjawisko powstania rozkładu amplitud fal wywołane nakładania

się dwóch lub więcej fal.

Zasada Huygensa - każdy punkt ośrodka, do którego dociera fala, staje się źródłem

nowej fali kolistej o takiej samej częstotliwości jak fala padająca.

Dyfrakcja - uginanie się promieni świetlnych, przechodzących w pobliżu przeszkody.

Zachodzi dla wszystkich fal, (dźwiękowych, elektromagnetycznych).

Siatka dyfrakcyjna - przyrząd do analizy widmowej światła. Tworzy układ równych,

równoległych i jednakowo rozmieszczonych szczelin.

Stała siatki dyfrakcyjnej to rozstaw szczelin siatki.

Wzór na kąt ugięcia siatki:

Wzór na stałą siatki:

d=

Dzienniki resortowe

Dz. Urz. MZiOS. 1986. 10. 39

Akt utracił moc

Wersja od: 10 września 1987 r.

ZARZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 7 lipca 1986 r.

w sprawie obowiązków sprawozdawczych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na podstawie art. 4 i art. 17 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:

1 Załącznik nr 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 lipca 1987 r. (Dz. 1987. 9. 60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 września 1987 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

2 Załącznik nr 25 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 lipca 1987 r.

Udostępniamy praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2020 rok - przygotowane w oparciu o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019 - a także przykładowe oświadczenie kierownika jednostki.

W załącznikach od 2. 1 do 2. 10 do uchwały KRBR nr 3430/52a/2019 z późn. zm. zamieszczone są przykłady ilustrujące sprawozdania z badania dla różnych okoliczności z jakimi może zetknąć się biegły rewident w trakcie badania. Biegli rewidenci stosują przykłady ilustrujące sprawozdanie z badania przy uwzględnieniu założeń opisanych w każdym z przykładów, mając na uwadze, że przykłady mają uniwersalny charakter i każdorazowo powinny zostać dostosowane do okoliczności konkretnego zlecenia badania. W związku z tym, w celu uwzględnienia wszystkich okoliczności danego zlecenia badania, biegły rewident w niektórych sytuacjach powinien skorzystać z więcej niż tylko jednego przykładu, np. jeżeli w badanej jednostce powołana została rada nadzorcza, biegły rewident powinien posłużyć się zapisami pochodzącymi z przykładu, w którym takie założenie jest przyjęte.

Aby ułatwić korzystanie z załączonych do ww. uchwały przykładów, tak jak w ubiegłym roku, przygotowaliśmy praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2020 rok, w których zamieszczone zostały zaktualizowane adresy publikacyjne ustaw, obecnie obowiązujące uchwały KRBR, w tym uchwałę odnoszącą się do nowego kodeksu etyki, oraz odniesienia do odpowiednich interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdań z badania.

Praktyczne przykłady zostały zamieszczone w Wyszukiwarce standardów i są dostępne po wybraniu następujących filtrów:

Rodzaj usługi: Badanie
Dzień bilansowy: 31. 12. 2020 r.

Dla wyróżnienia, link do nich został oznaczony kolorem czerwonym.

Jeżeli biegły rewident chciałby także skorzystać z przygotowanego przez PIBR przykładowego oświadczenia kierownika jednostki, to taki zaktualizowany materiał, dostosowany do badania sprawozdania finansowego za 2020 r. jest udostępniony w „Wyszukiwarce standardów”, po wybraniu ww. filtrów, w sekcji pt. „Inne pomocne materiały”.

Przy okazji informujemy, że planujemy - jak co roku - opublikowanie „Alertu specjalnego – badanie za 2020 r. ”. Już dziś zachęcamy do zapoznania się z informacjami podsumowującymi najważniejsze zmiany w przepisach prawa i regulacjach mających związek z badaniem sprawozdań finansowych. W Alercie będą zamieszczone te same praktyczne przykłady sprawozdań z badania i przykładowe oświadczenie kierownika jednostki, które dziś zostały udostępnione w „Wyszukiwarce standardów”.

Sprawozdanie z badania Aeg Smart 306

Bezpośredni link do pobrania Sprawozdanie z badania Aeg Smart 306

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Sprawozdanie z badania Aeg Smart 306