Korzystanie z instrukcji Caliber Mpd 109

Korzystanie z instrukcji Caliber Mpd 109 jest proste i wygodne. Czytnik Caliber Mpd 109 jest wyposażony w dotykowy ekran, który umożliwia łatwe i intuicyjne przeglądanie i korzystanie z instrukcji obsługi. Posiada on także funkcje słownika, odsyłaczy i innych. Przeglądanie instrukcji można wykonać w sposób zgodny z wymaganiami, a także wygodnie i szybko. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w instrukcji użytkownika, która jest dostępna bezpłatnie na stronie producenta.

Ostatnia aktualizacja: Korzystanie z instrukcji Caliber Mpd 109

Zobacz poniższy poradnik dla Caliber MPD109. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Caliber MPD109, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Caliber MPD109. Upewnij się, że opisujesz trudności z Caliber MPD109 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Caliber MPD109

Strona: 1

MPD 109 InstrukcjaPOLSKIMPD 109 InstrukcjaŚrodki ostrożnościWskazówki bezpiecznego użytkowaniaUważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciemkorzystania z niniejszego urządzenia oraz komponentów systemu.Zawierają one instrukcje dotyczące korzystania z niniejszego produktuw sposób skuteczny oraz bezpieczny. Firma Caliber Europe BV nieponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezastosowania siędo wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.W przypadku napotkania problemunależy natychmiast wyłączyć urządzenie.Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażeniaciała lub uszkodzenie produktu. Urządzenie należy przekazać autory-zowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV celem naprawy.Czyszczenie produktu.Do okresowego czyszczenia produktu używać miękkiej i suchejszmatki. W przypadku poważniejszych zabrudzeń, szmatkę należyzwilżyć wodą. Wszystkie inne ciecze mogą spowodować rozpuszc-zenie lakieru lub uszkodzenie plastikowej obudowy.Temperatura.Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że temperatura wewnątrzpomieszczenia znajduje się w przedziale od +35°C (+95°F) do -10°C(+14°F).Konserwacja.W przypadku problemów nie należy podejmować samodzielnej nap-rawy urządzenia. Urządzenie należy przekazaćautoryzowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV celemwykonania prac serwisowych.Umieszczanie.Umieścić na płaskiej powierzchni. Zapewnić wystarczającą przestrzeńwokół produktu dla odpowiedniej wentylacji.Ciepło.Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu powierzchni grzewczychlub wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.Akcesoria.Używać tylko dostarczonych akcesoriówAkumulator.Unikać przeładowania. Akumulator może się przegrzać.Wymiana akumulatora.Wbudowany akumulator nie jest wymienny. Nie należy usuwać lubwymienić akumulatora, nie wrzucać go do śmieci ani do ognia.!!!!!Ładowanie urządzeniaOdtwarzacz zasilany jest przez akumulator litowo-polimerowy. Gdy urządzeniejest wyłączone, pełne naładowanie akumulatora trwa około 3~4 godzin. Gdyzostanie w pełni naładowany, akumulator wystarczy na około 2 godziny.• Przez gniazdo zapalniczki samochodowejPodłączyć jeden koniec ładowarki samochodowej do gniazda typu jack naurządzeniu, a następnie podłączyć drugi koniec do gniazda zapalniczkisamochodowej.• Przez zasilacz AC/DCPodłączyć dołączony zasilacz AC/DC do urządzenia, a następnie podłączyćgo do gniazdka 100-240 V, 50/60 Hz AC.Użytkowanie i konserwacja akumulatora• Temperatura pracy akumulatora wynosi od 0 do 45 oC.• Należy odłączyć urządzenie, jeśli nie jest używane ani ładowane.• Ciepło jest nieuchronnie wytwarzane podczas odtwarzania, jest to normalne.• Nie należy narażać urządzenia na silne wstrząsy.