Instrukcje dotyczące konfiguracji Hitachi Cp X5555

Instrukcje dotyczące konfiguracji Hitachi CP-X5555 są konieczne, aby umożliwić wykorzystanie wszystkich funkcji projektora. Instrukcje te zawierają informacje dotyczące instalacji, ustawień, funkcji i konserwacji projektora. Dołączone instrukcje umożliwiają łatwe skonfigurowanie projektora do wyświetlania obrazów w wysokiej jakości. Obejmują one instrukcje dotyczące ustawień wyświetlania, regulacji jasności i kontrastu, ustawień dźwięku i innych funkcji. Instrukcje te zawierają również informacje na temat konserwacji i czyszczenia projektora. Są one ważne, aby zagwarantować długą żywotność i wydajność projektora.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dotyczące konfiguracji Hitachi Cp X5555

Do czego jest potrzebna wirtualna centrala telefoniczna?

Jeśli Twoja firma zatrudnia więcej niż jedną osobę, do komunikacji głosowej z klientami wymagana jest wirtualna centrala PBX. Bezpłatna centrala PBX umożliwia podłączenie dowolnej liczby numerów telefonów w dogodnych dla klientów regionach oraz bezpośrednie połączenia z odpowiednimi pracownikami.

 • Nagrywanie rozmów i statystyki — pozwolą na kontrolę pracowników lub analizę połączeń;
 • Przekierowanie, poczta głosowa, powiadomienia o nieodebranych połączeniach — pozwolą nie przegapić żadnego połączenia;
 • Menu głosowe i godziny pracy — podnoszenie profesjonalnego wizerunku firmy i zorganizowanie pracy.
 • Integracja z popularnymi CRM i naszym własnym bezpłatnym CRM pomoże rejestrować wszystkie żądania klientów, a także transakcje z nimi;
 • Analiza mowy i rozpoznawanie mowy - pomogą kontrolować połączenia i pracę pracowników bez marnowania czasu na odsłuchiwanie rozmów.

Jak skonfigurować centralę PBX? Kreator konfiguracji

Automatyczny kreator konfiguracji pomoże w początkowej konfiguracji centrali PBX. Aby rozpocząć, kliknij przycisk „Utwórz centralę” na swoim koncie. com/images/content/support/zadarma/pbx_new/pl/1_1. png" alt="PBX" width="70%"/>

W kreatorze konfiguracji są tylko dwa kroki. Najpierw wybierz liczbę numerów wewnętrznych (Twoich pracowników). Następnie scenariusz kierowania połączeń, czyli to, co usłyszy Twój klient, gdy zadzwoni pod podłączony numer. com/images/content/support/zadarma/pbx_new/pl/2. png" alt="PBX" width="70%"/>

To wszystko! Podstawowa konfiguracja zakończona. Ta konfiguracja może spełnić wszystkie Twoje potrzeby. Zalecamy także zapoznać się z konfiguracją innych funkcji centrali PBX - kolejek połączeń, automatycznej sekretarki po godzinach, dodatkowych scenariuszy, powiadomień o nieodebranych połączeniach w messengery.

Przechodzimy do zainstalowania i konfiguracji aplikacji na komórce lub komputerze.

Zainstalowanie i konfiguracja programów na komputerze lub telefonie

Gratulacje, podstawowa konfiguracja centrali PBX została zakończona. Teraz trzeba tylko zdecydować, w jaki sposób Twoi pracownicy będą odbierać połączenia.

Jeśli włączyłeś system Teamsale CRM i pracownicy potrzebują odbierać połączenia z przeglądarki, możesz pominąć ten krok. Także wykonywać/odbierać połączenia można z przeglądarki Chrome za pomocą wygodnej wtyczki.

Do odbierania i wykonywania rozmów, można korzystać z dowolnego oprogramowania/sprzętu, działającego na protokole SIP. Przykłady konfiguracji niektórych popularnych programów oraz sprzętów można sprawdzić w zakładce «Pomoc» - «Instrukcję konfiguracji sprzętów». Zalecamy korzystanie z Zadarma dla Windows, iOS, Android.

 • Do zalogowania na aplikacji/oprogramowania należy wykorzystać dane z zakładki «Moja centrala» - «Numery wewnętrzne» (serwer, login, hasło numeru wewnętrznego). Dla każdego urządzenia należy wykorzystać osobny numer wewnętrzny z osobnym hasłem. Jeśli numerów wewnętrznych będzie niewystarczająco, w dowolnej chwili możesz utworzyć nowe na samym dole tej strony;
 • Także istnieje możliwość przyjmowania połączeń na numer komórkowy lub stacjonarny za pomocą zwykłego przekierowania. Informację o ustawieniu przekierowania znajdziesz tutaj. Przekierowanie jest płatne, zgodnie z cennikiem na połączenia wychodzące.
 • Aktywacja numeru telefonicznego

  Skonfigurowałeś sprzęt/aplikację do wykonywania rozmów i już możesz dzwonić! Następny etap to zakup numeru wirtualnego do odbierania połączeń. Istnieje możliwość wybrania jednego lub kilku numerów telefonów z 100 krajów świata w zakładce «Ustawienia» - «Numery wirtualne».

  Jeśli posiadasz numer od innego operatora istnieje możliwość jego przeniesienia do naszego systemu. Więcej informacji na temat przeniesienia pod linkiem. Oprócz tego istnieje możliwość podłączenia numeru jako “Linię zewnętrzną”, instrukcja konfiguracji podana niżej.

  Gratulacje! Możesz zacząć korzystać z centrali PBX lub skonfigurować dodatkowe rozszerzone funkcje.


  Połączenia przychodzące i menu głosowe

  Ustawienia podstawowe umożliwiają już wykonywanie i odbieranie połączeń. Dodatkowo można skonfigurować rozszerzone funkcje połączeń przychodzących.

