Podręcznik komunikacji 3m Esd Pro

Podręcznik komunikacji 3m Esd Pro jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy chcą wykorzystać komunikację w swoich projektach. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje, aby pomóc użytkownikom zrozumieć podstawy komunikacji, w tym: wprowadzenie do komunikacji, zasady komunikacji, metody komunikacji, włączanie komunikacji w projekty i zarządzanie projektami. Podręcznik zawiera także szczegółowe przewodniki dotyczące konfiguracji, kontroli i monitorowania komunikacji. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które potrzebują szybkiego i łatwego sposobu na zarządzanie komunikacją w swoich projektach.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik komunikacji 3m Esd Pro

Podręcznik do monitoringu środowiska produkcyjnego powstał we współpracy ekspertów 3M oraz naukowców z Uniwersytetu Cornella w Stanach Zjednoczonych. W opracowanym podręczniku została przedstawiona koncepcja i strategia związana z aspektem monitoringu środowiska produkcyjnego, jako elementarnej części szerszego programu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w przemyśle spożywczym. Zawarte w przewodniku zalecenia pozwolą stworzyć lub ulepszyć już istniejący program do monitoringu środowiska produkcyjnego w każdym zakładzie produkcyjnym.

#3M_FFSW

Pobranie materiałów jest darmowe

Zaloguj się lub wypełnij formularz i pobierz materiał

Skuteczna komunikacja, czyli co autor komunikatu miał na myśli

Konsekwencją życia w społeczeństwie jest konieczność skutecznego komunikowania się z jego członkami. Dotyczy to wszystkich bez względu na zajmowane stanowisko, pełnioną funkcję społeczną czy też pozycję społeczną. Do komunikacji interpersonalnejkomunikacji interpersonalnej dochodzi zawsze, gdy co najmniej dwie osoby stykają się ze sobą. Polega ona na wymianie komunikatów. Ta wymiana może mieć charakter werbalny i niewerbalny.

Komunikacja werbalna odbywa się za pomocą słów, komunikacja niewerbalna zaś poprzez gesty, mimikę, ton głosu, obserwację zachowania rozmówcy.

W rozmowie zawsze dochodzi do nadawania i odbierania komunikatów przez odbiorcę i nadawcę. Zamieniają się oni rolą w zależności od tego, kto w danym momencie nadaje wiadomość, a kto ją odbiera. Nadawcą nazywamy osobę, która w danym momencie ma coś do przekazania, nadaje komunikat. Odbiorcą jest osoba, do której komunikat był nadany i która go sobie przyswaja.

Nadawanie (nadawca):

RiBO9ik0znWEz1

Źródło: Englishsquare.

RWLL8fwGDxRmh1

Komunikacja może mieć charakter jednokierunkowy, jeżeli nadawca komunikatu nie oczekuje odpowiedzi od odbiorców.

Rjj05kpY0atK61

Komunikacja dwukierunkowa ma miejsce, gdy odbiorca komunikatu odpowiada nadawcy (prowadzi rozmowę).

R5AyxWWOkR6Hq1

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Są dwa podstawowe sposoby komunikowania się. Jest to komunikacja werbalna i niewerbalna.

RU09fYDUwwBKH1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: komunikacjaElementy należące do kategorii komunikacjaNazwa kategorii: werbalnaElementy należące do kategorii werbalnaNazwa kategorii: przekazywanie informacjiza pomocą słowamówionego i pisanegoKoniec elementów należących do kategorii werbalnaNazwa kategorii: niewerbalnaElementy należące do kategorii niewerbalnaNazwa kategorii: przekazywanie informacjiza pomocą gestów,postawy ciała, mimiki,tembru głosu,szybkości wypowiadanychsłówKoniec elementów należących do kategorii niewerbalnaKoniec elementów należących do kategorii komunikacja

Źródło: Englishsquare.

Obie formy komunikacji przeplatają się ze sobą, jednocześnie mówimy w sposób werbalny i przekazujemy liczne komunikaty niewerbalne. Stosunek procentowy komunikacji werbalnejkomunikacji werbalnej i niewerbalnejniewerbalnej w trakcie rozmowy dwóch osób wynosi: 35% do 65% na korzyść komunikacji niewerbalnej.

RQna2PmoreHEY
Wykres kołowy. Komunikacja werbalna i niewerbalna w ujęciu procentowym podczas typowej rozmowy. Lista elementów: komunikacja niewerbalna; Wartość: 65; Udział procentowy: 65%komunikacja werbalna; Wartość: 35; Udział procentowy: 35%

Komunikacja werbalna i niewerbalna w ujęciu procentowym podczas typowej rozmowy

  • Label: komunikacja niewerbalna

    Value: 65%

  • Label: komunikacja werbalna

    Value: 35%

Zastanów się, z czego może wynikać stosunek procentowy na korzyść komunikacji niewerbalnej.

Źródło: Englishsquare.

Mowa ciała

Komunikacja niewerbalna zwana jest także mową ciałamową ciała. Jej właściwe zrozumienie może dać nam więcej informacji niż komunikaty werbalne przekazywane podczas rozmowy. Obserwowanie mowy ciała, gestów, mimiki pozwala często zrozumieć prawdziwe intencje rozmówcy. Należy nadmienić, że każda osoba ma inne charakterystyczne dla siebie gesty, mimikę, tiki, sposób zachowania się w określonej sytuacji. Dlatego warto je obserwować, a zarazem pamiętać, że inni też uważnie nas obserwują.

