Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Caleffi 535070 1h

Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z produktem Caleffi 535070 1h może być czasochłonne, ale jest to wysoce wydajne i skuteczne rozwiązanie. Aby skonfigurować i rozwiązać problemy, należy najpierw zapoznać się z dokumentacją techniczną i instrukcjami użytkownika. Następnie, za pomocą narzędzi diagnostycznych, należy zdiagnozować, co powoduje problem, i wybrać odpowiednie środki do jego rozwiązania. Po rozwiązaniu problemu należy sprawdzić, czy system działa zgodnie z założeniami. Jeśli występują jakieś nieprawidłowości, należy je usunąć i powtórzyć konfigurację. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Caleffi 535070 1h jest niezbędnym elementem utrzymania systemów.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Caleffi 535070 1h

Jeśli występują problemy z dźwiękiem, poniższe sugestie mogą okazać się pomocne. Porady są przedstawione w określonej kolejności. Zacznij od pierwszej, a jeśli nie pomoże ona w rozwiązaniu problemu, przejdź do następnej.

Przed rozpoczęciem

Rozpocznij od uruchomienia automatycznego narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem w aplikacji Uzyskaj pomoc. Aplikacja Uzyskaj pomoc automatycznie przeprowadza diagnostykę i podejmuje odpowiednie kroki w celu rozwiązania większości problemów z dźwiękiem.

Otwórz aplikację Uzyskaj pomoc

Jeśli aplikacja Uzyskaj pomoc nie jest w stanie rozwiązać problemu z dźwiękiem, spróbuj skorzystać z wymienionych możliwych rozwiązań:

Jeśli dostępnych jest wiele urządzeń wyjściowych audio, sprawdź, czy jest wybrane właściwe. Oto odpowiednia procedura:

 1. Wybierz ikonę Głośniki na pasku zadań.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pozycji Głośniki , być może znajduje się ona w obszarze przepełnienia. Wybierz pozycję Pokaż ukryte ikony , aby tam sprawdzić. 

 2. Następnie wybierz strzałkę , aby otworzyć listę urządzeń audio podłączonych do komputera.

  Sprawdź, czy dźwięk jest odtwarzany przez preferowane urządzenie audio, na przykład głośnik lub słuchawki.

Jeśli to nie pomoże, przejdź do następnej porady.

Narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem może rozwiązać problem z dźwiękiem automatycznie.

Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów:

Przejdź do pozycji Wyszukaj na pasku zadań, wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem, a następnie wybierz pozycję Znajdź i rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku z listy wyników, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów.

Wybierz pozycję Dalej, a następnie wybierz urządzenie, którego problem chcesz rozwiązać, po czym kontynuuj pracę w programie rozwiązywania problemów. 

Narzędzie do rozwiązywania problemów można także uruchomić z poziomu Ustawień dźwięku:

  Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk > Rozwiązywanie typowych problemów z dźwiękiem , a następnie wybierz pozycję Urządzenia wyjściowe lub Urządzenia wejściowe.

Jeśli skorzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów nie pomogło, przejdź do kolejnej porady.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji:

Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Windows Update , a następnie wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Otwórz Windows Update

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli jest wyświetlany stan „Wszystko jest aktualne”, przejdź do kolejnej wskazówki poniżej.

Jeśli jest wyświetlany stan „Aktualizacje są dostępne”, wybierz pozycję Zainstaluj teraz.

Wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj.

Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy dźwięk działa prawidłowo.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, przejdź do następnej porady.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

Sprawdź połączenia głośników i słuchawek pod kątem luźnych kabli. Upewnij się, że są podłączone wszystkie kable.

Jeśli jest kilka gniazd 5 mm, do których można podłączać kable (szczególnie w przypadku systemów dźwięku przestrzennego), upewnij się, że wszystkie kable są podłączone do właściwych gniazd.

Jeśli nie jest oczywiste, który przewód powinien zostać podłączony do którego gniazda, skontaktuj się z producentem sprzętu lub sprawdź po kolei najbardziej naturalne połączenia.

Uwaga: Niektóre systemy używają zielonego gniazda do podłączenia wyjścia i różowego gniazda do podłączenia mikrofonu, a inne mają oznaczenia "słuchawki" lub "mikrofon".

Upewnij się, że zasilanie jest włączone.

Upewnij się, że wyciszanie jest nie jest włączone, a następnie spróbuj zwiększyć głośność wszystkich regulatorów głośności.

