Podręcznik diagnostyczny Craftsman 486 24350

Craftsman 486 24350 jest zaawansowanym podręcznikiem diagnostycznym przeznaczonym dla właścicieli maszyn naprawczych. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje odnośnie diagnostyki, naprawy i konserwacji maszyny naprawczej. Podręcznik diagnostyczny Craftsman 486 24350 zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich komponentów maszyny naprawczej, w tym silnika, skrzyni biegów, zawieszenia i układu elektrycznego. Podręcznik zawiera także wiele diagramów i wykresów, które pomogą w identyfikacji problemów i naprawie maszyny naprawczej. Podręcznik jest idealny dla właścicieli maszyn naprawczych, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne informacje do prawidłowego korzystania z maszyny naprawczej.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik diagnostyczny Craftsman 486 24350

Darmowe pobieranie PDF Podręcznik Operatora dla Craftsman 79240 Akcesoria Do Kosiarek

Popularność:

829 wyświetleniaPrzelicz strony:21 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:1. 09 Mb

Opis

PDM-2 Podręcznik diagnozy psychodynamicznej Tom 1 - DOROSŁOŚĆ - WIEK PODESZŁY

Redakcja: Vittorio lingiardi, Nancy McWilliams

W niniejszym, pierwszym tomie czytelnik znajdzie omówienie dwóch grup wiekowych: dorosłości i wieku podeszłego, oraz indeks właściwy dla tego tomu. 

Niniejszy podręcznik diagnostyczny w sposób przejrzysty przedstawia teorię i przykłady kliniczne. Mamy nadzieję, że znajdzie się na półkach biblioteczek wielu gabinetów oraz okaże się pomocny dla polskich klinicystów w opracowaniu przypadków i planowaniu terapii.

Z przedmowy

PDM-2. Podręcznik diagnozy psychodynamicznej został opracowany przez klinicystów i badaczy reprezentujących tradycję psychoanalityczną.

Przedstawiony w nim model diagnostyczny uwzględnia trzy wymiary funkcjonowania jednostki:

  • wzorce osobowości (oś P),
  • profile funkcjonowania psychicznego (oś M)
  • oraz sposoby doświadczania objawów (oś S).

Stworzony z myślą o opracowaniu przypadku i planowaniu terapii, PDM-2 może służyć klinicystom jako ugruntowana empirycznie alternatywa systemów DSM i ICD lub jako ich dopełnienie. Autorzy systematycznie omawiają problemy zdrowia psychicznego w okresie niemowlęctwa, dzieciństwa, adolescencji, dorosłości i starości, biorąc pod uwagę postępy kliniczne, empiryczne i metodologiczne, jakie dokonały się w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Ilustracją omawianych zagadnień są liczne opisy przypadków, w tym pełne profile PDM-2. Ponadto w całej książce przedstawiono szczegółowe porównania PDM-2 z systemami klasyfikacyjnymi DSM-5 i ICD-10-CM.

Spis treści

PDM-2 Podręcznik diagnozy psychodynamicznej Tom 1 - DOROSŁOŚĆ - WIEK PODESZŁY

Wprowadzenie.

Część I. Dorosłość.

1. Zespoły osobowości - oś P.

2. Profil funkcjonowania psychicznego - oś M.

3. Wzorce objawów: doświadczenie subiektywne - oś S.

Część II. Wiek podeszły.

4. Wprowadzenie do części II.

5. Profil funkcjonowania psychicznego w wieku podeszłym - oś ME.

6. Wzorce i zespoły osobowości w wieku podeszłym - oś PE.

7. Wzorce objawów w wieku podeszłym: doświadczenie subiektywne - oś SE.

Indeks

Opis

PDM-2 Podręcznik diagnozy psychodynamicznej Tom 3

Autor: McWilliams Nancy

Obowiązkowa pozycja dla wszystkich specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego

