Ograniczona gwarancja Beko Bhca93741bhsi

Ograniczona gwarancja Beko Bhca93741bhsi zapewnia klientom bezpieczeństwo i pewność, że wszelkie wady lub uszkodzenia zostaną naprawione lub wymienione bez dodatkowych kosztów. Gwarancja obejmuje produkty Beko, które zostały zakupione przez okres dwunastu miesięcy od daty zakupu. W przypadku wystąpienia wad produktu, Beko będzie odpowiedzialne za naprawę lub wymianę produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzeń spowodowanych przez siły natury.

Ostatnia aktualizacja: Ograniczona gwarancja Beko Bhca93741bhsi

 • Fraza: gwarancja bekowyłącz filtr

 • Szukaj w opisach

 • Wyłącz filtry
 • Sortuj wg:

  Trafność: największa

  Data dodania: najnowsze

  Data dodania: najstarsze

  Cena: najniższa

  Cena: najwyższa

  Ogłoszenia

 • hydrostat pralki beko

  …witamhydrostat pralki beko wmb61242ptuzywanysprawnygwarancja rozruchowa 10 dni…

  30 zł

 • elektrozawor zmywarki beko elektrozawor zmywarki bekostan uzywanysprawny technicznie25 zł
 • wentylator zmywarki beko wentylator zmywarki beko
 • czujnik przeplywu zmywarki beko czujnik przeplywu zmywarki beko
 • drzwi pralki beko WMD75125 drzwi pralki bekouzywane sprawnegwarancja rozruchowa 10 dniwysylka od 12 zl…

  60 zł
 • grzalka zmywarki beko DIN5833 grzalka zmywarki bekouzywanasprawnya40 zł
 • grzalka lodowki beko grzalka lodowki bekosprawna technicznie35 zł
 • drzwi pralki beko WMB61042
 • zarowka lodowki beko zarowka lodowki bekostan uzywanasprawna
 • zbiornik soli zmywarki beko zbiornik soli zmywarki beko50 zł
 • blokada drzwi pralki beko wmb51031 blokada drzwi pralki beko wmb5103120 zł
 • sterownik lodowki beko CN136121 (sprezarka) sterownik lodowki bekouyzwanysprawny w pelniwysylka od 12zl…

 • plaszcz wodny zmywarki beko plaszcz wodny zmywarki bekow pelni sprawny
 • drzwi pralki beko WMD25105T drzwi pralki beko wmd25105tuzywanesprawnewysylka od 12 zl2…

 • taca kosz zmywarki beko taca na sztucce zmywarki beko din5833
 • blokada drzwi zamek zmywarki beko zamek drzwi zmywarki beko dfn6837xuzywany sprawnywysylka od 11 zl…

 • sterownik lodowki beko CNA295 PN4943832800CNA295100 zł
 • sterownik lodowki beko CHA33100S CHA33100Ssprawny w peni
 • sterownik lodowki beko CNA29120T CNA29120Tsprzwdzony przetestowanywysylka od12 zl…

  70 zł
 • zbiornik soli zmywarki beko bez uszkodzen
 • polka balkonik lodowki beko balkonik lodowki bekodolny na butelkisprawne technicznie
 • szuflada lodowki beko mala szuflada lodowki bekomala dolnawysylka od 10 zl…

 • sterownik lodowki beko cn 237121x modul lodowki bekoCN237121x…

 • Lodówka zamrażarka Beko 180cm no Frost gwarancja transport. …Witam.Posiadam do sprzedania lodówkę Beko z systemem no Frost. Wymiary 60/60/180cm. Zamrażarka na dole trzy szuflady…

  550 zł
 • zawor trodrozny zmywarki beko GM-16-24LT1 zawor trojdrozny zmywarki bekosprzwny technicznie1760400100x2…

 • LODÓWKA BEKO NOWA! …Sprzedam nową lodówkę BEKO model RCSA330K20PT. Wysokość 185 cm, szerokość 60 cm. Gwarancja. Więcej informacji udzielę telefonicznie 17 745 50 03…

  850 zł
 • plaszcz wodny zmywarki beko DIN5833 din 5833
 • drzwi pralki beko WML15086 wml 1586wysylka od 10 zl
 • pompa myjaca zmywarki beko 1758401100 …pompa myjaca zmywarki bekonie cieknie bez luzow120 zł
 • Pralka Beko, 6-kg, Transport. …Witam, sprzedam pralke Beko z wyświetlaczem, dużo programów, gwarancja 3-miesiace, Transport 50zł Wrocław.Zapraszam, wniesienie +zabranie starej pralki 50 zł…

  470 zł
 • Uwaga: Te informacje dotyczą tylko urządzeń Surface, Surface Type Cover, Xbox Console i Kinect.

  Aktualizowanie gwarancji

  Konieczne będzie skontaktowanie się z pomocą techniczną w celu zaktualizowania daty rozpoczęcia gwarancji na urządzenia Surface, Surface Type Cover, Xbox Console lub Kinect. Aby zaktualizować gwarancję, będą potrzebne następujące elementy:

  • Pokwitowanie sprzedaży/zakupu od autoryzowanego sprzedawcy urządzeń Surface lub Xbox.

  • Numer seryjny produktu Surface, Surface Type Cover, Xbox Console lub Kinect.

