Podręcznik bezpieczeństwa Ge Ds4600

Podręcznik bezpieczeństwa Ge DS4600 jest narzędziem dostarczającym szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania systemu zabezpieczeń Ge DS4600. Podręcznik zawiera informacje na temat zarządzania użytkownikami, systemu kontroli dostępu, ochrony sieci i systemu ochrony danych. Podręcznik zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa fizycznego, w tym zabezpieczeń i procedur związanych z zarządzaniem systemem. Podręcznik zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa systemu, w tym polityk, procedur i zasad bezpieczeństwa IT. Podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich osób zarządzających systemem zabezpieczeń Ge DS4600, aby pomóc im w zapewnieniu bezpieczeństwa systemu i ochrony danych.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik bezpieczeństwa Ge Ds4600

Podręcznik – niezastąpione wsparcie (nie tylko) dla ucznia

Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot, na którym wymaga się opanowania wielu procedur postępowania, a wiedza często jest ujęta w formie trudnych do przyswojenia wyliczeń. Podręcznik porządkuje zagadnienia, przedstawiając je w sposób ułatwiający ich naukę.

Optymalny układ treści

W podręczniku Żyję i działam bezpiecznie zagadnienia ułożono w kolejności z podstawy programowej: od bezpieczeństwa państwa, przez zagrożenia
i podstawy pierwszej pomocy do edukacji prozdrowotnej.

Uporządkowanie wiedzy

Zagadnienia omawiane w podręczniku Żyję i działam bezpiecznie zostały uporządkowane i przedstawione z wykorzystaniem wielu sprawdzonych rozwiązań oraz nowatorskich pomysłów uwzględniających potrzeby młodszych uczniów.

Sprawdzone rozwiązania ułatwiające naukę

Odległe doświadczeniu nastolatka treści łatwiej przekazać, jeśli rozbudzają ciekawość lub wyobraźnię. W podręczniku Żyję i działam bezpiecznie zastowano wiele różnorodnych rozwiązań, które w tym pomagają.

Utrwalanie wiedzy

Równie istotne co wprowadzenie nowych pojęć, jest ich utrwalenie. Służą temu elementy podręcznika zamieszczone na koniec każdego tematu.

  Pomagamy uczyć w każdych warunkach

  Świadomi wyzwań, takich jak nauka zdalna czy dostosowanie sposobu przekazu wiedzy do potrzeb percepcyjnych ósmoklasistów, rozbudowujemy portal dlanauczyciela. pl o liczne materiały prezentacyjne.

  Trzymamy rękę na pulsie

  Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej dostarczać nauczycielom najświeższą wiedzę i narzędzia wspierające jej przekazanie uczniom.

  UWAGA PRODUKT ELEKTRONICZNY.

  Podręcznik omawia regulacje prawne związane z ochroną pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Wskazuje organizacje odpowiedzialne za nadzór nad warunkami pracy, a także omawia obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy. Publikacja charakteryzuje takie czynniki zagrożeń zawodowych, jak: hałas, mikroklimat, promieniowanie elektromagnetyczne, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie fizyczne i psychiczne pracownika. Zapoznaje ucznia także z zasadami ergonomii, takimi jak właściwa pozycja przy wykonywaniu różnych czynności – związanych zarówno z aktywnością zawodową, jak i z codziennym życiem.

  W dalszej części podręcznik przybliża zasady tworzenia bezpiecznych warunków pracy, które zmieniają się wraz z zagrożeniami na konkretnych stanowiskach pracy. Omówione zostają również prace szczególnie niebezpieczne. Szczególnie wart uwagi jest rozdział, w którym zaprezentowane zostały właściwe warunki pracy przy komputerze. Przekaz ten został wsparty filmami dostępnymi poprzez kody QR. Publikacja wprowadza również podstawy zagadnień szacowania ryzyka zawodowego i profilaktyki wypadkowej.

  Rozdziały omawiające ochronę przeciwpożarową także zawierają kody QR prowadzące do filmów, które tłumaczą zasadę działania gaśnic oraz uczą właściwego posługiwania się nimi.

  W podręczniku nie mogło zabraknąć treści związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Tematyka ta została omówiona w tekście i przestawiona na ilustracjach, ale największym atutem działu są zamieszczone pod kodami QR filmy Akademii Ratownictwa Medicover, które krok po kroku pokazują procedury, jakie należy stosować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

  Korzystanie z e-podręcznika

  1. Dodaj do koszyka interesujący Cię e-podręcznik i kup go.
  2. Na podany podczas zakupów adres e-mail zostanie wysłany kod dostępu do kupionego przez Ciebie e-podręcznika.
  3. Zarejestruj się na platformie WSiPnet. pl jako uczeń lub skorzystaj z konta, które już masz.
  4. Zaloguj się.
  5. Kliknij +Dodaj e-podręcznik.
  6. Wpisz kod dostępu i zatwierdź przyciskiem +Aktywuj.
  7. Gotowe! Od teraz możesz korzystać z e-podręcznika po zalogowaniu na swoje konto w serwisie . Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu.

  Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do e-podręcznika i możliwość korzystania z niego online. Kod jest jednorazowego użytku i może być wykorzystany tylko przez jednego użytkownika.

