Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi Craftsman Weedwacker 358 791040

Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi Craftsman Weedwacker 358 791040 dostarcza użytkownikom wszystkich informacji i instrukcji niezbędnych do bezpiecznego i prawidłowego korzystania ze sprzętu. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat montażu, uruchomienia i obsługi kosiarki, w tym instrukcje krok po kroku dotyczące właściwego użycia i codziennego utrzymywania. Instrukcja zawiera również ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas używania kosiarki, w tym informacje dotyczące ubierania się, pracy w ciasnych przestrzeniach i wykonywania prac w pobliżu innych osób. Instrukcja obsługi Craftsman Weedwacker 358 791040 jest ważnym narzędziem, które pomoże użytkownikom zapewnić bezpieczeństwo i optymalne wyniki z kosiarki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi Craftsman Weedwacker 358 791040

Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z interfejsem HP UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), wyprodukowanych pod koniec 2008 roku.

Podczas uruchamiania komputer przeprowadza test baterii polegający na sprawdzeniu pozostałej pojemności baterii podstawowej oraz wszelkich zainstalowanych baterii dodatkowych.

Jeśli system wykryje, że pojemność baterii jest bardzo niska, wyświetli jeden z poniższych alertów.

Komunikat zostanie wyświetlony na 15 sekund, po czym nastąpi kontynuacja procesu uruchamiania systemu.

Różnice między komunikatami dotyczącymi baterii (601–605, 607–608)

 • 601: Jeśli w treści alertu wymieniona zostanie bateria podstawowa (wewnętrzna) (601), oznacza to, że pomiar pojemności podstawowej (wewnętrznej) baterii wykazał spadek poniżej 25% pierwotnej pojemności. Liczba „601” oznacza powiązany kod błędu zarejestrowany w dzienniku systemowym. Przyczyną takiej sytuacji mogą być czynniki środowiskowe, takie jak niska temperatura otoczenia lub starzenie się baterii. Chwilowe przeniesienie urządzenia w cieplejsze miejsce może rozwiązać ten problem.

 • 602: Jeśli w treści alertu wymieniona zostanie bateria dodatkowa (zewnętrzna) (602), oznacza to, że pomiar pojemności dodatkowej (zewnętrznej) baterii wykazał spadek poniżej 25% pierwotnej pojemności. Liczba „602” oznacza powiązany kod błędu zarejestrowany w dzienniku systemowym.

  603: Brak baterii – bateria podstawowa nie została wykryta przez test.

  604: Błąd poziomu naładowania baterii – test nie może określić odpowiedniego poziomu naładowania baterii podstawowej.

  605: Błąd zasilacza sieciowego – test wykazuje, że bateria nie jest ładowana.

  605: Błąd sprawdzania podróbek baterii (605) – wykryto baterię firmy innej niż HP. Jeżeli bateria została zakupiona od dealera, skontaktuj się z firmą HP.

  607: Podstawowa (wewnętrzna) bateria jest słaba w niskiej temperaturze.

  608: Dodatkowa (wewnętrzna) bateria jest słaba w niskiej temperaturze.

Usuwanie alertu dotyczącego baterii

Krok 1: Aktualizacja BIOS do najnowszej wersji

  Przejdź do strony opisu produktu posiadanego komputera.

  Z wyświetlonej listy wybierz pozycję BIOS, a następnie zapoznaj się z wszystkimi dostępnymi aktualizacjami systemu BIOS.

  Przestroga:

  Upewnij się, że aktualizacja systemu BIOS jest nowsza od zainstalowanej i czy pasuje do komputera. Instalacja niewłaściwego systemu BIOS może spowodować uszkodzenie komputera. Dodatkowe informacje na temat aktualizacji systemu BIOS można znaleźć w dokumencie Aktualizacja systemu BIOS.

  Jeżeli na liście nie ma aktualizacji systemu BIOS dla posiadanego komputera, oznacza to, że żadne aktualizacje nie są na razie dostępne.

  Po znalezieniu właściwej aktualizacji systemu BIOS kliknij przycisk Pobieranie, a następnie Zapisz.

  Przejdź do folderu, w którym zapisany został plik pobranej aktualizacji systemu BIOS, a następnie kliknij dwukrotnie jego nazwę (na przykład: sp12345), aby rozpocząć instalację. com/doc-images/91/c06288075. gif" alt="Lokalizacja zapisanego pliku aktualizacji systemu BIOS na komputerze"/>

  Zaczekaj na uruchomienie komputera, aby zainstalować aktualizację. Komputer może wyemitować sygnał dźwiękowy, wyłączyć i włączyć wyświetlacz lub wentylatory. Może także migać wskaźnik zasilania. Jest to stan normalny.

  Do momentu zakończenia aktualizacji nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera.

  Na ekranie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.

  W oknie kreatora InstallShield kliknij Dalej.

