Podręcznik konfiguracji oprogramowania Haier Cfd633cs

Haier Cfd633cs to oprogramowanie do konfiguracji urządzeń Haier. Podręcznik konfiguracji oprogramowania Haier Cfd633cs zawiera podstawowe informacje dotyczące zarządzania urządzeniami i pracy z oprogramowaniem. Podręcznik zawiera opisy i instrukcje dotyczące konfiguracji, instalacji i użytkowania oprogramowania, a także informacje o bezpieczeństwie. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące używania narzędzi i funkcji oprogramowania, w tym konfiguracji, ustawień, wersji oprogramowania, kontrolek i innych funkcji. Podręcznik konfiguracji oprogramowania Haier Cfd633cs to przydatne narzędzie, które pomaga użytkownikom w zarządzaniu urządzeniami i używaniu oprogramowania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji oprogramowania Haier Cfd633cs

Szukając według produktu, tematyki lub branży, szybko znajdziesz pomocne treści w bazie wiedzy.

Certyfikaty ISV dla stacji roboczych

Stacje robocze z serii Z są poddawane przez niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) rygorystycznym testom i badaniom certyfikacyjnym, co daje gwarancję najwyższej wydajności działania wybranych aplikacji.

Nasi ambasadorzy
nie spoczywają na laurach

Nasze rozwiązania są najnowocześniejsze w każdym zastosowaniu — od wykorzystania danych do celów biznesowych po tworzenie innowacyjnej grafiki 3D.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z działem wsparcia sprzedaży. 

Obserwuj Z by HP w mediach społecznościowych

Od usług konsultingowych po ocenę i 
opracowanie rozwiązań –pozwól nam pomóc przy podejmowaniu 
najlepszych decyzji i inwestycji w 
profesjonalne rozwiązania. 
Potrzebujesz pomocy ze swoją stacją 
roboczą Z? 

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

 • O firmie Haier
 • Haier Group
 • Newsletter
 • Investor relations
 • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Prawidłowa rejestracja urządzeń wymaga spełnienia następujących warunków:

 • W przypadku urządzeń połączonych centralnie przy użyciu Insight Remote Support (RS) należy prawidłowo zainstalować i skonfigurować oprogramowanie Insight RS, wprowadzić swoje dane uwierzytelniające HPE Passport w celu rejestracji w usłudze Insight Online i zdefiniować autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych HPE w kreatorze konfiguracji urządzenia hostującego.

  Uwaga: W przypadku korzystania z programu Insight Online każdy identyfikator HPE Passport może obsługiwać maksymalnie 1500 urządzeń. Upewnij się, że łączna liczba monitorowanych urządzeń nie przekracza 1500 urządzeń, nawet jeśli w wielu klientach Insight RS używany jest identyfikator HPE Passport. Dodatkowo, podczas niezwykle dużego zapotrzebowania na Insight Online, mogą wystąpić opóźnienia w działaniu identyfikatorów HPE Passport, które obsługują ponad 1200 urządzeń w wielu klientach Insight RS.

 • W przypadku urządzeń połączonych centralnie przy użyciu OneView Remote Support należy prawidłowo skonfigurować funkcję wsparcia zdalnego w oprogramowaniu OneView, wprowadzić swoje dane uwierzytelniające HPE Passport w celu rejestracji w usłudze Insight Online i zdefiniować autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych HPE w usłudze OneView Remote Support.
 • W przypadku urządzeń wykorzystujących połączenie bezpośrednie należy się zarejestrować przy użyciu interfejsu iLO lub OA i przeprowadzić proces rejestracji w portalu Insight Online. Proces rejestracji w portalu Insight Online obejmuje wyznaczenie autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych HPE.

  Możliwe, że inny użytkownik z tej samej firmy przeprowadził już ten proces rejestracji i udostępnił ci umowę i gwarancje bądź urządzenia. W takiej sytuacji urządzenia te będą dla ciebie widoczne.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji serwerów ProLiant Gen8/Gen9 i obudów BladeSystem c-Class, patrz Podręcznik konfiguracji oprogramowania HPE Insight Remote Support i Insight Online dla serwerów HPE ProLiant i obudów HPE BladeSystem c-Class na stronie www. com/info/insightremotesupport/docs.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji serwerów ProLiant Gen10, patrz Podręcznik użytkownika iLO 5 na stronie www. com/support/ilo-docs.

  Jeśli wykonano wyżej opisane kroki, urządzenia zarejestrowane przy użyciu:

 • metody połączenia scentralizowanego są widoczne bez konieczności wykonania jakiegokolwiek działania;
 • metody połączenia bezpośredniego wymagają dokończenia ich rejestracji w sposób opisany poniżej:
 • Kończenie rejestracji urządzeń połączonych bezpośrednio

   Zaloguj się.

