Instrukcje użytkowania Asus Galaxy Mini 2

Instrukcja użytkowania Asus Galaxy Mini 2 zawiera wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego użytkowania i obsługi tego urządzenia. Zawiera instrukcje dotyczące wszystkich funkcji, funkcji i opcji, które oferuje urządzenie oraz wskazówki dotyczące bezpiecznego i efektywnego użytkowania. Instrukcja użytkowania Asus Galaxy Mini 2 mówi użytkownikowi, jak w pełni wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia, takie jak połączenia sieciowe, aplikacje, zarządzanie ustawieniami i wiele innych. Zawiera również informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji urządzenia, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wydajności. Instrukcja użytkowania Asus Galaxy Mini 2 jest niezbędna, aby poznać wszystkie możliwości tego urządzenia i w pełni z niego korzystać.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje użytkowania Asus Galaxy Mini 2

ASUS Premium Care – Wprowadzenie

Dbamy o Twój sprzęt - ASUS zapewnia lepszą ochronę dzięki Premium Care.

Czym jest ASUS Premium Care?

Dzięki ASUS Premium Care możesz przedłużyć okres gwarancji, rozszerzyć zakres gwarancji i dodać dodatkową ochronę do produktów ASUS dzięki bezproblemowej naprawie lub wymianie.

Kiedy mogę zakupić ASUS Premium Care dla moich produktów ASUS?

1. Pakiet przedłużenia gwarancji ASUS musi zostać zakupiony i aktywowany w trakcie okresu gwarancyjnego produktów ASUS.
2. Inne usługi ASUS (lokalna ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem / pakiet serwisowy dla baterii / zachowanie dysku twardego / usługa na miejscu) muszą zostać zakupione i aktywowane w ciągu 180 dni od daty oznaczonej na fakturze wystawionej dla danego produktu ASUS.
3. Zakup usługi przedłużonej gwarancji w trakcie okresu gwarancyjnego jest dostępny tylko dla notebooków / notebooków komercyjnych / notebooków gamingowych, a całkowita długość okresu gwarancyjnego jest ograniczona do trzech lat.

Gdzie mogę kupić ASUS Premium Care dla moich produktów ASUS?

ASUS Premium Care można kupić tylko w kraju, w którym pierwotnie zakupiono nowy produkt ASUS. Gwarancje możesz kupić za pomocą:

 1. Aplikacji MyASUS: Instrukcja przedstawiona w danym linku: Proces zakupu pakietu przedłużenia gwarancji.
 2. Odwiedź ASUS Store i kliknij sekcję Rozszerzenia gwarancji.
 3. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą ASUS, aby uzyskać szczegółowe informacje.

* Proszę pamiętać, że dostępność ASUS Premium Care może się różnić w zależności od kraju.

Usługa ASUS Premium Care jest dostępna dla następujących produktów ASUS:

 • Laptop
 • Komercyjny laptop
 • Laptop do gry
 • Mini PC, Vivo PC
 • Serwery
 • VGA
 • * Proszę pamiętać, że dostępność linii produktów Premium Care może się różnić w zależności od kraju.

  Co obejmuje usługa ASUS Premium Care?

 • ASUS Premium Care ma zastosowanie wyłącznie do oryginalnych elementów konstrukcyjnych wbudowanych w Produkty ASUS, z wyłączeniem wszelkich części niezainstalowanych przez ASUS, części innych niż ASUS zastąpione przez ASUS Service Center, wszelkiego oprogramowania, urządzeń zewnętrznych, akcesoriów, urządzeń peryferyjnych i dołączonych materiałów eksploatacyjnych (w tym między innymi bateria, torby, wspierane nośniki, kable i przewody oraz mysz). ASUS nie ponosi odpowiedzialności za przywrócenie lub ponowną instalację jakichkolwiek danych, lub programów innych niż oprogramowanie zainstalowane przez ASUS podczas tworzenia Produktu ASUS.
 • Bateria produktu jest uważana za część eksploatacyjną. Ze względu na cykl życia baterii może obowiązywać ograniczona gwarancja na tę część. Okres gwarancji na akumulator podlega standardowej gwarancji otrzymanej z produktem ASUS. ASUS Premium Care nie obejmuje przedłużenia gwarancji na baterie, chyba że zaznaczono inaczej w certyfikacie lub w dokumencie zakupu.
 • Jak aktywować ASUS Premium Care? 

  Krok 1: Zostań członkiem ASUS

  Przejdź do strony ASUS Member Site i zarejestruj się, aby zostać członkiem ASUS. Jeśli jesteś już członkiem ASUS, przejdź do kroku 2.

  Krok 2: Zarejestruj produkt

  Zaloguj się do witryny ASUS Member Site i kliknij „Rejestracja produktu” w lewej kolumnie. Proszę wypełnić formularz odpowiednimi danymi produktu ASUS. Jeśli już zarejestrowałeś swój produkt, przejdź do kroku 3.

  Krok 3: Aktywuj swoją opiekę premium

  Kliknij „Aktywacja przedłużonej gwarancji” w menu po lewej stronie i postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

  (1) Wybierz zarejestrowany produkt, za pomocą którego chcesz aktywować ASUS Premium Care.

  (2) Wprowadź kod umowy i hasło.

  (3) Kliknij Prześlij, aby zakończyć proces.

  Regulamin i warunki użytkowania:

 • ASUS Premium Care jest przeznaczony tylko dla produktów ASUS.
 • Upewnij się, że zakupiony typ ASUS Premium Care odpowiada Twojemu produktowi ASUS.
 • Jeden kod umowy ASUS Premium Care można zastosować tylko raz na jednym produkcie ASUS.
 • ASUS Premium Care można kupić i aktywować tylko w kraju, w którym pierwotnie zakupiono nowy produkt ASUS. ASUS zastrzega sobie prawo do decydowania, czy produkt ASUS kwalifikuje się do zakupów ASUS Premium Care.
 • Międzynarodowe usługi gwarancyjne są ograniczone do krajów, w których ASUS świadczy usługi międzynarodowe. Opcje serwisowe, dostępność części i czas reakcji mogą się różnić w zależności od kraju.
 • Zachowaj zarówno dowód zakupu produktu ASUS, jak i dowód zakupu ASUS Premium Care w celach informacyjnych, jeśli przyszłe zgłoszenia serwisowe będą wymagane.
 • Wszystkie komponenty, lub produkty naprawione lub wymienione przez ASUS, lub autoryzowanego technika ASUS będą objęte gwarancją przez pozostały okres standardowej gwarancji, ale nie krócej niż przez trzy miesiące po świadczeniu usługi zgodnie z ASUS Premium Care.
 • Przed skontaktowaniem się z ASUS w sprawie naprawy:
  • Wykonaj kopię zapasową wszystkich swoich danych osobowych i usuń wszelkie poufne, zastrzeżone informacje z dysku twardego. ASUS nie ponosi odpowiedzialności za utratę własnych programów, danych lub informacji, jak wskazano powyżej.
  • Zweryfikuj następujące informacje o swoim produkcie ASUS: wersja systemu operacyjnego, wersja BIOS i powiadom, jeśli dokonałeś ostatnich zmian sprzętu lub oprogramowania.
  • Upewnij się, że masz następujące informacje: nazwa modelu, numer seryjny, faktura sprzedaży/paragon produktu ASUS wraz z datą zakupu i karta gwarancyjna. Będziesz musiał przedstawić dowód zakupu, zanim jakakolwiek usługa gwarancyjna zostanie zaoferowana lub zostanie zaplanowana do wykonania.

  Informacje o pakiecie ASUS Premium Care

  Wydłużenie gwarancji

  • Pod warunkiem dokończenia procesu aktywacji okres gwarancyjny produktu zostanie automatycznie wydłużony względem daty końcowej oryginalnej gwarancji na produkt.

  • Poza zmianą długości okresu gwarancyjnego wszystkie inne warunki pozostaną takie same, jak w przypadku standardowej gwarancji ASUS.

  • Ten pakiet serwisowy nie obejmuje oprogramowania, baterii, urządzeń peryferyjnych, darmowych akcesoriów, takich jak myszy i torby ani uszkodzeń spowodowanych przez klienta.

  • Ten pakiet serwisowy obejmuje wsparcie międzynarodowe. Usługa jest świadczona na podstawie lokalnie obowiązującego standardu i polityki serwisowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią karty gwarancyjnej poświęconą warunkom międzynarodowej gwarancji i wsparcia. (wsparcie wyłącznie międzynarodowe)

  Lokalna ochrona od przypadkowego uszkodzenia

  • Ten pakiet serwisowy obejmuje następujące typy przypadkowych uszkodzeń, które wynikają ze zwykłego użytkowania: upuszczenie, upadek lub inny rodzaj kolizji, uszkodzenie przez płyny, przepięcie elektryczne, uszkodzenie przypadkowe.

  • Skumulowany całkowity koszt napraw w ramach usług świadczonych na podstawie tego pakietu serwisowego nie może przekraczać równowartości ceny produktu zapłaconej przez klienta.

  • Wszystkie komponenty naprawione lub wymienione przez Centrum Serwisowe ASUS będą objęte gwarancją trzymiesięczną lub przez pozostały okres gwarancji, w zależności od tego, który z warunków ma zastosowanie.

  • Aby wnieść roszczenie gwarancyjne na podstawie zapisów tego pakietu serwisowego, klient musi przedstawić wyjaśnienie okoliczności zdarzenia (gdzie i kiedy do niego doszło) oraz szczegółowy opis zdarzenia.

  Zatrzymanie dysku twardego

  • Ta usługa obejmuje nieograniczoną liczbę dysków twardych (HDD) oraz oryginalny wbudowany dysk HDD, dostarczony z produktem ASUS, jak również dysk HDD na wymianę, zamontowany przez autoryzowanego technika ASUS, zgodnie z warunkami świadczenia tej usługi.

  • Ta usługa pozwala klientowi na zatrzymanie wadliwego dysku twardego i otrzymanie dysku twardego na wymianę, który jest montowany przez wykwalifikowanego technika ASUS po tym, jak awaria dysku twardego zostanie potwierdzona przez autoryzowanego technika ASUS. Zatrzymany dysk twardy nie będzie objęty dalszym wsparciem.

  Zakres odpowiedzialności klienta:

  • W trakcie zamawiania usługi serwisu u klienta klient musi podać informację, czy chce skorzystać z usługi zatrzymania dysku twardego.

  • W zakresie odpowiedzialności klienta jest zachowanie „fizycznej kontroli” nad dyskiem twardym i zapewnienie, że osobiste, poufne lub prawnie chronione dane na wadliwym dysku twardym zostaną zniszczone lub pozostaną bezpieczne.

  • Odpowiedzialnością klienta jest pozbyć się wadliwego dysku twardego zgodnie z obowiązującymi lokalnie i stosownymi przepisami oraz regulacjami.

  • Klient lub autoryzowany przedstawiciel klienta jest zobowiązany do podpisania przedłożonego przez ASUS dokumentu potwierdzającego zatrzymanie dysku twardego.

  Lokalny serwis u klienta

  • Ten pakiet serwisowy zapewnia lokalne wsparcie serwisowe u klienta dla produktu objętego ochroną gwarancyjną.

  • Przed realizacją usługi u klienta nasi agenci wsparcia technicznego mogą zwrócić się do klienta o podjęcie próby rozwiązania problemu z produktem przy ich asyście zdalnej. Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w temacie części „W razie kontaktu Obsługą Klienta ASUS” na karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem lub na stronie http://support. com/.

  • Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany zdalnie, usługa wsparcia technicznego u klienta dla produktu objętego ochroną gwarancyjną zostanie powierzona autoryzowanemu technikowi ASUS, który w takich sytuacjach z reguły pojawia się u klienta do końca następnego dnia roboczego; czas odpowiedzi może różnić się w zależności od lokalizacji geograficznej oraz dostępności części zamiennych i lokalnej obsługi.

  • Klient musi udostępnić autoryzowanemu technikowi ASUS dostęp do swojej lokalizacji i produktów ASUS, jak również do źródła energii elektrycznej, połączenia internetowego, płyty CD/DVD ASUS ze sterownikami (jeżeli była dostarczona z produktem) oraz dostatecznej i bezpiecznej przestrzeni roboczej.

  • Jeżeli produkt ulega awarii w trakcie normalnego i poprawnego użytkowania i w okresie ochrony w ramach tego pakietu serwisowego, ASUS naprawi lub wymieni wadliwe części produktu lub sam produkt, korzystając z nowych lub regenerowanych części lub produktów, które są funkcjonalnie ekwiwalentne z częściami lub produktami oryginalnie dostarczonymi, bądź też przewyższają je.

  • Jeżeli wadliwe części zostaną wymienione w ramach tej usługi, klient z góry wyraża zgodę na przeniesienie prawa własności wymienionych wadliwych części na firmę ASUS.

  • Jeżeli autoryzowany technik ASUS stwierdzi, że problem z produktem nie jest objęty ochroną gwarancyjną, usługa zostanie przeprowadzona wyłącznie odpłatnie, zgodnie z przedłożonym cennikiem. Jeżeli klient podejmie decyzję o rezygnacji z usługi, zostanie obciążony wszelkimi kosztami już poniesionymi przez ASUS (w tym za — ale nie ograniczając — delegowanie technika na miejsce, testowanie/debugowanie itp. ).

  Pakiet serwisowy baterii

  • Ten pakiet serwisowy jest wydłużeniem okresu ochrony gwarancyjnej określonej w standardowej gwarancji na baterię.

  • Klient jest uprawniony do jednej wymiany baterii na rok w razie awarii baterii w czasie wydłużonego okresu, po tym jak podstawowy okres gwarancyjny na baterię dobiegł końca.

  • Poza zmianą długości okresu gwarancyjnego na baterię wszystkie inne warunki pozostaną takie same, jak w przypadku standardowej gwarancji na baterię. Warunki standardowej gwarancji na baterię zamieszczone są na karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem.

  • Ten pakiet serwisowy obejmuje ochroną gwarancyjną wyłącznie oryginalną baterię dostarczoną z produktem ASUS.

  • Bateria na wymianę będzie objęta ochroną gwarancyjną w ramach tego pakietu przez pozostały okres ochrony gwarancyjnej, ale nie krócej niż przez 3 miesiące.

  • Ten pakiet serwisowy obejmuje tylko wady produkcyjne i wyłącza wszelkie oczekiwane przypadki ograniczenia pojemności wynikające z użytkowania baterii.

  Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z centrum wsparcia:

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ASUS Premium Care, możesz się z nami skontaktować poprzez chat na żywo, stronę wsparcia lub aplikację MyASUS.

  Pobierz MyASUS teraz, aby uzyskać doskonałą obsługę. Kliknij w baner!

  Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

  Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

  Rozwiń

  Samsung Galaxy mini 2 GT-S6500D - Instrukcja obsługi (PL) - 158 str.

  * zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy
  W
  usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w
  instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.
  * zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria
  mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w
  niniejszej instrukcji.

  Aby zainstalować program Kies (PC Sync)
  1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy
  Samsung w sieci Web (www. samsung. com/kies) i
  zainstaluj ją na komputerze.
  2. Przy użyciu kabla USB, podłącz telefon do komputera
  PC.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies na komputerze,
  aby uruchomić program Samsung Kies.
  Więcej informacji znajdziesz w menu pomoc programu
  Kies.

  www. pl
  www. com

  Polish. 03/2012. Rev. 1. 0

  GT-S6500D

  Instrukcja obsługi

  Ten produkt spełnia obowiązujące krajowe
  wymagania dotyczące wartości granicznej
  współczynnika SAR, która wynosi 2, 0
  W/kg. Dokładne maksymalne wartości
  współczynnika SAR podano w części
  www. sar-tick. com Informacje o certyfikacie SAR (Specific
  Absorption Rate - specyficzny poziom
  napromieniowania) niniejszego dokumentu.
  Aby zachować zgodność z wymogami
  dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe,
  trzymając produkt lub nosząc go przy ciele,
  należy używać zatwierdzonych akcesoriów,
  np. futerału, lub zachować odległość 1, 5 cm
  od ciała. Należy pamiętać, że produkt może
  emitować fale, nawet jeśli nie jest prowadzona
  rozmowa telefoniczna.

  Korzystanie z podręcznika
  Dziękujemy za zakup tego mobilnego urządzenia firmy Samsung.
  W tym urządzeniu zastosowano wyjątkowe technologie
  opracowane przez firmę Samsung oraz restrykcyjne standardy,
  zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.
  Niniejszy podręcznik ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi
  funkcji urządzenia.

  Przeczytaj najpierw
  W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji
  urządzenia, przed przystąpieniem do używania urządzenia
  prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznej
  eksploatacji i niniejszym podręcznikiem użytkownika.
  ?? W opisach zamieszczonych w tym podręczniku uwzględniono
  domyślne ustawienia urządzenia.
  ?? Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszym podręczniku mogą
  się różnić od faktycznego produktu.
  ??

  Korzystanie z podręcznika

  2

  Zawartość niniejszego podręcznika może się różnić od produktu
  lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców
  lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia.
  Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć w
  witrynie www. samsungmobile. com.
  ?? Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w
  zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
  ?? Format i sposób prezentacji niniejszego podręcznika bazują na
  możliwościach systemu Google Android i mogą się różnić w
  zależności od systemu posiadanego przez użytkownika.
  ?? Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju,
  regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung
  nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością
  spowodowane przez oprogramowanie pochodzące od osób
  trzecich.
  ?? Firma Samsung nie odpowiada za problemy z działaniem
  produktów ani niezgodności spowodowane edytowaniem
  ustawień rejestru i modyfikowaniem oprogramowania
  systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie
  operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania
  urządzenia i aplikacji.
  ?? Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając
  witrynę www.
  ?? Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne
  zawartości są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy
  licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między
  firmą Samsung a odpowiednimi właścicielami zawartości.
  Wyodrębnianie tych materiałów i ich wykorzystywanie do celów
  komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności
  intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
  takie naruszenia ze strony użytkownika.
  ?? Należy zachować ten podręcznik w celu ponownego
  wykorzystania w przyszłości.
  ??

  3

  Ikony pomocnicze
  Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z
  ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji:
  Ostrzeżenie -- sytuacje, które mogą spowodować
  zranienie użytkownika lub innych osób
  Przestroga -- sytuacje, które mogą spowodować
  uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu
  Uwaga -- wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
  ?

  Przeczytaj -- strony zawierające informacje na dany
  temat, na przykład:? s. 12 (oznacza:,, patrz strona 12").

  ->

  Następnie -- kolejność opcji lub menu, które należy
  wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: w trybie
  oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
  Ustawienia -> O telefonie (oznacza to wybranie opcji
  Ustawienia, a następnie O telefonie)

  []

  Nawiasy kwadratowe -- klawisze urządzenia, na
  przykład: [] (oznacza klawisz Menu).

  Prawa autorskie
  Copyright (C) 2012 Samsung Electronics
  Niniejszy podręcznik użytkownika jest chroniony na mocy
  międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.
  Żadna część niniejszego podręcznika nie może być
  reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana
  w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków
  elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana
  lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym
  bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

  4

  Znaki towarowe
  ??

  SAMSUNG i logo SAMSUNG to zarejestrowane znaki towarowe
  firmy Samsung Electronics.

  ??

  Logo Android, Google Search(TM) Google Maps(TM), Google Mail(TM),
  YouTube(TM), Android Market(TM) i Google Talk(TM) są znakami
  towarowymi firmy Google, Inc.

  ??

  i
  są znakami towarowymi firmy SRS Labs, Inc.
  Technologie CS Headphone i WOW HD zostały wykorzystane na
  podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.

  Bluetooth(R) jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
  Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
  ?? Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oracle
  i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami
  towarowymi odpowiednich właścicieli.
  ??

  Wi-Fi(R), Wi-Fi Protected Setup(TM), Wi-Fi Direct(TM), Wi-Fi
  CERTIFIED(TM), oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami
  towarowymi Wi-Fi Alliance.
  ?? Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich
  odnośnych właścicieli.
  ??

  5

  Spis treści
  Montaż............................................................................ 10
  Rozpakowywanie..........................................................................
  Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii................................
  Ładowanie baterii..........................................................................
  Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)...................................
  Zakładanie paska (opcjonalnie).................................................

  10
  12
  15
  17

  Wprowadzenie............................................................... 18
  Włączanie i wyłączanie urządzenia...........................................
  Zapoznanie z urządzeniem.........................................................
  Korzystanie z ekranu dotykowego............................................
  Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i
  klawiszy............................................................................................
  Zapoznanie z ekranem trybu oczekiwania.............................
  Dostęp do aplikacji.......................................................................
  Dostosowywanie urządzenia.....................................................
  Wprowadzanie tekstu..................................................................
  Pobieranie aplikacji ze strony Android Market......................
  Pobieranie plików z Internetu....................................................
  Synchronizacja danych................................................................

  18
  19
  23
  24
  25
  27
  29
  34
  39
  40
  40

  Komunikacja.................................................................. 42
  Połączenia.......................................................................................
  Wiadomości....................................................................................
  Google Mail.....................................................................................
  E-mail................................................................................................
  Talk....................................................................................................
  ChatON.............................................................................................
  Social Hub........................................................................................

