Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Honeywell Miller Falcon Mp50g Le

Podręcznik Interfejsu Wiersza Poleceń Honeywell Miller Falcon Mp50g LE jest kompendium wiedzy o korzystaniu z systemu Honeywell Miller Falcon Mp50g LE. Zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania i uruchomienia systemu. Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące konfiguracji, konfiguracji sieci, instalacji oprogramowania, uruchamiania i zarządzania systemem. Zawiera również informacje przydatne do zarządzania zadaniami związanymi z systemem, takie jak tworzenie skryptów, wypalanie wierszy poleceń, udzielanie informacji o stanie systemu, monitorowanie i tworzenie zgłoszeń do systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Honeywell Miller Falcon Mp50g Le

22 października 2021 | 38 — liczba wyświetleń | 0 — liczba osób, które uznały to za pomocne

Włączanie uwierzytelniania interfejsu wiersza polecenia dla spotkań Cisco Webex, cisco Webex Events i Cisco Webex Training w zakresie administrowania witryną Webex

Uwierzytelnianie interfejsu wiersza polecenia zapewnia użytkownikom większe bezpieczeństwo podczas spotkań Webex, zdarzeń Webex i sesji szkoleniowych Webex.

Automatyczna identyfikacja numeru (ANI) lub identyfikacja linii telefonicznej (CLI) to forma identyfikatora dzwoniącego, która wysyła numer telefonu dzwoniącego do systemu przed odebraniem połączenia. Umożliwia to dołączenie do spotkania bez konieczności wprowadzania numeru spotkania. Gdy dzwonisz do części audio spotkania, system weryfikuje numer, z którego dzwonisz, z numerem dodanym do preferencji witryny Webex, a następnie kieruje Cię na właściwe spotkanie.

Aby włączyć uwierzytelnianie ANI/CLI, najpierw włącz je w witrynie Webex, a następnie włącz je dla każdego użytkownika. Jeśli włączysz uwierzytelnianie ANI/CLI dla użytkowników z kontami hosta, mogą oni:

 • Zaplanuj spotkanie z uwierzytelnianiem telekonferencji TELEFONICZNEJ ANI/CLI.

 • Określ numer telefonu, który ma być uwierzytelniany podczas wywoływania dowolnej konferencji audio z obsługą INTERFEJSU ANI/CLI. Zostaną one jednak uwierzytelnione tylko wtedy, gdy zostały zaproszone pocztą e-mail podczas procesu planowania.

 • Określ kod PIN audio, aby uniemożliwić osobie używanie fałszywego numeru do nawiązywania połączeń ze spotkaniami.

  Włączanie uwierzytelniania interfejsu wiersza polecenia dla witryny Webex

  Należy włączyć ustawienie globalne dla witryny sieci Webex, dla której ma być dozwolone uwierzytelnianie interfejsu wiersza polecenia.
  1

  Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia.

  2

  W ustawieniach opcji lokacji zaznacz pole wyboru Włącz uwierzytelnianie interfejsu wiersza polecenia telekonferencji.

  3

  Przewiń w dół i kliknij Aktualizuj.

  Włączanie uwierzytelniania interfejsu wiersza polecenia dla użytkownika

  Możesz wybrać, którzy użytkownicy mogą dołączać do sesji Webex Meetings, Webex Events i Webex Training z uwierzytelnianiem CLI po włączeniu globalnego ustawienia dla witryny Webex.

  Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do User Management >.

  Aby włączyć uwierzytelnianie interfejsu wiersza polecenia podczas tworzenia nowego użytkownika, przejdź do.

  Wybierz użytkownika, dla którego chcesz włączyć uwierzytelnianie interfejsu wiersza polecenia.

  Przewiń do pozycji Uprawnienia telefonii i zaznacz pole wyboru Włącz uwierzytelnianie interfejsu wiersza polecenia konferencji telefonicznych.

  4

Czy ten artykuł był pomocny?

NuGet Command-Line interfejsu wiersza polecenia | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 3 min

Interfejs wiersza NuGet (CLInuget. exe) zapewnia pełny zakres funkcji interfejsu NuGet do instalowania, tworzenia i publikowania pakietów oraz zarządzania nimi bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w plikach projektu.

Aby użyć dowolnego polecenia, otwórz okno polecenia lub powłokę Bash, nuget a następnie uruchom polecenie i odpowiednie opcje, nuget help pack takie jak (aby wyświetlić pomoc w poleceniu pack).

Ta dokumentacja odzwierciedla najnowszą wersję interfejsu wiersza NuGet wiersza polecenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dowolnej wersji, z których korzystasz, uruchom polecenie nuget help dla żądanego polecenia.

Aby dowiedzieć się, jak używać podstawowych poleceń za pomocą interfejsu nuget. exe wiersza polecenia, zobacz Instalowanie i używanie pakietów przy użyciu interfejsu nuget. exe wiersza polecenia.

Instalowanie nuget. exe

Windows

Uwaga

NuGet. exe 5. 0 i nowsze wymagają wykonania. NET Framework 4. 7. 2 lub nowszej.

 1. Odwiedź nuget. org/downloads i wybierz NuGet 3. 3 lub wyższą (2. 8. 6 nie jest zgodne z mono). Zawsze zalecana jest najnowsza wersja, a do publikowania pakietów w programie nuget. org jest wymagana wersja 4. 1. 0 nuget. org.
 2. Każde pobieranie jest plikiem nuget. exe bezpośrednio. Poinstruuj przeglądarkę, aby zapisała plik w wybranego folderu. Plik nie jest instalatorem; Jeśli uruchamiasz je bezpośrednio z przeglądarki, nic nie zobaczysz.
 3. Dodaj folder, w którym umieszczono zmienną nuget. exe środowiskową PATH, aby używać narzędzia interfejsu wiersza polecenia z dowolnego miejsca.

macOS/Linux

Zachowania mogą się nieznacznie różnić w zależności od dystrybucji systemu operacyjnego.

