Rozpoczęcie pracy z Fujitsu Mam3184mp

Fujitsu Mam3184mp jest wysoce wydajnym procesorem, który został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w różnych urządzeniach. Jest to czterordzeniowy procesor z maksymalnym taktowaniem 3,2 GHz, który obsługuje techniki wirtualizacji i współbieżności. Fujitsu Mam3184mp zapewnia wyjątkową wydajność dzięki wbudowanym w nim technologiom Intel Hyper-Threading i Intel Turbo Boost. Wszystkie te cechy sprawiają, że jest to doskonały wybór dla użytkowników, którzy oczekują wydajności i wytrzymałości. Procesor ten jest również wyposażony w szereg zaawansowanych funkcji zabezpieczeń, które zapewniają bezpieczeństwo danych i systemów. Dzięki tym funkcjom użytkownik może mieć pewność, że dane są bezpieczne i chronione przed włamaniem lub wyciekiem. Fujitsu Mam3184mp jest idealnym wyborem dla użytkowników, którzy oczekują wydajności i niezawodności.

Ostatnia aktualizacja: Rozpoczęcie pracy z Fujitsu Mam3184mp

Podsumowanie: Przepływ pracy Agile to seria etapów, których zespoły Agile wykorzystują do tworzenia aplikacji, od pomysłu do ukończenia.

Każdy zespół tworzący oprogramowanie ma proces, zgodnie z którym realizuje pracę. Znormalizowanie tego procesu, czyli przekształcenie go w przepływ pracy, sprawia, że staje się on uporządkowany i powtarzalny, co w konsekwencji umożliwia jego skalowanie. W Atlassian stosujemy iteracyjne podejście do zarządzania przepływem pracy, ponieważ pomaga nam ono w osiąganiu celów i stanowi wyraz naszej kultury zespołowej. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie zarządzania przepływami pracy Agile (a przynajmniej sami tak twierdzimy) i chcemy Ci pomóc osiągnąć ten sam poziom.

Rozpoczęcie pracy z przepływami pracy Agile

Wdrażając przepływ pracy w zespole, zawsze zaczynaj od prostych rozwiązań. Zwalcz pokusę poświęcenia całych tygodni na (przesadne) dopracowanie przepływu. Wysoce złożone przepływy pracy są mało zrozumiałe i trudno je zastosować — nie mówiąc już o ich dostosowaniu. W zespołach tworzących oprogramowanie zaleca się zastosowanie tych podstawowych stanów prac w przepływie pracy:

Do zrobienia

Prace, które nie zostały rozpoczęte

W toku

Prace, które zespół aktywnie realizuje w danej chwili

Przeglądanie kodu

Prace ukończone i oczekujące na przegląd

Gotowe

Prace całkowicie zakończone, które spełniają kryteria definicji ukończenia stosowane przez zespół

W narzędziu do śledzenia zgłoszeń stany te następują po sobie w wyniku kolejnych przejść, które nadają strukturę przepływowi pracy.

Niektóre zespoły tworzące oprogramowanie uwzględniają w swoim przepływie pracy dodatkowe stany, które ułatwiają im monitorowanie statusu prac z większą dokładnością.

Oczekuje na QA

Prace, które zostały wdrożone, ale wciąż oczekują na przegląd przez testera (więcej szczegółów na ten temat zawiera nasz artykuł o testowaniu Agile).

Gotowe do scalenia

Kod, który został zrecenzowany i jest gotowy do scalenia z gałęzią główną lub gałęzią wydania.

Nie ma potrzeby, aby każdy stan przepływu pracy podlegał innej osobie. W miarę jak zespół Agile osiąga dojrzałość, programiści biorą na siebie coraz więcej prac — od projektowania, aż po dostarczenie. W końcu autonomiczny zespół zdolny uporać się z pracą o zróżnicowanym charakterze to jeden z wyróżników metodyki Agile.

Omawiaj każdy obszar trudności w trakcie retrospektywy zespołu i pamiętaj, że pojmowanie wartości przez różne zespoły będzie się nieznacznie różnić, w zależności od ich projektu, zestawu technologii i stosowanej metody pracy. Dlatego ważne jest wybranie narzędzia do śledzenia zgłoszeń z możliwością elastycznej konfiguracji przepływu pracy. Zdecydowanie zbyt wiele zespołów poświęca własny styl pracy na rzecz dopasowania się do konkretnego zestawu narzędzi, co dla każdego jest źródłem frustracji. W rezultacie członkowie zespołu mogą w ogóle unikać korzystania z narzędzia, co nie tylko potęguje frustrację w całym zespole, ale też sieje ogólny zamęt. A na spadku morale cierpi produktywność. To podwójny cios, którego wszyscy chcemy uniknąć.