Rcu8KeJXJnP4M

Konsternacja

Źródło: Englishsquare.

RqdZqJCgcxJgX

Nerwowość

Źródło: Englishsquare. pl/portal/f/res-minimized/RVE0s3iGCQOhD/1645623811/1sZi1d5aVXBVtkvrmxpPBghT68fFFkY2. png">RVE0s3iGCQOhD

Ocenianie

Źródło: Englishsquare. pl/portal/f/res-minimized/R1OQpXExtDrOm/1645623813/17eChHqRFt3yZYcLePf5YJm6f8u7SpjD. png">R1OQpXExtDrOm

Otwartość

Źródło: Englishsquare. pl/portal/f/res-minimized/RIgSVang1FVNA/1645623814/11noAgZ1GkccyRocAmupyulPlQEkvRQa. png">RIgSVang1FVNA

Podejrzliwość

Źródło: Englishsquare. pl/portal/f/res-minimized/RbMBJpdHF0gwD/1645623815/eo8eP0EV7Rv5fIQvoYj8Vm9LoiPoo0G7. png">RbMBJpdHF0gwD

Znudzenie

Źródło: Englishsquare. pl/portal/f/res-minimized/Rq9VUy2kdm0X1/1645623818/B56GlNiREUmRt5TjpUdiIlj98Q8cBsSa. png">Rq9VUy2kdm0X1

Wycofanie

Źródło: Englishsquare.

bg‑green

Przeanalizuj przedstawione na grafice przykłady mowy ciała i zastanów się, czy opis oddaje ich wymowę.

Jak skutecznie się porozumiewać

Istnieje wiele wzorów skutecznego porozumiewania się. Każdy z nas opracowuje własne strategie, jak osiągnąć zamierzony cel. Zawsze jednak należy pamiętać o podstawowych zasadach skutecznego porozumiewania się.

R1TFReRwcRBKH1
Mapa myśli. Zasady skutecznego porozumiewania się – nadawca. Lista elementów: Nazwa kategorii: nadawcaElementy należące do kategorii nadawcaNazwa kategorii: jasno formułuje swoje zdanieNazwa kategorii: mówi w sposób konkretnyi zrozumiały dla odbiorcyNazwa kategorii: patrzy rozmówcy w oczyNazwa kategorii: nie ukrywa uczućNazwa kategorii: zwraca uwagę na to,jak mówi, na ton,szybkośćwypowiadanych słów,intonację głosuNazwa kategorii: stara się uśmiechać,bo to wzmacnia pozytywnyodbiór wypowiedziNazwa kategorii: dopuszcza odbiorcę do głosuNazwa kategorii: mówi spokojnie, wyjaśniarzeczy niezrozumiałeNazwa kategorii: obserwuje reakcjęodbiorcy na swoje słowaKoniec elementów należących do kategorii nadawca

Źródło: Englishsquare.

R1JAorG5BM08b1
Mapa myśli. Zasady skutecznego porozumiewania się – odbiorca. Lista elementów: Nazwa kategorii: odbiorcaElementy należące do kategorii odbiorcaNazwa kategorii: cierpliwie słuchanadawcy, nie przerywajego wypowiedziNazwa kategorii: słucha z zainteresowaniemNazwa kategorii: utrzymuje kontakt wzrokowyNazwa kategorii: kiwnięciem głowy, mimikąpokazuje, że rozmowa jestdla niego ważnaNazwa kategorii: stara się za pomocąkrótkich komentarzyzapewniać nadawcę, żesłucha go i rozumieNazwa kategorii: zadaje pytaniaNazwa kategorii: stara się nie krytykowaćnadawcy publicznie,nie ośmieszać goKoniec elementów należących do kategorii odbiorca

Źródło: Englishsquare.

Oczywiście nie zawsze stosowanie się do tych zasad gwarantuje sukces, należy pamiętać, że każdy rozmówca jest inny. Do każdego należy trafić w odpowiedni, często indywidualny sposób.

Słownik

komunikacja interpersonalna

komunikacja interpersonalna

inaczej rozmowa; to wymiana komunikatów zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych między co najmniej dwoma osobami; jest ona składową komunikacji społecznej; składa się z wielu aktów mowy

komunikacja werbalna

komunikacja werbalna

komunikacja, w której środkiem jest język, to ogółem wymiana sensów między ludźmi za pomocą języka lub innego zestawu symboli; najczęściej towarzyszy jej także komunikacja niewerbalna

komunikacja niewerbalna

komunikacja niewerbalna

wszystkie komunikaty na kanałach innych niż język; to np. gesty, mimika; komunikaty te często nadawane są nieświadomie, choć część z nich może być nadawana i odbierana świadomie; komunikacja niewerbalna jest równie istotna, co werbalna

mowa ciała

mowa ciała

element komunikacji niewerbalnej; gesty, mimika, ruchy oczu, używanie przestrzeni w komunikacji

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

OTRZYMAJ DARMOWY
PODRĘCZNIK ESD

OCHRONA PRZED WYŁADOWANIAMI ELEKTROSTATYCZNYMI

W ŚRODOWISKU ELEKTRONICZNYM

Podręcznik komunikacji 3m Esd Pro

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik komunikacji 3m Esd Pro

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik komunikacji 3m Esd Pro