Instrukcje i wykaz części Hitachi Cj 10dl

Instrukcje i wykaz części Hitachi CJ 10DL to przydatne narzędzie, które pomoże Ci zmienić lub naprawić narzędzie do cięcia metalu. Instrukcje i wykaz części pomogą Ci zrozumieć, jak korzystać ze swojego narzędzia i jak używać jego wszystkich części. Instrukcje i wykaz części zawiera szczegółowe informacje na temat każdej części, w tym jej numer części, jej nazwę, opis, a także instrukcje, jak ją zainstalować. Wykaz części jest również użyteczny, jeśli szukasz części wymiennych do swojego narzędzia. Wykaz części pomoże Ci zidentyfikować odpowiednie części do naprawy lub wymiany. Instrukcje i wykaz części Hitachi CJ 10DL są dostępne online lub w sklepach z częściami.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje i wykaz części Hitachi Cj 10dlPolski

11. Jak dobierać moment obrotowy

Tabela nr 3

Rodzaj użytku

Śruba do

metalu

Wkręcanie

Wood screw

drewna

Wiercenie

Drewno

UWAGA

Przykłady zestawień pokazane w Tabeli nr 3 powinny

być używane tylko jako standard ogólny. Jako że używa

się różnego typu śruby zaciskowe i materiały, w praktyce

konieczne jest odpowiednie dobranie ustawień.

Korzystanie z akumulatora BCL1015 w niskiej

temperaturze (poniżej 0 stopni Celsjusza) może czasami

spowodować zmniejszenie momentu obrotowego, czyli

siły dokręcania. Jest to zjawisko tymczasowe, sytuacja

ponownie będzie normalna, kiedy tylko akumulator

rozgrzeje się.

12. Lampka ostrzegawcza poziomu naładowania

akumulatora

Poziom naładowania akumulatora może zostać

sprawdzony poprzez wciśnięcie przycisku spustowego,

kiedy urządzenie nie znajduje się w stanie ładowania.

Lampka

ostrzegawcza

akumulatora świeci się, kiedy akumulator jest bliski

wyczerpania. W takim przypadku należy naładować

akumulator (Rys. 9).

UWAGA:

Poziom naładowania, przy którym zapala się lampka

ostrzegawcza poziomu naładowania akumulatora, zależy

od temperatury otoczenia, parametrów akumulatora

itp. ; ma to jedynie charakter informacyjny.

akumulatora może się zaświecić, kiedy urządzenie jest

przeciążone. Nie oznacza to, że poziom naładowania

akumulatora jest bardzo niski.

Należy pamiętać, aby sprawdzać poziom naładowania

akumulatora, kiedy urządzenie nie jest ładowane.

KONSERWACJA I INSPEKCJA

1. Inspekcja narzędzia

Ponieważ używanie tępego narzędzia obniża jego

wydajność i może spowodować niewłaściwe

funkcjonowanie silnika, naostrz lub wymień narzędzie

gdy tylko zauważysz że się stępiło.

2. Sprawdzanie śrub mocujących

Regularnie sprawdzaj wszystkie mocujące śruby i

upewnij się, że są mocno przykręcone. Jeśli któraś z

nich się obluzuje, natychmiast ją przykręć. Zaniedbanie

tego może spowodować poważne zagrożenie.

3. Konserwacja silnika

Uzwojenie silnika stanowi kluczowy element narzędzia.

Należy bardzo dokładnie pilnować, aby uzwojenie nie

zostało uszkodzone i/lub zmoczone wodą lub olejem.

30

Położenie pokrętła

sprzęgła

1 – 21

1 –

poziomu

naładowania

4. Czyszczenie obudowy zewnętrznej

Jeśli wiertarko/wkrętarka się poplami, wytrzyj ją miękką,

suchą szmatką lub szmatką zmoczoną w wodzie z

mydłem. Nie używaj rozpuszczalników na bazie chloru,

benzyny lub rozpuszczalnika, ponieważ topią one

plastik.

5. Przechowywanie

Przechowuj wiertarko/wkętarkę poza zasięgiem dzieci

i w miejscu gdzie temperatura wynosi poniżej 40˚C.

6. Lista części zamiennych

Naprawy, modyfikacji i kontroli Narzędzi Elektrycznych

Hitachi może dokonywać tylko Autoryzowane Centrum

Obsługi Hitachi.

Ta lista części będzie przydatna, jeśli zostanie wręczona

Autoryzowanemu Centrum Obsługi Hitachi, gdy

zaniesiemy narzędzie do naprawy lub przeglądu.

Podczas używania i konserwacji narzędzi elektrycznych

należy przestrzegać przepisów i norm bezpieczeństwa

danego kraju.

MODYFIKACJE:

Narzędzia elektryczne Hitachi są ciągle ulepszane i

modyfikowane w celu wprowadzania najnowszych

osiągnięć nauki i techniki.

W związku z tym pewne części mogą ulec zmianom

bez uprzedzenia.

GWARANCJA

Gwarancja na elektronarzędzia Hitachi jest udzielana z

uwzględnieniem praw statutowych i przepisów krajowych.

Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w

wyniku niewłaściwego użytkowania lub wynikających z

normalnego zużycia. W wypadku reklamacji należy

dostarczyć kompletne elektronarzędzie do autoryzowanego

centrum

serwisowego

GWARANCYJNĄ znajdującą się na końcu instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA

W zwiazku z prowadzonym przez Hitachi programem badań

i rozwoju, specyfikacje te mogą się zmienić w każdej chwili

Informacja dotycząca poziomu hałasu i wibracji

Mierzone wartości było określone według EN60745 i

zadeklarowane zgodnie z ISO 4871.

Zmierzony poziom dźwięku A: 81 dB(A)

Zmierzone ciśnienie akustyczne A: 70 dB(A)

Niepewność KpA: 3 dB(A)

Używaj ochraniacza uszu.

Typowa wartość skuteczna przyśpieszenia wynosi:

2

0, 8 m/s

Hitachi

wraz

z

KARTĄ

Instrukcje i wykaz części Hitachi Cj 10dl

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje i wykaz części Hitachi Cj 10dl

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje i wykaz części Hitachi Cj 10dl