  Elementy menu i kierowanie połączeń

  Elementy menu (scenariusze) – grupa numerów wewnętrznych, które otrzymają połączenie pod wybranym warunkiem (na przykład po naciśnięciu cyfry 1 w menu głosowym lub przy połączeniu z numerów z określonym kodem kierunkowym).

  Na stronie „Moja centrala” – „Połączenia przychodzące i menu głosowe” można edytować utworzone wcześniej scenariusze połączeń przychodzących, dodawać nowe lub usuwać niepotrzebne.

  Aby utworzyć scenariusz, kliknij przycisk „+Element menu”. W prawym bloku zobaczysz menu ustawień scenariusza.

  Włączać się przy — wybór przycisku, który uruchamia scenariusz. Scenariusz może działać nie tylko poprzez naciśnięcie przycisku w menu, ale także poprzez połączenie z określonych numerów lub grupy numerów (na przykład +4822*), a także poprzez połączenie z jednym z zakupionych numerów w Zadarma.

  Grupa połączeń — pracownicy (numery wewnętrzne), którzy mogą odebrać to połączenie. Można utworzyć nową grupę połączeń lub wybrać istniejącą.

  Przejście do menu — wybierz menu głosowe do dalszych działań (np. aby skonfigurować wielopoziomowe menu głosowe).

  Po wybraniu przycisku w polu "Włączać się przy" i utworzeniu lub wybraniu grupy połączeń pojawi się link do ustawień połączeń.

  Ustawienia połączeń — wybór rodzaju dystrybucji połączeń przychodzących między operatorami

  W zakładce „Ustawienia połączeń” można skonfigurować rodzaj dystrybucji, melodię oczekiwania, czas trwania połączenia (po jakim czasie bez odpowiedzi połączenie przychodzące powinno się zakończyć), akcję w przypadku braku odpowiedzi (zakończenie, powtórzenie lub wysłane do menu głosowego), powiadomienia o pozycji w kolejce przy jednoczesnym lub losowym kierowaniu połączeń.

  Rodzaje dystrybucji połączeń między numerami wewnętrznymi PBX

  Wg kolejności — połączenia na numery wewnętrzne są kierowane po kolei w przypadku, gdy poprzedni pracownik nie odbiera, należy wybrać kolejność i opóźnienie między pracownikami (na przykład wybrać 20 sekund, co oznacza, że ​​jeśli pierwszy pracownik nie odbierze, połączenie przechodzi do drugiego w kolejce po 20 sek itd).

  Równomiernie — równomierna dystrybucja połączeń w zależności od czasu ostatniego połączenia na numer wewnętrzny lub liczby połączeń. W tym rodzaju dystrybucji możesz włączyć komunikat, które powiadomi klienta o pozycji w kolejce.

  Jednocześnie — połączenia są kierowane jednocześnie na wszystkie numery wewnętrzne w grupach połączeń.

  Ręcznie to opcja domyślna, za pomocą suwaków, które wizualnie dostosowują kolejkę połączeń. Poniżej zobaczysz przykład ustawień, w którym połączenie trwające 2 minuty najpierw przychodzi jednocześnie na numery wewnętrzne 103 i 104, a po 60 sekundach od rozpoczęcia trafia do pracowników z numerami 201 i 202.

  Losowo — połączenie zostanie skierowane na losowo wybrany numer wewnętrzny. Podobnie jak w przypadku dystrybucji równomiernej, możesz włączyć komunikat, które powiadomi klienta o pozycji w kolejce.

  Ważne: równomierny losowy typ dystrybucji połączeń nie obsługuje przekierowania połączeń (połączenia nie będą kierowane na numery wew. z przekierowaniem).

  Menu głosowe, powitanie, wiele menu głosowych

  Aby dodać plik powitalny, kliknij przycisk „Ustaw” w bloku „Powitanie głosowe”.

  Należy przesłać plik lub wpisać tekst, który zostanie odczytany automatycznie przez robota. Do wyboru dostępnych jest ponad 15 języków i ponad 100 głosów. Plik może być używany jako powitanie, menu głosowe (w tym 2+ poziomy) lub melodia oczekiwania zamiast sygnałów dźwiękowych.

  Jeśli dla każdego numeru wirtualnego potrzebne jest osobne powitanie głosowe lub inne godziny pracy: na stronie „Moja centrala” – „Połączenia przychodzące i menu głosowe” dodaj nowe menu (przycisk „+” obok Głównego menu), nastepnie dodaj warunek „Włączać się przy połączeniach na numery” i zaznacz potrzebny numer.

  Wielopoziomowe menu głosowe

  W najnowszej wersji centrali PBX można utworzyć kilka poziomów menu głosowego.

  1. Najpierw dodaj pliki IVR w bloku Powitanie lub skonfiguruj tekst.
  2. Utwórz wszystkie niezbędne menu (drugiego i inne poziomy), klikając + obok menu głównego.
  3. W dowolnym z elementów menu głównego (scenariuszu) wybierz przejście do kolejnego menu.


  Odbieranie połączeń na wybrany numer

  Jeśli masz kilka numerów zakupionych w Zadarma, możesz wysłać każdy numer:

  1. Na pojedynczego pracownika/pracowników

  W bloku „Dodatkowe scenariusze” kliknij „+ Scenariusz” i „Dzwonić do użytkowników”. W bloku, który pojawia się po prawej stronie, wybierz numery telefonów jakie powinny być podpięte (Włączać się przy połączeniach na numery) oraz numery wewnętrzne (Dzwonić do użytkowników), które będą odbierać połączenia. Połączenia do grupy mogą być odbierane jednocześnie, kolejkowane lub zgodnie z ustawieniami ręcznymi.

  2. Do oddziału (menu głosowe)

  2. 1 Utwórz nowe menu głosowe (przycisk „+” obok Głównego menu) i dostosuj je (ustaw powitanie i elementy menu).