  1. Wybierz kartę Insight Online Moje środowisko IT.
  2. Kliknij opcję Urządzenia o niepełnej rejestracji:

  3. Wyświetlona zostanie strona Zakończ rejestrację urządzenia. Wybierz jedno lub więcej urządzeń, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jednorazowo można zarejestrować większą liczbę urządzeń, o ile współdzielą one miejsce, dane kontaktowe i informacje o partnerach dystrybucyjnych.

  4. Wprowadź dane miejsca i wsparcia, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie strona Podaj informacje o autoryzowanym partnerze dystrybucyjnym HPE:

  5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  6. Jeśli dostawcą usług związanych z pomocą techniczną jest firma HPE, zatwierdź ustawienia domyślnie.
  7. Jeśli dostawcą usług związanych z pomocą techniczną jest autoryzowany partner dystrybucyjny HPE, wprowadź identyfikator jego lokalizacji. Kliknij opcję Sprawdź identyfikator, aby sprawdzić, czy wybrano właściwego partnera.
  8. Wybierz ustawienie Optymalizuj Moje środowisko IT. Należy pamiętać, że w przypadku urządzeń połączonych bezpośrednio czynność ta dotyczy tylko konkretnych, wybranych urządzeń.

   Uwaga: Jeśli chcesz, aby partner dystrybucyjny zarządzał twoimi urządzeniami, wybierz tę opcję w celu udostępnienia mu danych konfiguracji urządzeń. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Aktywowanie dostępu do informacji o urządzeniach klienta.

   Zaznaczając pole wyboru Wyrażam zgodę na kontaktowanie się firmy HPE lub autoryzowanego sprzedawcy/dystrybutora HPE ze mną w celu omówienia sposobu optymalizacji mojego środowiska IT zgadzasz się, aby zezwolić firmie HPE lub autoryzowanemu sprzedawcy/dystrybutorowi HPE na dostęp do zbiorczej informacji dotyczącej konfiguracji i na kontaktowanie się w celu przedstawiania rekomendacji dotyczących zakupów dodatkowego sprzętu lub oprogramowania w celu zoptymalizowania środowiska IT. Dostawcy mogą znajdować się w innych krajach niż lokalizacja Twojego sprzętu IT firmy HPE. Autoryzowani sprzedawcy/dystrybutorzy HPE zobowiązani są do zachowania poufności informacji uzyskanych od firmy HPE i mogą je wykorzystywać wyłącznie w celu zapewniania porad i zaleceń w imieniu firmy HPE.

   Aby cofnąć zgodę, usuń zaznaczenie pola wyboru Tak, wyrażam zgodę na kontaktowanie się firmy HPE lub autoryzowanego sprzedawcy/dystrybutora HPE ze mną w celu omawiania możliwości optymalizacji mojego środowiska IT.

   Uwaga: Wyłącznie autoryzowani sprzedawcy/dystrybutorzy oraz autoryzowani partnerzy serwisowi HPE powiązani z urządzeniami mogą uzyskiwać Twoje dane konfiguracyjne, aby kontaktować się z w celu udzielenia porad dotyczących środowiska IT, sprzedaży lub dostaw.

   Ustawienie to można w dowolnym czasie zaktualizować. Patrz Edycja informacji o usłudze.

  9. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie strona Sprawdź i prześlij.

  10. Kliknij opcję Zakończ rejestrację.

  Jeśli wybrano więcej niż 15 urządzeń:

  Dane rejestracyjne są przesyłane w procesie wsadowym o nazwie „DC_REG” plus znacznik czasu UTC (uniwersalny czas koordynowany). Na przykład:

  DC_REG 2013–10–30 12:39:59:999 UTC

 • Użytkownik zostanie poproszony o kontynuowanie i, opcjonalnie, podanie adresu e-mail, jeśli chce otrzymywać powiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu procesu wsadowego. Jeśli chcesz sprawdzić status procesu w Dziennik wiadomości użyj nazwy procesu wsadowego.
 • Na liście wyszarzone są te urządzenia, dla których użytkownik nie ma uprawnień administratora, pozwalających je modyfikować, lub które są częścią bieżącego procesu wsadowego przesyłanego przez tego lub innego użytkownika. Po otrzymaniu wiadomości e-mail o zakończeniu procesu wsadowego można kliknąć przycisk odświeżania urządzeń, aby usunąć urządzenia uwzględnione w procesie wsadowym z listy i uaktualnić liczbę niezarejestrowanych urządzeń w panelu kontrolnym.

  Powiadomienia e-mail zawierają zestawienie informacji o statusie oraz łącze do dziennika wiadomości zawierającego szczegółowe informacje.

