Instrukcja obsługi i użytkowania Canon Imagerunner C1335if

Canon Imagerunner C1335if to wielofunkcyjne urządzenie wielozadaniowe, które łączy w sobie funkcje drukarki, skanera, faxu i kopiarki. Przeznaczone jest do użytku w domach i małych biurach. Wszystkie funkcje urządzenia są łatwe w obsłudze dzięki prostemu interfejsowi użytkownika. Urządzenie oferuje szybkie i wydajne drukowanie, skanowanie i kopiowanie dokumentów, a także możliwość wysyłania i odbierania faxów. Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego drukowania dwustronnego, aby zmniejszyć zużycie papieru i umożliwić szybsze drukowanie. Wszystkie funkcje urządzenia są łatwe do skonfigurowania dzięki dostępnym instrukcjom użytkowania, które można znaleźć w Internecie. Canon Imagerunner C1335if to wygodne i wydajne urządzenie wielofunkcyjne, które pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i użytkowania Canon Imagerunner C1335if

Wybierz potrzebne Ci materiały pomocy

 • Tu znajdziesz najnowsze sterowniki do swojego produktu

 • Oprogramowanie, które zapewni Ci jeszcze lepsze wrażenia z pracy z naszymi produktami

 • Przydatne przewodniki, dzięki którym wykorzystasz potencjał swojego produktu

 • Przejrzyj aplikacje współpracujące z Twoim produktem

 • Tu znajdziesz najnowsze oprogramowanie układowe swojego produktu

 • Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań

 • Poznaj najnowsze wiadomości o swoim produkcie

 • Znajdź rozwiązania błędów, których kody wyświetla Twój produkt

 • Poznaj dane techniczne swojego produktu

Left Right

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Numer seryjny

Tutaj dowiesz się, jak znaleźć numer seryjny produktu B2B.

Recyklingu

Więcej informacji o programie recyklingu kaset firmy Canon

Bogato wyposażona kserokopiarka kolorowa formatu A4 Canon iR C1335iF. Łatwa obsługa dzięki intuicyjnemu interfejsowi i dotykowemu wyświetlaczowi. Dwustronne drukowanie w standardzie, a dodatkowo faks przy zachowaniu prędkości drukowania 35 stron na minutę.


Canon iR C1325iF usprawni w każdej firmie obieg dokumentów. W standardzie znajdziemy tutaj:

 • dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie
 • mobilne drukowanie i skanowanie
 • standardowy toner
 • dotykowy wyświetlacz
 • faks
 • drukowanie sieciowe
 • łatwe zarządzanie

Jakość ponad wszystko to właśnie jedna z podstawowych zalet tej kserokopiarki. Wydruki i skany w najwyższej jakości w formacie A4. Przy szybkości drukowania i kopiowania w kolorze do 25 stron na minutę. Do tego niezmiernie łatwe zarządzanie kosztami oraz materiałami eksploatacyjnymi. 

Gwarancja: 5 lat ( 60 m-cy) lub 50 tys. kopii/wydruków ( co pierwsze nastąpi)

prędkość druku A4

drukowanie dwustronne

standard

pojemność kaset na papier w wersji podstawowej

1 kaseta na 550 arkuszy (80 g/m²), taca uniwersalna na 100 arkuszy (80 g/m²)

metoda skanowania

Skanowanie w trybie Push: funkcja wysyłania w kolorze jest dostępna w standardzie.
Skanowanie w trybie Pull: tryb skanowania TWAIN/WIA Pull dostępny we wszystkich modelach.
Skanowanie do pamięci USB: dostępne w wszystkich modelach
Skanowanie do telefonów komórkowych i urządzeń z dostępem do Internetu

faks

panel sterowania

wyświetlacz dotykowy o przekątnej 8, 9cm

FUNKCJE

Canon iR C1335iF

35 str. /minprędkość kopiowania A4standard


Canon iR C1335iF w ofercie promocyjnej NetCan. pl Autoryzowanego Partnera Canon dodatkowo gratis:

