Instrukcje i informacje o gwarancji Fujitsu Airstage Aj 072galbh Series

Fujitsu Airstage Aj 072galbh Series to seria klimatyzatorów, która oferuje wyjątkowo wysoką jakość i wydajność. Jest ona wyposażona w nowoczesne technologie, które zapewniają wygodę i szczelność w czasie pracy. Urządzenia Fujitsu zawierają instrukcje użytkowania i informacje o gwarancji, aby zapewnić użytkownikom możliwość bezpiecznego i bezproblemowego korzystania z urządzenia. Instrukcje i informacje o gwarancji dostarczane wraz z produktem Fujitsu zapewniają użytkownikom wszelkie potrzebne informacje o funkcjach i działaniu urządzenia, a także szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji i napraw urządzenia. Firma Fujitsu oferuje także wsparcie techniczne i usługi zapewniające bezpieczeństwo i wydajność przez cały okres gwarancji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje i informacje o gwarancji Fujitsu Airstage Aj 072galbh Series

Klima-Therm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A

tel. +48 22 517 36 00, fax +48 22 879 99 07

NIP: 9562163781

KRS: 0000707159

REGON: 340118385

Wyświetla 1 - 6 z 71 przedmiotów

 • Fujitsu - 2 Years Warranty Extension. Extends standard warranty from 12 months to 24 months for... Fujitsu - 2 Years Warranty Extension....

  Fujitsu U2-EXTW-WKG, 2 year(s), Upgrade, Fujitsu fi-7030, fi-7140, fi-7240, fi-7160, fi-7260Fujitsu U2-EXTW-WKG, 2 year(s),...

  337, 00 zł
  414, 51 zł brutto

  Dostępny

 • Fujitsu - 2 Years Extended Warranty. Extends standard warranty from 12 to 24 months for fi-7x80,... Fujitsu - 2 Years Extended Warranty.... Fujitsu U2-EXTW-DEP, 2 year(s), On-site, Upgrade, Fujitsu fi-7180, fi-7280, fi-7460, fi-7480Fujitsu U2-EXTW-DEP, 2 year(s),... 800, 00 zł 984, 00 zł brutto

  Fujitsu - 3 Years Extended Warranty. Extends standard warranty from 12 to 36 months for... Fujitsu - 3 Years Extended Warranty.... Fujitsu 3 Years AE, NBD, 3 year(s), Upgrade, Fujitsu SV600, iX500Fujitsu 3 Years AE, NBD, 3 year(s),... 314, 00 zł 386, 22 zł brutto

Gwarancja

Dziękujemy za zakup produktów EZVIZ. Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje pierwotnemu nabywcy produktu EZVIZ określone prawa. Możesz mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu, prowincji lub jurysdykcji. Zastrzeżenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszej ograniczonej gwarancji nie będą miały zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo.

Żaden dystrybutor, odsprzedawca, agent ani pracownik nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek leków, przedłużania ani uzupełniania niniejszej ograniczonej gwarancji.

Twój produkt EZVIZ jest objęty gwarancją przez okres jednego (1) roku od daty zakupu na wady materiałowe i produkcyjne lub dłuższy okres, jaki może być wymagany przez prawo w kraju lub stanie, w którym ten produkt jest sprzedawany, w przypadku normalnego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi EZVIZ.
Możesz poprosić o serwis gwarancyjny, dzwoniąc do nas pod numer 1. 855. 639. 9849 lub wysyłając e-mail na adres [email chroniony].

W przypadku jakichkolwiek wadliwych produktów EZVIZ objętych gwarancją, EZVIZ, Inc. według własnego uznania (i) bezpłatnie naprawi lub wymieni Twój produkt; (ii) wymienić swój produkt na produkt o równoważnym działaniu; (iii) lub zwróci pierwotną cenę zakupu, pod warunkiem dostarczenia oryginalnego dowodu zakupu lub kopii, krótkiego wyjaśnienia wady i odesłania produktu w oryginalnym opakowaniu. Według wyłącznego uznania EZVIZ, naprawa lub wymiana może zostać dokonana przy użyciu nowego lub odnowionego produktu lub komponentów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów pocztowych, ubezpieczenia ani innych dodatkowych opłat poniesionych przez użytkownika w związku ze zwrotem produktu.

Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez obowiązujące prawo, jest to jedyne i wyłączne zadośćuczynienie w przypadku naruszenia niniejszej ograniczonej gwarancji. Każdy produkt, który został naprawiony lub wymieniony w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji, będzie objęty warunkami niniejszej ograniczonej gwarancji przez okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni od daty dostawy lub pozostały pierwotny okres gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania i jest nieważna:

 • Jeśli roszczenie gwarancyjne zostanie zgłoszone poza okresem gwarancji lub jeśli dowód zakupu nie zostanie dostarczony.
 • W przypadku wszelkich usterek, wad lub awarii spowodowanych lub wynikających z dowodów uderzenia, niewłaściwego obchodzenia się, tamperowanie, użytkowanie niezgodnie z obowiązującą instrukcją obsługi, nieprawidłowa głośność linii zasilającejtage, wypadku, utraty, kradzieży, pożaru, zalania lub innych zdarzeń losowych, uszkodzenia przesyłki lub uszkodzenia wynikającego z napraw wykonanych przez nieuprawniony personel.
 • W przypadku części ulegających zużyciu, takich jak baterie, których usterka wynika z normalnego starzenia się produktu.
 • Uszkodzenia kosmetyczne, w tym między innymi zadrapania, wgniecenia i pęknięty plastik na portach.
 • Dowolne oprogramowanie, nawet jeśli jest pakowane lub sprzedawane ze sprzętem EZVIZ.
 • Za wszelkie inne szkody wolne od wad materiałowych lub wykonawczych.
 • Rutynowe czyszczenie, normalne zużycie kosmetyczne i mechaniczne.

ZASADY GWARANCJI
Z WYJĄTKIEM WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH I USTAWOWYCH GWARANCJI I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO PRODUKTU, W TYM RĘKOJMY RĘKOJMY I GWARANCJI CZĘŚCIOWEJ CZAS TRWANIA WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW OGRANICZONEJ GWARANCJI, BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB DOSTĘPNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI INFORMACJI LUB DANYCH O PRODUKCIE.
OGRANICZENIE SZKÓD
W ŻADNYM WYPADKU EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WTÓRNE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY, W TYM ZA UTRACONE DANE LUB UTRACONE ZYSKY, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI LUB PRODUKTU, ORAZ ZA UTRACENIE CAŁKOWITEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DO NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI LUB PRODUKT NIE PRZEKROCZY KWOTY RZECZY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT PRZEZ ORYGINALNEGO KUPUJĄCEGO. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
WSZYSTKIE INFORMACJE I DANE O PRODUKCIE SĄ DOSTARCZANE DLA UŻYTKOWNIKA, „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. EZVIZ NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE INFORMACJE I DANE O PRODUKCIE BĘDĄ DOSTĘPNE, DOKŁADNE LUB WIARYGODNE ANI ŻE INFORMACJE I DANE O PRODUKCIE LUB UŻYWANIE PRODUKTU ZAPEWNIĄ BEZPIECZEŃSTWO W TWOIM DOMU. UŻYWASZ WSZYSTKICH INFORMACJI O PRODUKCIE, DANYCH ORAZ PRODUKTU NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO. UŻYTKOWNIK BĘDZIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE STRATY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB USZKODZENIA (I EZVIZ ZRZEKA SIĘ) ZA WSZELKIE STRATY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB USZKODZENIA, W TYM OKABLOWANIA, OKUĆ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, DOMU, PRODUKTU, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH PRODUKTU, KOMPUTERA, URZĄDZENIA MOBILNEGO I WSZYSTKICH INNYCH ELEMENTÓW Z UŻYTKOWANIA INFORMACJI, DANYCH LUB PRODUKTU O PRODUKCIE. INFORMACJA O PRODUKCIE I DANE DOSTARCZANE PRZEZ EZVIZ NIE SĄ PRZEZNACZONE JAKO ZASTĄPIENIE BEZPOŚREDNICH ŚRODKÓW UZYSKANIA INFORMACJI. DLA EXAMPLE, POWIADOMIENIE PRZEKAZYWANE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU NIE JEST PRZEZNACZONE JAKO ZAMIAST WSKAZAŃ DŹWIĘKOWYCH I WIDOCZNYCH W DOMU I NA PRODUKCIE ANI USŁUGI MONITOROWANIA PRZEZ STRONĘ TRZECĄ.

Nie wahaj się skontaktować ze sprzedawcą lub wyślij e-mail do nas na adres [email chroniony], z wszelkimi pytaniami.

Strona internetowa: https://www. com
Gwarancje producenta mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach, w zależności od czynników, takich jak użytkowanie produktu, miejsce zakupu produktu lub od kogo produkt został zakupiony. Należy ponownieview gwarancji, a jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z producentem.

Informacje gwarancyjne EZVIZ - Pobierz [zoptymalizowane]
Informacje gwarancyjne EZVIZ - Pobierz

Instrukcje i informacje o gwarancji Fujitsu Airstage Aj 072galbh Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje i informacje o gwarancji Fujitsu Airstage Aj 072galbh Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje i informacje o gwarancji Fujitsu Airstage Aj 072galbh Series