  Jeśli wybrano 15 lub mniej urządzeń:

 • Wysyłanie następuje w sposób interaktywny, a na następnej stronie wyświetlany jest wynik wraz ze statusem rejestracji i łączami do umów i gwarancji.
 • Po zakończeniu rejestracji, jeśli podano dane partnera i wybrano optymalizację środowiska IT, partner będzie miał wgląd w urządzenia użytkownika i możliwość zarządzania nimi z karty Moi klienci. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Autoryzowani partnerzy dystrybucyjni HPE.

  Informacje o partnerze, dane kontaktowe i wybór optymalizacji środowiska IT dla urządzeń połączonych bezpośrednio można w dowolnym momencie zmienić:

  Dla grupy. Patrz Edycja informacji o usłudze.

 • Dla konkretnego urządzenia. Kliknij żądane urządzenie, a następnie w obszarze Konfiguracja karty Omówienie kliknij łącza Edytuj w sekcjach Partnerzy i Kontakty działu obsługi:

  Główne i dodatkowe dane kontaktowe ds. wsparcia nie mogą być takie same.

  Edycja informacji o usłudze

  Po ukończeniu rejestracji urządzeń połączonych bezpośrednio można grupowo edytować ich lokalizację, dane kontaktowe ds. wsparcia oraz informacje o partnerze.

  Aby uzyskać dostęp do strony, przejdź do strony głównej Moje środowisko IT, z głównego menu lub ze strony głównej Centrum pomocy technicznej HPE. Następnie:

 • Opcja 1: Na stronie Moje środowisko IT kliknij Moje środowisko IT > Panel kontrolny > Edytuj informacje o usłudze.
 • Opcja 2: Na stronie Moje środowisko IT kliknij opcję Moje środowisko IT > Urządzenia > Edytuj informacje o usłudze.
 • Następnie wykonaj następujące czynności:

  Wybierz grupy z listy Wybierz grupy urządzeń i kliknij przycisk Dalej. Lista zawiera tylko grupy urządzeń obejmujące urządzenia połączone bezpośrednio, dla których użytkownik posiada uprawnienia administratora w zakresie modyfikacji:

  Wybierz urządzenia docelowe, których dane chcesz zmienić, i kliknij przycisk Dalej. Lista zawiera tylko urządzenia połączone bezpośrednio, dla których użytkownik posiada uprawnienia administratora w zakresie modyfikacji.

  Edytuj informacje o usłudze. Edytuj lokalizację, podstawowe lub dodatkowe informacje o usłudze i dane kontaktowe ds. wsparcia.

  Wybierz autoryzowanego partnera dystrybucyjnego HPE. Można wybrać firmę HPE lub, jeśli wybrano innego partnera, wprowadzić identyfikator jego lokalizacji.

  Wybierz ustawienie Optymalizuj Moje środowisko IT.

  Sprawdź i prześlij nowe dane.

  Zmiany zostają zastosowane dla wszystkich wybranych urządzeń. Zmiany są wysyłane w procesie wsadowym. Proces ten nosi nazwę „DC_EDIT” plus znacznik czasu UTC (uniwersalny czas koordynowany). Na przykład:

  DC_EDIT 2013–10–30 12:39:59:999 UTC

  Użytkownik zostanie poproszony o kontynuowanie i, opcjonalnie, podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane powiadomienie po zakończeniu procesu wsadowego.

  Urządzenia zawarte w procesie wsadowym wysłane przez danego lub innego użytkownika pozostają na liście urządzeń, ale są wyszarzone. Po otrzymaniu powiadomienia e-mail o zakończeniu procesu wsadowego można kliknąć przycisk odświeżania urządzeń (Odświeżanie urządzeń), aby przywrócić urządzenia uwzględnione w tym procesie do ich normalnego stanu.

  Powiadomienia e-mail zawierają zestawienie informacji o statusie oraz łącze do dziennika wiadomości. Jeśli chcesz sprawdzić status procesu w dzienniku wiadomości, użyj nazwy procesu wsadowego.

  W przypadku centralnie połączonych urządzeń informacje te należy zmienić w interfejsie użytkownika urządzenia hostującego Insight RS.

  Wskazówki jak poprawić skuteczność wyszukiwania... Справка Центра поддержки HPEСправка HPESCWszystkieWyświetl lokalne centrum pomocyWyświetl centrum pomocy onlinewsteczPrzejdź wstecz w historii przeglądarkido przoduPrzejdź do przodu w historii przeglądarkiUsuń zaznaczenia w wynikach wyszukiwanianastępny tematPrzejdź do następnego tematupoprzedni tematPrzejdź do poprzedniego tematuDrukuj bieżący tematWersja

  Podręcznik konfiguracji oprogramowania Haier Cfd633cs

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji oprogramowania Haier Cfd633cs

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji oprogramowania Haier Cfd633cs