  2. 2 W nowym menu dodaj warunek „Włączać się przy połączeniach na numery” i określ numery telefonów, z którymi to menu będzie działać.

  Odbieraj połączenia według numeru dzwoniącego

  Jeśli potrzebujesz przekierować połączenia od określonego klienta lub do określonego menedżera, możesz w ten sam sposób utworzyć osobny dodatkowy scenariusz w tym celu. Włącz opcję „Włączać się przy połączeniach z numerów” w ustawieniach scenariuszu, wprowadź numer klienta i kliknij przycisk + „Dodaj”.

  Możesz również dodać maskę według kraju lub kodu miasta/operatora, na przykład 4822*, aby kierować połączenia do różnych pracowników w zależności od regionu dzwoniącego.

  Połączenia z określonych numerów będą natychmiast kierowane do numerów wewnętrznych pracowników wybranych w tym scenariuszu, z pominięciem powitania głosowego.

  Czarna lista

  W zakładce «Moja centrala» - "Połączenia przychodzące i menu głosowe" istnieje możliwość utworzenia scenariuszu "Czarna lista" i dodania numerów telefonów, jakie nie będą mogli się dodzwonić na centralę, można również podać sam kod kraju np. 44*. Czarna lista będzie aktywna dla całej centrali, czyli dla wszystkich menu.

  Godziny pracy i automatyczna sekretarka

  Aby odbierać połączenia tylko w wyznaczonych godzinach pracy, na stronie „Moja centrala— "Połączenia przychodzące i menu głosowe" włącz opcję „Godziny pracy”, zaznacz dni robocze i określ godziny pracy. com/images/content/support/zadarma/pbx_new_2/pl/pbxnew5. png" alt="PBX" width="70%"/>

  Także można ustawić czas na lunch (przerwę obiadową) lub święta. W dziale święta znajdziesz listy dni ustawowo wolnych od pracy w różnych krajach, możesz usunąć lub dodać święto do wybranego kalendarza.

  Połączenia poza godzinami pracy mogą być kierowane do określonego scenariusza, takiego jak określony pracownik lub poczta głosowa (automatyczna sekretarka), aby dzwoniący mógł zostawić wiadomość głosową. Aby to zrobić, musisz utworzyć dodatkowy scenariusz „Automatyczna sekretarka”. com/images/content/support/zadarma/pbx_new_2/pl/pbxnew6. png" alt="PBX" width="70%"/>

  Aby kierować automatyczną sekretarkę do poczty głosowej, wysyłaj połączenia na numer wewnętrzny lub numery, które są przekierowywane na pocztę głosową (możesz skonfigurować przekierowanie dla każdego numeru w zakładce "Moja centrala" - "Numery wewnętrzne").

  Edytor wizualny centrali PBX

  Edytor graficzny pozwoli wizualnie zrozumieć, jak działa centrala PBX, w jakich warunkach uruchamiane są różne scenariusze połączeń. W tej zakładce można nie tylko zobaczyć działanie całej centrali, ale także ustawić tę pracę centrali w formie zrozumiałych schematów. com/images/content/support/zadarma/pbx_new_2/pl/pbxnew7. png" alt="PBX" width="70%"/>

  Możesz przejść do zakładki edytora graficznego centrali PBX za pomocą przycisku „Otwórz edytor” na dole "Moja centrala" - "Numery wewnętrzne". Tutaj od razu zobaczysz trasowanie połączeń w swojej centrali PBX. Możesz dodać dowolny blok z lewej strony schematu i skonfigurować połączenie między blokami.

  Aby sprawdzić poprawność działania centrali, kliknij przycisk „Przetestuj”, aby zapisać zmiany wprowadzone w danym edytorze, użyj przycisku „Prześlij”.

  Dodatkowe funkcje centrali PBX

  Automatyczny kreator pomógł w skonfigurowaniu podstawowych ustawień centrali PBX, ale centrala także ma wiele innych ważnych funkcji, które można dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Omówimy każdą z tych funkcji.

  1. Przekierowanie i przechwytywanie połączenia

  Aby przekierować klienta pod inny numer wewnętrzny naciśnij #następnie wewnętrzny numer abonenta i ponownie #. Na przykład: #101#.

  Aby przekazać połączenie z powiadomieniem głosowym, wprowadź *, następnie wewnętrzny numer abonenta, i #. Na przykład: *101#. W tym przypadku najpierw sam się połączysz z wybranym numerem wewnętrznym, będziesz mógł opisać kto i z jakiego powodu dzwoni, a po zakończeniu rozmowy odbędzie się przekazywanie połączenia.

  Jeśli wybrany numer wewnętrzny nie odpowie na połączenie w ciągu 25 sek. połączenie zostanie z powrotem przekierowane do Ciebie.

  Dla przechwytywania połączenia przychodzącego, jeśli Twój numer wewnętrzny nie dodany do scenariuszu opracowania połączeń przychodzących, wprowadź kombinację 40 i naciśnij przycisk połączenia.

  Połączenia przychodzące przekierować na scenariusz (oddział) na który przyszło połączenie: w tym celu należy wybrać numer scenariuszu, na przykład #1#.

  2. Format wybierania numeru

  Format wybierania numerów i przekierowania ustawiony w zakładce «Połączenia wychodzące», domyślnie wszystkie numery należy wybierać w lokalnym formacie, bez kodu kraju. Tą opcję można wyłączyć w zakładce "Mój profil", w ustawieniach opcja "Dzwoń bez kodu kraju" i wtedy można wybierać numery w formacie międzynarodowym (z kodem kraju np. 48).

  3. Nagrywanie rozmów

  Możesz włączyć nagrywanie rozmów na jednym lub kilku numerach wewnętrznych. Nagrania wysyłane są pod adres email lub przechowywane w chmurze (na naszym serwerze).