Uwaga: Niektóre głośniki i aplikacje mają własne regulatory głośności. Koniecznie sprawdź je wszystkie.

Spróbuj podłączyć głośnik i słuchawki do innego portu USB.

Możliwe, że głośniki nie będą działać po podłączeniu słuchawek. Odłącz słuchawki i sprawdź, czy to pomoże.

Jeśli nadal występują problemy z dźwiękiem, zapoznaj się z kolejnymi sekcjami przedstawiającymi dodatkowe sposoby rozwiązywania problemów.

Upewnij się, że urządzenia audio nie są wyciszone i nie zostały wyłączone.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym klawiszem) ikonę Głośniki na pasku zadań, a następnie wybierz pozycję Otwórz mikser głośności.

Zostanie wyświetlony zestaw regulatorów głośności urządzeń. Upewnij się, że żaden regulator nie jest wyciszony. Jeśli którykolwiek z nich jest wyciszony, zobaczysz znak „x” obok regulatora głośności . Aby wyłączyć wyciszenie wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz regulację głośności i dostosuj ją do żądanego poziomu głośności. 

Wybierz ikonę Wyłącz wyciszenie głośników  .

Sprawdź właściwości urządzenia, aby się upewnić, że urządzenia nie zostały wyłączone przez pomyłkę. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk .

W obszarze Zaawansowane wybierz pozycję Więcej ustawień dźwięku i wybierz kartę Odtwarzanie (wyjście) lub Nagrywanie (wejście). net/pl-pl/media/62855780-a6b0-4941-84fc-60f7a064372b. png" alt="Uzyskaj dostęp do właściwości urządzenia wyjściowego dźwięku w ustawieniach dźwięku systemu Windows 11. " loading="lazy"/>

Wybierz urządzenie, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Obok pozycji Użycie urządzenia sprawdź, czy dla urządzeń wyjściowych i wejściowych wybrano z listy pozycję Użyj tego urządzenia (włącz) . net/pl-pl/media/b9076179-4ee9-422c-a3a8-3b4c08d6fca7. png" alt="Włącz urządzenie audio we właściwościach głośników w systemie Windows 11. " loading="lazy"/>

Problemy ze sprzętem mogą być spowodowane przez nieaktualne sterowniki lub nieprawidłowe ich działanie. Upewnij się, że sterownik audio jest aktualny i w razie potrzeby zaktualizuj go. Jeśli to nie pomoże, spróbuj odinstalować sterownik audio (zostanie on automatycznie ponownie zainstalowany). Jeśli to nie pomoże, użyj ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows. Jeśli występują problemy z dźwiękiem po zainstalowaniu aktualizacji, spróbuj przywrócić sterownik audio.

Aby automatycznie zaktualizować sterownik audio:

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz go z listy wyników.

Wybierz strzałkę obok pozycji Kontrolery dźwięku, wideo i gier, aby ją rozwinąć.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, takie jak na przykład słuchawki lub głośniki, wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć aktualizację. net/pl-pl/media/f529914a-8f22-02c7-655f-7e35d4f499b3. png" alt="Kliknij prawym przyciskiem myszy listę urządzeń i wybierz polecenie Aktualizuj sterownik" loading="lazy"/>

Jeśli system Windows nie wykryje nowego sterownika, poszukaj go w witrynie internetowej producenta urządzenia i wykonaj podane instrukcje. Jeśli to nie zadziała, spróbuj odinstalować sterownik audio.

Aby odinstalować sterownik audio:

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie, zaznacz pole wyboru Podejmij próbę usunięcia sterownika dla tego urządzenia , a następnie wybierz pozycję Odinstaluj

Uruchom ponownie komputer.

Uwaga: Pamiętaj, aby przed ponownym uruchomieniem zapisać dokumenty i wszelkie inne bieżące prace.

Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie automatycznie wyświetlony monit o ponowne zainstalowanie sterownika audio.

Aby przeprowadzić ponowne uruchomienie, wybierz pozycję Start > Zasilanie > Uruchom ponownie .

Jeśli te opcje nie pomogą, użyj ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows.

Aby użyć ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows:

Wybierz strzałkę obok pozycji Kontrolery dźwięku, wideo i gier , aby ją rozwinąć.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych na komputerze sterowników.