  Spis treści

  6

  42
  48
  50
  52
  54
  55
  56

  Rozrywka........................................................................ 57
  Aparat...............................................................................................
  Galeria..............................................................................................
  Filmy.................................................................................................
  Odtwarzacz MP3............................................................................
  radio FM...........................................................................................

  57
  65
  67
  68
  72

  Informacje osobiste...................................................... 76
  Kontakty..........................................................................................
  Kalendarz.........................................................................................
  Notatka............................................................................................
  Dyktafon..........................................................................................

  76
  80
  81
  82

  Internet........................................................................... 84
  Internet............................................................................................
  Mapy.................................................................................................
  Aplikacja Latitude..........................................................................
  Aplikacja Places..............................................................................
  Nawigacja GPS...............................................................................
  Serwis YouTube..............................................................................
  Samsung Apps...............................................................................
  Market..............................................................................................
  Wiadomości i pogoda...................................................................

  84
  87
  89
  90
  91
  93
  94

  Komunikacja.................................................................. 95
  Bluetooth......................................................................................... 95
  Wi-Fi.................................................................................................. 97
  Wi-Fi Direct...................................................................................... 99
  DLNA............................................................................................... 100
  Udostępnianie połączenia z siecią telefonii
  komórkowej.................................................................................. 102

  7

  Informacja o pozycji.................................................................... 104
  połączenia z komputerem......................................................... 105
  połączenia VPN............................................................................ 107

  Narzędzia..................................................................... 109
  Zegar............................................................................................... 109
  Kalkulator...................................................................................... 111
  Pobieranie plików........................................................................ 112
  Wyszukiwarka Google................................................................ 112
  Kies air............................................................................................ 113
  Moje pliki....................................................................................... 114
  Zestaw narzędzi SIM................................................................... 115
  Menedżer zadań.......................................................................... 115
  ThinkFree Office........................................................................... 116
  Wyszukiwanie głosowe.............................................................. 118

  Ustawienia................................................................... 119
  Dostęp do menu Ustawienia.................................................... 119
  Komunikacja................................................................................. 119
  Połączenie..................................................................................... 121
  Dźwięk............................................................................................ 122
  Wyświetlacz.................................................................................. 123
  Oszczędzanie energii.................................................................. 124
  Lokalizacja i zabezp..................................................................... 125
  Aplikacje........................................................................................ 126
  Konta i synchronizacja............................................................... 127
  Prywatność.................................................................................... 127
  Pamięć............................................................................................ 128
  Język i klawiatura........................................................................ 128

  8

  Funkcje głosowe.......................................................................... 131
  Dostępność................................................................................... 132
  Data i godzina.............................................................................. 132
  O telefonie..................................................................................... 132

  Rozwiązywanie problemów..................................... 133
  Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa................ 139
  Indeks........................................................................... 153

  9

  Montaż
  Rozpakowywanie
  Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące
  elementy:
  ?? urządzenie
  ?? bateria (litowo-jonowa/ 1300 mAh),
  ?? instrukcja obsługi
  Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego
  przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub
  nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie
  nieobjęte gwarancją producenta.
  Elementy dostarczane wraz z telefonem i dostępne
  akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub
  operatora sieci.
  ?? Dodatkowe akcesoria można kupić u lokalnego
  przedstawiciela firmy Samsung.
  ?? Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do
  tego urządzenia.
  ?? Akcesoria inne niż dostarczone mogą nie być zgodne z
  posiadanym urządzeniem.
  ??

  Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
  Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci
  komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber
  Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje
  o abonamencie, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.
  W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM
  (Universal Subscriber Identity Module).

  Montaż

  10

  Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

  1
  2

  Jeżeli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj włącznik
  zasilania, a następnie wybierz opcję Wyłączanie -> OK, aby je
  wyłączyć.
  Zdejmij tylną pokrywę.

  Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy
  nie uszkodzić paznokci.

  3

  Włóż kartę SIM lub USIM, kierując pozłacane styki w dół.

  Antena znajduje się w górnej części z tyłu urządzenia. Nie
  należy usuwać ochronnej taśmy zakrywającej antenę,
  ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

  11

  4

  Włóż baterię.

  5

  Załóż tylną pokrywę.

  Ładowanie baterii
  Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować
  baterię.
  Urządzenie można ładować, używając ładowarki podróżnej lub
  podłączając je do komputera kablem USB.
  Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych
  przez firmę Samsung. Używanie niekompatybilnych
  ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii
  bądź uszkodzenie urządzenia.

  12

  Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie
  wyemitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlony
  komunikat o niskim poziomie naładowania baterii.
  Dodatkowo ikona baterii jest pusta. Jeżeli poziom
  naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza
  się automatycznie. Aby dalej używać urządzenia, należy
  naładować jego baterię.
  ?? Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenia nie
  można włączyć nawet po podłączeniu ładowarki. Przed
  włączeniem urządzenia należy zaczekać kilka minut na
  podładowanie całkowicie rozładowanej baterii.
  ??

  >>Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej
  1

  Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda
  wielofunkcyjnego.

  Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może
  spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne
  uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są
  objęte gwarancją.

  13

  2

  Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda
  elektrycznego.
  ?? Można korzystać z urządzenia podczas ładowania, jednak
  spowoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania
  baterii.
  ?? Podczas ładowania urządzenia ekran dotykowy może nie
  działać z powodu niestabilności źródła zasilania. W takim
  przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
  ?? Podczas ładowania urządzenie może się rozgrzać. Jest
  to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na
  trwałość i wydajność urządzenia.
  ?? Jeżeli urządzenie ładuje się niewłaściwie, należy je
  odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy
  Samsung.

  Po całkowitym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę
  podróżną najpierw od urządzenia, a następnie od gniazda
  elektrycznego.
  Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki
  podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
  Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu
  zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie posiada
  wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania
  należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas
  używania ładowarka podróżna powinna znajdować się w
  pobliżu gniazda elektrycznego.

  14

  >>Ładowanie za pomocą kabla USB

  Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że komputer jest
  włączony.

  2
  Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla USB do gniazda
  wielofunkcyjnego.
  Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB komputera.
  W zależności od używanego kabla USB ładowanie może się
  rozpocząć z pewnym opóźnieniem.
  Po całkowitym naładowaniu baterii kabel USB należy najpierw
  odłączyć od urządzenia, a następnie od komputera.

  Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)
  Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy
  włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD(TM) lub
  microSDHC(TM) o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od
  producenta karty pamięci i jej rodzaju).
  Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie
  kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie
  zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci
  może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a
  także utraty zapisanych na karcie danych.
  Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem
  plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci
  sformatowana w innym systemie plików, urządzenie
  wyświetli monit o jej przeformatowanie.
  ?? Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje
  skrócenie żywotności kart pamięci.
  ?? Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików
  karty pojawi się w folderze sdcard.
  ??

  15

  1
  Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci z boku urządzenia.

  Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty aż do zablokowania jej
  w odpowiednim miejscu.

  4

  Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w górę.

  Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

  >>Wyjmowanie karty pamięci

  W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw
  odinstalować.

  W trybie oczekiwania wybierz opcję -> Ustawienia ->
  Domyślna pamięć -> Odinstaluj kartę pamięci -> OK.

  4
  Wysuń kartę z gniazda karty pamięci.

  Naciśnij ostrożnie kartę pamięci, tak aby odłączyła się od
  telefonu.
  Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.
  Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone
  na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować
  utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

  16

  >>Formatowanie karty pamięci

  Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być
  niezgodna z urządzeniem. Należy formatować kartę pamięci
  wyłącznie w urządzeniu.
  W trybie oczekiwania wybierz opcje -> Ustawienia ->
  Domyślna pamięć -> Odinstaluj kartę pamięci -> OK ->
  Formatuj kartę pamięci -> Formatuj kartę pamięci -> Usuń
  wszystko.
  Przed rozpoczęciem formatowania karty pamięci należy
  wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych
  zapisanych w urządzeniu. Gwarancja producenta nie
  obejmuje utraty danych w wyniku działań użytkownika.

  Zakładanie paska (opcjonalnie)
  1 Zdejmij tylną pokrywę.
  2 Wsuń pasek przez otwór i zaczep go o niewielki występ.

  Wprowadzenie
  Włączanie i wyłączanie urządzenia
  Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
  Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując
  polecenia wyświetlane na ekranie.
  Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a
  następnie wybierz opcję Wyłączanie -> OK.
  W miejscach, w których używanie urządzeń
  bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i
  szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych
  ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony
  personel.
  ?? Aby korzystać tylko z usług niesieciowych urządzenia,
  należy przełączyć je do trybu Offline. Naciśnij i przytrzymaj
  klawisz zasilania, a następnie wybierz opcję Tryb Offline.
  ??

  Wprowadzenie

  18

  Zapoznanie z urządzeniem

  >>Wygląd urządzenia
  Czujnik zbliżeniowy

  Głośnik
  Klawisz głośności

  Ekran dotykowy
  Klawisz strony
  domowej

  Gniazdo karty pamięci

  Klawisz wstecz

  Klawisz menu

  Mikrofon
  Gniazdo zestawu
  słuchawkowego

  Obiektyw aparatu
  Głośnik

  Wewnętrzna antena
  GPS1

  Klawisz włączenia/
  wyłączenia/
  resetowania/blokady
  ekranu

  Tylna pokrywa

  Wewnętrzna antena

  Gniazdo
  wielofunkcyjne

  1. Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać ani zasłaniać
  obszaru anteny rękami lub przedmiotami.
  19

  >>Klawisze
  Klawisz

  Funkcja
  Włączenia/
  resetowania1/
  blokady
  Włączanie urządzenia (naciśnij i
  przytrzymaj), dostęp do szybkich
  menu (naciśnij i przytrzymaj),
  resetowanie urządzenia (naciśnij
  i przytrzymaj przez 8-10 sekund),
  blokowanie ekranu dotykowego.

  Menu

  Otwarcie listy opcji dostępnych
  na bieżącym ekranie, w trybie
  oczekiwania otwarcie aplikacji
  wyszukiwania Google (naciśnij i
  przytrzymaj), wyświetlenie okna
  wprowadzania frazy wyszukiwania
  podczas używania niektórych aplikacji
  (naciśnij i przytrzymaj).

  Ekran
  startowy

  Powrót do ekranu trybu oczekiwania,
  otwarcie listy ostatnio używanych
  aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).

  Wstecz

  Wyświetlenie poprzedniego ekranu.

  Głośność

  Regulacja głośności.

  1. Jeśli w urządzeniu występują poważne błędy, urządzenie się zawiesza
  lub wstrzymuje pracę, jego prawidłowe działanie można przywrócić,
  przeprowadzając resetowanie.
  20

  >>Ikony wskaźników

  Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w
  zależności od kraju i operatora.

  Ikona

  Definicja
  Brak sygnału
  Siła sygnału
  Połączenie z siecią GPRS
  Połączenie z siecią EDGE
  Połączenie z siecią UMTS
  Otwieranie listy dostępnych punktów dostępu
  Wi-Fi
  Połączone punkty dostępu Wi-Fi
  Łączność Bluetooth włączona
  Zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
  Włączona funkcja GPS
  Trwa połączenie
  Połączenie zawieszone
  Głośnik włączony
  Połączenie nieodebrane

  21

  Ikona

  Zsynchronizowano z Internetem
  Przesyłanie danych
  Pobieranie danych
  Przekazywanie połączeń włączone
  Podłączono do komputera
  Tryb oszczędzania energii włączony
  Udostępnianie połączenia internetowego przez
  USB włączone
  Aktywowano ustawienia udostępniania połączenia
  Brak karty SIM lub USIM
  Nowa wiadomość SMS lub MMS
  Nowa wiadomość e-mail
  Nowa wiadomość w poczcie głosowej
  Alarm włączony
  Powiadomienie o wydarzeniu
  Roaming (poza zwykłym obszarem usług
  operatora)
  Włączony tryb cichej pracy
  Włączony tryb wibracji
  Tryb offline włączony

  22

  Trwa odtwarzanie muzyki
  Odtwarzanie muzyki wstrzymane
  Radio FM włączone w tle
  Wystąpił błąd lub wymagana jest ostrożność
  Poziom naładowania baterii

  10:00 AM

  Bieżąca godzina

  Korzystanie z ekranu dotykowego
  Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością
  wybierać opcje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono
  informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.
  Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go
  nie porysować.
  ?? Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego
  z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania
  elektrostatyczne mogą spowodować niewłaściwe
  działanie ekranu dotykowego.
  ?? Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego
  z wodą. Ekran dotykowy może działać niewłaściwie po
  zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
  ??

  Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego,
  przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć
  folię ochronną z ekranu.
  ?? Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie
  ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie.
  Najlepsze działanie uzyskuje się, dotykając ekran
  opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na
  dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi
  jak rysik czy długopis.
  ??

  23

  Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej
  czynności:
  ?? Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić
  menu, opcję lub aplikację.
  ?? Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go
  przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
  ?? Przeciąganie: dotknij ekranu i przesuń palec w górę, w dół, w
  lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
  ?? Przeciąganie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i
  przytrzymaj go, a następnie przesuń palec, by przenieść
  element.
  ?? Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby
  powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć
  lub stron internetowych.
  ?? Ściśnięcie: ustaw dwa palce rozsunięte, a następnie zsuń je do
  siebie.
  ?? Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po
  pewnym okresie braku aktywności. Aby włączyć ekran,
  naciśnij przycisk zasilania lub przycisk strony domowej.
  ?? Można także zmienić czas podświetlenia. W trybie
  Ustawienia -> Wyświetlacz -> Wygaszanie ekranu.

  Blokowanie i odblokowywanie ekranu
  dotykowego i klawiszy
  Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych
  przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy, można
  zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.
  Aby zablokować, naciśnij przycisk zasilania. Aby odblokować, włącz
  ekran, naciskając przycisk zasilania lub przycisk strony domowej,
  a następnie przesuń palcem okno.
  Aby uniemożliwić innym osobom używanie i dostęp do
  osobistych danych oraz informacji zapisanych na urządzeniu,
  można włączyć funkcję blokady ekranu.? s. 31

  24

  Zapoznanie z ekranem trybu oczekiwania
  Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie
  znajduje się w trybie oczekiwania. Na ekranie trybu oczekiwania
  wyświetlane są ikony wskaźników, widgety, skróty do aplikacji i
  inne elementy.
  Ekran trybu oczekiwania składa się z kilku paneli. Przewiń w lewo
  lub w prawo do panelu trybu oczekiwania.

  >>Dodawanie elementów do ekranu oczekiwania

  Można dostosować ekran oczekiwania, dodając skróty do aplikacji
  lub elementów w aplikacji, widgetów lub katalogów. Aby dodać
  elementy do ekranu trybu oczekiwania:

  Naciśnij klawisz [] -> Dodaj lub dotknij pustego obszaru
  ekranu trybu oczekiwania i przytrzymaj go.
  Wybierz kategorię elementów -> element:
  ?? Widgety: dodawanie widgetów do ekranu oczekiwania.
  ?? Skróty: dodawanie skrótów klawiszowych do elementów,
  takich jak aplikacje, zakładki i kontakty.
  ?? Katalogi: tworzenie nowych katalogów i dodawanie
  katalogów do kontaktów.
  ?? Tapety: ustawianie obrazu tła.

  >>Przenoszenie elementów na ekranie trybu
  oczekiwania

  Dotknij i przytrzymaj element przeznaczony do przesunięcia.
  Przeciągnij element do żądanej lokalizacji.

  25

  >>Usuwanie elementów z ekranu trybu oczekiwania
  Dotknij i przytrzymaj element przeznaczony do usunięcia.
  U góry ekranu trybu oczekiwania zostanie wyświetlona ikona
  kosza.
  Przeciągnij element do kosza.
  Zwolnij element, gdy zostanie wyróżniony czerwonym
  kolorem.

  >>Korzystanie z panelu powiadomień

  W trybie oczekiwania lub podczas korzystania z aplikacji
  dotknij obszaru ikon wskaźników i przesuń palec w dół, aby
  otworzyć panel powiadomień. Można włączać lub wyłączać
  funkcje komunikacji bezprzewodowej i uzyskać dostęp do listy
  powiadomień (wiadomości, połączenia, zdarzenia lub stan
  przetwarzania). Aby ukryć panel, przeciągnij dolną część listy w
  górę.
  Korzystając z panelu powiadomień, można uzyskać dostęp do
  następujących opcji:
  ?? Wi-Fi: włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi.? s. 98
  ?? Bluetooth: włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń
  bezprzewodowych Bluetooth.? s. 95
  ?? GPS: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
  ?? Tryb cichy: włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy.
  ?? Autom. obrót: włączanie lub wyłączanie automatycznego
  obrotu.
  Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora
  sieci lub regionu.

  26

  >>Dodawanie lub usuwanie paneli ekranu trybu
  Panele ekranu trybu oczekiwania można dodawać lub usuwać
  w celu porządkowania widgetów zgodnie z preferencjami i
  wymaganiami użytkownika.

  W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [] -> Edytuj.
  Można również ustawić dwa palce na ekranie i zsunąć je do
  siebie, aby przejść do trybu edycji.
  Dodaj lub usuń panele, używając następujących funkcji:
  ?? Aby usunąć panel, dotknij i przytrzymaj miniaturę panelu i
  przeciągnij ją do kosza znajdującego się u dołu ekranu.
  ?? Aby dodać nowy panel, wybierz
  .
  ?? Aby zmienić kolejność paneli, dotknij i przytrzymaj miniaturę
  panelu, a następnie przeciągnij ją żądanej lokalizacji.
  Po zakończeniu naciśnij klawisz [

  ].

  Dostęp do aplikacji
  Aby uzyskać dostęp do aplikacji urządzenia:

  W trybie oczekiwania wybierz
  aplikacji.

  , aby uzyskać dostęp do listy

  Przewiń w lewo lub w prawo do innego ekranu menu.
  Aby bezpośrednio przejść do wybranego ekranu menu, można
  także wybrać kropkę w dolnej części ekranu.

  27

  3

  Wybierz aplikację.
  ?? Do używania aplikacji udostępnianych przez firmę Google
  wymagane jest konto Google. Jeśli nie masz konta w
  serwisie Google, zarejestruj się.
  ?? Aby dodać skrót do aplikacji, dotknij ikony aplikacji na
  liście i przytrzymaj ją. Ikonę można przesunąć do żądanej
  lokalizacji na ekranie trybu oczekiwania.

  Naciśnij [], aby ponownie wyświetlić poprzedni ekran.
  Naciśnij klawisz ekranu startowego, aby ponownie wyświetlić
  ekran trybu oczekiwania.
  Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji
  interfejs jest również automatycznie obracany. Aby wyłączyć
  funkcję obracania interfejsu, otwórz panel powiadomień i
  wybierz opcję Autom. obrót.

  >>Porządkowanie aplikacji

  Aplikacje na liście można porządkować, zmieniając ich kolejność
  lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i
  wymaganiami.

  3
  Na liście aplikacji naciśnij [

  ] -> Edytuj.

  Dotknij i przytrzymaj aplikację.
  Przeciągnij ikonę aplikacji do żądanej lokalizacji.
  Ikonę aplikacji można przenieść na inny ekran. Najczęściej
  używane aplikacje można także umieścić obok symbolu.
  Naciśnij [] -> Zapisz.

  28

  >>Dostęp do ostatnio używanych aplikacji
  Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu startowego, aby
  wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
  Wybierz aplikację, do której chcesz uzyskać dostęp.

  >>Korzystanie z menedżera zadań

  Urządzenie umożliwia wykonywanie wielu zadań jednocześnie.
  Naraz może w nim działać kilka aplikacji. Uruchomienie wielu
  aplikacji jednocześnie może jednak powodować zawieszanie
  urządzenia, problemy z pamięcią i zwiększenie zużycia energii.
  Aby uniknąć tych problemów, można zakończyć niepotrzebne
  programy przy użyciu menedżera zadań.

  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
  Menedżer zadań -> Aktywne aplikacje.
  Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji działających w
  urządzeniu w danym momencie.
  Aby zamknąć aplikację, wybierz opcję Wyjdź.
  Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję
  Zamknij wszystkie.

  Dostosowywanie urządzenia
  Można lepiej wykorzystać urządzenie, dostosowując je do
  własnych preferencji.

  >>Ustawianie bieżącej godziny i daty
  Ustawienia -> Data i godzina.
  Ustaw datę i godzinę oraz zmień inne opcje.

  >>Wyłączanie lub włączanie dźwięków ekranu
  dotykowego

  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Ustawienia
  -> Dźwięk -> Dźwięki przy wybieraniu.
  29

  >>Dostosowywanie głośności dzwonków

  Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby dostosować
  głośność dzwonków.

  >>Przejście do trybu cichego

  Aby wyciszyć telefon lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z
  następujących czynności:
  ?? W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
  ->
  Klawiat., a następnie dotknij klawisza i przytrzymaj go.
  ?? Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i wybierz
  opcję Tryb cichy.
  ?? Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie wybierz
  opcję Tryb cichy.
  Urządzenie można skonfigurować tak, aby w trybie cichym
  informowało o różnych zdarzeniach. W trybie oczekiwania
  otwórz listę aplikacji i wybierz opcje Ustawienia -> Dźwięk
  -> Wibracja -> Tylko tryb cichy lub Tylko w trybie innym
  niż cichy. Po przełączeniu do trybu cichego zostanie
  w miejsce symbolu.
  wyświetlony symbol

  >>Zmiana dzwonka
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
  Ustawienia -> Dźwięk -> Dzwonek telefonu.
  Wybierz dzwonek z listy, a następnie wybierz OK.