  Bezpłatnie możesz nagrywać rozmowy na trzech wewnętrznych numerach (w taryfie „Dla biura” na 8 numerach, a w taryfie „Dla firm” na 20 numerach). Dodatkowy koszt nagrywania kolejnego numeru wew. - 40 rub miesięcznie.

  Rozmiar bezpłatnej chmury - 200 Mb (wystarczy na ok. 12 godzin rozmów) w taryfie "Standardowej", 2000 Mb dla pakietu taryfowego „Dla biura” i 5000 Mb dla pakietu taryfowego „Dla firm” (5000 mb to - ponad 250 godzin rozmów). Nagrania zapisane w chmurze, możesz odsłuchać w zakładce «Moja centrala» - «Statystyki i raporty» lub pobrać z pomocąAPI. Po odłączeniu funkcji narywania rozmów, nagrania będą przechowywane w chmurze w ciągu 180 dni, następnie - usunięte.

  Włączyć nagrywanie rozmów można w zakładce «Moja centrala» - «Numery wewnętzne».

  4. Integracja centrali PBX Zadarma z CRM i innymi systemami

  Możesz zintegrować centralę Zadarma z popularnymi systemami CRM lub innymi systemami biznesowymi. Integracje można konfigurować w zakładce “Ustawienia” - “Integracje i API”. Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji integracji można znaleźć na naszej stronie.

  W tej chwili dostępne są oficjalne i całkowicie bezpłatne integracje z Bitrix24, Zoho CRM, ZohoDESK, Zendesk, amoCRM, Salesforce, RetailCRM, PlanFix, WireCRM i inne.

  5. Przekierowanie

  5. 1 Przekierowanie rozmów przychodzących

  Przekierowanie - wszystkie przychodzące połączenia będą kierowane na komórkowy numer lub stacjonarny. Przekierowanie jest potrzebne, kiedy pracownik będzie odbierać telefon bez aplikacji i podłączenia do Internetu.

  Aby nie przegapić żadnego połączenia na aplikacji/oprogramowaniu istnieje możliwość ustawienia warunkowego przekierowania przy "Braku odpowiedzi, dostępności".

  Aby aktywować przekierowanie w zakładce «Moja centrala» - «Numery wewnętrzne» w ustawieniach potrzebnego numeru wewnętrznego w polu "Przekierowanie oraz poczta głosowa" należy zaznaczyć "Brak odpowiedzi lub brak dostępności" do warunkowego przekierowania lub "Zawsze" do bezwarunkowego.

  W przypadku warunkowego przekierowania połączenie będzie najpierw kierowane na aplikację/oprogramowanie lub telefon IP, w a przypadku niedostępności lub nie odpowiedzi w ciągu 20 sek. będzie realizowane przekierowanie na numer telefonu.

  W przypadku bezwarunkowego przekierowania, połączenie będzie przekierowywane zawsze na numer telefonu.

  W polu "Telefon" należy podać numer w formacie lokalnym w zakładce i następnie zatwierdzić pole "Telefon" jeszcze raz dla zapisania ustawień. com/images/content/support/zadarma/pbx_new/pl/4. png" alt="PBX"/>

  Jeśli opcją "Dzwonić bez kodu kraju" nie jest aktywowana, numer należy wprowadzić w formacie międzynarodowym [kod kraju][kod miasta][numer], na przykład 48228810016.

  Koszt przekierowania połączeń jest zgodny z cennikiem dla połączeń wychodzących.

  5. 2 Powiadomienie o przekierowaniu

  Aby otrzymywać sygnał lub odtwarzany tekst przy odebranej słuchawce przy przekierowaniu, w celu żeby odróżnić zwykłe połączenie na telefon i przekierowanie z naszego serwisu należy ustawić powiadomienie. Takie powiadomienie będzie odtwarzane przed rozpoczęciem rozmowy z klientem.

  Standardowe — jeden sygnał, podobnie jak na poczcie głosowej ale również można wprowadzić własny tekst (np “Numer Zadarma”). 3 Przekierowanie na pocztę głosową

  W zakładce «Moja centrala» - «Numery wewnętrzne» w ustawieniach numeru wewnętrznego w polu "Przekierowanie oraz poczta głosowa" należy zaznaczyć "Zawsze". Następnie w polu "E-mail dla poczty głosowej" podać adres email. W polu "Powitanie" można przesłać osobny plik dla poczty głosowej.

  Po ustawieniach poczty głosowej należy dodać ten numer wewnętrzny do odpowiedniego scenariuszu, np «Automatycznej sekretarki» w zakładce «Moja centrala» - "Połączenia przychodzące i menu głosowe".

  6. Poczta głosowa

  Poczta głosowa — funkcja nagrywania wiadomości głosowych, gdy nie można odebrać połączenia.

  Aby włączyć pocztę głosową, ustaw swój adres e-mail w ustawieniach przekierowania. Pamiętaj, że nie zalecamy używania poczty głosowej w domyślnym scenariuszu połączeń z innymi numerami wewnętrznymi pracowników, ponieważ poczta głosowa ma pryorytet i jako "pierwsza" przyjmie telefon.

  Aby powiadomić klienta o nagrywaniu, możesz przesłać plik, nagrać tekst lub wybrać standardowe powiadomienie.

  7. Powiadomienia w messengerach

  Otrzymuj informacje o nieodebranych połączeniach, saldzie, odnawianiu numerów i taryfach, wiadomościach SMS do popularnych messegerów - Facebook Messenger, Slack, Viber czy Telegram. Powiadomienia można skonfigurować w zakładce konta Ustawienia-Mój profil-Powiadomienia.

  8. Konferencja

  Podczas rozmowy użytkownicy centrali PBX mogą użyć numeru 000 - aby utworzyć konferencję.