Wybierz urządzenie audio, którego sterownik chcesz zaktualizować, wybierz pozycję Dalej, a następnie zastosuj się do wyświetlanych instrukcji, aby go zainstalować. net/pl-pl/media/aecf7023-683c-61a7-35b4-5f105725a59a. png" alt="Wybierz sterownik i wybierz pozycję Dalej, aby użyć ogólnego sterownika audio" loading="lazy"/>

Jeśli te czynności nie rozwiązały problemu z dźwiękiem, odwiedź witrynę internetową producenta urządzenia i zainstaluj najnowsze sterowniki audio/dźwięku danego urządzenia. Poniżej przedstawiono przykładową stronę pobierania sterowników producenta urządzenia dźwiękowego. net/pl-pl/media/d6f8d2d8-ff27-c7cb-64c8-33936a6fb441. png" alt="Przykład sterowników firmy Dell i plików do pobrania dla producenta OEM" loading="lazy"/>

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji występują problemy z dźwiękiem

Jeśli dźwięk działał przed uruchomieniem usługi Windows Update, a teraz nie działa, spróbuj przywrócić sterownik dźwięku.

Aby przywrócić sterownik audio:

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Przywróć sterownik. net/pl-pl/media/d2d36bd0-f681-fc12-4a3e-256b9543e8e6. png" alt="Wycofywanie sterownika audio w Menedżerze urządzeń" loading="lazy"/>

Przeczytaj instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, a następnie wybierz pozycję Tak , jeśli chcesz przywrócić sterownik audio.

Jeśli wycofanie sterownika audio nie pomogło lub nie było możliwe, możesz spróbować przywrócić komputer na podstawie punktu przywracania systemu.

Wykonaj przywracanie komputera z użyciem punktu przywracania systemu:

Gdy firma Microsoft instaluje aktualizacje w Twoim systemie, tworzymy punkt przywracania systemu na wypadek problemów. Spróbuj wykonać przywracanie na podstawie tego punktu i zobacz, czy spowoduje to rozwiązanie problemów z dźwiękiem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat „Przywracanie na podstawie punktu przywracania systemu” w artykule Opcje odzyskiwania w systemie Windows.

Jeśli łączysz się z urządzeniem audio — na przykład ze słuchawkami lub głośnikiem — za pomocą portu USB lub HDMI, może być konieczne ustawienie tego urządzenia jako domyślnego. Jeśli używasz zewnętrznego monitora, który nie ma wbudowanych głośników, upewnij się, że monitor nie jest już wybrany jako domyślne urządzenie wyjściowe. jeśli jest, nie będzie słychać dźwięku. Możesz to sprawdzić po ustawieniu domyślnego urządzenia wyjściowego audio. Jak to zrobić:

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz tę pozycję z listy wyników.

Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk w Panelu sterowania, a następnie wybierz opcję Dźwięk.

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdujące się na liście urządzenie audio, wybierz pozycję Ustaw jako urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję OK. net/pl-pl/media/26d57167-d79a-8722-acd1-9495b5b1b562. png" alt="Ustaw urządzenie audio jako urządzenie domyślne" loading="lazy"/>

Jeśli ustawienie urządzenia audio jako domyślnego nie pomoże, zobacz kolejne porady, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Czasami użycie ulepszeń dźwięku może spowodować problemy. Ich wyłączenie może rozwiązać problem. 

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Wybierz kartę Zaawansowane i usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz ulepszenia dźwięku lub Włącz efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), wybierz pozycję Zastosuj, a następnie spróbuj odtworzyć dźwięk na urządzeniu audio.

Jeśli to nie zadziała, na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) inne urządzenie domyślne (jeśli je posiadasz) i następnie wybierz pozycję Właściwości. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz ulepszenia dźwięku lub Włącz efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), wybierz pozycję Zastosuj, a następnie spróbuj ponownie odtworzyć dźwięk. Wykonaj te czynności dla każdego urządzenia domyślnego. 

Jeśli wyłączenie ulepszeń audio nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz usługi, a następnie z listy wyników wybierz tę pozycję.

Wybierz kolejno każdą z następujących usług, zaznacz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Uruchom ponownie, a następnie wybierz pozycję Tak

Windows Audio

Konstruktor punktów końcowych audio systemu Windows

Zdalne wywoływanie procedur (RPC)

Jeśli ponowne uruchomienie tych usług nie rozwiąże problemu, więcej informacji można znaleźć w następnych sekcjach.