  Zobacz fragment publikacji>>

  Więcej informacji o e-podręcznikach do nauki zawodu na stronie:
  https://www. pl/e-podreczniki-liceum-i-technikum/

  Typ publikacji:publikacja pomocnicza

  Nośnik:usługa PRODUKT ELEKTRONICZNYWydawnictwo:WSiPSymbol:E61377ISBN:9788302203862

  Zachęcamy Państwa do wykorzystania materiałów metodycznych do e‑podręcznika do edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, tj. konspektów lekcji, kart pracy ucznia oraz kartkówek, sprawdzianów i testów kompetencji.

  • Konspekty lekcji – każdemu z nich przypisano wykaz wymagań z podstawy programowej realizowanych na danej lekcji, cele lekcji oraz (opisany w formie tabelarycznej) przebieg lekcji. Każda z faz lekcji została opisana za pomocą umiejętności szczegółowych, niezbędnych do osiągnięcia celów lekcji. Konspekty zawierają także sekwencje czynności ucznia (i nauczyciela) umożliwiające spełnienie wymagań podstawy programowej, wykaz stosowanych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnej pracy uczniów, propozycje pomocy dydaktycznych oraz czas przewidywany na realizację poszczególnych zadań.

  • Karty pracy ucznia – zaopatrzone w zadania do wypełnienia w trakcie lekcji. W intencji autora zbiór wypełnionych kart pracy może zastąpić zeszyt przedmiotowy.

  • Kartkówki – propozycje ewaluacji danej jednostki lekcyjnej, zawierające dwa zadania sprawdzające otwarte i jedno zamknięte.

  • Sprawdziany – propozycje ewaluacji danego działu, dostępne wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami nauczania.

  • Testy diagnozujące – uzyskane na ich podstawie wyniki („na wejściu” i „na wyjściu”) pozwalają zorientować się, jakie postępy poczynili uczniowie w trakcie całorocznej nauki przedmiotu.

  iEkSlvqpSw_d5e237

  Materiały do lekcji 1. 1. Wszechobecne zagrożenia1. Wszechobecne zagrożenia

  RM1Nr8NiVbUz61
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3. 0.

  Materiały do lekcji 1. 2. Zadania obrony cywilnej i ochrona ludności1. Zadania obrony cywilnej i ochrona ludności

  R16ePddTqC43w1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 1. 4. Ostrzeganie i alarmowanie1. Ostrzeganie i alarmowanie

  R1A2UBOmg18kE1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 1. 5. Ewakuacja ludności i zwierząt1. Ewakuacja ludności i zwierząt

  R1EpKNZ7hvBXZ1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 2. Zagrożenia naturalne – pożary2. Zagrożenia naturalne – pożary

  R1GAcOhgSCXxE1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 2. Zagrożenia naturalne – powodzie2. Zagrożenia naturalne – powodzie

  R13TTh1yAHTOy1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 2. 3. Inne zagrożenia naturalne2. Inne zagrożenia naturalne

  R1B9nRZWWzzah1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 2. Wypadki komunikacyjne, awarie i katastrofy2. Wypadki komunikacyjne, awarie i katastrofy

  RlPOq4C3P6RcZ1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 2. Zagrożenia w domu i szkole2. Zagrożenia w domu i szkole

  R1EuRCxK7eWXv1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 2. 6. Oznakowanie i substancje toksyczne2. Oznakowanie i substancje toksyczne

  RJIuL3tshYJo11
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 2. 7. Promieniowanie i energia atomowa2. Promieniowanie i energia atomowa

  Rjp0ifpoTKId61
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 2. 8. Ochrona przed skażeniami2. Ochrona przed skażeniami

  R12n3WkbqlvJl1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 3. Pierwsza pomoc - podstawy3. Pierwsza pomoc - podstawy

  R1KQ1urlhmCZy1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 3. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych3. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych

  R1NhbCDty8Df41
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 3. Uwaga! Wypadek! 3. Uwaga! Wypadek!

  RfkgvQfcOejqP1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 3. Tamowanie krwotoku3. Tamowanie krwotoku

  R14GDrQtHoR5h1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 3. Udzielanie pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach kończyn3. Udzielanie pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach kończyn

  RdP9W1NLAdYUv1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 3. 9. Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia3. Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia

  Rg4N4d0s8PuaH1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 3. 10. Oparzenia termiczne i chemiczne3. Oparzenia termiczne i chemiczne

  RUPETYLd1Uw9m1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 3. 11. Wychłodzenia i odmrożenia3. Wychłodzenia i odmrożenia

  RBp3nvNLj77tv1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Materiały do lekcji 3. 13. Porażenie prądem3. Porażenie prądem

  R1CxRMkquQuNp1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Sprawdziany dział 1. Bezpieczeństwo i obrona cywilna

  R12SzwExIXr9q1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Sprawdziany dział 2. Zagrozenia naturalne i spowodowane działalnością człowieka

  RnE26kEbSruyP1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Sprawdziany dział 3. Pierwsza pomoc

  RSaA1TfGtve4J1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Test na „wejście” do gimnazjum

  RAmduVpD9P3wY1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Test na „wyjście” z gimnazjum

  R1KkGKYQGefIV1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Program nauczania do gimnazjum

  Ram1hDnUGT7Ic1
  materiały metodyczne

  Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

  Podręcznik bezpieczeństwa Ge Ds4600

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik bezpieczeństwa Ge Ds4600

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik bezpieczeństwa Ge Ds4600