  Po wprowadzeniu 000 należy wprowadzić numer telefonu użytkownika C i potwierdzić za pomocą przycisku #, na przykład 000102#

  Podczas dodawania użytkownik B usłyszy muzykę, użytkownicy A i C w tym czasie mogą rozmawiać:

  # - potwierdź dodanie użytkownika C (podczas rozmowy z nim);

  * - odrzuć użytkownika C i wróć do rozmowy z użytkownikiem B lub do konferencji;

  *# - wróć do rozmowy z użytkownikiem B lub do konferencji;

  Po dodaniu numeru C możesz ponownie wybrać 000 i dodać następnego uczestnika, a rozmowa z istniejącymi będzie kontynuowana. Po utworzeniu konferencja dalej będzie aktywna, jeśli pozostanie w niej więcej niż jeden uczestnik.

  Użytkownik C może być dowolnym numerem (format numeru jest taki sam, jak w przypadku zwykłego połączenia z centrali telefonicznej, na przykład 000221234567#).

  9. Definiowanie numeru telefonicznego zgodnie z kierunkiem połączenia (CallerID)

  CallerID – jest numerem który będzie wyświetlany przy połączeniach wychodzących.

  W CallerID można wybrać każdy aktywny numer telefoniczny lub potwierdzony numer kontaktowy.

  Istnieje możliwość ustawienia różnych CallerID przy połączeniach z różnych urządzeń lub przy połączeniach do różnych krajów/kierunków.

  Wyłączyć definiowanie numeru CallerID można w zakładce «Moja centrala» - «Połączenia wychodzące» po prawej stronie «Dodać regułę definiowania numeru telefonicznego». Należy podać kod kraju/miejscowości, do jakich pracownicy będą dzwonić (np. 48 dla Polski, 44 dla Wielkiej Brytanii itd. ), następnie zaznaczyć odpowiedni CallerID i «Utworzyć».

  10. Linia zewnętrzna

  Jeśli posiadasz numer od innego operatora istnieje możliwość jego przeniesienia do naszego systemu. com/pl/services/numbers/mnp/">linkiem.

  Jeśli nie ma możliwości przeniesienia lub nie planujesz przenieść numer możesz podłączyć do 20 numerów zewnętrznych w zakładce «Moja centrala» - «Linię zewnętrzne» można podłączyć numer od innego operatora bezpośrednio do centrali.

  Jeśli posiadasz zwykły numer stacjonarny z bramką VoIP to trzeba wybrać tryb "Bramka" i wprowadzić te wszystkie dane na urządzeniu. Jeśli numer telefonu obsługuje połączenia na protokole SIP istnieje możliwość podłączenia w trybie «Serwer».

  Operator powinien podać dane do podłączenia numeru: serwer, domena (mogę być te same znaczenia), login i hasło.

  Z naszej strony połączenie z numerem jest wykonywane z następujących adresów IP:

  185. 45. 152. 167

  185. 184

  185. 185

  195. 122. 19. 26

  195. 16

  37. 139. 38. 70

  37. 71

  185. 155. 13

  185. 27

  Możesz również przenieść do nas numer od operatora zewnętrznego. Listę krajów, których numery można przenieść, można znaleźć na tej stronie.

  11. Statystyki rozmów centrali

  Szczegółowe statystyki rozmów można sprawdzić i pobrać w zakładce "Moja centrala" - "Statystyki i raporty". Tutaj można wybrać okres statystyk, porównać różne okresy, zobaczyć ogólny wykres i geografię połączeń. Statystyki i wykresy są dostępne zarówno dla wszystkich połączeń, jak i połączeń z różnymi numerami wirtualnymi (lub liniami zewnętrznymi). com/images/content/support/zadarma/pbx_new/pl/6. png" alt="PBX"/>


  Odcinek

  W tym filmie Chris Pels pokaże, jak rozszerzyć standardowy zestaw ustawień konfiguracji ASP. NET własnymi elementami konfiguracji XML. Najpierw zobacz, jak utworzyć procedurę obsługi sekcji konfiguracji, która jest wymagana do interpretowania i przetwarzania informacji w niestandardowych elementach konfiguracji XML. W tym artykule dowiesz się, jak używać modelu deklaratywnego do definiowania zachowania programu obsługi sekcji konfiguracji. Następnie zobacz, jak dodać niestandardową procedurę obsługi sekcji i elementy niestandardowe do pliku konfiguracji ASP. NET. Na koniec zobacz, jak programowo uzyskać dostęp do niestandardowych danych konfiguracji.

  FAQ - Najczęściej zadawane pytania:

  W trosce o jakość naszych produktów oraz bezpieczeństwo kierowców i pasażerów przeprowadzamy akcje przywoławcze mające na celu usunięcie potencjalnych nieprawidłowości. Sprawdź czy twój samochód podlega akcji przywoławczej i wpisz numer VIN swojego pojazdu w naszej wyszukiwarce.

  Program Hyundai Assistance to jeden z elementów 5-letniej gwarancji bez limitu kilometrów i jest to gwarancja profesjonalnej pomocy specjalistów w sytuacji awarii auta lub jego unieruchomienia, wypadku, czy kradzieży.

  Skorzystaj z Centrum Pomocy

  Aby skorzystać z pomocy assistance wystarczy telefon do Centrum Pomocy
  Hyundai Assistance Centrum udziela pomocy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  + 48 22 205 51 25

  Dowiedz się więcej o Assistance.

  Bluelink®

  Dzięki usługom Bluelink®, każdy model Hyundai ma wszechstronne możliwości łączności z funkcją rozpoznawania mowy online oraz szeroką gamą rozwiązań, które czynią jazdę łatwiejszą i przyjemniejszą.

  Kontroluj swój samochód dzięki aplikacji w Twoim smartfonie lub za pomocą poleceń głosowych. Oprócz wielu sprytnych funkcji, którymi można sterować za pomocą aplikacji Bluelink, system nawigacji obejmuje również bezpłatną trzyletnią subskrypcję usług LIVE firmy Hyundai, która zawiera informacje w czasie rzeczywistym o ruchu drogowym, parkingach lub stacjach ładowania.