  Sprawdzanie stanu gwarancji

  Musisz zarejestrować urządzenie Surface, surface type cover, konsolę Xbox lub czujnik Kinect na swoim koncie Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania urządzenia, zobacz Zarządzanie urządzeniami używanymi na koncie Microsoft.

  Po zarejestrowaniu urządzenia przejdź do account. com/devices i wybierz je, aby wyświetlić stan gwarancji.

  Dowód zakupu

  W celu zaktualizowania gwarancji należy wprowadzić ważne pokwitowanie sprzedaży/dowód zakupu od autoryzowanego sprzedawcy. Jeśli sprzedawca nie znajduje się na tej liście, nie martw się, możesz wysłać ten dokument do nas. Sprawdzimy, czy spełnia on poniższe kryteria.

  Ważne pokwitowanie sprzedaży/dowód zakupu jasno wskazuje nazwę sprzedawcy, datę zakupu i zakupiony towar, jak pokazano w poniższym przykładzie (tylko w języku angielskim). Jeśli pokwitowanie sprzedaży/dowód zakupu nie zawiera tych elementów, nie zostanie zaakceptowany.

  Często zadawane pytania

  Niedopuszczalne dowody zakupu obejmują (ale nie są ograniczone do tych elementów):

  Wyciągi bankowe i z kart kredytowych

  Paragony wypisane ręcznie (niekiedy mogą występować wyjątki)

  Wyciągi z serwisu eBay, Amazon Marketplace lub innych tego typu źródeł niebędących miejscami sprzedaży detalicznej, w których nie określono, że produkt jest nowy

  Rachunki dotyczące zamówień w przedsprzedaży

  Typowe formaty obrazów i plików, które są akceptowane, takie jak JPEG, PDF czy PNG.

  Daty gwarancji będą aktualizowane wyłącznie na podstawie pierwotnej daty zakupu, gdy urządzenie było nowe. Jeśli masz oryginalny dowód zakupu z pierwotnej sprzedaży, zostanie on zaakceptowany.

  Aby to poprawić, możesz dostarczyć ważne pokwitowanie sprzedaży/dowód zakupu od autoryzowanego sprzedawcy, na którym jest ujęty program Microsoft Complete.

  Gwarancja na urządzenie jest ważna w kraju lub regionie, w którym zostało zakupione. Pomoc techniczna dotycząca gwarancji może być ograniczona lub niedostępna, jeśli nie jesteś już w pierwotnym kraju zakupu, szczególnie w kraju, w którym nie jest sprzedawany tablet Surface lub konsola Xbox.

  Gwarancja na akcesorium zależy od pierwotnej daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu, gdy to urządzenie było kupowane jako nowe.

  Skontaktuj się z pomocą techniczną

  Po przygotowaniu dowodu zakupu skontaktuj się z pomocą techniczną, aby zaktualizować gwarancję.

  Uwaga: Po ukończeniu aktualizacji aktualizacja może potrwać do 24 godzin.

  Poniżej opisano, jak można skontaktować się z pomocą techniczną:

   Przejdź do | konta Microsoft Urządzenia i znajdź swoje urządzenie.

   Wybierz pozycję Informacje & pomocy technicznej i, jeśli to konieczne, wybierz pozycję Zarejestruj, aby zarejestrować urządzenie i wyświetlić szczegóły dotyczące zasięgu.

   W wierszu roszczeń gwarancyjnych wybierz pozycję Dowiedz się więcej.

   Wybierz pozycję Prześlij wniosek.

   Podaj informacje na formularzu wniosku o pomoc techniczną w zakresie gwarancji i wybierz pozycję Prześlij.

  Powiązane tematy

  Sprawdź gwarancję firmy Microsoft i utwórz zlecenie serwisoweSerwisowania urządzenia z konsolą XboxPrzygotowanie urządzenia Surface do oddania do serwisuInformacje o gwarancji na urządzenie SurfaceGwarancje, rozszerzone plany serwisowe i postanowienia & dotyczące urządzenia

  Gwarancja

  Warunki gwarancji Beko S. A.


  BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:


  I. ZAKRES OCHRONY.

  1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
  2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
  3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
  4. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

 • Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej.
 • Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 36 miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia.
 • III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

 • Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).
 • W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (t. j. : kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne), realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych.
 • Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222 50 14 14. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej BEKO www. beko. pl
 • Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.
 • Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
 • Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14.
 • Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.
 • IV. WYŁĄCZENIA.

 • Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
  1. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;
  2. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
  3. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;
  4. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
  5. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.
  6. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
  7. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
  8. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp. );
  9. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
  10. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
  11. elementów ze szkła oraz plastiku;
  12. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
  13. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;
  14. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.
  15. V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 25. 12. 2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

   Gwarancja Małe AGD

   Drodzy Klienci,

   Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji.

   Warunki gwarancji Beko S. A- (małe urządzenia AGD)

   BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

   I.

   BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II.

   W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

   BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

   Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

   III.

   Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).

   Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

   Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

   Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

   IV.

   Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

   - użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia;

   - użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia. 

   Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

   - wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

   - normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp. ;

   - czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.

   - usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych 

   z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

   uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

   - usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm; 

   V.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01. 03. 2019 r.

 • Ograniczona gwarancja Beko Bhca93741bhsi

  Bezpośredni link do pobrania Ograniczona gwarancja Beko Bhca93741bhsi

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ograniczona gwarancja Beko Bhca93741bhsi