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Na karcie Zaawansowane w obszarze Domyślny Format zmień ustawienie, a następnie wybierz pozycję OK i przetestuj urządzenie audio. Jeśli to nie zadziała, spróbuj ponownie zmienić ustawienie. net/pl-pl/media/bdc2e7b5-2182-1144-84f9-54c45c8b6730. png" alt="Zmień ustawienia formatu dźwięku urządzenia audio" loading="lazy"/>

Jeśli spróbowanie różnych formatów audio nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Wiele aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia urządzenia.

Aby sprawdzić, czy zainstalowane zostały oczekujące aktualizacje i czy konieczne jest ponowne uruchomienie komputera:

Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

Wybierz pozycję Start > Zasilanie . W przypadku oczekujących aktualizacji zostaną wyświetlone opcje Zaktualizuj i uruchom ponownie oraz Zaktualizuj i zamknij.

Wybierz jedną z tych opcji ponownego uruchomienia, aby zainstalować aktualizacje.

Czy potrzebujesz pomocy z usługą Windows Update? Zobacz Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows.

Jeśli ponowne uruchomienie nie pomoże, zobacz kolejną sekcję, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Niektóre problemy z dźwiękiem mogą być spowodowane problemami z koderem-dekoderem audio IDT High Definition Audio CODEC. Można to naprawić ręczną aktualizacją sterownika, która pozwala wybrać wskazany przez użytkownika sterownik dźwięku.

Uwaga: Nie wszystkie systemy mają koder-dekoder audio IDT High Definition Audio CODEC.

Aby sprawdzić, czy masz taki koder-dekoder, oraz aby ręcznie zaktualizować sterownik:

Poszukaj pozycji IDT High Definition Audio CODEC. Jeśli jest on na liście, wybierz go i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na komputerze.

Zobaczysz listę wstępnie zainstalowanych sterowników. Wybierz pozycję Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio, a następnie wybierz pozycję Dalej.

Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Prywatność i zabezpieczenia.

W obszarze Uprawnienia aplikacji wybierz pozycję Mikrofon.

Upewnij się, że przełączniki Dostęp do mikrofonu i Zezwalaj aplikacjom na dostęp do mikrofonu Włączone.

Jeśli problem dotyczy określonej aplikacji, przewiń w dół do pozycji Zezwalaj aplikacjom na dostęp do mikrofonu i upewnij się, że przełącznik obok tej aplikacji jest Włączony .

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz rozwiązywanie problemów z dźwiękiem, wybierz pozycję Znajdź i rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku z listy wyników, a następnie wybierz pozycję Dalej.

Wybierz urządzenie, którego problem chcesz rozwiązać, a następnie przejdź przez kolejne kroki narzędzia do rozwiązywania problemów. 

Narzędzie do rozwiązywania problemów można również uruchomić z poziomu ustawień dźwięku. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System  > Dźwięk  > Rozwiąż problemy.

Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update  > Sprawdź dostępność aktualizacji.

Otwórz Windows Update

Uruchom ponownie komputer, aby sprawdzić, czy dźwięk działa prawidłowo.

Zostanie wyświetlony zestaw regulatorów głośności urządzeń. Jeśli którykolwiek z nich jest wyciszony, obok regulatora głośności zobaczysz czerwone kółko przekreślone linią. W takim przypadku wybierz regulator głośności, aby wyłączyć wyciszenie. 

Sprawdź właściwości urządzenia, aby się upewnić, że urządzenia nie zostały wyłączone przez pomyłkę. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk .

Wybierz urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Właściwości urządzenia. Pamiętaj, aby wybrać pozycjęWłaściwości urządzenia zarówno dla urządzeń wejściowych jak i wyjściowych.

Upewnij się, pole wyboru Wyłącz nie jest zaznaczone dla urządzeń wejściowych i wyjściowych. net/pl-pl/media/f2a2848c-c72b-d1c1-498b-96ca6dd045d0. png" alt="Wyczyszczono pole wyboru wyłączenia właściwości urządzenia" loading="lazy"/>

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, takie jak na przykład słuchawki czy głośniki, wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. net/pl-pl/media/e07029ea-c454-ab95-c6a3-a607f27cb084. png" alt="Automatycznie wyszukaj zaktualizowane oprogramowanie sterownika w celu zaktualizowania sterownika audio" loading="lazy"/>

Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie, zaznacz pole wyboru Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia , a następnie wybierz pozycję Odinstaluj. net/pl-pl/media/4692e7df-c782-ba51-d22b-f719d9353100. png" alt="Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia i odinstaluj" loading="lazy"/>

Uruchom ponownie komputer.