  Dowiedz się więcej o Bluelink®.

  Dezynfekcja przez ozonowanieOzonowanie jest profesjonalnym sposobem na przeprowadzenie dezynfekcji samochodu.

  Ozon ma silne właściwości utleniające i biobójcze. Jego użycie zapewnia czystość mikrobiologiczną i sterylność, zabezpieczając samochody Hyundai przed zagrażającymi zdrowiu mikroorganizmami i wirusami. Ozonowaniu poddawane jest wnętrze samochodu Podczas ozonowania wnętrza samochodu dezynfekowany jest również układ wentylacji i klimatyzacji, zapewniając kompleksowe bezpieczeństwo użytkowania.

  W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów, w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Hyundai Motor Poland wprowadza we wszystkich salonach Autoryzowanych Dealerów Hyundai w Polsce procedurę dezynfekcji samochodów przez ozonowanie.

  Salony i serwisy Autoryzowanych Dealerów Hyundai stosują najwyższe standardy czystości w trosce o higienę i zdrowie Klientów. Samochody nowe, używane oraz samochody wyjeżdżające z serwisu są dezynfekowane tuż przed wydaniem Klientowi.

  Dezynfekcji przez ozonowanie poddawane są:

  • Samochody nowe przed wydaniem Klientowi
  • Samochody używane przed wydaniem Klientowi
  • Samochody Klientów po każdej usłudze serwisowej, która tego wymaga.
  Funkcja eCallSystem eCall automatycznie powiadomi służby ratunkowe o wypadku i aktualnym miejscu położenia pojazdu. Można również nacisnąć czerwony przycisk SOS umieszczony w centralnej części podufitki, aby wezwać pomoc.

  W Hyundaiu troszczymy się o środowisko naturalne i staramy się, aby zarówno nasze samochody jak i ich eksploatacja miały minimalny wpływ na środowisko naturalne. Mamy również na uwadze dobro i interes naszych Klientów, dlatego już na etapie projektowania dążymy do tego, aby nasze samochody były zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne.

  Zestawienie emisji CO2 samochodów Hyundai

  Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest również dostępne nieodpłatnie u każdego Autoryzowanego Dealera Hyundai. Przypominamy, że na zużycie paliwa przez samochód znaczący wpływa ma styl jazdy kierowcy oraz warunki drogowe.

  Co oznaczają skróty NEDC, WLTP i RDE? I o co chodzi w nowej normie emisji spalin EURO 6d-TEMP? Poniżej wytłumaczymy Państwu najważniejsze pojęcia:

  EURO 6c i EURO 6d-TEMP

  Od momentu wprowadzenia procedury WLTP obowiązującą w Unii Europejskiej normą emisji spalin jest EURO 6c. Była ona wprowadzana stopniowo i od 1 września 2018 będzie obowiązywała dla wszystkich nowych pojazdów. Jednak kupujący samochód marki Hyundai już w tym dniu będą mieli pojazd, który spełnia wymagania następnej, jeszcze ostrzejszej normy emisji - EURO 6d-TEMP. Obejmuje ona dodatkowo test emisji spalin RDE (pomiar substancji szkodliwych w trakcie normalnej eksploatacji) i obowiązuje wszystkich producentów od 1 września 2019.

  NEDC

  Jeszcze do niedawna istotne z punktu widzenia oznakowania i dopuszczenia pojazdów mechanicznych wartości zużycia i paliwa i emisji spalin były określane znormalizowaną metodą badania NEDC ("Nowy Europejski Cykl Jazdy"). W tym celu pojazdy na laboratoryjnym stanowisku kontrolnym z rolkami odbywały ok. 20-minutową symulowaną jazdę w mieście i poza miastem. Jednak ze względu na mało realistyczne parametry testu mierzone wartości są często znacznie niższe niż osiągane podczas rzeczywistej jazdy. Dlatego od września 2017 obowiązuje nowo opracowany cykl badania WLTP.

  WLTP

   "Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure" (ogólnoświatowa znormalizowana procedura badań lekkich pojazdów) WLTP stanowi od września 2017 obowiązującą metodę określania emisji spalin (substancje szkodliwe i CO2) i zużycia paliwa (wzgl. prądu) przez pojazdy. W odróżnieniu od procedury NEDC pozwala ona uzyskać realistyczne wartości przyspieszenia i prędkości. Ponadto w pomiarach uwzględnia się wszystkie warianty silnika i skrzyni biegów danego pojazdu oraz możliwy wpływ wyposażenia dodatkowego.

  RDE

  Badanie RDE pozwala określić zachowanie pojazdu, jeżeli chodzi o emisję spalin w trakcie rzeczywistej jazdy ("Real Driving Emissions"). W tym celu danym pojazdem jeździ się, przyspiesza i hamuje na drogach publicznych - i to w podziale na ruch miejski, na drogach poza miastem i autostradach. Zamontowany przy rurze wydechowej mobilny przyrząd do pomiaru emisji spalin mierzy zawartość cząstek stałych i stężenie substancji szkodliwych.

  5 Lat Gwarancji bez Limitu KilometrówGwarancja jest dostępna w standardzie, bez dodatkowych opłat.

  5 lat gwarancji bez limitu kilometrów wyraża nasze zaangażowanie w oferowanie najwyższej jakości i świetnej obsługi. Klient Końcowy to każdy klient indywidualny, firma lub inny podmiot, który kupuje nowy pojazd marki Hyundai od Autoryzowanego Dealera Hyundai, nieprzeznaczony do późniejszej odsprzedaży lub, pojazd Hyundai pierwotnie zakupiony w salonie Autoryzowanych Dealaerów Hyundai przez klienta indywidualnego, firmę lub inny podmiot, nieprzeznaczony do odsprzedaży. 

  Dowiedz się więcej o gwarancji.
  Hak holowniczyHyundai oferuje szeroki zakres oryginalnych akcesoriów, pozwalających w pełni cieszyć się Twoim pojazdem, w tym oryginalne haki holownicze i wiązki elektryczne.