Zespoły, które dopiero zaczynają swoją przygodę z metodyką Agile, lub nie mają interdyscyplinarnych kompetencji, często kończą z przepływami pracy zawierającymi „minimodele kaskadowe”. Przykładowo projektanci rozpoczynają jednostkę pracy od utworzenia wstępnego projektu. Programiści przeprowadzają wdrożenie. Testerzy sprawdzają jakość. Każdy stan jest blokowany do momentu ukończenia poprzedniego. Brzmi znajomo? To przecież model kaskadowy. Możemy jednak zrobić to znacznie lepiej dzięki przepływom pracy Agile, które pozwalają odblokować możliwości zespołu i ułatwiają prowadzenie procesu programistycznego.

Optymalizacja przepływu pracy

Gdy zaznajomisz się z podstawowym przepływem pracy i zechcesz go dostosować, utwórz statusy dla każdego typu prac w procesie zespołu. Ideacja, projektowanie, programowanie, przegląd kodu i testowanie różnią się pod względem funkcjonalnym, więc można im przypisać odrębne statusy. Staraj się utworzyć zestaw tylko niezbędnych statusów, które wyraźnie informują, na jakim etapie znajduje się dana jednostka pracy.

Statusy projektu można również udostępniać innym członkom organizacji. Tworząc przepływ pracy, zastanów się, które wskaźniki są ważne do przekazywania, a które mogą być przydatne dla osób spoza zespołu. Dobrze zaprojektowany przepływ pracy pozwala na przykład odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jakie prace zespół wykonał?
 • Czy w backlogu piętrzą się prace, czy też jest on dobrze dostosowany do tempa pracy zespołu?
 • Ile jednostek znajduje się w poszczególnych statusach?
 • Czy są jakieś wąskie gardła, które spowalniają zespół?
 • Jak długo trwa wykonanie przeciętnego zadania?
 • Ile jednostek pracy nie spełniło naszych standardów jakości za pierwszym razem?

Kolejnym krokiem w procesie optymalizacji przepływu pracy jest zapewnienie ciągłego strumienia pracy w ramach opracowanego przepływu. Limity prac w toku (WIP) wyznaczają minimalną i maksymalną liczbę zgłoszeń o danym stanie w przepływie pracy, dzięki czemu na każdym etapie liczba dostępnych prac jest wystarczająca, aby w pełni wykorzystać możliwości zespołu, ale nie na tyle duża, aby powodować utratę koncentracji w następstwie żonglowania priorytetami. Wymuszenie limitów WIP szybko pokaże, które procesy spowalniają ogólny postęp prac w pipelinie. Gdy zespół nauczy się optymalizacji w oparciu o limity WIP, produktywność wzrośnie. (Więcej szczegółów można znaleźć w artykule na temat limitów WIP).

Wyzwania związane ze skalowaniem przepływu pracy

Organizacje, w których funkcjonuje kilka zespołów Agile, borykają się ze szczególnymi trudnościami związanymi z przepływami prac. Zespoły często chcą zoptymalizować własny przepływ pracy tak, aby odzwierciedlał ich niepowtarzalny proces i unikatową kulturę. To oczywiście zrozumiałe. Może stanowić źródło kłopotów, gdy różne zespoły będą wykorzystywać odmienne procesy podczas pracy nad tym samym projektem.

W przypadku zespołów Agile, które ze sobą współpracują, korzystne może być wdrożenie wspólnego przepływu pracy. Korzystanie z tego samego przepływu pracy może ułatwić przenoszenie pracy między poszczególnymi zespołami Agile, ponieważ będą one stosowały te same konwencje do definiowania i dostarczania prac. Utworzenie wspólnego procesu zazwyczaj wiąże się z pewnymi ustępstwami ze strony obu zespołów. I o to chodzi! Zespoły będą uczyć się od siebie nawzajem, co w rezultacie pozwoli opracować lepszy przepływ pracy.

Fachowa porada

W Jira Software, czyli narzędziu Atlassian do śledzenia zgłoszeń, zespoły mogą korzystać ze wspólnych przepływów pracy, ale stosować odmienne sposoby prezentowania procesu na swojej tablicy Agile. Taka możliwość zapewnia elastyczne opcje wizualizacji bez rezygnacji ze współdzielonego zasobu przepływu pracy.