Uwaga: Przed ponownym uruchomieniem pamiętaj o zapisaniu dokumentów i innych elementów, nad którymi pracujesz.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy sterowników na komputerze.

Jeśli te kroki nie rozwiązały problemu z dźwiękiem, odwiedź witrynę producenta urządzenia i zainstaluj najnowsze sterowniki audio dla danego urządzenia.

Przeczytaj instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, a następnie wybierz pozycjęTak , jeśli chcesz przywrócić sterownik audio.

Jeśli łączysz się z urządzeniem audio — na przykład ze słuchawkami lub głośnikiem — za pomocą portu USB lub HDMI, może być konieczne ustawienie tego urządzenia jako domyślnego. Jeśli tak, nie będzie słychać dźwięku. Jak to zrobić:

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdujące się na liście urządzenie audio, wybierz pozycję Ustaw jako urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję OK. png" alt="Ustaw urządzenie audio jako urządzenie domyślne" loading="lazy"/>

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz Właściwości.

Na karcie Ulepszenia zaznacz pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia lub Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), a następnie wybierz pozycję OK i spróbuj odtworzyć dźwięk na urządzeniu audio.

Jeśli to nie zadziała, na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) inne urządzenie domyślne (jeśli je posiadasz), a następnie wybierz pozycję Właściwości. Na karcie Ulepszenia zaznacz pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia lub Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), a następnie wybierz pozycję OK i spróbuj ponownie odtworzyć dźwięk. Wykonaj te czynności dla każdego urządzenia domyślnego. net/pl-pl/media/445d8aa9-2f28-1c06-facb-a40b2b879080. png" alt="Wyłącz wszystkie ulepszenia lub efekty dźwiękowe" loading="lazy"/>

Wybierz kolejno następujące usługi, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie:

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Aby sprawdzić, czy zainstalowano aktualizacje oczekujące na ponowne uruchomienie komputera

Wybierz pozycję Start > Zasilanie . W przypadku oczekujących aktualizacji zostaną wyświetlone opcje Zaktualizuj i uruchom ponownie oraz Zaktualizuj i zamknij.

Poszukaj pozycji IDT High Definition Audio CODEC. Jeśli jest on na liście, wybierz go i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na komputerze. Wybierz opcję Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio, a następnie Dalej.

Wybierz opcję Start  > Ustawienia > Prywatność, a następnie opcję Mikrofon z menu.

W obszarze Zezwalaj na dostęp do mikrofonu na tym urządzeniu wybierz pozycję Zmień. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji Włącz.

Jeśli problem występuje z określoną aplikacją, przewiń w dół do pozycji Wybierz aplikacje ze sklepu Microsoft Store, które mogą uzyskiwać dostęp do Twojego mikrofonu i upewnij się, że przełącznik obok tej aplikacji jest również włączony.

HoloLens 2 implementacja i rozwiązywanie problemów z urządzeniami zarządzanymi | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 7 min
 • Dotyczy:
  HoloLens 2

W tym artykule opisano sposób rozwiązywania kilku problemów lub odpowiadania na pytania dotyczące implementacji i zarządzania HoloLens 2.

Ważne

Przed rozpoczęciem procedury rozwiązywania problemów upewnij się, że urządzenie jest naładowane do 20 do 40 procent pojemności baterii, jeśli to możliwe. Światła wskaźnika baterii znajdujące się pod przyciskiem zasilania są szybkim sposobem na zweryfikowanie pojemności baterii bez logowania się do urządzenia.

 • Rozwiązywanie problemów z protokołem EAP
 • Rozwiązywanie problemów z siecią Wi-Fi
 • Rozwiązywanie problemów z siecią
 • Nie można zalogować się do wcześniej skonfigurowanego urządzenia HoloLens
 • Nie można zalogować się po aktualizacji do Windows Holographic 21H1
 • Rozwiązywanie problemów z rozwiązaniem Autopilot
 • Rozwiązywanie problemów z aktualizacją
 • Rozwiązywanie problemów z kioskami
 • Urządzenia zarządzane HoloLens — często zadawane pytania
 • Rozwiązywanie problemów z protokołem EAP

