Instrukcja ponownego montażu Bosch 3 842 998 760

Instrukcja ponownego montażu Bosch 3 842 998 760 to instrukcja, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące ponownego montażu urządzenia Bosch 3 842 998 760. Instrukcja zawiera wskazówki jak bezpiecznie i skutecznie zdemontować i zamontować urządzenie, jak również jakie części i narzędzia są potrzebne do tego celu. Instrukcja ponownego montażu Bosch 3 842 998 760 może pomóc w uniknięciu uszkodzenia urządzenia, a także w przeprowadzeniu bezpiecznej i skutecznej operacji ponownego montażu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja ponownego montażu Bosch 3 842 998 760

Polski

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

1.

Informacje dotyczące niniejszej dokumentacji

Przedstawione dane mają na celu opisanie produktu. Dane dotyczące

zastosowania produktu stanowią wyłącznie przykłady i propozycje jego

wykorzystania. Dane katalogowe nie przedstawiają właściwości gwarantowanych.

Podane informacje nie zwalniają użytkownika z obowiązku poddania produktu

własnej ocenie i sprawdzenia jego właściwości. Nasze produkty podlegają

naturalnemu procesowi zużycia i starzenia.

© Wszelkie prawa posiada firma Bosch Rexroth AG, także w przypadku zgłoszeń

patentowych. Uprawnień dotyczących udostępniania, kopiowania i przekazywania

udziela tylko firma Bosch Rexroth.

Na stronie tytułowej jest przedstawiona przykładowa konfiguracja. Dlatego

dostarczony produkt może różnić się od produktu przedstawionego na rysunku.

Oryginalna instrukcja obsługi została sporządzona w języku niemieckim.

Zakres obowiązywania dokumentacji

Proszę przeczytać niniejszą instrukcję oraz niezbędną dokumentację

uzupełniającą:

– 3 842 358 820, „Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa pracy podczas

elektrotechnicznej instalacji komponentów MPS",

– instrukcje lamp podłączanych z regulatorem (DIM-Box)

przed uruchomieniem produktu i korzystaniem z niego.

www. boschrexroth. com/mediadirectory

2.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, podanych

w instrukcjach lamp podłączanych z regulatorem (DIM-Box).

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Należy używać regulatora (DIM-Box) wyłącznie w suchych i czystych

pomieszczeniach.

Nie używać regulatora (DIM-Box) w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł emisji

chemicznej (np. mgły olejowej, oparów lutowniczych) lub pyłu.

Zabezpieczenie wstępne

EU ≤ 16 A, USA/CAN ≤ 15 A

Użycie niezgodne z przeznaczeniem

Każde użycie, które nie zostało opisane jako użycie zgodne z przeznaczeniem,

jest kwalifikowane jako użycie niezgodne z przeznaczeniem, a przez

to niedopuszczalne. Spółka Bosch Rexroth AG nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia niezgodnego z przeznaczeniem.

Wszelkie ryzyka w przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem bierze

na siebie użytkownik.

Za użycie niezgodne z przeznaczeniem uważa się:

użytkowanie w obroszonym otoczeniu (pomieszczenie wilgotne) lub narażonym

na emisje chemiczne,

używanie w funkcji włącznika/wyłącznika lampy,

użytkowanie bez odpowiedniej ochrony przed oddziaływaniem mechanicznym,

użytkowanie w obszarach innych niż przemysłowe.

3.

Zakres dostawy

Regulator (bez kabla połączeniowego)

4.

Opis produktu

Regulator (DIM-Box) jest stosowany do ściemniania natężenia oświetlenia

lampami systemowymi SL... LED, z złączem DIM (1 – 10 V).

Identyfikacja produktu

Do identyfikacji służy numer materiału (3 842... ) podany na tabliczce znamionowej

1

(patrz rysunek

).

5.

Montaż

Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa z instrukcji

3 842 358 820, „Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa pracy podczas

elektrotechnicznej instalacji komponentów MPS".

Montaż regulatora (DIM-Box)

Upewnić się, że wykorzystywane wyposażenie elektryczne jest stosowane

zgodnie z normami krajowymi.

Kroki montażowe przedstawiono na rysunku

Z jednym regulatorem można użytkować maks. 6 lamp systemowych (DIM-Box).

Instalacja elektryczna regulatora (DIM-Box)

Upewnić się, że instalację będą wykonywać wyłącznie osoby posiadające

odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu elektrotechniki

(patrz instrukcja 3 842 358 820).

Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych w instrukcji

Stosować wyłącznie dopuszczone kable (niebieskie kodowanie),

patrz poniższa tabela.

3

Instalacja, patrz rysunek

.

Niewykorzystane przyłącza należy zamykać zatyczkami

(zamontowanymi w stanie fabrycznym).

2

Regulator (DIM-Box) nie może być uziemiany (SELV (EU)/Class II (USA/CAN),

niebieskie kodowanie! ). Patrz także „Dane techniczne".

Wtyczka

EU

6.

Uruchomienie/obsługa

Przed uruchomieniem produktu i korzystaniem z niego należy przeczytać

i zrozumieć niezbędną instrukcję oraz dokumentację uzupełniającą

Upewnić się, że wszystkie przyłącza są zajęte lub zamknięte. Sprawdzić

wszystkie połączenia gwintowane i wtykowe pod kątem solidnego osadzenia.

Należy uruchamiać wyłącznie produkt w pełni zainstalowany.

Obracając regulatorem, można ustawiać jasność lampy pomiędzy 10% a 100%.

Światło może zostać także całkowicie wygaszone, jednak lampa nie jest

wyłączana, źródło światła nadal znajduje się pod napięciem.

Lampy systemowe mogą być włączane oraz wyłączane poprzez listwę gniazd przy

pomocy włącznika/wyłącznika lub wyłącznikiem głównym obszaru roboczego.

7.

Eksploatacja

Poniższe ostrzeżenie dotyczy wszystkich lamp bez symbolu VDE na tabliczce

znamionowej (3 842 552 220, 3 842 552 222, 3 842 552 224).

 OSTROŻNIE

Zagrożenie dla ludzi spowodowane efektem stroboskopowym i zwolnienia

ruchu obrotowego!

Podczas pracy ze zredukowaną jasnością/ściemnieniem światło pulsuje

z niewidzialną dla ludzkiego oka częstotliwością 240 Hz.

W przypadku poruszających się lub obracających przedmiotów w polu światła

powstaje złudzenie zatrzymania, zwalniania lub poruszania się do tyłu.

Sprawdzić warunki oświetleniowe po ściemnieniu i w razie wątpliwości

pracować przy ustawieniu 100% (maks. jasność bez taktowania).

8.

Utylizacja

Niestaranna utylizacja produktu może spowodować zanieczyszczenie

środowiska.

Produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami krajowymi.

9.

Rozszerzenia i przebudowa

Produktu nie wolno przebudowywać.

Gwarancja udzielona przez firmę Bosch Rexroth dotyczy wyłącznie

dostarczonej konfiguracji i uwzględnionych w niej rozszerzeń.

Po dokonaniu przebudowy lub rozszerzenia wykraczających poza warunki

opisane w instrukcji oraz dokumentacji uzupełniającej 3 842 358 820,

„Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa pracy podczas elektrotechnicznej

instalacji komponentów MPS", wygasają roszczenia gwarancyjne.

10. Dane techniczne

Regulator (DIM-Box)

Złącze DIM

EU: SELV

(kodowanie niebieskie)

USA/CAN: Class II

Gniazdo

Dł. (m) Nr

3 842 552 226

3 842 553 141

3 842 553 140

3 842 553 139

3 842 055 145

1 – 10 V, analogowe

+

2/4

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

  • Portal dla Partnerów
  • Formularz kontaktowy Infolinia dla Profesjonalistów 739 183 333

Platforma internetowa ARCHISPACE umożliwia dostęp on-line do rysunków CAD urządzeń marki Junkers i marki Bosch oraz schematów CAD instalacji.

Dzięki niej możliwe jest niemal natychmiastowe pobranie bezpłatnych rysunków, wykorzystywanych w procesie projektowania i opracowywania dokumentacji technicznej inwestycji budowlanych.

Bezpośredni dostęp do platformy z materiałami Bosch Termotechnika

Kotły stojące - Automatyka Cx

Kotły stojące - Automatyka FxKotły wiszące - Automatyka CxKotły wiszące - Automatyka FxPowietrzne pompy ciepła - Automatyka CxGruntowe pompy ciepłaTechnika słoneczna - Automatyka CxTechnika słoneczna - Automatyka FxPrzepływowe podgrzewacze wodyKotły grzewczeZasobnikiPompy ciepłaTechnika słoneczna

Instrukcja ponownego montażu Bosch 3 842 998 760

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja ponownego montażu Bosch 3 842 998 760

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja ponownego montażu Bosch 3 842 998 760