  Podobnie jak w pojazdach każdej marki, montaż haka holowniczego w samochodach Hyundai jest uzależniony od przypisanego do danego egzemplarza świadectwa homologacji (CoC), a także od jego fabrycznej kompletacji, a zwłaszcza przystosowania cyfrowej instalacji elektrycznej do montażu okablowania haka.

  Dopuszczenie homologacyjne do ciągnięcia przyczep można zweryfikować na tabliczce znamionowej w sekcji dotyczącej dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów. Puste pole na tabliczce znamionowej, określające dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, oznacza, że pojazd nie jest przystosowany do montażu haka holowniczego. Dane na tabliczce znamionowej muszą posiadać wartości zgodne z wydaną do danego egzemplarza homologacją pojazdu (dokument CoC). W pojazdach już wyprodukowanych nie istnieje żadna możliwość zmiany raz przypisanych do danego samochodu danych homologacyjnych.

  Jeżeli pojazd posiada dopuszczenie do montażu haka holowniczego, ale nie ma przystosowania cyfrowej instalacji elektrycznej do montażu okablowania haka, może nie być możliwości zamontowania oryginalnej wiązki elektrycznej.

  W przypadku wątpliwości informacje i pomoc uzyskasz w każdej Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai lub kontaktując się przez formularz z Centrum Obsługi Klienta Hyundai Motor Poland.

  Przypominamy, że Hyundai, w trosce o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, zaleca stosowanie wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów – montaż elementów nieoryginalnych może powodować utratę fabrycznej gwarancji lub skutkować problemami w prawidłowym funkcjonowaniu systemów elektronicznych pojazdu. 

  Uprzejmie informujemy o możliwości odpłatnego wydania przez Hyundai Motor Poland Sp. z o. o. następujących dokumentów:

 • duplikatu świadectwa zgodności (COC) w języku angielskim
 • oświadczenia potwierdzającego prawidłowość zamontowania odpowiednich pasów i siedzeń
  (konwersja ciężarowy na osobowy potwierdzona przez ASO Hyundai)
 • innego oświadczenia potwierdzającego dane techniczne pojazdu
  (liczba siedzeń, norma emisji spalin, masy pojazdu itp. )
 • W celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu, należy przesłać na adres email: homologacja@hyundai. pl

 • poprawnie wypełniony formularz
 • dokument potwierdzający tytuł własności pojazdu (skan polskiego dowodu rejestracyjnego / dowód zakupu)
 • potwierdzenie ASO Hyundai o poprawności montażu siedzeń i pasów (jeżeli dotyczy)
 • Po analizie wniosku Klient otrzymuje informację o możliwości przygotowania dokumentacji i czasie trwania usługi. O wydanie powyższych dokumentów może wystąpić tylko właściciel pojazdu albo upoważniona przez niego osoba. Hyundai Motor Poland nie wydaje duplikatów świadectw zgodności dla pojazdów zakupionych jako nowe poza terenem Unii Europejskiej. Opłata za wydanie każdego z dokumentów wynosi 240, 00 zł z VAT. 

  Wysyłka dokumentów możliwa tylko na adresy korespondencyjne na terenie Polski.

  Znajdź instrukcję obsługi dla swojego modelu Hyundai. Poznaj praktyczne informacje na temat obsługi Twojego samochodu i wybranych systemów multimedialnych. Instrukcję możesz pobrac jako plik, wyświetalać online na ekranie swojego urządzenia lub wydrukować. Aby odnaleźć instrukcję obsługi dla Twojego modelu Hyundai, zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki.

  Karta ratownicza to ujednolicony schemat pojazdu, który jest łatwy do odczytania dla służb ratowniczych, dzięki czemu może skrócić czas akcji ratowniczej nawet o 30%.

  Karta ratownicza przedstawia wzmocnienia konstrukcji pojazdu. Znajduje się w niej także rozkład kluczowych instalacji auta. Informacje te pomagają zespołowi ratowniczemu z maksymalną prędkością wydostać pasażerów z pojazdu. Kiedy dochodzi do groźnego wypadku, liczy się szybka i sprawna akcja ratownicza, dlatego każda sekunda jest niezwykle ważna. Wyposaż swój pojazd w kartę ratowniczą. Zostaw ratownikom informacje jak najszybciej wydostać Ciebie i pasażerów z pojazdu. com/pl/serwis/serwis/dla-klientow-hyundai/karty-ratownicze. html" target="_blank">Znajdź kartę ratowniczą dla Twojego pojazdu.

  Dokładne i aktualne mapy mają kluczowe znaczenie dla wbudowanego systemu nawigacyjnego. Program Lifetime MapCare zapewnia spełnienie oczekiwań i zadowolenie klienta wygodnie podróżującego samochodem. Dzięki na bieżąco aktualizowanym mapom, kierowca samochodu Hyundai może zaoszczędzić dużo czasu oraz cieszyć się nowymi funkcjami zwiększającymi komfort. Aktualizacja map to bardzo atrakcyjna oferta dostępna dla modeli Hyundai produkowanych od 2010 roku w Europie i wyposażonych w fabryczny system nawigacyjny.

  Aktualizacja map nawigacyjnych.

  Sieć dróg zmienia się dynamicznie, dlatego Hyundai oferuje najlepsze rozwiązania nawigacyjne. Już teraz możesz samodzielnie dokonać aktualizacji map za pomocą łatwych instrukcji obrazkowych dostępnych na Globalnym Portalu Aktualizacji Map. Na portalu znajdziesz także powiadomienia o najnowszych aktualizacjach map nawigacyjnych. 

  Wybierając olej do swojego pojazdu, w coraz większym stopniu kierujemy się troską o zrównoważony rozwój i środowisko. Duża część konsumentów deklaruje troskę o środowisko i coraz częściej oczekuje od marek oferty zrównoważonych produktów i usług. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oferujemy naszym Klientom bardziej zrównoważoną alternatywę.