• Należy trzymać z dala od wilgoci i chronić przed przegrzaniem.Odtwarzanie z DVD lub USBUrządzenie może odtwarzać pliki zarówno z płyt DVD/CD, jak i pamięci USB(maks. 16 GB). Włożyć dysk lub USB i upewnić się, że na urządzeniu ustawionoprawidłowe źródło. Do zmieniania źródeł służy przycisk [SOURCE].Podłączanie do telewizoraMożliwe jest podłączenie odtwarzacza do odbiornika TV. W tym celu koniecznejest zastosowanie przewodu AV z wtyczkami jack na RCA. Podłączyć wtyczkęjack do gniazda AV-OUT na odtwarzaczu, a wtyczki RCA do zacisku wejściawideo oraz do zacisków wejścia kanałów L/R odbiornika TV.Podłączanie słuchawekW celu indywidualnego słuchania można użyć słuchawek stereo (zawartew dostawie). Podłączyć wtyczkę jack 3, 5 mm do gniazdka oznaczonego  iza pomocą regulatora głośności przy monitorze ustawić komfortowy poziomgłośności.Uwaga: gdy podłączane są słuchawki, główny głośnik jest automatyczniewyciszany. Przed podłączeniem słuchawek należy upewnić się, że głośnośćodtwarzacza ustawiona jest na niski poziom.Uwaga: słuchanie przy wysokiej głośności przez dłuższy czas możespowodować utratę słuchu.Konfiguracja systemuNacisnąć przycisk [SOURCE], aby otworzyć menu ustawień. Za pomocą przy-cisków kierunkowych — W S A D — wybrać żądany element. Po zakończeniukonfiguracji ponownie nacisnąć przycisk [SOURCE], aby wyjść z menu.Strona główna- Wyświetlanie na TVWybieranie współczynnika kształtu obrazu odtwarzania.• 4:3 PS: jeśli użytkownik korzysta ze zwykłego odbiornika TV i chce, abyobie strony obrazu były przycięte i dopasowane formatem do ekranu TV.• 4:3 LB: jeśli użytkownik korzysta ze zwykłego odbiornika TV. W tym przypadku wyświetlany będzie szeroki obraz z czarnymi pasami w górnej i wdolnej części ekranu TV.• 16:9: szeroki ekran.• Zwężenie szerokiego ekranu: aby dopasować szeroki ekran.- Znak kątaDo włączania i wyłączania zaznaczenia kąta wyświetlanego na ekranie- Konfiguracja językaIstnieje możliwość wybrania języka wyświetlania oraz języka audio/napisów/menu DVD, w miarę dostępności.- Napisy kodowaneDo wyświetlania kodowanych napisów celem pokazania ukrytych sygnałówwideo (jeśli opcja ta jest dostępna na płycie DVD)- Wygaszacz ekranuDo włączania i wyłączania funkcji wygaszania ekranu.- Automatyczny tryb czuwaniaFunkcja służy do wybierania ustawień stanu czuwania: OFF, 3 HOURS,4 HOURS (WYŁ., 3 GODZINY, 4 GODZINY)• WYŁ. : Wyłączony stan czuwania• 3 GODZINY: żaden przycisk na pilocie ani panelu sterowania nie zostałnaciśnięty w ciągu 3 godzin > przełączenie w stan czuwania• 4 GODZINY: żaden przycisk na pilocie ani panelu sterowania nie zostałnaciśnięty w ciągu 4 godzin > przełączenie w stan czuwaniaStrona audio- DownmixOpcja ta umożliwia ustawienie analogowego sygnału wychodzącego dlaodtwarzacza DVD.• LT/RT: Opcję tę należy ustawić, jeśli odtwarzacz DVD podłączony jest dodekodera Dolby Pro Logic.• Stereo: Opcję tę należy ustawić, jeśli sygnał wyjściowy odtwarzany jest tylkona dwóch przednich głośnikach.- Dolby digital• Podwójny dźwięk mono: Stereo dla zwykłego dźwięku stereo• Dźwięk mono z kanału lewego: Dźwięk mono z kanału lewego będzieodtwarzany na obu głośnikach• Dźwięk mono z kanału prawego: Dźwięk mono z kanału prawego będzie• Miks dźwięków mono: Miksowanie sygnału z lewego i prawego kanału naobu głośnikach.- DynamiczneKompresję dynamiki można ustawić w dowolnym zakresie od WYŁ. ~ PEŁNAStrona konfiguracji wideo- Jasność (16 ~ +16)- Kontrast (-16 ~ +16)- Odcień (-9 ~ +9)- Nasycenie (-9 ~ +9)Strona preferencji- Typ odbiornika TVWybieranie systemu kolorów, który jest zgodny z odbiornikiem TV podczaskorzystania z wyjścia AV.Odtwarzacz DVD jest kompatybilny zarówno z systemem NTSC, jak i PAL.• PAL — wybrać, jeśli podłączony odbiornik TV posiada system PAL. Spowoduje to zmianę sygnału wideo z płyty NTSC i odtwarzanie w formacie PAL.• NTSC — wybrać, jeśli podłączony odbiornik TV posiada system NTSC.Spowoduje to zmianę sygnału wideo z płyty PAL i odtwarzanie w formacie NTSC.