  >>Włączanie animacji przełączania okien

  -> Wyświetlacz -> Wyświetlacz -> Niektóre animacje lub
  Wszystkie animacje.

  30

  >>Wybór tapety ekranu trybu oczekiwania
  W trybie oczekiwania naciśnij [

  ] -> Tapeta -> opcja.

  Wybierz obraz.
  Wybierz opcję Zapisz lub Ustaw tapetę.
  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
  użycie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z
  urządzeniem.

  >>Dostosowywanie jasności wyświetlacza
  Ustawienia -> Wyświetlacz -> Jasność.
  Przeciągnij suwak, aby dostosować poziom jasności.
  Wybierz opcję OK.
  Poziom jasności wyświetlacza ma wpływ na szybkość
  rozładowywania baterii urządzenia.

  >>Ustawianie blokady ekranu

  Ekran dotykowy można zablokować, aktywując funkcję blokady
  ekranu. Po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu
  ekranu dotykowego będzie wymagane wprowadzenie kodu
  odblokowującego.
  W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy
  się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu
  zresetowania kodu.
  ?? Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę
  kodu zabezpieczającego lub danych prywatnych
  ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym
  oprogramowaniem.
  ??

  31

  Ustawianie symbolu odblokowania

  Ustawienia -> Lokalizacja i zabezp. -> Ustaw blokadę
  ekranu -> Wzór.
  Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i
  przykładowymi symbolami, a następnie wybierz opcję Dalej.
  Narysuj symbol, przesuwając palec w celu połączenia co
  najmniej 4 punktów, a następnie wybierz opcję Kontynuuj.
  Ponownie narysuj symbol i wybierz opcję Potwierdź.

  Ustawianie kodu odblokowującego PIN

  ekranu -> PIN.
  Wprowadź nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz opcję
  Kontynuuj.
  Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz opcję OK.

  Ustawianie hasła odblokowania

  ekranu -> Hasło.
  Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję
  Ponownie wprowadź hasło i wybierz opcję OK.

  32

  >>Blokowanie karty SIM lub USIM

  Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony
  z kartą SIM lub USIM.

  Ustawienia -> Lokalizacja i zabezp. -> Skonfiguruj blokadę
  karty SIM -> Zablokuj kartę SIM.
  Wprowadź kod PIN i wybierz opcję OK.

  Jeżeli włączona jest funkcja blokady PIN, należy podać kod PIN po
  każdym włączeniu urządzenia.
  Kilkukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu
  PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby
  odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod
  odblokowania dla danego kodu PIN (PUK).
  ?? Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po
  wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy udać
  się do operatora sieci w celu jej odblokowania.
  ??

  >>Aktywacja funkcji Find my mobile

  Gdy do urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM,
  funkcja Find my mobile automatycznie wysyła numer kontaktowy
  do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu
  urządzenia.
  Do korzystania z tej funkcji jest wymagane konto Samsung
  umożliwiające zdalne kontrolowanie urządzenia z sieci. -> Powiad. zmiany
  karty SIM.
  Zapoznaj się z zasadami i warunkami, a następnie wybierz
  opcję OK.

  33

  3
  5
  6
  7
  8

  Wprowadź adres e-mail i hasło do konta Samsung, a następnie
  wybierz opcję Zaloguj się.
  Aby utworzyć konto Samsung, wybierz opcję Zarejestruj się.
  Wybierz opcję Powiadamiaj odbiorców wiadomości.
  Ponownie wpisz hasło do konta Samsung i wybierz opcję
  Zaloguj.
  Wprowadź numer telefonu z numerem kierunkowym kraju (ze
  znakiem +).
  Wprowadź wiadomość tekstową, która zostanie wysłana do
  odbiorców.
  Wybierz opcję Gotowe.

  Wprowadzanie tekstu
  Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej
  klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.
  Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby
  wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z
  obsługiwanych języków.? s. 128

  >>Zmiana typu klawiatury

  Można zmienić typ klawiatury. Dotknij pola wprowadzania tekstu i
  przytrzymaj je, a następnie wybierz opcję Metoda wprowadzania
  -> i wskaż typ klawiatury (klawiatura Samsung lub Swype).

  >>Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury
  Samsung

  Wybierz opcje -> Typy klawiatur w orentacji pionowej i
  wybierz metodę wprowadzania tekstu.
  Można wybrać jedną z klawiatur (QWERTY lub klawiatura
  tradycyjna) albo metody ręcznego wpisywania.
  Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych lub
  wpisz tekst odręcznie na ekranie.

  34

  Można również użyć następujących klawiszy:

  5
  6
  7
  1
  2
  3
  4
  Numer

  Funkcja

  1

  Zmiana wielkości liter.

  Przełączanie między trybem Cyfry/symbol a
  trybem ABC.

  Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana typu
  klawiatury (dotknij i przytrzymaj).

  Głosowe wprowadzanie tekstu: ikona ta jest
  dostępna tylko po włączeniu funkcji głosowego
  wprowadzania tekstu klawiatury Samsung.
  Ta funkcja może być niedostępna
  w zależności od wybranego języka
  wprowadzania.

  Usunięcie wpisanych znaków.

  Rozpoczęcie nowego wiersza.

  Wstawianie kropki; otwieranie tablicy symboli
  Wstawienie spacji.
  Funkcje tego klawisza różnią się w zależności
  od operatora.

  35

  >>Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury
  Swype

  Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesuń palec do drugiej litery,
  nie podnosząc palca z ekranu.
  Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.

  Podnieś palec w obszarze ostatniej litery.

  Powtórz kroki 1-4, aby wpisać cały tekst.
  ?? Tekst można także wprowadzać, dotykając klawiszy.
  ?? Aby wprowadzić znak wyświetlany w górnej części
  klawisza, należy dotknąć klawisza i go przytrzymać. Po
  dotknięciu i przytrzymaniu klawisza do chwili pojawienia
  się listy znaków można wprowadzić znaki specjalne i
  symbole.

  Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ikonę
  , aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany
  prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

  36

  Wprowadza słowo z podpowiedzi lub dodaje nowe
  słowo do słownika; dostęp do ustawień klawiatury
  (dotknij i przytrzymaj).

  Przełączanie między trybem Cyfry/symbol
  a trybem ABC/liczby.

  Zmiana języka wprowadzania.

  Głosowe wprowadzanie tekstu.
  Wstawienie spacji.

  37

  >>Kopiowanie i wklejanie tekstu

  Podczas wprowadzania tekstu można używać funkcji kopiowania i
  wklejania umożliwiającej używanie tekstu w innych aplikacjach.

  7

  Ustaw kursor w tekście, który chcesz skopiować.
  Wybierz.
  Wybierz opcję Select word lub Select all.
  Przesuń ikonę lub, aby zaznaczyć tekst.
  Wybierz Kopiuj, aby skopiować, lub Wytnij, aby wyciąć tekst
  do schowka.
  W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz
  wkleić tekst.
  Wybierz opcje -> Wklej w celu wklejenia tekstu ze schowka
  do pola tekstowego.

  38

  Pobieranie aplikacji ze strony Android Market
  Funkcje urządzenia wyposażonego w platformę Android można
  rozszerzać, instalując dodatkowe aplikacje.
  Sklep Android Market umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier
  oraz aplikacji.
  Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach
  i u określonych usługodawców.
  ?? Urządzenie zapisze pliki użytkownika z pobranych aplikacji
  w pamięci wewnętrznej. W celu zapisania plików na karcie
  pamięci urządzenie należy podłączyć do komputera
  i skopiować pliki z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.
  ??

  >>Instalowanie aplikacji
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Market.

  Po wyświetleniu ogólnych warunków zakupu wybierz opcję
  Akceptuj.
  Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

  >>Odinstalowanie aplikacji
  Na ekranie głównym serwisu Android Market wybierz opcję
  Moje aplikacje.
  Wybierz element, który chcesz usunąć.
  Wybierz Odinstaluj -> OK.

  39

  Pobieranie plików z Internetu
  Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą
  spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć
  ryzyko, należy pobierać pliki jedynie z zaufanych źródeł.
  Niektóre pliki multimedialne mogą zawierać mechanizm
  Digital Rights Management chroniący prawa autorskie.
  Ochrona ta może zapobiegać pobieraniu, kopiowaniu,
  modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.
  Aby pobrać pliki z Internetu:

  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Internet.
  Aby zainstalować aplikacje pobrane z witryn internetowych innych
  niż Android Market, wybierz opcje Ustawienia -> Aplikacje ->
  Nieznane źródła -> OK.

  Synchronizacja danych
  Można synchronizować dane z różnymi serwerami sieci WWW oraz
  je archiwizować lub przywracać.
  Po synchronizacji urządzenie pozostaje podłączone do sieci.
  Po dokonaniu zmian na serwerze zaktualizowane informacje
  zostaną wprowadzone w telefonie. Rozpocznie się automatyczna
  synchronizacja. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone w telefonie,
  informacje na serwerze także zostaną zsynchronizowane.
  Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
  u określonych usługodawców.

  >>Konfigurowanie konta serwera
  Ustawienia -> Konta i synchronizacja.
  Wybierz Dodaj konto -> typ konta.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
  zakończyć konfigurację konta.

  >>Uruchamianie automatycznej synchronizacji
  Wybierz Auto-synchr.
  Wybierz konto.
  Wybierz aplikacje przeznaczone do synchronizacji.

  Aby wykluczyć aplikacje z automatycznej synchronizacji, usuń
  zaznaczenia pól wyboru żądanych aplikacji.

  >>Ręczna synchronizacja danych
  Wybierz opcję Synchronizuj teraz. Urządzenie rozpocznie
  synchronizację wskazanych danych.

  41

  Komunikacja
  Połączenia
  Dowiedz się, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie
  i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych
  podczas połączenia, a także dostosowywać i używać funkcji
  związanych z połączeniami.

  >>Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

  Do nawiązywania, odbierania, zakończenia i odrzucania połączenia
  można użyć klawiszy lub ekranu dotykowego.
  Przy włączonym czujniku zbliżeniowym po przybliżeniu
  urządzenia do twarzy ekran dotykowy jest automatycznie
  wyłączany i blokowany, co zapobiega przypadkowemu
  wybraniu jednej z funkcji urządzenia.? s. 122
  ?? Podczas rozmowy działanie czujnika zbliżeniowego może
  być zakłócane przez ładunki elektrostatyczne obecne na
  ciele i ubraniu użytkownika.
  ??

  Nawiązywanie połączenia

  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz ->
  Klawiat., a następnie wprowadź numer kierunkowy oraz numer
  telefonu.

  Wybierz

  , aby nawiązać połączenie.

  Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję Rozłącz.
  ?? Dodaj często wybierane numery do kontaktów.? s. 76
  ?? Aby szybko uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu
  ponownego wybrania ostatnio używanych numerów,
  wybierz -> Raporty.

  Komunikacja

  42

  Odbieranie połączenia

  Po nadejściu połączenia przeciągnij w dowolnym kierunku
  aż granicy koła.
  Aby wyciszyć dzwonek, kiedy zadzwoni telefon, naciśnij
  klawisz głośności.

  Odrzucanie połączenia

  Po nadejściu połączenia przeciągnij w dowolnym kierunku aż
  granicy koła. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.

  Wybieranie numeru międzynarodowego

  Klawiat., a następnie dotknij i przytrzymaj 0, aby wstawić znak
  +.
  Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer
  kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wybierz
  aby nawiązać połączenie.

  >>Używanie zestawu słuchawkowego

  ,

  Podłączenie zestawu słuchawkowego do urządzenia
  umożliwia odbieranie połączeń i wykonywanie czynności
  związanych z połączeniem podobnie jak w przypadku zestawu
  głośnomówiącego:
  ?? Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie
  słuchawkowym.
  ?? Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na
  zestawie słuchawkowym.
  ?? Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zawieszenie połączenia
  lub przywrócenie połączenia zawieszonego.
  ?? Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie
  słuchawkowym.

  43

  >>Korzystanie z opcji dostępnych podczas
  połączenia

  W czasie trwania połączenia można używać następujących opcji:
  ?? Aby dostosować głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w
  górę lub w dół.
  ?? Aby zawiesić połączenie, wybierz opcję
  . Aby przywrócić
  zawieszone połączenie, wybierz opcję.
  ?? Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz opcję Dod. poł., a
  następnie wybierz nowy numer.
  ?? Aby odebrać drugie połączenie, przeciągnij
  w dowolnym
  kierunku aż do granicy koła, kiedy zabrzmi sygnał połączenia
  oczekującego. Telefon zaproponuje zakończenie lub zawieszenie
  pierwszego połączenia. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po
  wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
  ?? Aby otworzyć ekran wybierania numeru, wybierz opcję Klawiat.
  ?? Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz Głośnik.
  Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym
  miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość
  dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.
  Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz
  Wycisz.
  ?? Aby słuchać i rozmawiać z użyciem zestawu słuchawkowego
  Bluetooth, wybierz opcję Słuchawki.
  ?? Aby otworzyć książkę telefoniczną, naciśnij klawisz [
  ] -> opcję
  Kontakty.
  ?? Aby dodać notatkę, naciśnij klawisz [
  ] -> opcję Notatka.
  ?? Aby przełączać obydwa połączenia, wybierz opcję Zamień.
  ?? Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz
  drugie połączenie i wybierz opcję Dodaj po połączeniu z
  drugą osobą. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby.
  Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi
  połączeń konferencyjnych.
  ??

  44

  >>Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń
  nieodebranych

  Na urządzeniu są wyświetlane połączenia, których nie odebrano.
  Aby wybrać numer nieodebranego połączenia, otwórz panel
  powiadomień i wybierz nieodebrane połączenie.

  >>Korzystanie z funkcji dodatkowych

  Można korzystać z różnych innych funkcji związanych z
  połączeniami, takich jak automatyczne odrzucanie, tryb
  wybierania ustalonego (FDN) lub przekazywanie czy blokowanie
  połączeń.

  Konfiguracja automatycznego odrzucania

  Aby automatycznie odrzucać połączenia z pewnych numerów,
  można użyć funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować
  automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę blokowanych
  numerów:

  Ustawienia -> Połączenie -> Odrzucanie połączeń.
  Wybierz opcje Tryb autom. odrzucania -> opcję.
  Opcja
  Wszystkie
  numery

  Odrzucanie wszystkich połączeń.

  Autom.
  odrzucanie
  numerów

  Odrzucanie połączeń od numerów
  zawartych na liście automatycznego
  odrzucania.

  Wybierz Lista autom. Odrzucania.
  Wybierz opcję Add, a następnie wprowadź numer telefonu.
  Wybierz opcje Kryteria dopasowania -> opcję (jeśli to
  konieczne).
  Wybierz opcję Zapisz.
  Aby dodać więcej numerów, powtórz czynności z punktów
  4-6.
  45

  Używanie trybu wybierania ustalonego (FDN)

  W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzące do
  numerów zapisanych na liście FDN. Aby włączyć tryb FDN:

  Ustawienia -> Połączenie -> Dodatkowe ustawienia ->
  Tryb FDN -> Włącz FDN.
  Wprowadź kod PIN2, dostarczony z kartą SIM lub USIM, i
  wybierz opcję OK.
  Wybierz opcję Lista FDN i dodaj kontakty, które będą używane
  w trybie FDN.

  Ustawianie przekazywania połączeń

  Przekazywanie połączenia to funkcja sieciowa pozwalająca na
  przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować
  tę funkcję oddzielnie dla kilku warunków uniemożliwiających
  odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik już prowadzi
  inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem.

  Ustawienia -> Połączenie -> Przekazywanie połączeń.
  Wybierz warunek.
  Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a
  następnie wybierz opcję Włącz.
  Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

  Ustawianie blokowania połączeń

  Blokowanie połączeń to funkcja sieciowa ograniczająca pewne
  typy połączeń lub uniemożliwiająca innym wykonywanie połączeń
  za pomocą tego urządzenia.

  Blokowanie poł. -> typ połączenia.

  46

  2
  Wybierz opcję blokowania połączenia.
  Wprowadź hasło blokowania połączenia i wybierz opcję OK.
  Ustawianie połączenia oczekującego

  Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa pozwalająca na
  ustawienie powiadamiania o połączeniach przychodzących w
  trakcie rozmów.
  -> Połączenie -> Dodatkowe ustawienia -> Poł. oczekujące.
  >>Wyświetlanie spisów połączeń

  Spisy połączeń można wyświetlać odfiltrowane według ich typu.

  Raporty.
  Naciśnij [] -> Tryb widoku -> opcja sortowania spisów
  połączeń.
  Ze spisów połączeń można nawiązać połączenie lub wysłać
  wiadomość bezpośrednio do wybranego kontaktu przez
  dotknięcie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo.
  Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.
  W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać
  wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do
  kontaktów.

  47

  Wiadomości
  Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS)
  i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać lub zarządzać
  wysłanymi albo odebranymi wiadomościami.
  Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub
  odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe
  opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy
  skontaktować się z dostawcą usług.

  >>Wysyłanie wiadomości tekstowych
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz

  .

  Wybierz opcję Nowa wiad.
  Dodaj odbiorców wiadomości.
  ?? Ręcznie wpisz numery telefonów, oddzielając je przecinkami
  lub średnikami.
  ?? Wybierz numery telefonów z listy, wybierając opcję
  .
  Wybierz opcję Dotknij, aby pisać. i wprowadź tekst
  wiadomości.
  Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [] -> Wstaw
  emotikonę.
  Aby wysłać wiadomość, wybierz Wyślij.

  >>Wysyłanie wiadomości MMS

  Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości
  SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość
  przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
  ?? Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości
  SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po
  wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie
  z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony
  znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje
  zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o
  około połowę.
  ??

  48

  Dodaj odbiorców wiadomości.
  ?? Ręcznie wpisz numery telefonów lub adresy e-mail,
  oddzielając je przecinkami lub średnikami.
  ?? Wybierz numery telefonów lub adresy e-mail z listy,
  wybierając opcję
  .
  Po wprowadzeniu adresu e-mail telefon przekonwertuje
  wiadomość na format MMS.
  Naciśnij klawisz [
  wiadomości.

  ] -> opcję Dodaj temat i wprowadź temat

  Wybierz opcję i dodaj element.
  Można wybrać plik z listy plików albo zrobić nowe zdjęcie,
  nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
  >>Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz.
  Wiadomości są grupowane według kontaktów, tak jak w
  komunikatorze.
  Wybierz kontakt.
  Aby wyświetlić szczegóły wiadomości MMS, wybierz
  wiadomość.

  49

  >>Odsłuchiwanie wiadomości z poczty głosowej

  Po ustawieniu przekierowania nieodebranych połączeń do serwera
  poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości
  głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać
  dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości
  głosowe:

  Klawiat., a następnie dotknij i przytrzymaj 1.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.
  Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej
  należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od
  operatora sieci.

  Google Mail
  W skrzynce odbiorczej w telefonie można odbierać nowe
  wiadomości z konta Google Mail(TM). Po uruchomieniu tej aplikacji
  pojawia się ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytułowym
  wyświetlana jest liczba nieprzeczytanych wiadomości. Są one
  oznaczone pogrubioną czcionką.
  i u określonych usługodawców.
  ?? W zależności od operatora sieci menu Google Mail może
  nosić inną nazwę.
  ??

  >>Wysyłanie wiadomości e-mail
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
  Google Mail.
  Naciśnij klawisz [] -> Utwórz.

  50

  Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.

  6

  Aby wysłać wiadomość, wybierz

  Wprowadź temat i wiadomość.
  Aby załączyć plik graficzny, naciśnij klawisz [
  plik.

  ] -> Załącz ->

  .

  >>Przeglądanie wiadomości e-mail
  Wybierz wiadomość e-mail.

  W widoku wiadomości użyj następujących opcji:
  ?? Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz
  .
  ?? Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich
  odbiorców, wybierz opcję -> Odpowiedz wszystkim.
  ?? Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcję ->
  Prześlij dalej.
  ?? Aby dodać gwiazdkę do wiadomości, wybierz
  .
  ?? Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję Podgląd. Aby zapisać
  ten element na karcie pamięci, wybierz Pobierz.
  ?? Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz opcję Archiwizuj.
  ?? Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję Usuń.
  ?? Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz
  lub
  .

  >>Porządkowanie wiadomości e-mail przy użyciu
  etykiet

  Wiadomości e-mail można porządkować, oznaczając je etykietami.
  Wiadomości można sortować za pomocą filtrów.

  51

  Dodawanie etykiety do wiadomości

  Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomość i
  przytrzymaj ją.
  Wybierz opcję Zmień etykiety.
  Wybierz etykietę do dodania, a następnie wybierz opcję OK.

  Filtrowanie wiadomości

  Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij klawisz [
  do etykiet.

  ] -> Przejdź

  Wybierz etykiety wiadomości, które chcesz wyświetlić.

  E-mail
  Zapoznaj się z informacjami na temat wysyłania i wyświetlania
  wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

  >>Konfigurowanie konta e-mail
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Email.
  Wprowadź swój adres e-mail i hasło.