 • Zainstaluj program Mono 4. 4. 2 lub nowszy.

 • W wierszu polecenia powłoki wykonaj następujące polecenie:

  # Download the latest stable `nuget. exe` to `/usr/local/bin`sudo curl -o /usr/local/bin/nuget. exe https://dist. nuget. org/win-x86-commandline/latest/nuget. exe
 • Utwórz alias, dodając następujący skrypt do odpowiedniego pliku systemu operacyjnego (zazwyczaj ~/. bash_aliases lub ~/. bash_profile):

  # Create as alias for nugetalias nuget="mono /usr/local/bin/nuget. exe"
 • Załaduj ponownie powłokę. Przetestuj instalację, wprowadzając nuget bez parametrów. NuGet powinna być wyświetlana pomoc interfejsu wiersza polecenia.

  Dostępność

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz dostępność funkcji.

  • Wszystkie polecenia są dostępne na Windows.
  • Wszystkie polecenia działają z nuget. exe na platformie Mono, z wyjątkiem przypadków, gdy są wskazane packdla, restorei update.
  • Polecenia pack, restore, delete, localsi są push również dostępne na komputerach Mac i w systemie Linux za pośrednictwem interfejsu wiersza polecenia dotnet.
  • Polecenia i możliwości stosowania

   Dostępne polecenia i możliwości stosowania do tworzenia pakietów, użycia pakietów i/lub publikowania pakietu na hoście:

   Typowe poleceniaOdpowiednie roleNuGet wersjiOpis
   pakietTworzenie2. 7+Tworzy pakiet NuGet z pliku . nuspec projektu lub. W przypadku uruchamiania w programie Mono tworzenie pakietu na podstawie pliku projektu nie jest obsługiwane. pushPublikowanieWszystkoPublikuje pakiet w źródle pakietu. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-config" data-linktype="relative-path">configPobiera lub ustawia NuGet konfiguracji. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-help" data-linktype="relative-path">help or? Wyświetla informacje o pomocy lub pomocy dotyczące polecenia. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-locals" data-linktype="relative-path">localsZużycie3. 3+Wyświetla listę lokalizacji globalnych pakietów, pamięci podręcznej HTTP i folderów tymczasowych oraz czyszczy zawartość tych folderów. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-restore" data-linktype="relative-path">restorePrzywraca wszystkie pakiety, do których odwołuje się używany format zarządzania pakietami. W przypadku uruchamiania w trybie Mono przywracanie pakietów przy użyciu formatu PackageReference nie jest obsługiwane. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-setapikey" data-linktype="relative-path">setapikeyPublikowanie, zużycieZapisuje klucz interfejsu API dla danego źródła pakietu, gdy to źródło pakietu wymaga klucza w celu uzyskania dostępu. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-spec" data-linktype="relative-path">specGeneruje plik . nuspec przy użyciu tokenów w przypadku generowania pliku z projektu Visual Studio projektu.
   Polecenia pomocniczeaddDodaje pakiet do źródła pakietu bez protokołu HTTP przy użyciu układu hierarchicznego. W przypadku źródeł HTTP użyj wypychania. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-delete" data-linktype="relative-path">deleteUsuwa lub usuwa listę pakietów ze źródła pakietu. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-init" data-linktype="relative-path">initDodaje pakiety z folderu do źródła pakietu przy użyciu układu hierarchicznego. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-install" data-linktype="relative-path">installInstaluje pakiet w bieżącym projekcie, ale nie modyfikuje projektów ani plików referencyjnych. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-list" data-linktype="relative-path">listZużycie, na przykład publikowanieWyświetla pakiety z danego źródła. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-mirror" data-linktype="relative-path">mirrorPrzestarzałe w programie 3. 2+Dubluje pakiet i jego zależności z repozytorium źródłowego do docelowego. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-search" data-linktype="relative-path">search5. 8+Wyszukuje dane źródło przy użyciu podanego ciągu zapytania. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-sources" data-linktype="relative-path">sourcesZużycie, publikowanieZarządza źródłami pakietów w plikach konfiguracji. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-update" data-linktype="relative-path">updateAktualizuje pakiety projektu do najnowszych dostępnych wersji. Nie jest obsługiwana w przypadku uruchamiania na mono.

   Różne polecenia korzystają z różnych zmiennych środowiskowych.

   NuGet polecenia interfejsu wiersza polecenia według odpowiednich ról:

   RolaPoleceniaconfig, help, install, list, locals, restore, search, setapikey, sources, updateconfig, help, init, pack, specadd, config, delete, help, list, push, setapikey, sources

   Deweloperzy, którzy na przykład zajmą się tylko korzystaniem z pakietów, muszą zrozumieć tylko ten podzbiór NuGet poleceń.

   W nazwach opcji poleceń nie jest uwzględniania ich litera. Opcje, które są przestarzałe, nie są uwzględnione w tym odwołaniu, NoPrompt takie jak ( NonInteractivezastąpione przez) i Verbose (zastąpione przez Verbosity).

 • Dodatkowe zasoby

  Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Honeywell Miller Falcon Mp50g Le

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Honeywell Miller Falcon Mp50g Le

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Honeywell Miller Falcon Mp50g Le