Bez względu na to, jak wygląda Twój przepływ pracy, proces jego opracowania również powinien być zgodny z zasadami Agile. Warto omówić go od czasu do czasu w trakcie retrospektyw i dostosować w miarę zmian zachodzących w kulturze pracy i składzie zespołu.

Dan Radigan

Koncepcja Agile wywarła na mnie ogromny wpływ, zarówno pod względem zawodowym, jak i prywatnym. Przekonałem się, że zasady Agile sprawdzają się najlepiej tak w pisaniu kodu, jak i w życiu. Często znajdziecie mnie tam, gdzie technologia spotyka się z fotografią i motocyklami. 

Kim jest nauczyciel wspomagający? Jakie zadania realizuje podczas zajęć i jakie obowiązki spoczywają na nim w zakresie dokumentacji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszym artykule.

Czym zajmuje się nauczyciel wspomagający?

Głównym zadaniem nauczyciela wspomagającego jest pomoc dziecku/uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w związku ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawności sprzężonych, w którego treści zawarto zalecenia dotyczące owej pomocy. Podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel wspomagający towarzyszy nauczycielowi prowadzącemu.

Nauczyciel wspomagający - warunki i forma zatrudnienia

W klasach integracyjnych obecność nauczyciela wspomagającego jest wymagana z definicji. Jeśli uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszcza do szkoły ogólnodostępnej, dyrektor placówki ma obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, o ile zalecenie to jest ujęte w treści orzeczenia.

Stanowisko nauczyciela wspomagającego może objąć osoba wykwalifikowana w obszarze pedagogiki specjalnej – absolwent studiów magisterskich na dedykowanym kierunku lub studiów podyplomowych z dziedzin takich, jak oligo-, surdo- czy tyflopedagogika.

Zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela pensum nauczyciela wspomagającego wynosi 20 godzin tygodniowo; decyzję o konkretnym wymiarze czasu pracy z danym dzieckiem/uczniem podejmuje dyrektor placówki.

Nauczyciel wspomagający – zadania

Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne mogą korzystać z pomocy nauczycieli wspomagających, specjalistów do rewalidacji lub pomocy nauczyciela. Każde z wymienionych stanowisk dotyczy innych funkcji. Zakres obowiązków nauczyciela wspomagającego obejmuje wsparcie ucznia w realizacji programu nauczania i integracji z pozostałymi członkami grupy przedszkolnej/zespołu klasowego oraz współpracę z nauczycielem wiodącym na gruncie procesów dydaktycznych.

Formy realizacji wymienionych powyżej zadań to m. in. :

 • rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

 • uczestnictwo w opracowaniu programów nauczania/wychowania przedszkolnego i dostosowanie ich realizacji do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia

 • uczestnictwo w sporządzaniu IPET i WOPFU

 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych

 • wsparcie nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w wyborze metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie

 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców

Warto podkreślić także różnicę między zadaniami nauczyciela wspomagającego i pomocy nauczyciela: druga z wymienionych funkcji polega na zapewnieniu uczniowi wsparcia w poruszaniu się, czynnościach samoobsługowych itd. Pomoc w czynnościach wykraczających poza ten obszar leży w kompetencjach nauczyciela wspomagającego.

Obowiązki nauczyciela wspomagającego w zakresie dokumentacji

Głównym elementem dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela wspomagającego jest dziennik pracy specjalisty, w którym regularnie notowane są:

 • dane osobowe dzieci/uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • tygodniowy plan zajęć z zapisem przeprowadzonych w poszczególnych dniach czynności, w tym infomacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała nauczyciel

Jeśli w zakresie obowiązków nauczyciela wspomagającego mieści się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, dydaktyczno-wyrównawczych lub rozwijających zdolności, nauczyciel prowadzi także stosowne osobne dzienniki zajęć.

Do obowiązków nauczyciela wspomagającego należy ponadto prowadzenie indywidualnej teczki ucznia, zawierającej komplet informacji na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą dany uczeń otrzymywał w trakcie cyklu edukacyjnego. Teczka powinna zawierać następujące materiały:

 • IPET i WOPFU opatrzone podpisem rodzica

 • informacje o frekwencji na zajęciach, wyniki w nauce, rezultaty sprawdzianów i testów kompetencji

 • informacje o zainteresowaniach ucznia i udziale w wydarzeniach z jego udziałem

 • informacje na temat kontaktów nauczyciela wspomagającego z rodzicami ucznia

 • analiza wytworów ucznia – prac plastycznych i przestrzennych, charakteru pisma, tekstów itd.