• AUTO: automatyczne wykrywanie- AudioDo wybierania żądanego języka odtwarzania (jeśli opcja ta jest dostępna)- NapisyDo wybierania żądanego języka napisów (jeśli opcja ta jest dostępna)- Menu płytyDo wybierania żądanego języka menu DVD (jeśli opcja ta jest dostępna)- Nadzór rodzicielskiDo ustawiania poziomu nadzoru rodzicielskiego, aby wstrzymać odtwarzaniepewnych płyt/scen (jeśli opcja ta jest dostępna)- DomyślnePrzywracanie ustawień fabrycznych dla menu konfiguracji.Strona hasła- Tryb hasłaDo włączania i wyłączania opcji hasła dla menu ustawień- HasłoDo zmieniania hasła. Domyślne hasło to 1369.Pilot zdalnego sterowania1. STEP (klatka po klatce)Nacisnąć, aby zatrzymać odtwarzanie. Następnie od momentu pauzy można zapomocą przycisku [STEP] odtwarzać nagranie klatka po klatce.2. SEARCH (wyszukiwanie)Przechodzenie do punktu w czasie, do tytułu lub rozdziału w trybie DVD.3. SUBTITLE (dubbing)Naciskać raz po raz w trakcie odtwarzania, aby usłyszeć różne języki dubbingu.4. ANGLE (kąt)Zmiana kąta widzenia DVD (jeśli nagranie DVD obsługuje tę funkcję).5. TITLE (tytuł)Powrót do menu tytułowego DVD.6. ENTER (wprowadź)Potwierdza lub wprowadza wybór w menu.7. SETUP (konfiguracja)Dostęp lub wyjście z menu konfiguracji.8. REPEAT (powtarzanie)Nacisnąć podczas odtwarzania, aby wybrać żądany tryb powtarzania.- DVD: możliwość odtworzenia rozdziału/tytułu/wszystkich plików z dysku.- VCD/CD: możliwość odtworzenia ścieżki/wszystkich plików z dysku.- MP3/WMA: możliwość wyboru trybu powtórz ścieżkę/ powtórz folder/ powtórzwszystkie pliki z dysku.9. SLOWNaciśnij kilkakrotnie przycisk, aby wejść w zwolnionym powolne odtwarzanie i cyklpomiędzy różnymi prędkościami. Prędkości są 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, a normalne.10. PROGRAM (programowanie) (DVD VCD CD)Funkcja programowania pozwala zapisywać ulubione utwory z płyty. Nacisnąć, abyotworzyć menu na ekranie. Za pomocą przycisków numerycznych lub strzałekmożna wybierać utwory, rozdziały lub ścieżki. Wybrać opcję [PLAY], aby powrócić dozwykłego trybu odtwarzania. Nacisnąć [PROGRAM] i wybrać [CLEAR], aby usunąć listę.JPEG: Można raz po raz naciskać przycisk [PROGRAM], aby wybrać tryb pokazuslajdów. Dostępnych jest 16 różnych pokazów slajdów.11. ZOOM (przybliżanie)Każde naciśnięcie przycisku ZOOM spowoduje zmianę na ekranie TV wnastępującej sekwencji: 2x powiększenie 3x powiększenie 4x powiększenie 1/2 1/3 1/4.12. SOURCE (źródło) (DVD lub USB).13. MUTE (wyciszanie)Wyłączenie wyjścia audio. Nacisnąć ponownie, aby przywrócić.14. Cyfry 0–9Wybieranie ponumerowanych elementów w menu.15. 10+W celu wybrania ścieżki zapisanej pod 10 lub większym, należy najpierw nacisnąćprzycisk 10+. Na przykład, aby wybrać ścieżkę 12, należy najpierw nacisnąćprzycisk 10+, a następnie 2.16. DISPLAY (wyświetlanie)Do wyświetlania czasu odtwarzania oraz informacji o stanie.17. MENUOtwiera menu płyty DVD lub działa jako przełącznik PBC ON/OFF (WŁ. /WYŁ. ) wprzypadku VCD.18. AUDIO- DVD: Naciskać raz po raz w trakcie odtwarzania, aby przełączać między różnymijęzykami lub ścieżkami audio, jeśli są dostępne.- VCD: Naciskać raz po raz w trakcie odtwarzania, aby przełączać między różnymikanałami audio (stereo, lewy lub prawy).12345689710111213141718161920222321252427261519. PLAY/PAUSE [12] (odtwarzanie/pauza)Nacisnąć, aby zatrzymać odtwarzanie. Nacisnąć ponownie, aby przywrócić.20. STOP [3]- Nacisnąć jeden raz, aby zatrzymać i przywrócić później (nacisnąć[ENTER], aby przywrócić).- Nacisnąć dwa razy, aby zatrzymać odtwarzanie (brak funkcji przywrócenia)21. MODEUstaw parametr LCD (dostosowanie jasności, kontrastu i nasycenia).22. VOL +Zwiększanie głośności.23. VOL -Zmniejszanie głośności.24. 7Przechodzenie do poprzedniego rozdziału/ścieżki.25. 8Przechodzenie do następnego rozdziału/ścieżki.26. 6Dostępnych jest 5 prędkości szybkiego przewijania do przodu: X2->X4->X8->X16->X32 (wielokrotnie nacisnąć). Nacisnąć przyciskENTER, aby powrócić do trybu zwykłego odtwarzania.27. 5Dostępnych jest 5 prędkości szybkiego przewijania do tyłu: X2->X4->X8->X16->X32 (wielokrotnie nacisnąć). Nacisnąć przyciskLYellow Red WhiteAUDIOinputVIDEORTV