PDM-2. Podręcznik diagnozy psychodynamicznej został opracowany przez klinicystów i badaczy reprezentujących tradycję psychoanalityczną. Przedstawiony w nim model diagnostyczny uwzględnia trzy wymiary funkcjonowania jednostki: wzorce osobowości (oś P), profile funkcjonowania psychicznego (oś M) oraz sposoby doświadczania objawów (oś S). Stworzony z myślą o opracowaniu przypadku i planowaniu terapii, PDM-2 może służyć klinicystom jako ugruntowana empirycznie alternatywa systemów DSM i ICD lub jako ich dopełnienie. Autorzy systematycznie omawiają problemy zdrowia psychicznego w okresie niemowlęctwa, dzieciństwa, adolescencji, dorosłości i starości, biorąc pod uwagę postępy kliniczne, empiryczne i metodologiczne, jakie dokonały się w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Ilustracją omawianych zagadnień są liczne opisy przypadków, w tym pełne profile PDM-2. Ponadto w całej książce przedstawiono szczegółowe porównania PDM-2 z systemami klasyfikacyjnymi DSM-5 i ICD-10-CM.

Trzeci tom PDM-2 skupia się na kwestiach zdrowia psychicznego w okresie dzieciństwa, niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa; omówiono w nim także narzędzia do przeprowadzenia diagnozy według modelu PDM-2 oraz przykłady kliniczne i profile PDM-2 przydatne w opracowaniu przypadku. W części dotyczącej niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa zastosowano odmienne podejście wieloosiowe niż w pozostałych częściach ze względu na wyjątkowe cechy tego stadium życia.

Do organizacji sponsorujących PDM-2 należą m. in. : Międzynarodowe Towarzystwo Psychoanalityczne, Sekcja Psychoanalizy Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, Amerykańskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Międzynarodowe Towarzystwo Psychoanalizy i Psychoterapii Relacyjnej czy Amerykańskie Towarzystwo na rzecz Psychoanalizy Klinicznej.

„PDM-2 dał wreszcie klinicystom »taksonomię ludzi« zamiast »taksonomii zaburzeń«. Chociaż już pierwsze wydanie było monumentalnym osiągnięciem, drugie robi jeszcze większe wrażenie”.
Morris N. Eagle, Ph. D., A. B. P. P., instruktor, School of Graduate Psychology, California Lutheran University

„Mistrzowskie dzieło… Redaktorzy pozyskali czołowych przedstawicieli tej dziedziny z różnych stron świata do stworzenia tego ważnego podręcznika”.
Miriam Steele, Ph. D., Department of Psychology, The New School for Social Research

Spis treści

Tom 1

DOROSŁOŚĆ
Zespoły osobowości – oś P
Profil funkcjonowania psychicznego – oś M
Wzorce objawów: doświadczenie subiektywne – oś S

WIEK PODESZŁY
Profil funkcjonowania psychicznego w wieku podeszłym – oś ME
Wzorce i zespoły osobowości w wieku podeszłym – oś PE
Wzorce objawów w wieku podeszłym: doświadczenie subiektywne – oś SE

Tom 2

ADOLESCENCJA
Profil funkcjonowania psychicznego w okresie adolescencji – oś MA
Kształtujące się wzorce i zespoły osobowościowe w okresie adolescencji – oś PA
Wzorce objawów w okresie adolescencji: doświadczenie subiektywne – oś SA

Tom 3

DZIECIŃSTWO
Profil funkcjonowania psychicznego – oś MC
Wzorce i trudności osobowościowe w okresie dzieciństwa – oś PC
Wzorce objawów w okresie dzieciństwa: doświadczenie subiektywne –oś S. C.

NIEMOWLĘCTWO I WCZESNE DZIECIŃSTWO
Zdrowie psychiczne i zaburzenia rozwojowe w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa – IEC 0–3

DIAGNOZA I PRZYKŁADY KLINICZNE
Diagnoza oparta na modelu PDM-2
Przykłady kliniczne i profile PDM-2

Karty psychodiagnostyczne (PDC)

Podręcznik diagnostyczny Craftsman 486 24350

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik diagnostyczny Craftsman 486 24350

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik diagnostyczny Craftsman 486 24350