  Wybierz opcję Dalej (w przypadku kont e-mail takich jak
  Google Mail i Yahoo) lub Konfiguracja ręczna (w przypadku
  kont e-mail innych firm).
  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail, wiadomości e-mail
  są pobierane do urządzenia. Jeśli utworzono więcej niż dwa konta
  e-mail, można przełączać się między nimi. Wybierz nazwę konta
  w lewym górnym rogu ekranu i wskaż konto, z którego chcesz
  pobrać wiadomości.

  52

  >>Wysyłanie wiadomości e-mail
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz E-mail ->
  konto e-mail.
  Wybierz

  .

  Dodaj odbiorców wiadomości.
  ?? Wpisz adresy e-mail ręcznie, oddzielając je średnikami albo
  przez naciśnięcie klawisza Enter.
  ?? Wybierz adresy e-mail z listy, wybierając opcję
  .
  ?? Aby dodać więcej odbiorców, naciśnij klawisz [
  ] -> Dodaj
  DW/UDW.

  Wybierz pole tematu i wprowadź temat.

  Wybierz opcję Dołącz i załącz plik.
  Nie można dołączać plików chronionych przy użyciu
  technologii Digital Rights Management (DRM).

  Aby wysłać wiadomość, wybierz Wyślij.
  Jeżeli telefon działa w trybie offline lub znajduje się poza
  zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana na liście
  wątków wiadomości do momentu połączenia się z siecią.

  Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst
  wiadomości.

  >>Wyświetlanie wiadomości e-mail

  Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane
  wcześniej wiadomości lub połączyć się z serwerem pocztowym w
  celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości
  e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Email ->
  Naciśnij [] -> Odśwież, aby zaktualizować listę wiadomości.

  53

  W widoku wiadomości użyj następujących opcji:
  ?? Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz
  lub
  .
  ?? Aby przenieść wiadomość do innego folderu, wybierz opcję
  .
  ?? Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję
  .
  ?? Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz opcje
  Odpowiedz.
  ?? Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcję
  Przekaż.
  ?? Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję
  ->, a następnie
  wybierz załącznik. Aby zapisać ten element w telefonie, wybierz
  opcję.

  Talk
  Dowiedz się, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną za
  pośrednictwem usługi Google Talk(TM).

  >>Dodawanie kontaktów do listy
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Talk.
  Na liście znajomych wyświetlane są wszystkie kontakty
  zapisane w usłudze Google Talk.
  Naciśnij klawisz [] -> Dodaj znajomego.
  Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz opcję Wyślij
  zaproszenie.

  Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy
  znajomych.

  54

  >>Rozpoczęcie czatu
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Talk.

  Wybierz osobę z listy znajomych. Otworzy się ekran czatu.
  Wprowadź treść wiadomości i wybierz opcję Wyślij.
  Aby wprowadzić emotikony, naciśnij klawisz [] -> Więcej ->
  Wstaw emotikon.
  Aby przełączać aktywne czaty, naciśnij klawisz [] ->
  Przełącz okna czatu.
  Aby zakończyć czat, naciśnij klawisz [] -> Zakończ czat.

  ChatON
  Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z
  rodziną lub przyjaciółmi za pomocą usługi ChatON. Jest to
  usługa globalnej komunikacji wykorzystująca numery telefonów
  komórkowych, niezależna od typu urządzenia i systemu
  operacyjnego. Podczas prowadzenia rozmowy z kontaktem
  można wysyłać do niego różne pliki i dane multimedialne, takie jak
  zdjęcia, filmy i numery innych kontaktów.

  ChatON.
  Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, wybierz OK -> kraj ->
  Następny.
  Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, przeczytaj
  postanowienia i warunki, a następnie wybierz opcję Akceptuj.
  zakończyć konfigurację konta.
  Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.

  55

  Social Hub
  Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do
  aplikacji Social Hub(TM) -- zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej
  służącej do obsługi funkcji sieci społecznościowych (SNS),
  wiadomości e-mail lub komunikatów. Aby uzyskać więcej
  informacji, odwiedź witrynę socialhub. samsungapps.

  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Social
  Hub.
  Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, możesz dodać
  konto albo pominąć tę czynność i wykonać ją w trakcie
  późniejszej konfiguracji.
  Wybierz kategorię.
  Przejrzyj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i
  skorzystaj z niej.

  Rozrywka
  Aparat
  Dowiedz się, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy.
  Można robić zdjęcia o rozdzielczości do 2048 x 1536 pikseli (3, 2
  megapikseli) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 640 x 480
  pikseli.
  Interfejs aparatu pojawia się tylko w orientacji poziomej.
  Dotknij ekranu, aby ukryć lub wyświetlić ikony w wizjerze.
  ?? Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany
  przez pewien czas.
  ?? Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od
  wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków
  fotografowania.
  ??
  ??

  >>Wykonywanie zdjęć
  Aparat, aby włączyć aparat.
  Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
  Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

  Rozrywka

  57

  1
  8
  Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień.
  ??
  : rozdzielczość
  ??
  : typ pomiaru oświetlenia
  ??
  : liczba zdjęć, które można zrobić (na
  podstawie dostępnej pamięci)
  ??
  : lokalizacja pamięci

  Zmiana trybu robienia zdjęć.

  Zmiana trybu scenerii.

  Ustawianie jasności.

  Zmiana ustawień aparatu.

  Przełączenie na kamerę.

  Robienie zdjęć.

  Wyświetlenie ostatniego zrobionego zdjęcia.

  58

  Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.
  Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna
  podczas fotografowania w wysokiej rozdzielczości.

  Wybierz, aby zrobić zdjęcie.
  Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

  Po zrobieniu zdjęć wybierz, aby je wyświetlić.
  ?? Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
  ?? Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma
  palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia,
  zsuń palce. Można również wybrać opcję lub albo
  dwukrotnie dotknąć ekranu.
  ?? Aby przesłać zdjęcie innym osobom, wybierz opcję Udostęp.
  ?? Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dla
  kontaktu, wybierz opcję Ustaw jako.
  ?? Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję Usuń.

  >>Robienie zdjęć przy użyciu zaprogramowanych
  ustawień różnych scen

  Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia dla
  różnych scen. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb warunków
  fotografowania i fotografowanego obiektu.
  Na przykład podczas robienia zdjęć w nocy należy wybrać tryb
  nocny, korzystający z dłuższych czasów naświetlania.

  -> scenerię.
  Wybierz opcję

  59

  4
  Wybierz odpowiednie ustawienia.
  Wybierz, aby zrobić zdjęcie.

  >>Robienie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu

  Aparat rozpoznaje twarze ludzi i umożliwia uwiecznianie na
  zdjęciach ich uśmiechniętych twarzy.

  -> Detekcja uśmiechu.
  Wybierz opcje
  Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.
  Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy.
  Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana
  osoba się uśmiechnie.

  >>Robienie serii zdjęć

  Za pomocą urządzenia można łatwo zrobić serię zdjęć ruchomych
  obiektów. Jest to przydatne podczas fotografowania bawiących się
  dzieci lub imprez sportowych.

  -> Seria zdjęć.
  Dotknij i przytrzymaj klawisz. Aparat będzie wykonywać
  zdjęcia aż do momentu zwolnienia klawisza.

  60

  >>Robienie zdjęć panoramicznych

  W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb
  przydaje się do fotografowania krajobrazów.

  Aparat, aby włączyć aparat.

  Wybierz odpowiednie ustawienia.

  Powtarzaj punkt 6, aby zrobić zdjęcie panoramiczne.

  -> Panorama.
  Wybierz, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
  Powoli przesuń telefon w dowolnym kierunku i wyrównaj
  zieloną ramkę z krawędzią wizjera.
  Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat
  automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.

  >>Dostosowywanie ustawień aparatu

  Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję
  dostęp do następujących opcji:

  ->

  , aby uzyskać

  Opcja

  Samowyzwalacz

  Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem
  zdjęcia przez aparat.

  Rozdzielczość

  Zmiana opcji rozdzielczości.

  Balans bieli

  Dostosowanie balansu kolorów do warunków
  oświetlenia.

  Efekty

  Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia
  czy odcień czerni lub bieli.

  61

  Opcja

  Pomiar

  Wybór typu pomiaru oświetlenia.

  Jakość obrazu

  Określenie poziomu jakości zdjęć.

  Przed zrobieniem zdjęcia wybierz
  następujących opcji:

  ->, aby uzyskać dostęp do

  Ustawienie

  Linie
  pomocnicze

  Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie
  podglądu.

  Podgląd zdjęcia

  Konfiguracja aparatu do wyświetlania
  zrobionego zdjęcia.

  GPS

  Konfiguracja aparatu do uwzględniania w
  zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji.
  ?? Aby uzyskać lepszą jakość sygnału
  GPS, należy unikać robienia
  zdjęć w miejscach, gdzie może
  dojść do zakłóceń sygnału, na
  przykład między budynkami, na
  obszarach nisko położonych lub
  w niekorzystnych warunkach
  pogodowych.
  ?? Dane dotyczące lokalizacji mogą być
  widoczne na zdjęciach w przypadku
  przesyłania ich do sieci. Aby temu
  zapobiec, należy wyłączyć opcję
  dodawania znaczników GPS.

  Dźwięk migawki

  Powoduje wydawanie przez urządzenie
  dźwięku migawki podczas robienia zdjęcia.

  Domyślna
  pamięć

  Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do
  zapisywania zrobionych zdjęć.

  Ust. fabryczne

  Przywracanie ustawień fabrycznych menu i
  opcji nagrywania filmów.

  62

  >>Nagrywanie filmu
  Wybierz

  , aby włączyć tryb kamery.

  Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
  Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawień.
  ??
  : rozdzielczość
  ??
  : długość filmu, jaki można
  nagrać (na podstawie dostępnej pamięci)
  ??
  : lokalizacja pamięci

  Zmiana trybu nagrywania (w celu załączenia
  do wiadomości MMS lub zwykłego zapisu).

  Zmiana ustawień kamery.

  Przełączenie do trybu aparatu.

  Nagrywanie filmu.

  Wyświetlanie ostatniego nagranego filmu.

  63

  5

  podczas nagrywania filmu w wysokiej rozdzielczości.

  Wybierz, aby rozpocząć nagrywanie.
  Wybierz, aby zakończyć nagrywanie.
  Film jest zapisywany automatycznie.
  Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską prędkością
  transferu danych, kamera może nie być w stanie prawidłowo
  rejestrować filmów.

  Po nagraniu filmów wybierz, aby je wyświetlić.
  ?? Przewiń w lewo albo w prawo, aby przeglądać więcej filmów.
  ?? Aby przesłać film innym osobom, wybierz opcję Udostęp.
  ?? Aby odtworzyć film, wybierz opcję Odtwórz.
  ?? Aby usunąć film, wybierz opcję Usuń.

  >>Dostosowywanie ustawień kamery
  Przed nagraniem filmu wybierz
  następujących opcji:

  , aby uzyskać dostęp do

  Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem
  nagrywania filmu przez aparat.

  Stosowanie efektu specjalnego.

  Jakość wideo

  Określenie poziomu jakości filmów.

  64

  Przed nagrywaniem filmu wybierz
  następujących ustawień:

  Nagrywanie z
  dźwiękiem

  Włączanie lub wyłączanie dźwięku.

  Konfigurowanie aparatu do wyświetlania
  nagranego filmu.

  zapisywania nagranych filmów.

  Galeria
  Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać zdjęcia i
  odtwarzać filmy wideo zapisane na karcie pamięci.

  >>Obsługiwane formaty plików
  Typ

  Format

  Obraz

  ?? Rozszerzenie: bmp, gif, jpg, png, wbmp
  ?? Rozszerzenie: 3gp, mp4, webm Kodek: H. 263,

  Film

  H. 264, MPEG4, VP8

  Niektóre formaty plików nie są obsługiwane w zależności
  od oprogramowania telefonu.
  ?? Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci,
  może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
  ?? Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu
  zawartości.
  ?? Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w
  zależności od sposobu ich zakodowania.
  ??

  65

  >>Oglądanie zdjęć
  Wybierz katalog.

  Wybierz zdjęcie (bez ikony), aby je wyświetlić.

  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Galeria.

  Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz
  górnym rogu ekranu.

  lub

  w prawym

  Podczas wyświetlania zdjęcia użyj następujących opcji:
  ?? Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
  ?? Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma
  dwukrotnie dotknąć ekranu.
  ?? Aby przesłać zdjęcie do innych osób, wybierz opcję Wyślij przez.
  ?? Aby udostępnić zdjęcie innym osobom, naciśnij klawisz [
  ]->
  Udost. przez.
  ?? Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dla
  kontaktu, naciśnij klawisz [] -> Ustaw jako.
  ?? Aby użyć ze zdjęciem dodatkowych funkcji, naciśnij klawisz [
  ]
  -> opcję Więcej i skorzystaj z następujących opcji:
  -- Drukuj: drukuje zdjęcie za pomocą połączenia Wi-Fi lub USB.
  Ten telefon jest zgodny tylko z niektórymi drukarkami firmy
  Samsung.
  -- Przytnij: przycinanie obrazu ze zdjęcia.
  -- Obróć w lewo: obracanie zdjęcia przeciwnie do ruchu
  wskazówek zegara.
  -- Obróć w prawo: obracanie zdjęcia zgodnie z ruchem
  -- Pokaz slajdów: uruchamia pokaz slajdów w wybranym
  folderze.
  -- Zm. naz. : zmienia nazwę pliku zdjęcia.
  -- Szczegóły: wyświetlanie szczegółów zdjęcia.

  66

  >>Odtwarzanie filmów
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Galeria.
  Wybierz film wideo (z ikoną

  ), który chcesz odtworzyć.

  Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.
  Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy
  wirtualnych:

  Filmy
  Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z
  odtwarzacza wideo, aby odtwarzać różne filmy. Odtwarzacz wideo
  obsługuje następujące formaty: 3gp, mp4, webm (Kodek: MPEG4,
  H. 263, H. 264, VP8).
  Filmy.
  Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć.
  Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.

  67

  Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących
  ikon:
  Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
  Ponowne odtwarzanie; przewinięcie do tyłu
  (dwukrotnie dotknij); wyszukanie do tyłu w
  pliku (dotknij i przytrzymaj).
  Wstrzymanie odtwarzania; wybierz
  wznowić odtwarzanie.

  , aby

  Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do
  przodu (dotknij i przytrzymaj).
  Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego
  (systemu kanałów 5, 1) po podłączeniu zestawu
  słuchawkowego.
  Odtwarzacz MP3
  Dowiedz się, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem
  za pomocą odtwarzacza MP3. Odtwarzacz MP3 obsługuje
  następujące formaty: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav,
  mid, wma, flac (Kodek: MP3, Vorbis(OGG), AAC, AAC+, eAAC+,
  AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).
  68

  >>Dodawanie plików muzycznych do telefonu

  Rozpocznij od przeniesienia plików do urządzenia lub na kartę
  pamięci:
  ?? Pobierz z Internetu przez sieć komórkową.? s. 84
  ?? Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung Kies.
  ? s. 105
  ?? Odbierz przez Bluetooth.? s. 97
  ?? Skopiuj na kartę pamięci.? s. 106

  >>Odtwarzanie muzyki

  Po przeniesieniu plików do urządzenia lub na kartę pamięci:

  Odtwarzacz MP3.
  Wybierz kategorię muzyki -> plik muzyczny.
  klawiszy:
  słuchawkowego.

  Włączenie trybu odtwarzania losowego. Ikony te są wyświetlane po dotknięciu ekranu odtwarzacza.
  69

  Numer
  Przejście do żądanego miejsca w pliku przez
  przeciągnięcie lub dotknięcie paska.

  (dwukrotnie dotknij); wyszukanie do tyłu w pliku
  Zmiana trybu powtarzania (wyłączony,
  powtarzanie pliku lub powtarzanie wszystkich
  plików).

  Wstrzymanie odtwarzania; wybierz, aby
  wznowić odtwarzanie.

  przodu (dotknij i przytrzymaj).

  Odtwarzaczem muzyki można sterować przy użyciu
  zestawu słuchawkowego. Aby uruchomić odtwarzacz
  muzyki, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj
  przycisk zestawu słuchawkowego. Aby rozpocząć lub
  wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk zestawu
  słuchawkowego.
  ?? Funkcja SRS CS Headphone umożliwia odsłuch dźwięku
  (TM)
  przestrzennego 5. 1 przy użyciu standardowych słuchawek
  lub słuchawek dousznych w przypadku materiału z
  dźwiękiem wielokanałowym, np. filmów DVD.
  ?? Funkcja WOW HD znacząco poprawia jakość
  dźwięku, zapewniając doskonały dźwięk z efektem 3D
  charakteryzujący się głębokimi basami i krystalicznie
  czystymi sopranami.
  ??

  70

  >>Tworzenie listy odtwarzania
  Wybierz opcję Listy odtwarzania.
  Naciśnij [] -> Utwórz.
  Wpisz nazwę nowej listy odtwarzania i wybierz Zapisz.
  Wybierz opcję Dodaj muzykę.
  Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję
  Dodaj.

  Podczas odtwarzania można dodać pliki do listy odtwarzania,
  naciskając klawisz [] -> opcję Dodaj do listy odtwarzania.

  >>Dodawanie utworów muzycznych do szybkiej
  listy

  Utwory muzyczne można dodać do szybkiej listy i zapisać je jako
  listę odtwarzania. Podczas odtwarzania naciśnij klawisz [] ->
  opcję Dod do szybk. listy, aby dodać odtwarzany utwór do listy
  szybkiego odtwarzania.
  Aby wyświetlić szybką listę, na głównym ekranie odtwarzacza
  muzycznego wybierz opcje Listy odtwarzania -> Szybka lista.
  Aby zapisać szybką listę jako listę odtwarzania, naciśnij klawisz
  [] -> opcję Zapisz jako listę odtwarzania.

  >>Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3
  Naciśnij klawisz [] -> Ustawienia.

  71

  Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania
  odtwarzacza MP3:
  Equalizer

  Wybór domyślnego typu korektora.

  Efekt
  dźwiękowy

  Wybór efektu dźwiękowego.

  Elementy menu
  muzyka

  Wybór kategorii muzyki, które będą
  wyświetlane na ekranie biblioteki
  muzycznej.

  Wizualizacja

  Wyświetlanie animowanej wizualizacji
  podczas odtwarzania.

  Tekst

  Określenie, czy podczas odtwarzania
  ma być wyświetlany tekst. Odtwarzacz
  muzyki obsługuje tylko tekst z tagami.

  Auto-wył.
  odtwarzacza

  Ustawianie automatycznego wyłączania
  odtwarzacza muzyki po określonym
  czasie.

  radio FM
  Dowiedz się, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM.
  Aby słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć zestaw
  słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.

  >>Słuchanie radia FM
  Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
  Radio FM.
  Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe
  zostaną automatycznie zapisane.
  Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie włączone
  automatyczne strojenie.

  Wybierz odpowiednia stację radiową z listy i naciśnij klawisz
  [], aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.
  Do sterowania radiem FM można używać następujących
  Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.

  Dotknij, aby ręcznie wprowadzić częstotliwość,
  na której nadaje stacja radiowa.

  Dokładna regulacja częstotliwości.

  Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy
  ulubionych.

  Włączanie i wyłączanie radia FM.

  73

  >>Automatyczne zapisywanie stacji radiowych
  Naciśnij klawisz [] -> Skanuj -> opcja skanowania.
  [], aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.

  >>Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy
  ulubionych

  Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.

  Aby włączyć radio FM, wybierz

  Radio FM.
  .

  Przejdź do wybranej stacji radiowej.
  Aby dodać do listy ulubionych, wybierz.
  Można dodać nazwę lub usunąć stację radiową. Dotknij i
  przytrzymaj stację radiową na liście ulubionych i wybierz
  Usuń lub Zm.

  74

  >>Dostosowanie ustawień radia FM
  Naciśnij klawisz [] -> Ustawienia.
  Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania radia FM:
  Granie w tle

  Określenie, czy radio FM powinno być
  włączone w tle podczas korzystania z
  innych aplikacji. Jeżeli ta funkcja jest
  włączona, radiem FM można sterować
  przy użyciu panelu powiadomień.

  Nazwa stacji

  Określa, czy wyświetlać identyfikator
  stacji na ekranie radia FM. Identyfikatory
  stacji są dostępne wyłącznie w przypadku
  stacji radiowych, które dostarczają tę
  informację.

  Automatyczne
  wyłączania radia
  radia FM po określonym czasie.
  FM

  75

  Informacje osobiste
  Kontakty
  Dowiedz się, w jaki sposób można zarządzać listą kontaktów
  osobistych lub biznesowych. W kontaktach można zapisywać
  nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów
  stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje.

  >>Tworzenie kontaktu
  Wybierz

  .

  .

  Wybierz lokalizację pamięci.
  Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego
  chcesz dodać ten kontakt.
  Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
  Wybierz Zapisz, aby dodać kontakt do pamięci.

  Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

  Klawiatura.

  Wprowadź numer telefonu.
  Wybierz opcje Dodaj do kontaktów -> Utwórz kontakt.

  Informacje osobiste

  76

  >>Wyszukiwanie kontaktu
  Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
  Można również przeciągnąć palcem wzdłuż indeksu po prawej
  stronie, aby szybko przewijać listę.
  Wybierz nazwę kontaktu.