  1. Sprawdź, czy profil Wi-Fi ma odpowiednie ustawienia:
   • Poprawnie skonfiguruj typ protokołu EAP. Typowe typy protokołu EAP to EAP-TLS (13), EAP-TTLS (21) i PEAP (25).
   • Sprawdź nazwę identyfikatora SSID Wi-Fi i sprawdź, czy jest on zgodny z ciągiem HEX.
   • Upewnij się, że w przypadku protokołu EAP-TLS trustedRootCA zawiera skrót SHA-1 zaufanego certyfikatu głównego urzędu certyfikacji serwera. Na komputerze Windows polecenie "certutil. exe -dump cert_file_name" wyświetli ciąg skrótu SHA-1 certyfikatu.
   • Zbierz przechwytywanie pakietów sieciowych w dziennikach punktu dostępu lub kontrolera lub serwera usługi AAA, aby dowiedzieć się, gdzie sesja protokołu EAP kończy się niepowodzeniem.
   • Jeśli tożsamość protokołu EAP podana przez HoloLens jest nieoczekiwana, sprawdź, czy tożsamość została poprawnie aprowizowana za pośrednictwem Wi-Fi profilu lub certyfikatu klienta.
   • Jeśli serwer odrzuci certyfikat klienta HoloLens, sprawdź, czy wymagany certyfikat klienta został zainicjowany na urządzeniu.
   • Jeśli HoloLens odrzuci certyfikat serwera, sprawdź, czy certyfikat głównego urzędu certyfikacji serwera został zainicjowany na HoloLens.
   • Jeśli profil przedsiębiorstwa jest aprowizowany za pośrednictwem pakietu aprowizacji Wi-Fi, rozważ zastosowanie pakietu aprowizacji na komputerze Windows 10. Jeśli nie powiedzie się również na komputerze Windows 10, postępuj zgodnie z przewodnikiem rozwiązywania problemów z uwierzytelnianiem klienta Windows 802. 1X.
   • Prześlij nam opinię za pośrednictwem centrum opinii.

  Powrót do listy

  rozwiązywanie problemów z Wi-Fi

  Oto kilka rzeczy, które należy wypróbować, jeśli nie można połączyć HoloLens z siecią Wi-Fi:

 • Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona. Sprawdź przy użyciu gestu Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Wi-Fi. Jeśli Wi-Fi jest włączona, spróbuj wyłączyć ją i ponownie włączyć.
 • Umieść komputer bliżej routera lub punktu dostępu.
 • Uruchom ponownie router Wi-Fi, a następnie uruchom ponownie HoloLens. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
 • Jeśli żadna z tych rzeczy nie działa, sprawdź, czy router korzysta z najnowszego oprogramowania układowego. Te informacje można znaleźć na stronie internetowej producenta.
 • Po zalogowaniu się do konta przedsiębiorstwa lub organizacji na urządzeniu mogą być również stosowane zasady rozwiązania Mobile Zarządzanie urządzeniami (MDM), jeśli zasady są skonfigurowane przez administratora IT.

  Rozwiązywanie problemów z siecią

  Jeśli problemy z siecią są przeszkodą w pomyślnym wdrażaniu i używaniu HoloLens 2 w organizacji, skonfiguruj program Fiddler i/lub Wireshark w celu przechwytywania i analizowania ruchu HTTP/HTTPS.

  Konfigurowanie programu Fiddler w celu przechwytywania ruchu HTTP

  Fiddler jest serwerem proxy debugowania internetowego i służy do rozwiązywania problemów z protokołem HTTP(S). Przechwytuje każde żądanie HTTP, które komputer tworzy i rejestruje wszystkie skojarzone z nim elementy. Odkrywanie problemów z uwierzytelnianiem użytkowników końcowych dla aplikacji HTTPS zwiększa produktywność i wydajność docelowych przypadków użycia HoloLens 2.

  Wymagania wstępne

 • HoloLens 2 urządzenia i komputer musi znajdować się w tej samej sieci
 • Zanotuj adres IP komputera
 • Instalowanie i konfigurowanie programu Fiddler