* Dostawa i instalacja na terenie aglomeracji warszawskiej (w przypadku instalacji w innych rejonach skonsultuj się z naszym handlowcem)
* Instalacja na komputerze użytkownika za wiedzą administratora lokalnej sieci + przewody podłączeniowe USB lub LAN
* Szkolenie Personelu z zakresu pełnej obsługi urządzenia
* Instrukcja obsługi w jęz. polskim na papierze w wygodnym i czytelnym wydaniu

* Czas realizacji zamówienia to jedynie 1 dzień roboczy

 • Parametry Techniczne
 • Materiały eksplatacyjne
 • Akcesoria
 • Pliki
 • Parametry Techniczne

  Opis zawarty na karcie produktu nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej,
  jest jedynie treścią informacyjną w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.
  Sprzedający pomimo dołożenia wszelkich starań
  nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

Symbole użyte w niniejszej instrukcji

OSTRZEŻENIE

Oznacza, że niestosowanie się do ostrzeżenia może grozić śmiercią

lub poważnymi obrażeniami ciała. W celu bezpiecznego korzystania

z urządzenia należy zawsze zapoznawać się z treścią ostrzeżeń.

UWAGA

Oznacza uwagę dotyczącą czynności, których nieprawidłowe wykonanie

może doprowadzić do obrażeń ciała. W celu bezpiecznego korzystania

z urządzenia należy zawsze zapoznawać się z treścią uwag.

WAŻNE

Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi

elementami w celu prawidłowego korzystania z urządzenia i uniknięcia

uszkodzeń urządzenia oraz mienia.

Klawisze i przyciski użyte w niniejszym

podręczniku

Poniżej przedstawione symbole i przyciski obrazują, w jaki sposób w

podręczniku opisano operacje wykonywane za pomocą przycisków.

• Klawisze na panelu sterowania: [Ikona przycisku]

Na przykład:

• Ekran: <Podaj odbiorcę. >

• Przyciski i elementy na ekranie komputera: [Preferences] (Ustawienia)

Rysunki i zrzuty ekranu zawarte w niniejszym

Ilustracje i ekrany użyte w tym podręczniku mogą się różnić w zależności

od modelu urządzenia.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Prze rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia zapoznaj się dokładnie

z częścią „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa" w niniejszym

podręczniku oraz w programie e-Podręcznik.

Instrukcje mają na celu zapobieżenie obrażeniom ciała użytkownika oraz

innych osób, jak również zniszczeniu wyposażenia; należy więc zawsze

postępować zgodnie z nimi oraz wymienionymi w nich wymaganiami.

Należy pamiętać o tym, że użytkownik ponosi odpowiedzialność

za wszystkie straty spowodowane niezastosowaniem się do

zamieszczonych tutaj wskazówek, używania urządzenia w sposób

niezgodny z jego przeznaczeniem lub też dokonania w nim napraw

lub modyfi kacji przez osoby inne niż technik serwisowy posiadający

autoryzację fi rmy Canon.

Instalacja

• Urządzenia nie należy instalować w pobliżu substancji łatwopalnych,

takich jak produkty na bazie alkoholu lub rozpuszczalniki do

farb. Kontakt tych substancji z częściami elektrycznymi wewnątrz

urządzenia może doprowadzić do ich zapłonu i spowodować pożar

lub zwiększyć zagrożenie porażenia prądem.

• Na urządzeniu nie należy umieszczać naszyjników ani żadnych innych

elementów metalowych ani pojemników wypełnionych płynami. W

przypadku kontaktu ciał obcych z częściami elektrycznymi wewnątrz

urządzenia może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Jeśli jakikolwiek przedmiot wpadnie do środka urządzenia, należy

natychmiast wyłączyć zasilanie i skontaktować się z lokalnym

dystrybutorem fi rmy Canon.

• Nie używać tego urządzenia w pobliżu jakichkolwiek urządzeń

medycznych. Promieniowanie radiowe emitowane przez niniejsze

urządzenie może zakłócać działanie urządzeń medycznych, co grozi

poważnym wypadkiem.

• Urządzenia nie należy instalować w miejscach wymienionych poniżej.

W przeciwnym wypadku może dojść do zranienia, pożaru lub porażenia

prądem elektrycznym.