  Po znalezieniu kontaktu można użyć następujących opcji:
  ?? Aby zadzwonić do kontaktu, wybierz numer telefonu.
  ?? Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję
  .
  ?? Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz adres e-mail.
  ?? Aby edytować informacje dotyczące kontaktu, naciśnij klawisz
  [] -> opcję Edytuj.
  ?? Aby ustawić kontakt jako ulubiony, wybierz opcję
  .

  >>Ustawianie numeru szybkiego wybierania
  Naciśnij klawisz [] -> opcję Więcej -> opcję Ustawienie
  szybkiego wybierania.
  Wybierz numer lokalizacji -> kontakt.
  W razie potrzeby wybierz numer telefonu.
  Można szybko wybrać ten numer, dotykając numeru
  lokalizacji na ekranie wybierania i przytrzymując go.

  77

  >>Tworzenie wizytówki
  Naciśnij [] -> Mój profil.

  Wprowadź dane osobiste.
  Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub
  przekazując za pomocą bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

  >>Tworzenie grupy kontaktów

  Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma
  kontaktami i wysyłać wiadomości SMS lub e-mail do całej grupy.
  Na początku utwórz grupę.

  Grupy.

  Wprowadź nazwę i wybierz dźwięk dzwonka dla grupy.

  Wybierz opcję Zapisz.

  Wybierz opcję Dodaj członka grupy, wybierz kontakty, której
  mają zostać dodane do grupy, a następnie wskaż opcję Dodaj.

  >>Kopiowanie kontaktów

  Aby skopiować kontakty z karty SIM lub USIM do urządzenia:

  Naciśnij klawisz [] -> Import/export -> Importuj z karty
  SIM.
  Wybierz kontakty, które chcesz skopiować, a następnie wybierz
  Import.

  78

  Aby skopiować kontakty z urządzenia na kartę SIM lub USIM:

  Naciśnij klawisz [] -> Import/export -> Eksportuj na kartę
  Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz opcje
  Eksportuj -> OK.

  >>Importowanie lub eksportowanie kontaktów

  Aby importować pliki kontaktów (format vcf) z karty pamięci do
  urządzenia:

  pamięci.
  Wybierz opcję importowania pojedynczego piku kontaktu,
  wielu plików kontaktów, a następnie wybierz opcję OK.
  Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie
  wybierz opcję OK.

  Aby eksportować kontakty z urządzenia na kartę pamięci:

  Naciśnij klawisz [] -> Import/export -> Eksportuj na karty
  Wybierz opcję OK, aby potwierdzić.

  79

  Kalendarz
  Dowiedz się, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi
  czy miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych
  zdarzeniach.

  >>Tworzenie zdarzenia
  Kalendarz.
  Wybierz opcję Dotknij, aby utworzyć wydarzenie lub naciśnij
  klawisz [] -> opcję Utwórz.
  Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
  >>Wyświetlanie zdarzeń

  Aby zmienić widok kalendarza:

  Wybierz tryb wyświetlania w górnej części kalendarza.

  Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

  Wybierz datę w kalendarzu.
  ?? Aby przejść do określonego dnia, wpisując datę ręcznie,
  naciśnij klawisz [] -> opcję Idź do, wprowadź datę,
  wybierając symbol + lub -, a następnie wybierz opcję Ustaw.
  ?? Aby wybrać bieżącą datę, naciśnij klawisz [
  ] -> opcję Dziś.
  Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.
  Zdarzenie można wysłać do innych użytkowników,
  naciskając klawisz [] -> opcję Wyślij przez -> opcję.

  80

  >>Wyłączanie alarmu zdarzenia

  Jeżeli zostanie ustawiony alarm dla zdarzenia w kalendarzu, ikona
  alarmu zdarzenia pojawi się o określonej godzinie.

  Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu.
  Wybierz przypomnienie, aby zobaczyć więcej szczegółów
  dotyczących zdarzenia.
  Aby odłożyć lub odrzucić przypomnienie, zaznacz pole wyboru
  przy wybranych zdarzeniach, a następnie wybierz opcję
  Drzemka lub Zignoruj.

  Notatka
  Dowiedz się, jak rejestrować ważne informacje, które można
  zapisać i przejrzeć w późniejszym czasie.

  >>Tworzenie notatki
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Notatka.

  Jeżeli zapisano notatkę, wybierz opcję Utwórz notatkę lub
  naciśnij klawisz [] -> opcję Utwórz.
  Wprowadź tekst notatki i wybierz opcję Zapisz.

  >>Wyświetlanie notatek
  Aby wyszukać notatkę (w razie potrzeby), naciśnij klawisz [
  -> opcję Szukaj lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [].

  81

  ]

  Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.
  Aby użyć z notatką funkcji dodatkowych, wybierz opcję
  Opcja

  .

  Edycja notatki.
  Usuwanie notatki.
  Zmiana koloru notatki.
  Blokowanie notatki.
  Drukowanie notatki za pośrednictwem
  połączenia WLAN. Ten telefon jest zgodny tylko
  z niektórymi drukarkami firmy Samsung.

  Można wysłać notatkę innym użytkownikom, dotykając
  i przytrzymując notatkę oraz wybierając opcję Wyślij ->
  opcja.
  ?? Notatkę można przesłać do serwisu społecznościowego,
  dotykając i przytrzymując ją, a następnie wybierając opcję
  Aktualizacja SNS.
  ??

  Dyktafon
  Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak obsługiwać
  dyktafon.

  >>Nagrywanie notatki głosowej
  Dyktafon.
  Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz opcję Nagraj.
  Mów do mikrofonu.

  Po zakończeniu wybierz opcję Stop.
  Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.
  Aby nagrać więcej notatek głosowych, ponownie wybierz
  opcję Nagraj.

  >>Odtwarzanie notatki głosowej
  Wybierz Lista.
  Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.
  Notatkę głosową można wysłać do innych użytkowników,
  naciskając klawisz [] -> Udostępnij -> opcja.

  83

  Internet
  Usługi internetowe wymagają połączenia umożliwiającego
  przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszy plan przesyłania danych,
  należy skontaktować się z operatorem.

  Internet
  Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi otwierania ulubionych
  stron internetowych i tworzenia do nich zakładek.
  Za dostęp do Internetu i pobieranie plików
  multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy
  skontaktować się z dostawcą usług.
  ?? Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietow
  danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji
  danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z
  tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe
  podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować
  się z usługami opartymi na transmisji danych.
  ?? W zależności od operatora sieci menu przeglądarki
  internetowej może nosić inną nazwę.
  ?? Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora
  sieci lub regionu.
  ??

  >>Przeglądanie stron internetowych
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Internet,
  aby wyświetlić określoną stronę domową.
  Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej,
  wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony
  internetowej (URL) i wybierz opcję.
  Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące
  klawisze:
  Powyższy ekran może wyglądać inaczej w zależności od
  regionu i operatora sieci.
  Internet

  84

  Numer

  Wprowadzenie adresu żądanej strony
  internetowej.

  Otwieranie listy zapisanych zakładek, często
  odwiedzanych stron i historii ostatnio
  przeglądanych stron w Internecie.

  Podczas przeglądania strony internetowej można użyć
  następujących opcji:
  ?? Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma
  zsuń palce. Można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
  ?? Aby otworzyć nowe okno, naciśnij [
  ] -> Nowe okno.
  ?? Aby wyświetlić aktywne okna, naciśnij [
  ] -> Okna. Można
  otwierać wiele stron i je przełączać.
  ?? Aby ponownie załadować bieżącą stronę internetową, naciśnij
  [] -> Odśwież.
  ?? Aby przejść do następnej strony w historii, naciśnij klawisz [
  ]
  -> opcję W przód.
  ?? Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, naciśnij
  klawisz [] -> Dodaj zakładkę.
  ?? Aby dodać skrót do wyświetlanej strony do ekranu oczekiwania,
  naciśnij klawisz [] -> Więcej -> Dodaj skrót do str. gł.
  ?? Aby wyszukać tekst na stronie internetowej, naciśnij [
  ]->
  Więcej -> Znajdź na str.
  ?? Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące strony
  internetowej, naciśnij klawisz [] -> opcję Więcej -> opcję
  Informacje o stronie.
  ?? Aby wysłać adres (URL) strony internetowej do innych osób,
  naciśnij klawisz [] -> opcję Więcej -> Udostęp. stronę.
  ?? Aby wyświetlić historię pobierania, naciśnij [
  ] -> Więcej ->
  Do pobrania.
  ?? Aby zmieniać ustawienia przeglądarki, naciśnij klawisz [
  ]->
  -> opcję Ustawienia.
  opcję Więcej
  ?? Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej za
  pośrednictwem połączenia WLAN, naciśnij klawisz [] -> More
  -> Drukuj. Ten telefon jest zgodny tylko z drukarkami Samsung.
  85

  >>Głosowe wyszukiwanie informacji

  Przejdź do pola wprowadzania adresu URL.
  Wybierz opcję i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu
  Urządzenie wyszukuje informacje na stronach internetowych
  zgodnie ze słowem kluczowym.

  >>Tworzenie zakładek do ulubionych stron
  internetowych

  Jeśli adres strony internetowej jest znany, można go ręcznie dodać
  do zakładek. Aby dodać zakładkę:

  Wybierz -> Zakładki.
  Wybierz opcję Dodaj.
  Wprowadź tytuł strony i jej adres internetowy (URL).

  Na liście zakładek dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, a
  następnie skorzystaj z następujących opcji:
  ?? Aby otworzyć stronę internetową w bieżącym oknie, wybierz
  opcję Otwórz.
  ?? Aby otworzyć stronę internetową w nowym oknie, wybierz
  opcję Otwórz w nowym oknie.
  ?? Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki,
  wybierz Edytuj zakładkę.
  ?? Aby dodać skrót zakładki do ekranu oczekiwania, wybierz Dodaj
  skrót do str.
  ?? Aby wysłać adres (URL) strony internetowej do innych osób,
  wybierz opcję Udost. adres URL.

  86

  Aby skopiować adres (URL) strony internetowej, wybierz opcję
  Kopiuj URL.
  ?? Aby usunąć zakładkę, wybierz opcję Usuń zakładkę.
  ?? Aby użyć strony internetowej jako strony głównej przeglądarki,
  wybierz opcję Ustaw jako str. głów.
  ??

  >>Dostęp do często odwiedzanych stron lub historii
  ostatnio wyświetlanych stron

  Wybierz opcje -> Popularne lub Historia.
  Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.
  Stronę internetową można dodać do listy zakładek,
  wybierając opcję.

  Mapy
  Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać usługi
  Google Maps(TM) do ustalania lokalizacji, wyszukiwania ulic,
  miejscowości lub krajów na mapach w trybie online oraz do
  uzyskiwania wskazówek.
  87

  >>Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Mapy.

  Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję
  OK.
  Mapa wyświetla obecne położenie.
  Naciśnij klawisz [] -> opcję Wyszukaj.
  Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz opcję
  Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz.

  Wybierz lokalizację, aby wyświetlić dane szczegółowe na jej
  temat.
  ?? Aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania, wybierz opcję
  .
  ?? Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz
  lub.
  ?? Aby wyszukać miejsce w pobliżu, wybierz opcję.
  ?? Aby dodać warstwę do mapy, wybierz
  .
  ?? Aby wyświetlić swoją aktualną lokalizację, wybierz
  .
  ?? Aby dodać gwiazdkę do lokalizacji, wybierz dymek nazwy
  lokalizacji ->.

  >>Uzyskiwanie informacji na temat trasy do
  konkretnego miejsca

  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Mapy.
  Naciśnij klawisz [] -> opcję Trasa dojazdu.
  Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
  Aby wybrać adres z listy kontaktów lub listy miejsc
  oznaczonych gwiazdką albo wskazać lokalizację na mapie,
  wybierz opcje -> Kontakty, Punkt na mapie lub Moje
  miejsca.

  88

  Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo), a
  następnie wybierz opcję Pokaż trasę.
  Trasa jest pokazywana na mapie. W zależności od wybranego
  środka transportu dostępnych może być kilka tras. Wybierz
  trasę, aby wyświetlić szczegóły podróży, a następnie wybierz
  opcję, aby wyświetlić trasę na mapie.
  Wybierz opcję
  trasy.

  lub

  , aby wyświetlić tylko jedną część

  Po zakończeniu naciśnij klawisz [

  ] -> Wyczyść mapę.

  Aplikacja Latitude
  Dowiedz się, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i
  wyświetlać ich lokalizację przy użyciu funkcji Google Latitude(TM).

  Współrzędne.
  Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.
  Wybierz opcje -> Wybierz z listy kontaktów lub Dodaj
  przez adres e-mail.
  Wybierz znajomego, którego chcesz dodać, lub wprowadź
  adres e-mail i wybierz opcję Dodaj znajomych.
  Wybierz opcję Tak.
  Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych możesz
  udostępniać lokalizacje.
  Naciśnij klawisz [] -> opcję Widok mapy.
  Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich
  zdjęć.

  89

  Aplikacja Places
  Dowiedz się, jak wyszukać miejsce w okolicy.
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Miejsca.
  Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do
  odpowiedniej kategorii.
  Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.
  Podczas wyświetlania informacji użyj następujących opcji:
  ?? Aby wyświetlić miejsce na mapie, wybierz opcję Mapa.
  ?? Aby wyświetlić trasę do wybranego miejsca, wybierz opcję
  Trasa dojazdu.
  ?? Aby wyświetlić numer telefonu do wybranego miejsca,
  wybierz opcję Zadwzoń.

  Nawigacja GPS
  Dowiedz się, jak korzystać z systemu nawigacji GPS, aby znajdować
  drogę do celu i ją wyświetlać za pomocą poleceń głosowych.
  Mapy używane do nawigacji, bieżąca lokalizacja i inne
  dane związane z nawigowaniem mogą się różnić od
  rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy należy
  zawsze uwzględniać warunki drogowe, natężenie
  ruchu drogowego oraz inne czynniki, które mogą mieć
  wpływ na kierowanie pojazdem, oraz przestrzegać
  wszystkich znaków ostrzegawczych oraz przepisów ruchu
  drogowego.
  ?? Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach
  i u określonych usługodawców.
  ??

  Nawigacja.

  90

  Jeżeli tę aplikację uruchamiasz po raz pierwszy, wybierz opcję
  Zaakceptuj.
  Wprowadź dane miejsca docelowego jedną z następujących
  metod:
  ?? Podaj cel trasy: wypowiadanie nazwy lokalizacji docelowej,
  np.,, Nawiguj do lokalizacji docelowej".
  ?? Wpisz cel trasy: wprowadzanie danych miejsca docelowego
  za pomocą klawiatury wirtualnej.
  ?? Kontakty: wybieranie miejsca docelowego z adresów
  kontaktów.
  ?? Miejsca oznaczone gwiazdką: wybieranie miejsca
  docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.
  użyć usługi nawigacji.

  Serwis YouTube
  Dowiedz się, jak wyświetlać i udostępniać pliki wideo w serwisie
  YouTube.
  >>Oglądanie filmów
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz YouTube.

  Wybierz film wideo z listy.

  91

  Steruj odtwarzaniem przy użyciu ikon widocznych na ekranie.

  >>Udostępnianie filmów
  Wybierz film.
  Wybierz opcje

  -> opcję.

  >>Przesyłanie filmów
  8
  9

  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz YouTube.
  Naciśnij klawisz [] -> Prześlij i wybierz film. Przejdź do
  punktu 8.
  , aby
  Jeżeli chcesz przekazać nowe filmy, wybierz opcję
  włączyć aparat.
  Wybierz

  , aby zakończyć nagrywanie.

  Wybierz opcję Zapisz, aby przesłać nagrany film.
  Wybierz konto w serwisie Google, jeśli jest ono powiązane
  z serwisem YouTube. Możesz również wybrać opcję Dodaj
  konto i skonfigurować konto umożliwiające zalogowanie się
  do serwisu YouTube.
  Wprowadź szczegóły przekazywanych danych i wybierz opcję
  Prześlij.

  92

  Samsung Apps
  Serwis Samsung Apps pozwala na proste i łatwe pobieranie
  wielu aplikacji bezpośrednio do urządzenia. Oferując liczne gry,
  wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe,
  aplikacje nawigacyjne, aplikacje zdrowotne i wiele innych,
  Samsung Apps zapewnia stały dostęp do szerokiego wyboru
  programów dla urządzeń mobilnych.
  W pełni zoptymalizowane aplikacje serwisu Samsung Apps
  zwiększają możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi
  aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.
  i u określonych operatorów.
  ?? Ze szczegółami można się zapoznać na stronie
  www.
  ??

  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Samsung
  Apps.
  postanowienia i warunki, a następnie wybierz opcję Akcept.
  Wyszukaj i pobierz aplikacje zgodnie z życzeniem.

  Market
  Z witryny Android Market można pobierać gry, dzwonki lub inne
  aplikacje.
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Market.
  Wyszukaj plik i pobierz go do urządzenia.? s. 39

  93

  Wiadomości i pogoda
  Dowiedz się, jak wyświetlać informacje o pogodzie, aktualności i
  inne artykuły.

  >>Wyświetlanie informacji o pogodzie
  Wiadomości i pogoda.
  Wybierz opcję Pogoda u góry ekranu.
  Urządzenie wyszuka aktualną lokalizację i wyświetli informacje
  o pogodzie.
  Lokalizację możesz zmienić, aby wyświetlić informacje
  o pogodzie w innym regionie. Naciśnij klawisz [] ->
  opcję Ustawienia -> opcję Ustawienia pogody i usuń
  zaznaczenie pola wyboru Użyj mojej lokalizacji. Następnie
  wybierz lokalizację w sekcji Ustaw lokalizację.

  >>Czytanie aktualności
  Przewiń w lewo do tematu wiadomości w górnej części ekranu.
  Wybierz artykuł, aby go otworzyć.
  Aby dodać tematy wiadomości, naciśnij klawisz [] ->
  opcję Ustawienia -> opcję Ustawienia wiadomości ->
  opcję Wybierz tematy widomości.

  Bluetooth
  Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego
  zasięgu z możliwością wymiany informacji na odległość około 10
  metrów, bez konieczności fizycznego kontaktu.
  Rozsyłanie informacji za pomocą technologii Bluetooth nie
  wymaga ustawiania urządzeń w jednej linii. Jeżeli urządzenia
  znajdują się w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą
  informacje, nawet gdy znajdują się w różnych pomieszczeniach.
  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę,
  przechwycenie ani nadużycie danych wysyłanych
  lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności
  bezprzewodowej Bluetooth.
  ?? Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i
  udostępniane zaufanym i odpowiednio zabezpieczonym
  urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się
  przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
  ?? Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie
  przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG,
  mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
  ??

  >>Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej
  Bluetooth

  Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia Bluetooth.
  Wybierz opcję Bluetooth, aby włączyć funkcję łączności
  bezprzewodowej Bluetooth.

  95

  >>Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją
  Bluetooth i kojarzenie z nimi

  Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia Bluetooth ->
  Skanuj i wyszukaj urządzeń.
  Wybierz urządzenie.
  Wprowadź kod PIN bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub
  kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeżeli ma ono taki
  kod, a następnie wybierz opcję OK. Można też wybrać opcję
  Akceptuj, aby uzgodnić kod PIN pomiędzy Twoim a drugim
  urządzeniem.
  Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego
  urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje
  połączenie. Jeżeli kojarzenie się powiedzie, urządzenie
  automatycznie wyszuka dostępne usługi.
  Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe
  lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć
  stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne
  urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

  >>Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth
  Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, notatka lub plik
  multimedialny, z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu Moje
  pliki.
  Wybierz opcję wysyłania danych przez łącze Bluetooth.
  Metoda wybrania tej opcji zależy od typu danych.

  Wyszukaj i skojarz urządzenie Bluetooth.

  96

  >>Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth
  Widoczny.
  Przez określony czas urządzenie jest widoczne dla innych
  urządzeń Bluetooth.
  Czas, przez który urządzenie będzie widoczne dla innych
  urządzeń Bluetooth można ustawić, wybierając opcję Limit i
  wyszukaj urządzeń.
  Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN do
  bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz opcję
  OK (w razie potrzeby).
  Otwórz panel powiadomień i wybierz opcję Akceptuj, aby
  potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia.

  Odebrane dane są zapisywane w folderze bluetooth.

  Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia
  się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się
  z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze
  standardami IEEE 802. 11 b/g/n.
  Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć
  się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępowe łączności
  bezprzewodowej.
  Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną
  i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach
  europejskich. Sieci Wi-Fi można używać w UE bez ograniczeń
  w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej
  sieci na zewnątrz budynków.

  97

  >>Aktywacja funkcji Wi-Fi

  Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia Wi-Fi -> Wi-Fi.
  Włączona funkcja Wi-Fi pobiera energię z baterii. Aby
  oszczędzać energię baterii, włączaj tę funkcję tylko wtedy,
  gdy jest potrzebna.

  >>Wyszukiwanie punktu dostępu Wi-Fi i połączenie
  z nim

  Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia Wi-Fi.
  Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne punkty
  dostępu Wi-Fi.
  Wybierz sieć w obszarze Sieci Wi-Fi.
  Wprowadź hasło do sieci (w razie potrzeby).
  Wybierz opcję Połącz.

