Ograniczona gwarancja 3m Dbi Sala Exofit 1403214c

Ograniczona gwarancja 3m DBI SALA Exofit 1403214c oferuje trzyletnią ochronę produktu od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe i produkcyjne, które mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji. Jeśli produkt jest wadliwy lub ulega uszkodzeniu w tym okresie, 3M DBI SALA Exofit 1403214c naprawi lub wymieni produkt bezpłatnie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu, niewłaściwego użytkowania lub nieautoryzowanego naprawiania. Wszystkie produkty korzystające z tej gwarancji muszą być zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją producenta.

Ostatnia aktualizacja: Ograniczona gwarancja 3m Dbi Sala Exofit 1403214c

Dziękujemy za zakup produktów firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. („EZVIZ”). Niniejsza ograniczona gwarancja („gwarancja”) zapewnia użytkownikowi, pierwszemu nabywcy produktu EZVIZ, określone prawa. Użytkownik może mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu, prowincji lub jurysdykcji. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku pierwotnego nabywcy produktu. Termin „pierwotny nabywca” oznacza każdego konsumenta, który nabył produkt EZVIZ od autoryzowanego sprzedawcy. Zastrzeżenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszej gwarancji nie mają zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo. Żaden dystrybutor, sprzedawca, agent ani pracownik nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian, rozszerzania ani uzupełniania niniejszej gwarancji.

Produkt EZVIZ jest objęty gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres dwóch (2) lub trzech (3) lat od daty zakupu lub przez okres dłuższy, jaki może być wymagany przez prawo kraju lub stanu, w którym produkt jest on sprzedawany. UWAGA: okres gwarancji udzielanej przez firmę EZVIZ może się różnić w zależności od kraju lub stanu, w którym produkt jest sprzedawany. Aby w maksymalnym stopniu zagwarantować swoje prawa i interesy, należy zapoznać się z oficjalną stroną internetową EZVIZ (https://www. com/eu/p/limited-warranty) dla danego kraju/regionu w celu zapoznania się z zasadami gwarancji obowiązującymi dla danego produktu lub skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania dodatkowych informacji. W przypadku wystąpienia wad produktów objętych gwarancją, firma EZVIZ, według własnego uznania, (i) bezpłatnie naprawi lub wymieni produkt; (ii) wymieni produkt na funkcjonalny odpowiednik; lub (iii) zwróci pierwotną cenę zakupu, pod warunkiem dostarczenia oryginalnego dowodu zakupu lub jego kopii, krótkiego wyjaśnienia wady oraz zwrócenia produktu w oryginalnym opakowaniu. Zgodnie z decyzją firmy EZVIZ, naprawa lub wymiana może zostać przeprowadzona poprzez dostarczenie nowego lub odnowionego produktu lub też jego komponentów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wysyłki, ubezpieczenia ani żadnych innych kosztów dodatkowych poniesionych przez użytkownika w związku ze zwrotem produktu.Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez obowiązujące prawo, jest to jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący użytkownikowi w przypadku naruszenia niniejszej gwarancji. Każdy produkt, który został naprawiony lub wymieniony w ramach niniejszej gwarancji, będzie objęty warunkami niniejszej gwarancji przez dodatkowy okres sześciu (6) miesięcy od daty dostawy lub przez pozostały okres oryginalnej gwarancji, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. W przypadku wymiany produktu, produkt będzie objęty gwarancją na okres odnowienia obowiązującej gwarancji zgodności.Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania i zostanie unieważniona w następujących sytuacjach:· Jeśli roszczenie gwarancyjne zostanie zgłoszone po upływie okresu gwarancji lub jeśli nie zostanie przedstawiony dowód zakupu; · W przypadku nieprawidłowego działania, wady lub usterki spowodowanej lub wynikającej z uderzenia, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, manipulowania nim, używania niezgodnie z instrukcją obsługi, nieprawidłowego napięcia w sieci elektrycznej, wypadku, zagubienia, kradzieży, pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych jak i uszkodzenia podczas transportu lub uszkodzenia powstałego w wyniku napraw wykonanych przez nieupoważniony personel; · W przypadku wszelkich części zużywalnych, takich jak baterie, których wadliwe działanie wynika z normalnego starzenia się produktu;· Uszkodzenia kosmetyczne, w tym między innymi zarysowania, wgniecenia i pęknięcia plastiku na portach; · Wszelkie oprogramowanie, nawet jeśli jest dołączone lub sprzedawane razem ze sprzętem EZVIZ; · W przypadku wszelkich innych szkód niewynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych; · Normalne zużycie kosmetyczne i mechaniczne.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub naszym Działem Obsługi Klienta.

( ilość produktów: 37)

Filtrowanie

Szelki DBI-SALA ExoFit NEX rozm. M

2 556, 08 zł / szt. brutto

Szelki DBI-SALA ExoFit NEX rozm. L

2 556, 08 zł / szt. brutto

Szelki DBI-SALA ExoFit NEX rozm. XL

2 556, 08 zł / szt. brutto

Szelki DBI-SALA ExoFit NEX rozm. S

2 380, 91 zł / szt. brutto

Szelki DBI-SALA ExoFit NEX uprząż do ratownictwa z pasem biodrowym rozm. M

2 646, 54 zł / szt. brutto

Szelki DBI-SALA ExoFit NEX uprząż do ratownictwa z pasem biodrowym rozm. L

2 646, 54 zł / szt. brutto

Szelki DBI-SALA ExoFit NEX uprząż do ratownictwa z pasem biodrowym rozm. S

2 646, 54 zł / szt. brutto

3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Szelki bezpieczeństwa

1 927, 10 zł / szt. brutto

Folie graficzne i do reklamy podświetlanej

Gwarancje

Folie graficzne 3M zapewniają doskonałe rezultaty

Folie graficzne 3M są objęte najbardziej wszechstronnymi gwarancjami i wsparciem. 3M dostarcza kompleksowych rozwiązań graficznych pozwalających uzyskać atrakcyjne reklamy wizualne i spójność komunikatów przekazywanych za pomocą różnych realizacji. Nasze produkty i systemy pozwalają tworzyć grafiki o niezrównanie jednolitej jakości, niezawodności i trwałości.

Gwarancje do folii graficznych 3M

Ograniczona gwarancja 3m Dbi Sala Exofit 1403214c

Bezpośredni link do pobrania Ograniczona gwarancja 3m Dbi Sala Exofit 1403214c

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ograniczona gwarancja 3m Dbi Sala Exofit 1403214c