− miejsca niestabilne

− miejsca narażone na nadmierne drgania

− miejsca, w których zablokowane mogą zostać otwory wentylacyjne (zbyt

blisko ścian, łóżka, włochatych dywanów i innych podobnych obiektów)

− miejsca wilgotne lub zakurzone

− miejsca wystawione na bezpośrednie oddziaływanie promieni

słonecznych lub znajdujące się na zewnątrz budynku

− miejsca, w których występują wysokie temperatury

− miejsca położone w pobliżu otwartych płomieni

− miejsca o słabej wentylacji

• Mimo że podczas pracy urządzenia wytwarzany jest ozon, nie ma on żadnego

wpływu na organizm człowieka. Jednak w przypadku użytkowania maszyny

przez dłuższy czas, należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.

• Do urządzenia nie należy podłączać kabli nieposiadających odpowiednich

aprobat. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub porażenia

• Urządzenia wyposażone w twardy dysk mogą działać nieprawidłowo

podczas użytkowania na dużych wysokościach, tj. 3000 metrów nad

poziomem morza lub wyższych.

Źródło zasilania

• Należy stosować wyłącznie zasilacz o parametrach napięcia zgodnych

z określonymi wymaganiami. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może

doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

• Urządzenie należy podłączyć do gniazda elektrycznego

z uziemieniem za pomocą dołączonego kabla zasilającego.

• Należy używać wyłącznie przewodu dostarczonego wraz

z urządzeniem — użycie innego przewodu może doprowadzić do

pożaru lub porażenia prądem.

• Dostarczony przewód zasilający jest przeznaczony do używania z tym

urządzeniem. Nie podłączać przewodu zasilającego do innych urządzeń.

• Nie należy modyfi kować ani zaginać przewodu zasilania, ani też ciągnąć

za niego ze zbyt dużą siłą. Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na

przewodzie zasilania. Uszkodzenie przewodu zasilania grozi pożarem lub

porażeniem prądem elektrycznym.

• Nie należy podłączać ani odłączać wtyczki mokrymi rękami — może to

doprowadzić do porażenia prądem.

• Do zasilania urządzenia nie należy używać przedłużaczy ani rozdzielaczy.

W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub porażenia prądem

elektrycznym.

• Nie należy zwijać ani związywać kabla zasilającego — może to

doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

• Wtyczkę zasilającą należy wsunąć do końca do gniazdka elektrycznego.

Kontynuowanie eksploatacji może doprowadzić do pożaru lub porażenia

prądem.

• Podczas burzy z piorunami wtyczka zasilania powinna być wyjęta z

gniazda sieciowego. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru,

porażenia prądem elektrycznym lub usterki urządzenia.

• Urządzenie należy zainstalować w pobliżu gniazda elektrycznego i

zostawić wystarczającą przestrzeń wokół wtyczki, aby mogła być ona

łatwo odłączona w sytuacji zagrożenia.

Obsługa urządzenia

• Nie wolno demontować ani modyfi kować urządzenia. Wewnątrz

urządzenia znajdują się podzespoły działające w wysokiej temperaturze i

pod wysokim napięciem, więc grozi to pożarem lub porażeniem prądem.

• Nie należy pozwalać dzieciom dotykać kabla zasilającego, innych kabli,

części wewnętrznych lub elektrycznych ani bawić się nimi. W przeciwnym

wypadku może dojść do poważnego zranienia.

• W przypadku stwierdzenia nietypowych odgłosów, zapachu lub

dymu wydobywającego się z urządzenia lub wytwarzania przez

nie nadmiernych ilości ciepła, należy skontaktować się z lokalnym

przedstawicielem fi rmy Canon. Kontynuowanie eksploatacji może

• W pobliżu urządzenia nie korzystać z łatwopalnych rozpylaczy.

W przypadku kontaktu substancji łatwopalnych z częściami elektrycznymi

wewnątrz urządzenia może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Pl

191

Instrukcja obsługi i użytkowania Canon Imagerunner C1335if

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i użytkowania Canon Imagerunner C1335if

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i użytkowania Canon Imagerunner C1335if