Instrukcja obsługi i konfiguracji Cablescan 64x2

Instrukcja obsługi i konfiguracji Cablescan 64x2 to oficjalny dokument producenta, który zawiera informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania skanera Cablescan 64x2. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich funkcji skanera, w tym łączenia go z komputerem, ustawiania parametrów skanowania i zarządzania skanowanymi plikami. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące odwoływania się do funkcji skanera i uzyskiwania pomocy technicznej. Cablescan 64x2 jest prostym i łatwym w użyciu skanerem, który może skanować dokumenty o różnych typach, w tym papier, plastik i metal. Skaner jest wyposażony w wyjątkowo szybki procesor skanowania, który pozwala na szybkie i precyzyjne skanowanie dokumentów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i konfiguracji Cablescan 64x2

Instrukcje: tworzenie i edytowanie konfiguracji - Visual Studio (Windows) | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 4 min

Dotyczy:Visual Studio Visual Studio Code Visual Studio dla komputerów Mac

Oprócz wbudowanych konfiguracji debugowania i wydawania można utworzyć kilka konfiguracji kompilacji dla rozwiązania. Możesz na przykład utworzyć konfigurację testu na potrzeby kompilacji testów wewnętrznych i skonfigurować różne rodzaje kompilacji, które można dystrybuować do różnych klientów.

Tworzenie konfiguracji kompilacji

Możesz użyć okna dialogowego Configuration Manager, aby wybrać lub zmodyfikować istniejące konfiguracje kompilacji lub utworzyć nowe.

Aby otworzyć okno dialogowe Configuration Manager, w Eksplorator rozwiązań kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł rozwiązania, aby otworzyć menu skrótów dla rozwiązania, a następnie wybierz pozycję Configuration Manager.

Możesz również otworzyć Configuration Manager, klikając listę rozwijaną na pasku narzędzi Visual Studio, który umożliwia wybranie bieżącej konfiguracji (na przykład debugowanie lub wydanie).

Istnieją dwa poziomy konfiguracji, konfiguracja rozwiązania i konfiguracja projektu. Konfiguracja rozwiązania jest wybrana podczas przełączania aktywnych konfiguracji przy użyciu paska narzędzi w Visual Studio. Konfiguracja projektu jest konkretną konfiguracją każdego projektu.

W oknie dialogowym Configuration Manager możesz użyć listy rozwijanej Konfiguracja aktywnego rozwiązania, aby wybrać konfigurację kompilacji całej rozwiązania, zmodyfikować istniejącą lub utworzyć nową konfigurację. Możesz użyć listy rozwijanej Aktywne rozwiązanie, aby wybrać platformę docelową konfiguracji, zmodyfikować istniejącą lub dodać platformę. Jeśli dodasz platformę rozwiązania, musi być obsługiwana przez co najmniej jeden z projektów.

Okienko kontekstów Project zawiera listę projektów w rozwiązaniu. Dla każdego projektu można wybrać konfigurację i platformę specyficzną dla projektu, zmodyfikować istniejące lub utworzyć nową konfigurację lub dodać nową platformę z listy platform obsługiwanych przez Visual Studio. Można również zaznaczyć pola wyboru, które wskazują, czy każdy projekt jest uwzględniony podczas korzystania z konfiguracji całej rozwiązania do kompilowania lub wdrażania rozwiązania.

Ostrzeżenie

Visual Studio nie wymusza żadnych wymagań, które platformy projektu wybrane w tym oknie dialogowym są zgodne z platformą rozwiązania. Na przykład nie ma możliwości ustawienia wszystkich platform projektu na x86 wartość, gdy aktywna platforma rozwiązania to x64, dlatego należy unikać pomyłek i wybierać platformy projektów, które są zgodne z platformą rozwiązania, gdy jest to możliwe.

Ustawianie właściwości na podstawie konfiguracji

Aby ustawić właściwości na podstawie konfiguracji, w Eksplorator rozwiązań otwórz menu skrótów dla projektu, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Większość właściwości projektu nie zależy od konfiguracji ani platformy, ale niektóre z nich są. W przypadku konfiguracji wydania można określić, że kod jest zoptymalizowany podczas kompilowania rozwiązania, a w przypadku konfiguracji debugowania można określić, że DEBUG jest zdefiniowany symbol kompilacji warunkowej. Możesz również wybrać ostrzeżenia, które chcesz pominąć lub podnieść poziom błędów, inaczej na podstawie konfiguracji lub platformy, a także kontrolować niektóre ustawienia wpływające na niektóre opcje kompilatora, przepełnienie arytmetyczne, wyrównanie pliku i opcję kompilatora /deterministic.