 • Na komputerze — zainstaluj i uruchom program Fiddler.
 • Na komputerze — skonfiguruj program Fiddler, aby umożliwić komputerom zdalnym nawiązywanie połączenia.
 • Przejdź do Ustawienia Fiddler —> połączenia.
 • Zwróć uwagę na port nasłuchiwania dla programu Fiddler (wartość domyślna to 8866).
 • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj komputerom zdalnym na nawiązywanie połączenia.
 • Wybierz pozycję Zapisz.
 • Na HoloLens 2 — skonfiguruj program Fiddler jako serwer proxy 1:
  1. Otwórz menu Start i wybierz pozycję Ustawienia.
  2. Wybierz pozycję Sieć & Internet, a następnie pozycję Serwer proxy w menu po lewej stronie.
  3. Przewiń w dół do ręcznej konfiguracji serwera proxy i przełącz opcję Użyj serwera proxy do pozycji Włączone.
  4. Wprowadź adres IP komputera, na którym zainstalowano program Fiddler.
  5. Wprowadź numer portu zanotowany powyżej (wartość domyślna to 8866).
  6. 1 W przypadku kompilacji 20279. 1006+ (testerzy i nadchodzące wydanie) wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować serwer proxy:

  7. Otwórz menu Start i przejdź do strony Właściwości sieci Wi-Fi.
  8. Przewiń w dół do serwera proxy.
  9. Zmień na Ręczna konfiguracja.
  10. Wybierz przycisk Zastosuj.
  11. Odszyfrowywanie ruchu HTTPS z HoloLens 2

  12. Na komputerze — wyeksportuj certyfikat Fiddler.

  13. Przejdź do Ustawienia Fiddler —> HTTPS i rozwiń pozycję Zaawansowane Ustawienia.
  14. Wybierz pozycję Eksportuj certyfikat fiddler. Zostanie on zapisany na pulpicie.
  15. Przenieś certyfikat do folderu Pobrane w HoloLens 2.
  16. Na HoloLens 2 — zaimportuj certyfikat fiddler.

  17. Przejdź do Ustawienia —> Aktualizacja i zabezpieczenia —> certyfikaty.
  18. Wybierz pozycję Zainstaluj certyfikat, przejdź do folderu Pobrane i wybierz certyfikat fiddler.
  19. Zmień lokalizację magazynu na komputer lokalny.
  20. Zmień magazyn certyfikatów na główny.
  21. Wybierz pozycję Zainstaluj.
  22. Upewnij się, że certyfikat jest wyświetlany na liście certyfikatów. Jeśli nie, powtórz te kroki.
  23. Inspekcja sesji HTTP

   Na komputerze Fiddler pokaże sesje http na żywo HoloLens 2. Panel Inspektorzy w programie Fiddler może wyświetlać żądania/odpowiedzi HTTP w różnych widokach. Na przykład widok "Nieprzetworzone" pokazuje nieprzetworzone żądanie lub odpowiedź w postaci zwykłego tekstu.

   Konfigurowanie programu Wireshark w celu przechwytywania ruchu sieciowego

   Wireshark to analizator protokołu sieciowego używany do inspekcji ruchu TCP/UDP do i z urządzeń HoloLens 2. Ułatwia to identyfikację ruchu, który przekracza sieć do HoloLens 2 — ile jest, jego częstotliwość, ile jest opóźnienia między pewnymi przeskokami itd.

   Wymagania wstępne:

  24. Komputer musi mieć dostęp do Internetu i obsługiwać udostępnianie Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
  25. Instalowanie i konfigurowanie programu Wireshark

  26. Na komputerze — zainstaluj program Wireshark.
  27. Na komputerze — włącz mobilny hotspot, aby udostępnić połączenie internetowe z sieci Wi-Fi.
  28. Na komputerze — uruchom narzędzie Wireshark i przechwyć ruch z interfejsu hotspotu mobilnego.
  29. Na HoloLens 2 — zmień sieć Wi-Fi na hotspot mobile komputera. HoloLens 2 ruch IP pojawi się w narzędziu Wireshark.
  30. Analizowanie dzienników programu Wireshark

   Filtry Wireshark mogą pomóc w odfiltrowaniu pakietów zainteresowań.

   Zapoznaj się z oryginalnym blogem.

   Nie można zalogować się do wcześniej skonfigurowanego urządzenia HoloLens

   Jeśli urządzenie zostało wcześniej skonfigurowane dla innego klienta lub byłego pracownika i nie masz hasła do odblokowania urządzenia, możesz użyć Intune do zdalnego wyczyszczenia urządzenia. Następnie urządzenie ponownie miga się.

   Po wyczyszczeniu urządzenia upewnij się, że nie zaznaczono opcji Zachowaj stan rejestracji i konto użytkownika.