Nauczyciel wspomagający na bieżąco prowadzi również dokumentację współpracy z rodzicami i innymi podmiotami w zakresie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W dokumentacji powinny znajdować się:

 • zaświadczenie o zgodzie rodziców na objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogicznej w określonym okresie i formach

 • wnioski rodziców o rozpoczęcie lub rezygnację z określonych zajęć

 • notatki z rozmów indywidualnych i spotkań z rodzicami poświęconych kwestiom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • notatki z zajęć szkoleniowych, konsultacji, porad udzielanych rodzicom, uczniom i nauczycielom

Tyle od strony formalnej; na jakość i efekty pracy nauczyciela wspomagającego wpływa ponadto szereg kompetencji miękkich, umiejętności skutecznej komunikacji z uczniem i rodzicami, stosowania adekwatnych metod dyscyplinujących czy właściwego reagowania w trudnych sytuacjach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, sprawdź wideoszkolenie poświęcone temu zagadnieniu: Nauczyciel wspomagający – rola, zadania i dokumentacja!

​Po pierwszy zalogowaniu się w programie Subiekt 123 zostają zastosowane domyślne, najczęściej wybierane przez użytkowników ustawienia, dlatego ważne jest, żeby dostosować program pod specyfikę pracy swojej firmy. W pierwszych krokach z programem Subiekt 123 zostanie przedstawiona konfiguracja najważniejszych danych firmy, która pozwoli na bezproblemowe rozpoczęcie pracy z systemem.

W celu weryfikacji podstawowych danych firmy, które zostały wprowadzone podczas tworzenia Konta InsERT, należy przejść do modułu Konfiguracja, następnie w sekcji Firma wybrać Dane firmy.


Z tego poziomu można przejść do Edycji danych firmy wprowadzonych przy zakładaniu Konta InsERT, przejść do edycji lub wprowadzenia do słownika Rachunków bankowych, a także dodania Logo firmy.


W module Dane dodatkowe można wprowadzić Numer KRS, BDO oraz EORI, a także ustalić, czy mają pojawić się na wydrukach.

Sekcja Podatek VAT odpowiada za określenie, czy podmiot jest Czynnym podatnikiem VAT, Zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE,  czy rozlicza się Metodą kasową, czy podatnik jest Zarejestrowany w procedurze OSS, a także określenie Rodzaju podmiotu (zdjęcie 1). Dla podmiotów niebędącymi czynnymi podatnikami VAT zostanie udostępniona możliwość wskazania Podstawy zwolnienia z VAT (zdjęcie 2).

zdjęcie 1 

zdjęcie 2

Kolejnym krokiem jest ustalenie Terminów dotyczących parametrów podatkowo-rozliczeniowych, na podstawie których zostaną wygenerowane ważne terminy oraz pojawią się w kaflu Terminy na pulpicie aplikacji. media/e-pomoc/Zdjecia/3923/v2/6s. png"/>

W związku ze zmianą przepisów w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Subiekt 123 posiada możliwość wskazania innego sprzedawcy na wystawianych dokumentach. W tym celu należy przejść do sekcji Inny sprzedawca zaznaczyć parametr Wystawiaj dokumenty z innym sprzedawcą, następnie niezbędne jest uzupełnienie jego danych. media/e-pomoc/Zdjecia/3923/v2/7s. png"/>

Parametry Użytkowników firmy umożliwiają weryfikację użytkowników posiadających dostęp do programu. Zarządzanie użytkownikami prowadzone jest z poziomu Konta InsERT. Informację, w jaki sposób dodać nowego użytkownika można znaleźć tutaj.

UWAGA! Podstawowa licencja programu Subiekt 123 pozwala na posiadanie jednego użytkownika. W celu dodania kolejnych użytkowników należy dokupić moduł Użytkownik+, informację jak to zrobić można znaleźć

Sekcja Licencje pokazuje, jakie produkty zostały wykupione oraz daty, kiedy kończy się na nie licencja. Przycisk Zarządzanie licencjami spowoduje przekierowanie na Konto InsERT, gdzie istnieje możliwość m. in. przedłużenia posiadanych licencji. media/e-pomoc/Zdjecia/3923/v2/9s. png"/>

Rozpoczęcie pracy z Fujitsu Mam3184mp

Bezpośredni link do pobrania Rozpoczęcie pracy z Fujitsu Mam3184mp

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Rozpoczęcie pracy z Fujitsu Mam3184mp