Na stronach właściwości projektu strony, które mają ustawienia zależne od konfiguracji, a platforma ma pola rozwijane, które umożliwiają wybranie konfiguracji i platformy, do której mają zastosowanie bieżące wartości ustawień. com/pl-pl/visualstudio/ide/media/vs-2019/project-properties-configuration-and-platform. png? view=vs-2022" alt="Screenshot showing project properties that are dependent on the configuration and platform. " data-linktype="relative-path"/>

Właściwości, które można ustawić inaczej na podstawie konfiguracji, a platforma ma ikonę koła zębatego obok nich na stronie ustawień projektu. Po kliknięciu ikony koła zębatego zostanie wyświetlone menu, które daje opcje posiadania tych samych lub różnych wartości na podstawie konfiguracji, platformy lub obu tych opcji. com/pl-pl/visualstudio/ide/media/vs-2022/project-properties-build. " data-linktype="relative-path"/>

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień strony właściwości, zobacz Zarządzanie właściwościami projektu i rozwiązania.

Tworzenie konfiguracji projektu

Podczas dodawania nowego typu kompilacji należy utworzyć nową konfigurację projektu. Na przykład zamiast debugowania i wydania można tworzyć konfiguracje programistyczne, testowe i produkcyjne.

 1. Otwórz okno dialogowe Configuration Manager.

 2. Wybierz projekt w kolumnie Project.

 3. Na liście rozwijanej Konfiguracja dla tego projektu wybierz pozycję Nowy.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Nowa konfiguracja Project.

 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę nowej konfiguracji.

 5. Aby użyć ustawień właściwości z istniejącej konfiguracji projektu, na liście rozwijanej Kopiuj ustawienia z listy rozwijanej wybierz konfigurację. Ustawienia można dostosować później na stronach właściwości projektu.

 6. Aby jednocześnie utworzyć konfigurację całego rozwiązania, zaznacz pole wyboru Utwórz nową konfigurację rozwiązania.

Zmienianie nazwy konfiguracji projektu

 • W kolumnie Project wybierz projekt z konfiguracją projektu, którego nazwę chcesz zmienić.

 • Na liście rozwijanej Konfiguracja dla tego projektu wybierz pozycję Edytuj.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie konfiguracji Project.

 • Wybierz nazwę konfiguracji projektu, którą chcesz zmienić.

 • Wybierz pozycję Zmień nazwę, a następnie wprowadź nową nazwę.

  Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji kompilacji dla całego rozwiązania

  Aby utworzyć konfigurację kompilacji dla całego rozwiązania

 • Z listy rozwijanej Konfiguracja aktywnego rozwiązania wybierz pozycję Nowy.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Nowa konfiguracja rozwiązania.

 • W polu tekstowym Nazwa wprowadź nazwę nowej konfiguracji.

 • Aby użyć ustawień z istniejącej konfiguracji rozwiązania, z listy rozwijanej Kopiuj ustawienia wybierz konfigurację.

 • Jeśli chcesz jednocześnie utworzyć konfiguracje projektu, zaznacz pole wyboru Utwórz nowe konfiguracje projektu.

  Aby zmienić nazwę konfiguracji kompilacji dla całego rozwiązania

 • Z listy rozwijanej Konfiguracja aktywnego rozwiązania wybierz pozycję Edytuj.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie konfiguracji rozwiązania.

 • Wybierz nazwę konfiguracji rozwiązania, którą chcesz zmienić.

  Aby zmodyfikować konfigurację kompilacji dla całego rozwiązania

 • Z listy rozwijanej Konfiguracja aktywnego rozwiązania wybierz odpowiednią konfigurację.

 • W okienku kontekstów Project dla każdego projektu wybierz odpowiednią konfigurację i platformę, a następnie wybierz opcję Skompiluj ją i czy chcesz wdrożyć.

  Zobacz też

  • Opis konfiguracji kompilacji
  • Opis platform kompilacji
  • Kompilowanie i czyszczenie projektów i rozwiązań w Visual Studio
  • Zarządzanie właściwościami projektów i rozwiązań
  • Tworzenie i edytowanie konfiguracji (Visual Studio dla komputerów Mac)
 • Dodatkowe zasoby

  Instrukcja obsługi i konfiguracji Cablescan 64x2

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i konfiguracji Cablescan 64x2

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i konfiguracji Cablescan 64x2