  >>Ręczne dodawanie punktu dostępu Wi-Fi
  Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia Wi-Fi -> Dodaj
  sieć Wi-Fi.
  Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.
  Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu
  zabezpieczenia.
  98

  >>Łączenie się z punktem dostępu Wi-Fi przy użyciu
  protokołu Wi-Fi Protected Setup (WPS)

  Przy użyciu przycisku WPS można nawiązać połączenie z siecią z
  zabezpieczeniami.
  Łączenie się z punktem dostępu Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS:

  Wybierz opcję Amtom. łączenie WPS.
  W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS na punkcie
  dostępowym.

  Łączenie się z punktem dostępu Wi-Fi przy użyciu opcji WPS PIN:

  Wybierz sieć wskazywaną ikoną WPS i wybierz opcję WPS PIN.
  Wprowadź kod PIN w punkcie dostępu i naciśnij przycisk
  uruchomienia.

  Wi-Fi Direct
  Dowiedz się, jak za pomocą funkcji Wi-Fi Direct połączyć dwa
  urządzenia przez sieć Wi-Fi bez konieczności korzystania z punktu
  dostępu.

  >>Łączenie urządzenia z innym urządzeniem
  Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia Wi-Fi Direct ->
  OK -> Urządzenia Wi-Fi Direct.
  Naciśnij klawisz [] -> Wyszukaj stacje.
  Wybierz urządzenie, a następnie wybierz opcję Połącz.
  Połączenie zostanie ustanowione, gdy właściciel drugiego
  urządzenia zaakceptuje połączenie.

  99

  >>Przesyłanie danych za pomocą połączenia Wi-Fi
  Wybierz plik lub element, taki jak notatka, plik multimedialny
  lub adres strony internetowej, z odpowiedniej aplikacji lub z
  katalogu Moje pliki.
  Wybierz opcję wysyłania danych za pomocą połączenia Wi-Fi.
  Wyszukaj i wybierz aplikacje inne urządzenie.

  >>Odbiór danych za pomocą połączenia Wi-Fi

  Po wyświetleniu monitu wybierz opcję OK, aby potwierdzić
  chęć odbioru danych. Odebrane dane są zapisywane w folderze
  ShareViaWifi.

  DLNA
  Poniżej przedstawiono informacje o DLNA (Digital Living Network
  Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki
  której można udostępniać materiały multimedialne pomiędzy
  urządzeniami z funkcją DLNA za pomocą połączenia Wi-Fi.
  Najpierw należy aktywować funkcję Wi-Fi i dodać profil połączenia
  Wi-Fi.? s. 98

  >>Dostosowanie ustawień DLNA w celu

  udostępniania plików multimedialnych

  Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do
  plików multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję
  udostępniania multimediów.
  Niektóre pliki nie są odtwarzane przez urządzenia z funkcją
  DLNA.

  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz AllShare.
  100

  Wprowadź następujące ustawienia, aby dostosować funkcję
  DLNA:
  Nazwa
  urządzenia

  Wprowadzanie nazwy urządzenia jako
  serwera multimediów.

  Udostępnij pliki
  wideo

  Włączanie udostępniania filmów wideo
  innym urządzeniom z funkcją DLNA.

  Udostępnij
  zdjęcia

  Włączanie udostępniania obrazów innym
  urządzeniom z funkcją DLNA.

  Udost. muzyki

  Włączanie udostępniania dźwięków
  Prześlij z innych
  urządzeń

  Określanie, czy mają być akceptowane
  pliki przekazywane z innych urządzeń.

  Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci
  do zapisywania pobranych plików
  multimedialnych.

  Napisy

  Określenie, czy mają być wyświetlane
  napisy.

  >>Odtwarzanie plików za pomocą innego
  urządzenia z funkcją DLNA

  Wybierz opcję Moje urządzenie.
  Wybierz kategorię multimediów i plik.
  Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki
  multimedialne. Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie.
  Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon w urządzeniu.
  Odtwarzanie może być buforowane w zależności od
  połączenia sieciowego i podłączonego serwera.

  101

  >>Odtwarzanie plików z tego urządzenia w innym
  urządzeniu

  Wybierz opcję Urz. zdalne.
  Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją
  DLNA.
  Wybierz urządzenie jako serwer multimediów zawierający pliki
  multimedialne.
  Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie.

  komórkowej
  Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skonfigurować
  urządzenie jako bezprzewodowy modem lub punkt dostępu dla
  komputerów lub innych urządzeń oraz udostępniać połączenie
  urządzenia z siecią telefonii komórkowej.

  >>Udostępnianie połączenia z siecią telefonii

  komórkowej urządzenia za pomocą połączenia
  Wi-Fi

  Ustawienia -> Komunikacja -> Udostępnianie internetu
  dost.
  Wybierz opcję Router Wi-Fi -> OK.
  Wybierz opcję Router Wi-Fi -> OK, aby włączyć funkcję
  udostępniania połączenia internetowego za pośrednictwem
  sieci Wi-Fi.

  102

  Wybierz opcję Configure portable Wi-Fi hotspot, aby
  skonfigurować ustawienia sieci i używać swojego urządzenia
  jako punktu dostępu.
  SSID sieci

  Wyświetlanie i edycja nazwy urządzenia,
  która będzie widoczna dla urządzeń
  zewnętrznych.

  Bezpieczeństwo Wybierz typ zabezpieczeń.

  Po zakończeniu wybierz opcję Zapisz.
  Za pomocą innego urządzenia znajdź nazwę używanego
  urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią.
  Twoje urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią
  telefonii komórkowej innemu urządzeniu.

  >>Udostępnianie połączenia z siecią telefonii
  komórkowej urządzenia przez USB

  Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne
  urządzenia z komputerem.
  Ustawienia -> Komunikacja -> Udostępnianie internetu.
  Wybierz opcję Router USB, aby włączyć funkcję udostępniania
  połączenia przez USB.
  telefonii komórkowej komputerowi.
  Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii
  komórkowej, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji Router
  USB.
  Metody udostępniania połączenia sieciowego mogą być
  różne w różnych systemach operacyjnych.

  103

  Informacja o pozycji
  Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu
  określania położenia (GPS). Czytając ten temat, można się
  dowiedzieć, jak skorzystać z usług lokalizacji.
  Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania
  urządzenia w następujących warunkach:
  ?? między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych
  lub wewnątrz budynków
  ?? przy złych warunkach pogodowych
  ?? w pobliżu pól magnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia
  elektrycznego
  ?? w pojeździe z powłoką chroniącą przed promieniami
  słonecznymi.
  Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać
  obszaru anteny wewnętrznej ani zasłaniać tego obszaru
  rekami lub przedmiotami.
  >>Aktywacja usług określania położenia

  Aby odbierać informacje o lokalizacji i przeszukiwać mapę, należy
  mieć aktywne usługi lokalizacji.
  Dostosuj następujące ustawienia, aby aktywować usługi
  lokalizacji:
  ustawianie ustalania lokalizacji za
  Użyj sieci
  pomocą połączenia Wi-Fi i/lub sieci
  bezprzewodowych
  telefonii komórkowej.
  Użyj sygnału z
  satelitów GPS

  ustawianie ustalania lokalizacji przy
  użyciu systemu GPS.

  104

  Wspomaganie
  czujnikiem

  Korzystanie z czujników w celu
  lepszego wyznaczania pozycji osób
  poruszających się pieszo, gdy sygnał
  GPS jest zakłócany. Szacowana pozycja
  wyznaczana przez czujnik może się
  różnić od rzeczywistej.

  połączenia z komputerem
  Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak podłączyć
  urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, wykorzystując
  różne tryby połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera
  umożliwia bezpośrednie przesyłanie danych do i z urządzenia oraz
  korzystanie z programu Samsung Kies.

  >>Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

  Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Samsung
  Kies. Ten program jest dostępny w witrynie internetowej firmy
  Samsung (www. com/kies).

  Kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies na komputerze, aby
  uruchomić program Samsung Kies.
  Skopiuj pliki z komputera na urządzenie.
  Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu
  Samsung Kies.

  105

  >>Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

  Urządzenie można podłączyć do komputera jako dysk wymienny i
  uzyskać dostęp do katalogu z plikami. Po włożeniu do urządzenia
  karty pamięci można również uzyskać dostęp do zapisanych
  na niej katalogów z plikami i używać urządzenia w charakterze
  czytnika kart pamięci.
  Katalog plików karty pamięci pojawi się jako dysk wymienny,
  niezależny od pamięci wewnętrznej.

  Jeżeli chcesz przesyłać pliki na kartę pamięci lub odczytywać je
  z niej, włóż kartę pamięci do urządzenia.
  Otwórz panel powiadomień i wybierz opcje Podłączono USB
  -> Podłącz pamięć USB.
  Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
  Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.
  Po zakończeniu wybierz opcję Odłącz pamięć od komputera.
  Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę
  urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows,
  a następnie kliknij opcję bezpiecznego odłączania
  urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel
  USB od komputera. W przeciwnym razie może dojść do
  utraty danych przechowywanych na karcie pamięci lub
  uszkodzenia karty pamięci.

  106

  połączenia VPN
  Można tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i łączyć się
  bezpiecznie z siecią prywatną za pośrednictwem sieci publicznej,
  takiej jak Internet.
  Urządzenie powinno być już skonfigurowane pod
  kątem dostępu do Internetu. Jeśli występują problemy
  z połączeniem internetowym, należy zmodyfikować
  połączenia. W razie wątpliwości co do informacji o
  połączeniu, jakie należy wprowadzić, skontaktuj się z
  usługodawcą.

  >>Konfigurowanie połączeń VPN
  Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia sieci VPN ->
  Dodaj sieć VPN.
  Wybierz typ sieci VPN.
  Dostosuj informacje o połączeniu.
  Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci
  VPN.
  Nazwa sieci VPN Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
  Ustaw serwer
  VPN

  Wprowadzanie adresu IP serwera VPN.

  Włącz
  szyfrowanie

  Ustawianie szyfrowania serwera VPN.

  Ustaw wstępnie
  udostępniony
  klucz IPsec

  Wprowadzanie klucza udostępnionego.

  Włącz Hasło
  L2TP

  Ustawianie używania potajemnego hasła
  L2TP.

  Ustaw hasło
  Wprowadzanie potajemnego hasła L2TP.

  107

  Ust. cert. użytk.

  Wybieranie certyfikatu użytkownika
  używanego przez serwer VPN do
  identyfikacji użytkownika. Certyfikaty
  można importować z serwera VPN lub
  pobrać z Internetu. cer. urz.
  cert.

  Wybieranie certyfikatu urzędu certyfikacji
  (CA) używanego przez serwer VPN do
  Domeny
  wyszuk. DNS

  Wprowadzanie adresów serwerów DNS.

  Po zakończeniu naciśnij klawisz [

  ] -> opcję Zapisz.

  >>Łączenie się z siecią prywatną
  Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia sieci VPN.
  Wybierz sieć prywatną, z którą chcesz się połączyć.
  Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz
  opcję Połącz.

  108

  Narzędzia
  Zegar
  Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak ustawiać alarmy oraz
  zegary czasu na świecie oraz zarządzać nimi. Można korzystać ze
  stopera oraz z czasomierza.

  >>Ustawianie nowego alarmu
  Zegar -> Alarm.
  Wybierz opcję Utwórz alarm lub naciśnij klawisz [] -> opcję
  Utwórz.
  Wprowadź szczegóły alarmu.
  Zaznacz pole wyboru obok opcji Alarm inteligentny,
  aby włączyć dźwięki symulujące naturę z jednoczesnym
  wyświetlaniem ekranu alarmu przed uruchomieniem
  głównego alarmu.
  Po zakończeniu wybierz opcję Zapisz.

  >>Wyłączanie alarmu

  Gdy słyszysz dźwięk alarmu:
  ?? Aby wyłączyć alarm, przeciągnij ikonę
  w dowolnym kierunku
  aż granicy koła.
  ?? Aby powtórzyć alarm po określonym czasie, przeciągnij ikonę
  w dowolnym kierunku aż granicy koła.

  Narzędzia

  109

  >>Usuwanie alarmu
  Naciśnij klawisz [] -> opcję Usuń.
  Wybierz alarmy przeznaczone do usunięcia.
  Wybierz opcję Usuń.

  >>Tworzenie zegara czasu na świecie
  Zegar -> Czas na świecie.
  Wybierz opcję Dodaj miasto lub naciśnij klawisz [] -> opcję
  Dodaj.
  Wprowadź nazwę miejscowości lub wybierz nazwę z listy.
  Aby wybrać właściwą miejscowość, wybierz opcję Bieżąca
  lokalizacja.
  Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz
  czynności z punktów 2-3.
  Aby ustawić czas letni w zegarach, dotknij zegara,
  przytrzymaj go i wybierz opcję Ustawienia czasu letniego.

  >>Używanie stopera
  Zegar -> Stoper.
  Wybierz opcję Rozpocznij, aby uruchomić stoper.
  Aby zarejestrować czasy okrążeń, wybierz opcję Okrążenie.
  Wybierz opcję Zeruj, aby usunąć zarejestrowane wyniki
  pomiaru czasu.

  110

  >>Korzystanie z zegara odliczającego czas
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Zegar ->
  Czasomierz.
  Ustaw czas przeznaczony do odliczania.
  Wybierz opcję Rozpocznij, aby uruchomić odliczanie czasu.

  Po upływie czasu przeciągnij ikonę
  aż granicy koła.

  w dowolnym kierunku

  Kalkulator
  Dowiedz się, jak wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio
  za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub
  biurkowym.

  >>Wykonywanie obliczeń
  Kalkulator.
  Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne,
  używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.
  Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie, aby
  uzyskać orientację poziomą. Jeżeli funkcja automatycznego
  obrotu zostanie wyłączona, naciśnij klawisz [] -> opcję
  Kalkulator naukowy.

  >>Wyświetlanie historii obliczeń
  Wykonaj obliczenia.
  Wybierz opcję
  , aby zamknąć klawiaturę kalkulatora.
  Zostanie wyświetlona historia obliczeń.
  Aby wyczyścić historię, naciśnij klawisz [] -> opcję Wyczyść
  historię.

  111

  Pobieranie plików
  Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać
  dziennikami plików pobranych z sieci.

  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję Do
  pobrania.
  Wybierz katalog, w którym mają być zapisywane pobrane pliki.
  Aby otworzyć pobrany plik, wybierz dziennik.
  Aby usunąć dziennik, zaznacz pole wyboru i wybierz opcję
  Usuń.

  Wyszukiwarka Google
  Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie aplikacji i danych
  w urządzeniu oraz określonych danych w Internecie.

  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Szukaj.
  Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć informacje.
  Aby wyszukiwać dane głosem, wybierz opcję i wypowiedz
  słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.
  Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

  112

  Kies air
  Aplikacja Kies air pozwala na zarządzanie telefon z poziomu
  przeglądarki na komputerze. W przeglądarce na komputerze
  można wyświetlać i modyfikować pliki multimedialne, kontakty,
  wiadomości oraz inne dane zapisane na urządzeniu.

  >>Zmiana ustawień programu Kies air
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję Kies
  air.
  Są dostępne następujące opcje:
  Żądanie
  dostępu

  Ustawienie umożliwiające odbieranie
  przesyłanych przez inne urządzenia
  zapytań dotyczących autoryzacji,
  kiedy urządzenie jest podłączone do
  komputera.

  widzialność

  Określenie, czy urządzenie ma być
  widoczne dla komputera PC.

  Limit czasu

  Określenie czasu, przez jaki urządzenie
  oczekuje przed zakończeniem połączenia.

  Zablokuj
  zawartość

  Wybór typów danych, które nie mają
  być wyświetlane w przeglądarce na
  komputerze.

  Ustawienia
  fabryczne

  resetowanie ustawień i przywrócenie
  domyślnych wartości fabrycznych.

  113

  >>Połączenie komputera z telefonem za pomocą
  air -> Rozpocznij.
  W przeglądarce na komputerze wprowadź adres internetowy
  wyświetlany przez program Kies air.
  Wybierz opcję Zezwalaj (jeśli to konieczne).
  Po nawiązaniu połączenia dane urządzenia będą widoczne w
  przeglądarce internetowej na komputerze.
  Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję Stop.

  Moje pliki
  Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak szybko i łatwo
  uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć, filmów wideo, nagrań
  dźwiękowych oraz innych plików przechowywanych na karcie
  Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu
  Moje pliki.
  Wybierz katalog.
  ?? Aby powrócić do strony głównej, wybierz Domowy.
  ?? Aby wyświetlić wyższy poziom w katalogu plików, wybierz
  opcję W górę.
  Wybierz plik do otwarcia.

  W katalogu naciśnij [], aby użyć następujących opcji:
  ?? Aby przesłać plik do innych osób, wybierz opcję Udostępnij.
  ?? Aby utworzyć nowy folder, wybierz Utwórz katalog.
  ?? Aby usunąć pliki lub katalogi, wybierz Usuń.
  ?? Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz Wyświetl jako.
  ?? Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz Sortuj wg.
  114

  ??

  Aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych z plikiem,
  takich jak przenoszenie, kopiowanie lub zmiana nazwy, wybierz
  Więcej.

  Zestaw narzędzi SIM
  Istnieje możliwość używania różnych usług dodatkowych,
  oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart
  SIM lub USIM to menu może być dostępne pod inną nazwą.
  W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz SIM AT.

  Menedżer zadań
  Korzystając z menedżera zadań, można podglądać obecnie
  uruchomione aplikacje i informacje o pamięci.

  Menedżer zadań.
  Dostępne są następujące opcje:
  ?? Aktywne aplikacje: wyświetla listę wszystkich aplikacji
  uruchomionych w danym momencie na urządzeniu.
  ?? Pobrane: wyświetlenie łącznej ilości pamięci używanej przez
  aplikacje zainstalowane w urządzeniu.
  ?? Pamięć RAM: sprawdzenie pamięci RAM i zarządzanie nią na
  urządzeniu.
  ?? Domyślna pamięć: wyświetla ilość zajętej i wolnej pamięci
  w urządzeniu i na karcie.
  ?? Pomoc: wyświetlanie informacji pomocy na temat
  wydłużania żywotności baterii i systemu zarządzania
  pamięcią RAM.

  115

  ThinkFree Office
  Dowiedz się, jak tworzyć i wyświetlać pliki dokumentów przy
  użyciu telefonu. Jeżeli dysponujesz kontem usług sieci WWW
  ThinkFree, możesz zarządzać dokumentami w trybie online. Ta
  aplikacja obsługuje pliki w następujących formatach: doc, docx, txt,
  hwp, rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

  >>Tworzenie nowego dokumentu
  ThinkFree Office.
  Przed pierwszym użyciem aplikacji pobierz i zainstaluj aplikację
  ze sklepu Samsung Apps.
  Wybierz opcję Akceptuj, aby potwierdzić, jeżeli uruchamiasz tę
  aplikację po raz pierwszy.
  Wybierz opcje Uaktywnij teraz -> Zamknij, aby uaktywnić
  aplikację ThinkFree Office.
  Wybierz opcję Moje dokumenty.
  Naciśnij klawisz [] -> Nowy -> typ dokumentu.
  Wprowadź nazwę dokumentu i wybierz opcję OK.
  Wprowadź zawartość dokumentu przy użyciu narzędzi w
  dolnej części ekranu.
  Po zakończeniu edycji wybierz opcję na pasku narzędzi lub
  naciśnij klawisz [] -> Plik -> Zapisz.

  116

  >>Wyświetlanie i edytowanie dokumentu w
  Wybierz opcję Moje dokumenty -> dokument.
  Wybierz typ kodowania tekstu (w razie potrzeby).
  Wyświetl i edytuj dokument zgodnie z wymaganiami.
  ?? Aby powiększać i zmniejszać obraz, użyj dwóch palców do
  zmiany współczynnika powiększenia. W tym celu ustaw dwa
  palce na ekranie i powoli je dosuń lub odsuń.
  ?? Aby otworzyć pasek narzędzi lub edytować dokument (plik
  Word, tekstowy lub Excel), naciśnij klawisz [] -> Edytuj.
  ?? Aby wyszukiwać tekst w dokumencie, naciśnij klawisz [
  ]
  -> Znajdź.
  ?? Aby zmienić tryb widoku, naciśnj [
  ] -> Tryb widoku.
  ?? Aby zmienić powiększenie, naciśnij [
  ] -> Powiększenie.
  ?? Aby dostosować ustawienia podglądu i edycji dokumetu,
  naciśnij [] -> Więcej -> Preferencje.
  Po zakończeniu edycji zapisz dokument.

  >>Zarządzanie dokumentami online
  Wybierz opcję Online.
  Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do
  konta, a następnie wybierz opcję Zaloguj.
  Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi zgodnie z
  117

  Wyszukiwanie głosowe
  Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak za pomocą funkcji
  poleceń głosowych nawiązywać połączenia, wysyłać wiadomości
  oraz wyszukiwać lokalizacje i informacje.
  Wyszukiwanie głosowe.
  Zgadzam się w celu uwzględnienia w wyszukiwaniu informacji
  dotyczących lokalizacji, a następnie określ, czy funkcja
  spersonalizowanego rozpoznawania ma być włączona.
  Wypowiedz polecenie do mikrofonu.
  Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp
  (w razie potrzeby).