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. 187), w związku z § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. 426 oraz z 2014 poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Obrony Narodowej wprowadza się "Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu", zwaną dalej "Instrukcją", stanowiącą załącznik do decyzji.

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej zapoznają podległych żołnierzy i pracowników z Instrukcją w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej są odpowiedzialni za egzekwowanie zawartych ustaleń w Instrukcji.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu]

Załącznik do decyzji Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 kwietnia 2021 r. (poz. 109)

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

1) Instrukcję stosuje się w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, określonego w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. 1444 i 1517) lub finansowania terroryzmu, określonego w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, zwanymi dalej "przestępstwami";

2) instrukcja ma zastosowanie do:

a) pracowników:

- członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej,

- osób zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej na podstawie umów o pracę, niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

b) osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,

c) żołnierzy pełniących służbę w Ministerstwie Obrony Narodowej;

3) w przypadku powzięcia podejrzenia o popełnieniu przestępstwa pracownik lub żołnierz niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika komórki organizacyjnej, któremu podlega;

4) kierownik komórki organizacyjnej po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3, niezwłocznie przekazuje, w formie pisemnej, informację w tym zakresie, zwaną dalej "pisemną informacją", do Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej;

5) pisemna informacja zawiera w szczególności:

a) posiadane dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstw,

b) opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstw,

c) uzasadnienie przekazania;

6) dane osób fizycznych, o których mowa w pkt 5 lit. a, mogą zawierać w szczególności oznaczenie:

a) imienia i nazwiska,

b) obywatelstwa,

c) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,

d) serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,

e) adresu zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,

f) nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

7) dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o której mowa w pkt 5 lit. a, mogą zawierać w szczególności oznaczenie:

a) nazwy (firmy),

b) formy organizacyjnej,

c) adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,

d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,

e) danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt 6 lit. a i c, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

8) dyrektor Biura Ministra Obrony Narodowej, uznając zasadność przekazanej pisemnej informacji, na jej podstawie opracowuje projekt stosownego zgłoszenia i przekazuje go do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Zobacz poniższy poradnik dla Caliber MPD278T. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Caliber MPD278T, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Caliber MPD278T. Upewnij się, że opisujesz trudności z Caliber MPD278T tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Caliber MPD278T

Marka:
Caliber
Produkt:
Przenośne odtwarzacze DVD
Model/nazwa:
MPD278T
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
-

Powiązane produkty Caliber MPD278T

Korzystanie z instrukcji Caliber Mpd 109

Bezpośredni link do pobrania Korzystanie z instrukcji Caliber Mpd 109

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Korzystanie z instrukcji Caliber Mpd 109