Instrukcje i podręcznik użytkownika Haier Bd 146a

Instrukcje i podręczniki użytkownika Haier BD 146A są wyjątkowo przydatne dla użytkowników, którzy chcą dowiedzieć się, jak najlepiej korzystać z urządzenia. Podręcznik zawiera wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i ustawień urządzenia, w tym instrukcje dotyczące instalacji, podłączania i konfigurowania urządzenia, konserwacji i korzystania z funkcji, takich jak nagrywanie i odtwarzanie. Podręcznik zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa, w tym wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem sposób. Instrukcje i podręcznik użytkownika Haier BD 146A są dostępne online, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko i łatwo uzyskać dostęp do informacji, których potrzebują.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje i podręcznik użytkownika Haier Bd 146a

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HAIER BD-319GAA. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HAIER BD-319GAA będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HAIER BD-319GAA


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HAIER BD-319GAA

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Urządzenie powinno zostać zainstalowane w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Urządzenie nie powinno być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani nie powinno być umieszczone w pobliżu źródła ciepła. [... ] Wytrzeć urządzenie do sucha za pomocą szmatki lub gąbki wchłaniającej wodę i pozostawić do wywietrzenia na 3-4 minuty. Aby zapobiec rozmrożeniu zamrożonej żywności, procedurę odmrażania przeprowadzić maksymalnie w ciągu dwóch godzin w celu zapobieżenia znacznemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności, co mogłoby skrócić okres jej przechowywania. CZYSZCZENIE I KONSERWACJAPamiętać o wyłączeniu zasilania podczas przeprowadzania konserwacji lub czyszczenia urządzenia. Jeżeli urządzenie ma pozostać wyłączone przez dłuższy czas, należy je pozostawić otwarte w celu zapobieżenia gromadzeniu się nieprzyjemnych zapachów w jego wnętrzu. Brak działania (urządzenie nie działa / nie chłodzi) • Czy wystąpiła awaria zasilania? € Czy wtyczka jest w dobrym stanie i czy jest prawidłowo włożona do gniazdka? Niewystarczająca wydajność urządzenia / świeci się czerwona lampka kontrolna • Czy pokrywa urządzenia została prawidłowo zamknięta? • Czy na ściankach wewnętrznych utworzyła się gruba warstwa lodu? € Czy urządzenie jest wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła? • Czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej ilości ciepłej żywności? € Informacje dotyczące klasy klimatycznej znajdują się na etykiecie znamionowej z tyłu urządzenia. Podane są tam zakresy temperatur otoczenia, w których urządzenie działa prawidłowo. ] Ponadto producent zaświadcza, że części urządzenia mające kontakt ze świeżą żywnością, opisane w niniejszej instrukcji, nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI• Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HAIER BD-319GAA

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HAIER BD-319GAA.

godziny pracy

Główny Gmach pn - pt 7. 30 - 15. 30

Kancelaria Ogólna pn - pt 7. 00 – 15. 30, pok. 151

Oddział Paszportów pn 7. 45 - 16. 30, wt - pt 7. 45 - 15. 00

Kasa Urzędu pn - pt 9. 00 - 14. 00

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Instrukcje i podręcznik użytkownika Haier Bd 146a

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje i podręcznik użytkownika Haier Bd 146a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje i podręcznik użytkownika Haier Bd 146a