  118

  Ustawienia
  Dostęp do menu Ustawienia
  1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
  Ustawienia.

  Wybierz kategorię ustawień i opcję.

  Komunikacja
  Zmiana ustawień połączeń sieci bezprzewodowej.

  >>Tryb offline

  Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia.
  Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

  >>Ustawienia Wi-Fi

  Wi-Fi: włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi.? s. 98
  Powiadomienie o sieci: konfigurowanie powiadamiania o
  dostępności sieci otwartej. łączenie WPS: nawiązywanie połączenia Wi-Fi przy
  użyciu przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS).
  ?? Dodaj sieć Wi-Fi: ręczne dodawanie punktów dostępu Wi-Fi.
  ??

  ??

  >>Ustawienia Wi-Fi Direct

  Wi-Fi Direct: aktywacja funkcji Wi-Fi Direct w celu połączenia
  dwóch urządzeń za pomocą sieci Wi-Fi bez konieczności
  korzystania z punktu dostępu.? s. 99
  ?? Nazwa urządzenia: wyświetlanie lub edycja nazwy urządzenia.
  ?? Stan: wyświetlanie stanu połączenia.
  ?? Odłącz Wi-Fi Direct: odłączanie podłączonego urządzenia.
  ??

  Ustawienia

  119

  >>Kies przez Wi-Fi

  Podłączenie urządzenia do programu Samsung Kies za pomocą
  połączenia Wi-Fi.

  >>Ustawienia Bluetooth

  Bluetooth: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth? s. 95
  Nazwa urządzenia: określanie nazwy Bluetooth urządzenia.
  ?? Widoczny: urządzenie może być widoczne dla innych urządzeń
  Bluetooth.
  ?? Limit czasu widoczny: ustawianie czasu, przez który urządzenie
  będzie widoczne.
  ?? Skanuj i wyszukaj urządzeń: wyszukiwanie dostępnych
  urządzeń Bluetooth.
  ??
  ??

  >>Udostępnianie internatu

  Router USB: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia
  internetowego przez USB można udostępniać połączenie
  z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs
  USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni funkcję
  bezprzewodowego modemu dla komputera.? s. 103
  ?? Router Wi-Fi:
  -- Router Wi-Fi: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia
  Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii
  komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając
  funkcji Wi-Fi.? s. 102
  -- Skonf. Router Wi-Fi: konfiguracja ustawienia sieci dla funkcji
  udostępniania połączenia Wi-Fi.
  ?? Pomoc: dowiedz się więcej na temat funkcji udostępniania
  połączenia internetowego przez USB i udostępniania połączenia
  Wi-Fi.
  ??

  >>Ustawienia sieci VPN

  Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z
  nimi.? s. 107

  120

  >>Ustawienia sieci telefonii komórkowej

  Transmisja danych po sieci: ustawienie zapewnia działanie
  usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
  ?? Roaming danych: łączenie się urządzenia z innymi sieciami,
  kiedy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego
  operatora lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.
  ?? Nazwy punktów dostępu: określanie nazw punktów dostępu
  (APN).
  ?? Tryb pracy sieci: wybór typu sieci.
  ?? Operatorzy sieci: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci
  do roamingu.
  ??

  Połączenie
  Dostosowywanie ustawień funkcji połączeń.
  ?? Odrzucanie połączeń: automatyczne odrzucanie połączeń z
  określonymi numerami. Można dodawać numery telefonów do
  listy blokowanych numerów.? s. 45
  ?? Ustaw. komunikatów odrz. : dodawanie lub edycja wiadomości,
  która zostanie wysłana w przypadku odrzucenia połączenia.
  ?? Dzwonek połączenia:
  -- Sygnały stanu połączenia: włączanie lub wyłączanie sygnału
  połączenia, sygnału minutowego lub rozłączenia.
  -- Powiadom. podczas poł. : informowanie przez urządzenie o
  zdarzeniach podczas rozmowy.
  ?? Odbieranie/kończenie połączeń:
  -- Klawisz odbierania: skonfigurowanie urządzenia do
  odbierania połączeń przez naciśnięcie klawisza strony głównej.
  -- Aut. odb. połączeń: ustawienie urządzenia, aby
  automatycznie odbierało połączenia po określonym czasie
  (funkcja dostępna wyłącznie przy podłączonym zestawie
  słuchawkowym).
  -- Kl. zasilania kończy poł. : skonfigurowanie urządzenia do
  kończenia połączenia przez naciśnięcie przycisku zasilania.

  121

  Czujnik zbliżeniowy: określenie, czy czujnik zbliżeniowy ma być
  włączony podczas rozmowy.
  ?? Przekazywanie połączeń: połączenia przychodzące można
  przekazywać na inny numer.
  ?? Dodatkowe ustawienia:
  -- Identyfikator rozmówcy: wyświetlanie identyfikacji
  rozmówcy w połączeniach wychodzących.
  -- Blokowanie poł. : blokowanie połączeń przychodzących lub
  wychodzących.
  -- Poł. oczekujące: zezwolenie na alarm informujący o
  połączeniu przychodzącym podczas innego połączenia.
  -- Auto-powtarzanie: włączenie funkcji automatycznego
  ponownego wybierania numeru w przypadku braku lub
  przerwania połączenia.
  -- Numery FDN: aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w
  celu ograniczenia połączeń do numerów z listy wybierania
  ustalonego. Należy wprowadzić kod PIN2 -- dostarczony
  razem z kartą SIM lub USIM -- i ponownie uruchomić
  urządzenie.
  ?? Usługa poczty głosowej: można wybrać dostawcę usługi
  poczty głosowej -- operatora własnej sieci lub dowolnego
  innego.
  ?? Poczta głosowa: wprowadzenie numeru umożliwiającego
  dostęp do usługi poczty głosowej. Numer centrum usług można
  uzyskać od usługodawcy.
  ??

  Dźwięk
  Zmiana ustawień różnych dźwięków urządzenia.
  ?? Tryb cichy: włączenie trybu cichego, w którym są wyciszone
  wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediów i alarmów.
  ?? Wibracja: konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania
  wibracjami rożnych zdarzeń.
  ?? Głośność: dostosowywanie poziomu głośności dzwonków,
  muzyki i wideo, alarmów, dźwięków systemowych i dzwonków
  powiadomień.

  122

  Dzwonek telefonu: wybieranie dźwięku dzwonka dla połączeń
  przychodzących.
  ?? Dzwonek powiadomienia: wybieranie dźwięku dzwonka
  informującego o takich zdarzeniach, jak wiadomości
  przychodzące i nieodebrane połączenia.
  ?? Dźwięk klawiatury: ustawianie dźwięku informującego o
  naciśnięciu klawiszy telefonu na ekranie wybierania.
  ?? Dźwięki przy wybieraniu: odtwarzanie dźwięków podczas
  wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
  ?? Dźwięki blokow. ekranu: ustawianie dźwięków przy
  blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
  ??

  Wyświetlacz
  Zmiana ustawień wyświetlacza.
  ?? Tapeta:
  -- Styl czcionki. zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
  Czcionki można pobrać z serwisu Android Market, wybierając
  opcję Pobierz czcionki online.
  -- Tapeta:
  Tapeta. wybór obrazu tła dla ekranu trybu oczekiwania.
  Tapeta. wybór obrazu wyświetlanego po zablokowaniu
  ekranu.
  Położenie zegara: wybór położenia zegara wyświetlanego na
  zablokowanym ekranie.
  ?? Jasność: konfigurowanie jasności wyświetlacza. obrót ekranu: określanie, czy po obróceniu urządzenia
  należy automatycznie obracać zawartość.
  ?? Animacja: ustawianie wyświetlania animacji przy przełączaniu
  okien.

  123

  Wygaszanie ekranu: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia
  przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
  ?? Podświetl. klawisza dot. : określenie czasu aktywacji
  podświetlenia klawiszy.
  ?? Horizontal calibration: kalibracja akcelerometru w celu
  regulacji poziomej osi urządzenia i zapewnienia lepszego
  rozpoznawania ruchów.
  ??

  Oszczędzanie energii
  Niestandardowe oszczędzanie energii: automatyczne
  włączanie Trybu oszczędzania energii, gdy bateria jest prawie
  rozładowana.
  ?? Ustawienia niestandardowego oszcz. energii:
  -- Poziom włączenia trybu: wybór poziomu naładowania
  baterii, przy którym urządzenie automatycznie przejdzie do
  Trybu oszczędzania energii.
  -- Wyłącz sieć Wi-Fi: wyłączenie funkcji udostępniania
  połączenia Wi-Fi, gdy urządzenie nie jest połączone z punktem
  -- Wyłącz Bluetooth: wyłączenie funkcji łączności Bluetooth,
  gdy nie jest ona używana.
  -- Wyłącz GPS: wyłączenie funkcji GPS, gdy nie jest ona
  używana.
  -- Wyłącz synchronizację: wyłączenie funkcji synchronizacji, gdy
  nie trwa synchronizacja urządzenia z serwerem sieci WWW.
  -- Jasność: włączenie ustawienia jasności w Trybie oszczędzania
  energii.
  -- Jasność: konfigurowanie jasności wyświetlacza.
  -- Wygaszanie ekranu: ustawianie czasu oczekiwania
  urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
  ?? Informacje o oszczędzaniu energii: dowiedz się, jak zmniejszyć
  zużycie energii z baterii.
  ??

  124

  Lokalizacja i zabezp.
  Zmiana ustawień w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM/USIM
  oraz funkcji GPS.
  ?? Użyj sieci bezprzew. : ustawianie ustalania lokalizacji za pomocą
  sieci Wi-Fi i/lub sieci telefonii komórkowej.
  ?? Użyj sygnału GPS: ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu
  systemu GPS.
  ?? Wspomaganie czujnikiem: konfigurowanie używania
  czujników do lepszego wyznaczania pozycji osób poruszających
  się pieszo, gdy sygnał GPS jest zakłócany. Szacowana pozycja
  wyznaczana przez czujnik może się różnić od rzeczywistej.
  ?? Ustawianie blokady ekranu: ustawianie kodu
  zabezpieczającego. Jeśli wymagana jest zmiana kodu
  bezpieczeństwa, zamiast tej opcji zostanie wyświetlona opcja
  Zmień blokadę ekranu.
  -- Bark: wyłączanie blokady ekranu.
  -- Wzór: ustawienie symbolu odblokowania ekranu.
  -- PIN: ustawianie kodu PIN (numerycznego) do odblokowania
  -- Hasło: ustawianie hasła (alfanumerycznego) do odblokowania
  ekranu.
  ?? Skonfiguruj blokadę karty SIM:
  -- Zablokuj kartę SIM: włączenie lub wyłączenie funkcji
  monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
  -- Zmień kod PIN karty SIM: zmiana kodu PIN chroniącego
  dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
  ?? Powiad. zmiany karty SIM: włączenie lub wyłączenie funkcji
  odnajdywania urządzenia ułatwiającej lokalizację skradzionego
  lub zagubionego urządzenia.? s. 33
  ?? Odbiorcy wiadom. z alarm. : dodawanie i edycja odbiorców
  wiadomości ostrzeżenia.

  125

  Zdalne kontrola: ustawienie zdalnego sterowania zagubionego
  urządzenia za pośrednictwem serwisu
  www. samsungdive. Umożliwia zdalne sterowanie
  zagubionym lub skradzionym urządzeniem za pośrednictwem
  sieci WWW. Ta funkcja zostanie automatycznie włączona po
  zalogowaniu się do konta Samsung i w serwisie Google.
  ?? Widoczne hasła: ustawienie wyświetlania hasła w formie
  rzeczywiście wprowadzanych znaków.
  ?? Wybierz administr. urządzenia: wyświetlanie danych
  administratorów aplikacji zainstalowanych w telefonie.
  Administratorów urządzenia można aktywować w celu
  zastosowania nowych zasad dotyczących urządzenia.
  ?? Użyj bezp. poświadczeń: aby zapewnić bezpieczeństwo
  korzystania z różnych aplikacji, należy używać certyfikatów i
  poświadczeń.
  ?? Instaluj z pamięci USB: instalowanie zaszyfrowanych
  certyfikatów zapisanych w pamięci USB.
  ?? Ustaw hasło: utworzenie i potwierdzenie hasła dostępu do
  poświadczeń.
  ?? Skasuj poświadczenia: usunięcie zawartości poświadczeń z
  urządzenia i resetowanie hasła.
  ??

  Aplikacje
  Zmiana ustawień zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.
  ?? Nieznane źródła: wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego
  źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, można pobierać
  aplikacje wyłącznie z Android Market.
  ?? Zarządzaj aplikacjami: otwieranie listy aplikacji
  zainstalowanych w telefonie i sprawdzanie informacji o aplikacji.
  ?? Uruchomione usługi: wyświetlanie używanych usług i dostęp
  do zarządzania nimi.
  ?? Wykorzystanie pamięci: wyświetlanie ilości wolnej pamięci
  i ilości pamięci używanej przez aplikacje uruchomione na
  urządzeniu.

  126

  Użycie baterii: wyświetlanie ilości energii używanej przez
  urządzenie.
  ?? Ustaw. deweloperskie:
  -- Debugowanie USB: funkcja ta służy do programowania
  aplikacji.
  -- Pozostań w stanie czuwania: ustawianie podświetlania
  ekranu podczas ładowania baterii.
  -- Pozorowane położenie: zezwolenie na symulację
  lokalizacji i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu
  Location Manager w celach testowych. Funkcja ta służy do
  programowania aplikacji.
  ?? Samsung Apps: wybór połączenia sieciowego (WLAN lub sieć
  z transmisją pakietową danych) umożliwiającego pobieranie
  powiadomień o nowych aplikacjach z serwisu Samsung Apps.
  u określonych usługodawców.

  ??

  Konta i synchronizacja
  Zmiana ustawień funkcji automatycznej synchronizacji lub
  zarządzania kontami związanymi z synchronizacją.
  ?? Dane w tle: ustawienie to umożliwia korzystanie z funkcji
  automatycznej synchronizacji. Synchronizacja automatyczna
  będzie uruchamiana w tle bez otwierania aplikacji i
  synchronizowania danych.
  ?? Auto-synchr. : ustawianie automatycznej synchronizacji danych
  związanych z kontaktami, kalendarzem i pocztą e-mail.

  Prywatność
  Zmiana ustawień zarządzania ustawieniami i danymi.
  ?? Utwórz kop. zap. danych: wykonywanie kopii zapasowych
  ustawień urządzenia przy użyciu serwera Google.

  127

  Automatyczne przywracanie: skonfigurowanie urządzenia
  do przywracania danych aplikacji z kopii zapasowych po
  zainstalowaniu ich w urządzeniu.
  ?? Ustawienia fabryczne: resetowanie ustawień, przywrócenie
  domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych
  użytkownika.
  ??

  Pamięć
  Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie
  pamięci. Można również formatować kartę pamięci.
  Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie
  wszystkich danych zapisanych na karcie pamięci.

  Język i klawiatura
  Zmiana ustawień wprowadzania tekstu.

  >>Wybierz język

  Wybierz wersję językową wszystkich menu i aplikacji.

  >>Wyb. met. wprowadz.

  Wybór domyślnego typu klawiatury wprowadzania tekstu.

  >>Program Swype

  Skonfigurowanie urządzenia do używania klawiatury Swype.
  ?? Wybierz metodę wprowadzania: zmiana typu klawiatury.
  ?? Jak używać Swype: porady dotyczące wprowadzania tekstu
  przy użyciu klawiatury Swype.

  128

  Osobisty słownik: konfigurowanie własnego słownika. Słowa
  zawarte w słowniku będą się wyświetlać jako sugestie podczas
  wprowadzania tekstu.
  ?? Właściwości:
  -- Komunikaty audio: ustawienie powiadomienia, gdy nie
  ma dostępnych alternatywnych słów do wprowadzenia po
  dwukrotnym dotknięciu słowa.
  -- Wibruj przy nac. : konfiguracja urządzenia do sygnalizowania
  wibracjami dotknięcia klawisza.
  -- Pokaż porady: ustawienie automatycznego wyświetlania
  przez urządzenie dostępnych wskazówek dotyczących
  wykonywanych czynności. wprow. spacji: konfiguracja urządzenia do
  automatycznego wstawiania spacji między wyrazami.
  -- Autom. spacji: ustawianie automatycznego
  umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku
  interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub
  wykrzyknik. kapitalizacja: wyświetla ślad zaznaczenia na
  klawiaturze.
  -- Podpowiedź słówa: ustawianie wyświetlania sugestii
  podczas wprowadzania słowa tekstu. Ta funkcja jest dostępna
  wyłącznie dla języka angielskiego.
  -- Szybkość a dokładność: konfiguracja zależności między
  szybkością i precyzją.
  -- Resetowanie słownika Swype: kasowanie słów dodanych do
  słownika.
  -- Wersja: wyświetlanie informacji dotyczących wersji.
  ?? Opcje języka: wybór języka do wprowadzania tekstu.
  obsługiwanych języków.
  ??

  129

  >>Klawiatura Samsung

  Skonfigurowanie urządzenia do używania klawiatury Samsung.
  ?? Typy klawiatur w orientacji pionowej: wybór domyślnej
  metody wprowadzania, takiej jak klawiatura QWERTY, klawiatura
  tradycyjna lub ręczne wpisywanie na ekranie.
  ?? Języki wpisywania: wybór języka do wprowadzania tekstu.
  XT9: uaktywnienie trybu XT9 wprowadzania tekstu z
  przewidywaniem.
  ?? Zaawansowane ustawienia XT9: włączanie zaawansowanych
  funkcji trybu XT9, takich jak automatyczne uzupełnianie,
  korygowanie lub zastępowanie i konfiguracja własnej listy
  wyrazów.
  ?? Przesuwanie po klawiaturze: włączenie lub wyłączenie funkcji
  przesuwania po klawiaturze dla trybu wprowadzania tekstu.
  Można przełączać tryby wprowadzania tekstu przez przewinięcie
  w lewo lub w prawo na klawiaturze.
  ?? Automatyczne wstawianie wielkich liter: ustawianie
  automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym
  znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub
  wykrzyknik.
  ?? Ustawienia pisma ręcznego: ustawianie czasu rozpoznawania
  w trybie pisma ręcznego.
  ?? Czułość mikrofonu: włączenie funkcji wprowadzania tekstu na
  klawiaturze Samsung za pomocą głosu.
  ?? Automatyczne wstawianie kropki: ustawianie wprowadzania
  kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
  ?? Samouczek: dowiedz się, jak wprowadzać tekst przy użyciu
  klawiatury Samsung.
  ??

  130

  Funkcje głosowe
  W urządzeniu można zmieniać ustawienia funkcji rozpoznawania
  głosu i zamiany tekstu na mowę.

  >>Ustawienia rozpoznawania głosu

  Język: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu Google.
  ?? SafeSearch: włączanie funkcji usuwania ostrych wyrażeń i/lub
  obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
  ?? Blokuj obraźliwe słowa: ukrywanie obraźliwych słów
  rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania
  głosowego.
  ??

  >>Ustaw. syntezatora mowy

  Posłuchaj przykładu: odtworzenie nagrania przykładowego
  odczytanego na głos tekstu.
  ?? Tryb Samochód: włączenie trybu prowadzenia pojazdu w celu
  głosowego odczytywania informacji.
  ?? Ustawienia trybu Samochód: określenie aplikacji, które mają
  być używane w trybie prowadzenia pojazdu.
  ?? Zawsze używaj moich ustawień: skonfigurowanie urządzenia
  do używania ustawień szybkości mówienia i ustawień
  językowych określonych przez użytkownika, a nie ustawień
  zapisanych w aplikacjach.
  ?? Mechanizm domyślny: ustawienie mechanizmu syntezy mowy
  do obsługi tekstu mówionego.
  ?? Zainstaluj dane głosu: pobranie i instalacja danych głosowych
  dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
  ?? Szybkość mówienia: wybór szybkości dla funkcji zamiany
  tekstu na mowę.
  ?? Język: wybierz język funkcji zamiany tekstu na mowę.
  ?? Mechanizmy: wyświetlenie dostępnych na urządzeniu
  mechanizmów zamiany tekstu na mowę.
  ??

  131

  Dostępność
  Dostępność: włączenie pobranej aplikacji ułatwiającej obsługę,
  takiej jak Talkback czy Kickback, która powiadamia za pomocą
  komunikatów, melodii i wibracji.
  ?? Usługi dostępności: wybór aplikacji ułatwień dostępu.
  ?? Kl.
  ??

  Data i godzina
  Aby zmodyfikować sposób wyświetlania daty i godziny przez
  urządzenie, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i
  zmienić je.
  Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta
  z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.
  Automatyczny: automatyczna aktualizacja godziny przy
  zmianie strefy czasowej.
  ?? Ustaw datę: ręczne ustawienie bieżącej daty.
  ?? Wybierz strefę czasową: ustawianie strefy czasowej
  użytkownika.
  ?? Ustawianie czasu: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
  ?? Format 24-godzinny: ustawienie 24-godzinnego formatu
  wyświetlania godziny.
  ?? Wybierz format daty: wybór formatu daty.
  ??