  Dowiedz się więcej o neutralnych emisyjnie olejach silnikowych Shell.

  Shell Helix Ultra AH 0W Carbon Neutral

  Troska o środowisko

  Jesteśmy jednym z największych producentów samochodów na świecie i wiemy, że spoczywa na nas odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyjemy oraz za jego przyszłość. Ekologia to dla Hyundaia jeden z priorytetów, którym kierujemy się we wszystkich naszych działaniach, obejmujących cały cykl życia samochodu. Począwszy od planowania produktu na poziomie globalnym, a skończywszy na utylizacji pojazdów dążymy do zminimalizowania wpływu na środowisko.

  Recycling a środowisko

  Zgodnie z tą ideą, wszystkie nowe Hyundaie spełniają wymogi dyrektywy 2005/64/EC regulującej recycling pojazdów. Nasze samochody są zaprojektowane tak, aby ich eksploatacja oraz utylizacja minimalizowała ilość wytwarzanych odpadów i miała jak najmniejszy wpływ na środowisko. Sama utylizacja przeprowadza jest zgodnie z najwyższymi wymogami ochrony środowiska, w sposób profesjonalny i bezpieczny.

  Gwarantowana możliwość recyklingu

  Zapewniamy sieć bezpłatnego odbioru do utylizacji i utylizacji pojazdów wycofanych do eksploatacji, która gwarantuje naszym klientom przyjęcie samochodu bez dodatkowych opłat, dzięki czemu właściciel samochodu nie ponosi kosztu opłaty utylizacyjnej. Dotyczy to również samochodów po kolizji, jednak warunkiem przyjęcia przez stację jest kompletność samochodu. Korzystając z usług koncesjonowanych stacji demontażu, otrzymają Państwo zaświadczenie umożliwiające wyrejestrowanie pojazdu oraz wypowiedzenie umowy ubezpieczenia. com/eu/dam/downloads/pl/serwis/Lista-stacji-demontazu-2022. pdf" title="Pobierz" target="_blank">Lista stacji demontażu 2022

  Artykuł 33. 1. rozporządzenia REACH (Rozporządzenie WE nr 1907/2006) ma na celu umożliwienie klientom będącym odbiorcami dostarczanych wyrobów, zastosowanie odpowiednich środków zarządzania ryzykiem, które mogą wynikać z obecności w wyrobach substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Można je znaleźć na aktualnej liście kandydackiej substancji oczekujących na pozwolenie, w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania tych wyrobów.

  Hyundai Motor Company popiera ogólne cele rozporządzenia REACH, a w szczególności Artykułu 33, gdyż są one zgodne z naszym własnym zaangażowaniem do promowania odpowiedzialnej produkcji, obsługi i użytkowania naszych wyrobów.

  Identyfikacja SVHC

  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, opartą na informacjach otrzymanych od naszych dostawców oraz na naszych własnych danych dotyczących wyrobów, substancje występujące w artykułach składowych w stężeniu powyżej 0, 1% wag. to te, które podano w „Tabeli SVHC” dotyczącej konkretnego pojazdu/części.

  Szczegółowa informacja na temat bezpiecznego użytkowania artykułów zawierających SVHC

  Jeżeli dotyczy, do „Tabeli SVHC” związanej z konkretnym artykułem, dołączana jest szczegółowa informacja na temat bezpiecznego użytkowania pojazdu/części zawierająca substancje z listy kandydackiej.

  Ogólna informacja na temat bezpiecznego użytkowania artykułów

  Do każdego pojazdu Hyundai Motor Company dołączona jest instrukcja obsługi, która zawiera informacje dla właściciela/użytkownika na temat bezpiecznego użytkowania pojazdu. Informacje Hyundai Motor Company dotyczące napraw i serwisowania pojazdów oraz oryginalnych części również zawierają informacje dla personelu technicznego na temat bezpiecznego stosowania.

  Jeżeli w częściach pojazdu obecne są substancje z listy kandydackiej podane w „Tabeli SVHC” dotyczącej konkretnego pojazdu, to są one zastosowane w taki sposób, który ogranicza do minimum potencjalne narażenie klientów na ich oddziaływanie i pozwala wykluczyć niebezpieczeństwo dla ludzi lub środowiska, o ile pojazd i jego części są używane zgodnie z przeznaczeniem, a wszelkie naprawy, serwis i obsługa techniczna są przeprowadzane zgodnie z instrukcjami technicznymi opisującymi te czynności oraz standardowymi dobrymi praktykami w branży.

  Pojazd wycofany z eksploatacji może zostać legalnie zutylizowany tylko w Unii Europejskiej w autoryzowanym zakładzie utylizacji (ATF). Części pojazdu należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi władz lokalnych.

  W celu uzyskania informacji o REACH dotyczącej Twojego pojazdu lub części, zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Klienta Hyundai poprzez formularz kontaktowy.

  ASO HyundaiNaszym nadrzędnym celem jest doskonałe zadowolenie Klienta. Uważnie słuchamy Państwa uwag i zgłoszeń oraz aktywnie staramy się je zrozumieć, aby jak najlepiej realizować zlecenia serwisowe oraz stale polepszać jakość naszej pracy.Oryginalne częściASO Hyundai dysponują oryginalnymi częściami zamiennymi o gwarantowanej przez Hyundai Motor Poland jakości i niezawodności. Części montowane w autoryzowanym serwisie Hyundai są zawsze doskonale dopasowane i dobrane wg. aktualnego katalogu części. Pozwolą Ci w pełni cieszyć się z Twojego auta przez długi czas.

Instrukcje dotyczące konfiguracji Hitachi Cp X5555

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dotyczące konfiguracji Hitachi Cp X5555

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje dotyczące konfiguracji Hitachi Cp X5555