   Nie można zalogować się po aktualizacji do Windows Holographic 21H1

   Objawy

  31. Logowanie przy użyciu numeru PIN zakończy się niepowodzeniem po wprowadzeniu poprawnego numeru PIN.
  32. Użycie metody logowania do sieci Web zakończy się niepowodzeniem po pomyślnym zalogowaniu się na stronie internetowej.
  33. Urządzenie nie jest wyświetlane jako "przyłączone do usługi Azure AD" w Azure Portal —> Azure Active Directory —> Urządzenia.
  34. Przyczyna

   Urządzenie, na które miało to wpływ, mogło zostać usunięte z dzierżawy usługi Azure AD. Na przykład może się to zdarzyć, ponieważ:

  35. Administrator lub użytkownik usunął urządzenie w Azure Portal lub przy użyciu programu PowerShell.
  36. Urządzenie zostało usunięte z dzierżawy usługi Azure AD z powodu braku aktywności. W przypadku wydajnego środowiska zarządzanego zazwyczaj zalecamy administratorom IT usunięcie nieaktywnych, nieaktywnych urządzeń z dzierżawy usługi Azure AD.
  37. Gdy urządzenie, na które ma to wpływ, spróbuje ponownie skontaktować się z dzierżawą usługi Azure AD po jego usunięciu, nie będzie można uwierzytelnić się w usłudze Azure AD. Ten efekt jest często niewidoczny dla użytkownika urządzenia, ponieważ logowanie w pamięci podręcznej za pośrednictwem numeru PIN będzie nadal zezwalać użytkownikowi na logowanie.

   Ograniczanie ryzyka

   Obecnie nie ma możliwości dodania usuniętego urządzenia HoloLens z powrotem do usługi Azure AD. Urządzenia, których dotyczy problem, muszą zostać oczyszczone, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odcinania urządzenia.

   Rozwiązywanie problemów z rozwiązaniem Autopilot

   Poniższe artykuły mogą być przydatnym zasobem, aby dowiedzieć się więcej i rozwiązać problemy z rozwiązaniem Autopilot. Jednak artykuły są oparte na Windows 10 Desktop, a nie wszystkie informacje mogą mieć zastosowanie do HoloLens:

  38. Windows Autopilot — znane problemy
  39. Rozwiązywanie problemów dotyczących rejestrowania urządzeń z systemem Windows w usłudze Microsoft Intune
  40. Windows Autopilot — konflikty zasad
  41. Rozwiązywanie problemów z aktualizacją

   Jeśli masz problemy z aktualizowaniem zarządzanych urządzeń HoloLens, przeczytaj te wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

   Rozwiązywanie problemów z kioskami

   Jeśli masz problemy z konfigurowaniem, używaniem lub stosowaniem kiosków, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów z kioskami

   Urządzenia zarządzane HoloLens — często zadawane pytania

   Czy mogę zarządzać urządzeniami HoloLens przy użyciu programu System Center Configuration Manager (SCCM)?

   Nie. Do zarządzania urządzeniami HoloLens należy użyć systemu MDM.

   Czy można używać Active Directory Domain Services (AD DS) do zarządzania kontami użytkowników HoloLens?

   Nie. Do zarządzania kontami użytkowników dla urządzeń HoloLens należy użyć usługi Azure Active Directory (Azure AD).

   Czy HoloLens może automatycznie rejestrować systemy automatycznego przechwytywania danych (ADCS)?

   Nie.

   Czy HoloLens uczestniczyć w uwierzytelniania zintegrowanego Windows?

   Czy HoloLens obsługuje znakowanie?

   Nie. Można jednak obejść ten problem, korzystając z jednej z następujących metod:

  42. Utwórz aplikację niestandardową, a następnie włącz tryb kiosku. Aplikacja niestandardowa może mieć znakowanie i może uruchamiać inne aplikacje (takie jak Remote Assist).
  43. Zmień wszystkie obrazy profilu użytkownika w usłudze Azure AD na logo firmy. Jednak może to nie być pożądane w przypadku wszystkich scenariuszy.
  44. Jakie możliwości rejestrowania oferują HoloLens 2?

   Rejestrowanie jest ograniczone do śladów, które można przechwycić w scenariuszach programowania lub rozwiązywania problemów lub telemetrii wysyłanej przez urządzenia do serwerów firmy Microsoft.

   Pytania dotyczące zabezpieczania urządzeń HoloLens

   Zobacz nasze informacje o zabezpieczeniach HoloLens 2.W przypadku urządzeń HoloLens 1. generacji zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami.

Dodatkowe zasoby

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Caleffi 535070 1h

Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Caleffi 535070 1h

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Caleffi 535070 1h