  O telefonie
  Dostęp do informacji o urządzeniu i sprawdzanie stanu urządzenia.

  132

  Rozwiązywanie problemów
  Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego
  wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z
  następujących kodów:
  Kod

  Sposoby rozwiązania problemu:

  Hasło

  Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia,
  należy podać wprowadzone hasło.

  PIN

  Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy
  lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy
  wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub
  USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu
  Zablokuj kartę SIM.

  PUK

  Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości
  przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego
  wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod
  PUK dostarczony przez dostawcę usług.

  PIN2

  W przypadku dostępu do menu, do którego
  wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić
  kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. W
  celu uzyskania szczegółowych informacji należy
  Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie
  usługi lub sieci
  W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze
  sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne
  miejsce i ponowić próbę.
  ?? Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji.
  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować
  się z operatorem.
  ??

  Rozwiązywanie problemów

  133

  Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo
  Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie
  reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
  ?? Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające.
  Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu
  wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z
  ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
  ?? Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu
  dotykowego.
  ?? Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy
  oprogramowania.
  ?? Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione
  do najnowszej wersji.
  ?? Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś
  urządzenie do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

  Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne
  Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się,
  konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie
  ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie
  nie reaguje, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez
  8-10 sekund, a następnie zwolnij go. Urządzenie automatycznie
  uruchomi się ponownie.
  Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia
  fabryczne. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
  opcję Ustawienia -> Prywatność -> Ustawienia fabryczne ->
  Zresetuj telefon -> Usuń wszystko.

  Połączenia są przerywane
  W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału
  możliwa jest utrata połączenia z siecią.

  134

  Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku
  Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
  Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
  ?? Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało
  wprowadzone blokowanie połączeń.
  ??
  ??

  Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku
  Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
  ?? Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń
  przychodzących z danego numeru.
  ??
  ??

  Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia
  Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
  Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
  ?? Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on
  prawidłowo podłączony.
  ??
  ??

  Jakość dźwięku jest słaba
  Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest
  blokowana.
  ?? W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze
  miejsce i ponowić próbę.
  ??

  Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest
  realizowane
  Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy
  numer.
  ?? W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
  ?? Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń
  dla danego numeru z kontaktów.
  ??

  135

  Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona
  baterii
  Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia,
  wymień lub naładuj baterię.

  Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza
  się
  Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki
  czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
  ?? Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy
  nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając
  obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami
  dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).
  ??

  Urządzenie jest gorące w dotyku
  W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia
  energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas
  urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie
  powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

  Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu
  Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego,
  urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną
  pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku
  wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu
  spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
  ?? Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie
  naładowana.
  ?? Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub
  usuwając je z urządzenia.
  ?? Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem
  z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań
  skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

  136

  Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM
  Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel
  zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego
  zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać
  stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że
  zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie
  wyszukaj i zapisz dostępne stacje.
  Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych
  czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego
  odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może
  wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy
  Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików
  muzycznych
  Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów
  plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia
  komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w
  urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
  ?? Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub
  usuwając je z urządzenia.
  ?? Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami
  Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony
  zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję
  lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
  ?? Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

  137

  Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth
  Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest
  włączona.
  ?? W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności
  bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z
  którym chcesz się połączyć.
  ?? Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth
  znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth
  (10 metrów).
  ??

  Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu,
  Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do
  komputera
  ??
  ??

  Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
  Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i
  zaktualizowane.

  138

  Ostrzeżenia dotyczące
  bezpieczeństwa
  Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem
  do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

  Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem
  elektrycznym, pożarom i wybuchom
  Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub
  gniazdek elektrycznych
  Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać
  ładowarki ciągnąc za przewód
  Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego
  Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go
  mokrymi dłońmi
  Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii
  Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia
  Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez
  producenta
  Nie korzystać z urządzenia podczas burzy
  Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym
  wzrasta.

  Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowojonowej (Li-Ion)
  W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z
  najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

  Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

  139

  Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii
  o Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę

  Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych
  baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie
  o Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania
  się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów
  lokalnego prawa.
  o Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach
  wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie
  mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
  o Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na
  wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego
  zwarcia i przegrzania.

  Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem
  o Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo
  wysokich temperatur.

  o Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia

  urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu
  pracy baterii.
  o Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może
  to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i - baterii i
  spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
  o Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

  Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych
  ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi
  ostrzeżeniami i przepisami
  Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest
  zabronione
  Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w
  konkretnym miejscu.

  Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych
  Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości
  radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

  140

  Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca
  o W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od
  rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.

  o W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum
  15 cm od rozrusznika serca.

  o Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie
  po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

  Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych,
  których pracę mogą zakłócać fale radiowe
  Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować
  się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego
  działanie.

  W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować
  się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi
  Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę
  niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu
  słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

  Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji
  o W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii,
  lecz wyłączyć urządzenie.

  o W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do
  wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.

  o Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach

  benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi,
  lub substancjami wybuchowymi.
  o Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów
  wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane
  urządzenie, jego części i akcesoria.

  Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu
  Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem.
  Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych
  samolotu.

  141

  Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych
  w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje
  urządzenie
  Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować
  nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze
  informacje można uzyskać od producenta.

  Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów,
  dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas
  prowadzenia pojazdu
  Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
  Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia
  pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze
  zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:
  o Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
  o Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie
  i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na
  nawiązanie lub odebranie połączenia.
  o Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie
  w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać
  połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
  o Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń
  w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych.
  Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony
  ruch.
  o Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do
  załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim
  jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
  o Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać
  połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować
  rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność
  nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie
  kontynuować.
  o Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać
  uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy,
  które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.

  142

  o Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w
  razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy
  lekarza.
  o Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer
  pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z
  zagrożeniem życia.
  o W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny
  numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego
  niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej
  nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc
  drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

  Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia
  Ochrona urządzenia przed wodą
  o Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy
  elektroniczne urządzenia.

  o Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz
  je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie
  możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie
  ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
  o Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach
  spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może
  doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

  Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym
  otoczeniu
  Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

  Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach
  W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

  Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach.
  Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C
  o Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura
  dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.

  o Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła
  słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
  o Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

  143

  Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np.
  monetami, kluczami i naszyjnikami
  o Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
  o Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.
  Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego
  o Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do
  jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.

  o Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty
  kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.

  o Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami.

  Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu
  magnetycznym.

  Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek
  mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem
  o Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
  o Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.
  Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia
  o Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
  o Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub
  uszkodzenie niektórych jego elementów.

  Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie
  urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę
  Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy
  oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.

  Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do oczu
  ludzi i zwierząt
  Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową
  utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

  Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy
  o Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj
  ekranu zbyt blisko oczu.

  o Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w

  gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz
  jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

  144

  Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się
  ruchów
  Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie
  postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić
  do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać
  urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie
  i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczujesz zmęczenie lub dyskomfort,
  zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

  Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki
  o Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może
  skrócić jej czas pracy.

  o Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała
  być ponownie naładowana.

  o Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
  o Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

  Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i
  materiałów zatwierdzonych przez producenta
  o Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji
  urządzenia lub spowodować jego awarię.

  o W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych

  przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo
  użytkownika.

  Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia
  o Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
  o Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.
  Rozmawiając przez urządzenie:
  o Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
  o Mówić prosto do mikrofonu.
  o Nie dotykaj anteny wewnętrznej urządzenia. Dotknięcie anteny wewnętrznej
  może spowodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję dużej ilości
  energii o częstotliwości radiowej (RF).

  145

  Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu
  o Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić

  do uszkodzenia słuchu.
  o Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu
  może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
  o Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy
  zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny
  poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
  o W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść
  do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się
  nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby
  przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć
  dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie
  elektryczności statycznej.

  Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się
  należy zachować uwagę
  Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

  Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie
  W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

  Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia
  o Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia

  gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum
  serwisowego firmy Samsung.
  o Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do
  wybuchu lub pożaru.

  Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek
  Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne
  działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy
  produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć
  skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się
  z lekarzem.

  Czyszcząc urządzenie:
  o Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
  o Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
  o Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

  146

  Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub
  uszkodzony
  Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy.
  Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

  Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem
  Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju
  innym
  Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia
  Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem,
  ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać
  połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

  Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować
  ostrożność
  o Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria
  zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.

  o Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania

  poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy
  może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego
  nadmuchania poduszki powietrznej.

  Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez
  wykwalifikowanych pracowników serwisu
  Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może
  doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

  Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci
  o Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane
  przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty
  lub urządzenia.
  o Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi
  oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
  o Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi
  przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

  147

  Zapewnianie dostępu do usług alarmowych
  W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym
  z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej
  rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami
  usług alarmowych.

  Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji
  o Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie
  o
  o

  kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę
  jakichkolwiek informacji.
  Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię
  zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem
  do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
  Pobierając aplikacje dokładnie zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na
  ekranie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które
  uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
  Regularnie kontroluj konta pod kątem nieautoryzowanego lub podejrzanego
  wykorzystywania. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania
  informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu
  skasowania lub zmiany danych konta.
  W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, zmień hasła do kont, aby
  chronić informacje osobowe.
  Unikaj korzystania z aplikacji z nieznanych źródeł i blokuj urządzenie za pomocą
  wzoru, hasła lub kodu PIN.

  Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim
  Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim
  bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia
  może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada
  za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów
  chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

  Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu
  Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla
  klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy
  lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung
  Electronics Polska Sp. z o. o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku
  jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
  treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

  148

  Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym
  Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez
  ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy
  urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji,
  traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

  Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate -
  specyficzny poziom napromieniowania)
  TO URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE
  W MIĘDZYNARODOWYCH ZALECENIACH DOTYCZĄCYCH EKSPOZYCJI
  NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH
  To urządzenie telefonii komórkowej jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym.
  Jego parametry nie powodują przekroczenia dopuszczalnych wartości ekspozycji
  na działanie fal radiowych (pola magnetycznego o częstotliwości radiowej)
  określonych w zaleceniach międzynarodowych. Zalecenia opracowała niezależna
  organizacja naukowa (ICNIRP). Określono w nich ważne wartości graniczne
  gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich osób niezależnie od wieku i stanu
  zdrowia.
  W zaleceniach dotyczących ekspozycji na działanie fal radiowych jako jednostkę
  miary zastosowano współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Wartość
  maksymalna współczynnika SAR dla urządzeń telefonii komórkowej wynosi
  2, 0 W/kg.
  Testy kontrolne współczynnika SAR wykonano w typowych pozycjach roboczych,
  gdy urządzenie wysyłało sygnały z największą dopuszczalną mocą we wszystkich
  testowanych pasmach przenoszenia. Największe wartości współczynnika SAR
  zgodne z zaleceniami organizacji ICNIRP dla tego modelu urządzenia wynoszą:
  Maksymalna wartość współczynnika SAR dla tego modelu i warunki,
  w których ją zarejestrowano
  Współczynnik SAR -- urządzenie
  przy głowie

  0, 917 W/kg

  przy tułowiu

  0, 624 W/kg

  149

  Podczas używania urządzenia rzeczywiste wartości współczynnika SAR dla tego
  urządzenia są zazwyczaj dużo mniejsze niż powyższe wartości. Wynika to z faktu,
  iż w celu zwiększenia wydajności systemu i ograniczenia zakłóceń sieci moc
  robocza tego urządzenia telefonii komórkowej zmniejsza się automatycznie, jeśli
  do realizacji połączenia nie jest niezbędna moc maksymalna. Im mniejsza moc
  wyjściowa urządzenia, tym mniejsza wartość współczynnika SAR.
  W odniesieniu do niniejszego urządzenia przeprowadzono test współczynnika
  absorpcji swoistej (SAR, Specific Absorption Rate). Urządzenie było noszone przy
  ciele i połączone z zatwierdzonymi akcesoriami lub oddalone od ciała o 1, 5 cm.
  Aby zachować zgodność z wytycznymi w zakresie promieniowania fal radiowych
  urządzenie musi być używane z zatwierdzonymi akcesoriami, jeśli jest noszone przy
  ciele, lub oddalone od ciała o co najmniej 1, 5 cm.
  Organizacje takie, jak Światowa Organizacja Zdrowia i Amerykańska Agencja ds.
  Żywności i Leków sugerują, że w przypadku zamiaru ograniczenia ekspozycji
  można używać zestawów głośnomówiących -- wtedy podczas użytku urządzenie
  bezprzewodowe jest oddalone od głowy i ciała -- lub ograniczyć czas korzystania z
  Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę www. com/sar, a
  następnie znaleźć używane urządzenie i jego numer modelu.

  Prawidłowe usuwanie produktu
  (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
  (Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym
  systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)
  To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
  dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
  tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
  słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
  odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego
  wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego
  usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego
  typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania
  materiałów.
  W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
  środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
  domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
  dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
  Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
  warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
  innymi odpadami komercyjnymi.

  150

  Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony
  jest niniejszy produkt
  (Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich
  posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)
  Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu
  oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które
  wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z
  innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy
  zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują,
  że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy
  odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie
  zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego
  lub środowiska naturalnego.
  Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów,
  należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez
  lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

  Wyłączenie z odpowiedzialności
  Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do
  podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem
  znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość
  i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.
  Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został
  autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia
  do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody
  odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone
  modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie,
  przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych,
  wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem
  jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za
  pomocą tego urządzenia.
  ,, ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ
  DOSTARCZANE W POSTACI,, TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE
  W SPOSÓB WYRAŻNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI
  DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA
  SAMSUNG WYRAŻNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W
  TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB
  PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE
  ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI
  ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO
  URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA,
  NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA
  ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY,
  HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO
  ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI
  151

  Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŻ PODMIOTY
  TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA
  TEGO RODZAJU SZKÓD".
  Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane
  w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą
  dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty
  trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane
  przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z
  odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności
  za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za
  pomocą tego urządzenia.
  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą
  zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy
  kierować do ich dostawców.

  UWAGA!
  o Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która
  spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

  o Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy
  przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia.
  Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności
  do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
  Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków
  oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów urządzenia.
  Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia jak
  i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać
  urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją
  ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego
  jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do
  współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
  Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku
  eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania
  obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku
  działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z
  działania wysokich lub niskich temperatur).

  152

  Indeks
  alarmy

  ekran menu

  AllShare 100
  aparat

  ekran trybu oczekiwania

  dezaktywacja 110
  wyłączanie 109

  dostęp 27
  porządkowanie aplikacji 28

  dodawanie elementów 25
  dodawanie paneli 27

  nagrywanie filmów 63
  robienie zdjęć 57
  zmiana ustawień
  aparatu 61
  kamery 64

  e-mail

  konfigurowanie kont 52
  wyświetlanie 53
  wysyłanie 53

  filmy

  Autom. odrzucanie 45
  bateria

  nagrywanie 63
  odtwarzanie 67

  instalowanie 10
  ładowanie 12

  find my mobile 33
  galeria

  blokada PIN 33
  Blokowanie poł. 46
  formaty plików 65
  odtwarzanie filmów 67
  wyświetlanie zdjęć 66

  godzina i data,
  ustawianie 29
  Google Mail 50
  Google Talk 54
  odbieranie danych 97
  włączanie 95
  wysyłanie danych 96
  wyszukiwanie i
  powiązywanie z
  urządzeniami 96

  zobacz przeglądarka
  internetowa 84

  czas na świecie 110
  czasomierz 110
  DLNA

  jasność, wyświetlacz 31
  język wyświetlania 128
  kalendarz

  patrz DLNA 100

  ekran dotykowy

  tworzenie zdarzeń 80
  wyświetlanie zdarzeń 80

  blokowanie 24
  korzystanie 23

  Indeks

  153

  kalkulator 111
  karta pamięci

  notatki

  tworzenie 81
  wyświetlanie 81

  formatowanie 17
  wkładanie 15
  wyjmowanie 16

  notatki głosowe

  nagrywanie 82
  odtwarzanie 83

  karta SIM

  notatki tekstowe 81
  odtwarzacz MP3

  blokowanie 33
  instalowanie 10

  karta USIM

  dodawanie plików 69
  odtwarzanie muzyki 69
  tworzenie list
  odtwarzania 71

  Kies air 113
  kody dostępu 133
  komunikator

  odtwarzacz wideo 67
  pobrane
  aplikacje 39
  pliki 40
  zarządzanie 112

  ChatON 55

  kontakty

  importowanie i
  eksportowanie 79
  kopiowanie 78
  tworzenie 76
  tworzenie grup 78
  tworzenie kontaktów 76
  tworzenie wizytówki 78
  ustawianie szybkiego
  wybierania 77
  wyszukiwanie 77
  wyszukiwanie
  kontaktów 77

  poczta głosowa 50
  blokowanie 46
  Bluetooth 95
  komputer 105
  konferencyjne 44
  korzystanie z opcji 44
  korzystanie z zestawu
  słuchawkowego 43
  nawiązywanie 42
  numery
  międzynarodowe 43
  oczekujące 47
  odbieranie 43
  odrzucanie 43
  przekazywanie 46

  Mapy Google 87
  menedżer plików 114
  menedżer zadań 115

  154

  tryb wybierania
  ustalonego 46
  urządzenie

  VPN 107
  Wi-Fi 97
  wyświetlanie
  nieodebranych 45

  dostosowywanie 29
  ikony wskaźników 21
  klawisze 20
  panel skrótów 26
  ustawienia 119
  włączanie lub
  wyłączanie 18
  wygląd 19

  połączenia VPN

  łączenie z 108
  tworzenie 107

  pamięć masowa 106
  Samsung Kies 105

  połączenie oczekujące 47
  przeglądarka internetowa

  ustawienia

  aplikacje 126
  data i godzina 132
  dostępność 132
  dźwięk 122
  komunikacja 119
  konta i synchronizacja 127
  lokalizacja i
  zabezpieczenia 125
  oszczędzanie energii 124
  o telefonie 132
  pamięć 128
  prywatność 127
  rozpoznawanie i
  odtwarzanie głosu 131
  ustawienia lokalne i
  tekst 128
  ustawienia połączeń 121
  wyświetlacz 123

  dodawanie zakładek 86
  przeglądanie stron
  internetowych 84

  przekazywanie
  połączeń 46
  radio FM

  słuchanie 72
  zapisywanie stacji 74

  rozpakowywanie 10
  Samsung Apps 93
  Samsung Kies 105
  Social Hub 56
  spis połączeń 47
  synchronizacja
  z kontami
  internetowymi 40

  wiadomości

  ThinkFree Office 116
  tryb cichej pracy 30
  tryb Offline 18

  dostęp do poczty
  głosowej 50
  konfigurowanie kont
  e-mail 52

  155

  wysyłanie wiadomości
  e-mail 53
  wysyłanie wiadomości
  MMS 48
  SMS 48

  wiadomości i pogoda 94
  wiadomości multimedialne
  wyświetlanie 49
  wysyłanie 49

  wiadomości tekstowe
  wysyłanie 48

  szukanie sieci i łączenie się z
  nimi 98
  włączanie 98

  wprowadzanie tekstu 34
  wyszukiwanie 112
  wyszukiwanie głosowe 118
  YouTube
  oglądanie filmów 91
  przekazywanie filmów 92

  fotografowanie
  panoramy 61
  fotografowanie przy użyciu
  różnych scen 59
  fotografowanie seryjne 60
  fotografowanie w trybie
  detekcji uśmiechu 60
  robienie 57
  wyświetlanie 66

  156

  Deklaracja zgodności (R & TTE)
  Firma,

  Samsung Electronics

  deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

  Telefon komórkowy GSM/WCDMA Bluetooth/Wi-Fi: GT-S6500D
  którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i
  dokumentami normatywnymi.
  Bezpieczeństwo
  EN 60950-1: 2006 + A1: 2010
  SAR 50360: 2001 / AC 2006
  EN
  EN 62209-1: 2006
  EN 62209-2: 2010
  EN 62479: 2010
  EN 62311: 2008
  EMC 301 489-01 V1. 8. 1 (04-2008)
  EN 301 489-07 V1. 3. 1 (11-2005)
  EN 301 489-17 V2. 1 (05-2009)
  EN 301 489-24 V1. 5. 1 (10-2010)
  Radio 301 511 V9. 0. 2 (03-2003)
  EN 301 908-1 V4. 2. 1 (03-2010)
  EN 301 908-2 V4. 1 (03-2010)
  EN 300 328 V1. 7. 1 (10-2006)
  Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów
  transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada
  wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.
  Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została
  wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy
  współudziale następującej instytucji:
  BABT, Forsyth House,
  Churchfield Road,
  Walton-on-Thames,
  Surrey, KT12 2TD, UK*
  Oznaczenie identyfikacyjne: 0168
  Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:
  Samsung Electronics QA Lab.
  i będzie udostępniana na żądanie.
  (Przedstawiciel w EU)
  Samsung Electronics Euro QA Lab.
  Blackbushe Business Park, Saxony Way,
  Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
  2012. 02. 08
  Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium
  (miejsce i data wystawienia)
  (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
  * To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum
  serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również
  uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

  Instrukcje użytkowania Asus Galaxy Mini 2

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje użytkowania Asus Galaxy Mini 2

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje użytkowania Asus Galaxy Mini 2