  Zaznacz pole wyboru Zgadzam się z warunkami licencji, a następnie kliknij przycisk Dalej. com/doc-images/734/c06288078. gif" alt="Wyrażanie zgody na umowę licencyjną użytkownika oprogramowania"/>

  W oknie HP BIOS Update and Recovery (Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS) kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Okna wyświetlane w trakcie procesu aktualizacji mogą się różnić w zależności od posiadanego komputera. com/doc-images/96/c06273120. gif" alt="Wyrażanie zgody na umowę licencyjną użytkownika oprogramowania"/>

  Wybierz pozycję Aktualizuj, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby przygotować aktualizację. com/doc-images/607/c06288079. gif" alt="Wybór pozycji Aktualizuj w oknie narzędzia HP BIOS Update and Recovery"/>

  Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby zainstalować aktualizację. com/doc-images/885/c06288080. gif" alt="Klikanie przycisku Uruchom ponownie teraz w celu instalacji aktualizacji"/>

  Na ekranie HP BIOS Update kliknij przycisk Zastosuj aktualizację teraz lub poczekaj na automatyczne uruchomienie aktualizacji. com/doc-images/59/c06291396. gif" alt="Klikanie przycisku Zastosuj aktualizację teraz"/>

  Poczekaj na zakończenie instalacji aktualizacji systemu BIOS. Zostanie wyświetlony postęp instalacji. com/doc-images/186/c06291397. gif" alt="Ekran z wyświetlanym postępem instalacji aktualizacji systemu BIOS"/>

  Po wyświetleniu monitu kliknij pozycję Kontynuuj uruchomienie lub poczekaj na automatyczne ponowne uruchomienie komputera. Ponowne uruchomienie komputera może zająć kilka minut.

  Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran błędu z dodatkowymi informacjami. System może uruchomić odzyskiwanie systemu BIOS po ponownym uruchomieniu komputera. Jeżeli tak się dzieje, nie próbuj wyłączać komputera. com/doc-images/313/c06291398. gif" alt="Kliknięcie przycisku Kontynuuj uruchamianie systemu"/>

  Po wyświetleniu ekranu blokady zaloguj się na komputerze. com/doc-images/827/c06158629. jpg" alt="Ekran blokady wyświetla się po pomyślnej aktualizacji systemu BIOS. "/>

Krok 2: Przetestuj baterię za pomocą aplikacji HP Hardware Diagnostics

Aby usunąć alert dotyczący baterii, należy wykonać test baterii w środowisku diagnostyki systemu (F2), a następnie przeprowadzić kalibrację baterii w celu zapewnienia jej maksymalnej wydajności.

Aby uzyskać dostęp do testu baterii w środowisku diagnostyki systemu HP, włącz komputer i od razu naciśnij klawisz esc w celu wyświetlenia menu startowego. Naciśnij klawisz diagnostyki systemu F2, a następnie wybierz opcję Battery Test (Test baterii).

Polska

Za pomocą ustawień uruchamiania systemu Windows można uruchomić system Windows w różnych zaawansowanych trybach rozwiązywania problemów, które pomagają znajdować i naprawiać problemy z komputerem.

Przechodzenie do ekranu Ustawienia uruchamiania systemu Windows w ustawieniach komputera

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. W obszarze Ustawienia komputeranaciśnij lub kliknij pozycję Aktualizuj i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję odzyskiwanie.

  W obszarze Uruchamianie zaawansowanenaciśnij lub kliknij pozycję Uruchom ponownie teraz.

  Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie Wybierz opcję naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiąż problem. Jeśli nie widzisz opcji Ustawienia uruchamiania, naciśnij lub kliknij pozycję Opcje zaawansowane.

  Naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia uruchamiania , a następnie Uruchom ponownie.

  Na ekranie Ustawienia uruchamiania wybierz odpowiednie ustawienie uruchamiania.

  Zaloguj się na komputerze za pomocą konta użytkownika z uprawnieniami administratora.

Przechodzenie do ekranu Ustawienia uruchamiania systemu Windows w środowisku odzyskiwania systemu Windows

Jeśli nie możesz uruchomić komputera, wykonaj poniższe instrukcje, aby przejść do środowiska odzyskiwania systemu Windows. Aby wykonać te kroki, musisz podłączyć klawiaturę.

Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, czy masz nośnik instalacyjny (taki jak dysk DVD lub dysk flash USB):

  Jeśli masz nośnik instalacyjny dla Windows 8. 1, uruchom komputer z nośnika instalacyjnego. Włóż dysk DVD lub dysk flash USB, a następnie ponownie uruchom komputer. Jeśli pojawi się komunikat „Naciśnij dowolny klawisz, aby wykonać rozruch z dysku DVD”, naciśnij klawisz. Jeśli komunikat się nie pojawi, być może musisz zmienić kolejność rozruchu w ustawieniach systemu BIOS komputera, aby rozruch następował najpierw z dysku DVD lub USB. Gdy zostanie wyświetlona strona Instalowanie systemu Windows, naciśnij lub kliknij pozycję Napraw komputer, aby uruchomić środowisko odzyskiwania systemu Windows.

  Jeśli nie masz nośnika instalacyjnego, trzykrotnie uruchom ponownie komputer za pomocą przycisku zasilania. Spowoduje to uruchomienie środowiska odzyskiwania systemu Windows.

W środowisku odzyskiwania systemu Windows na ekranie Wybierz opcję naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiąż problem.

Naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia uruchamiania. Jeśli nie widzisz ustawień uruchamiania, naciśnij lub kliknij pozycję Opcje zaawansowane, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia uruchamiania.

Naciśnij lub kliknij pozycję Uruchom ponownie, a następnie poczekaj na ponowne uruchomienie komputera.

Na ekranie Ustawienia uruchamiania wybierz odpowiednią opcję.

Zaloguj się na komputerze za pomocą konta użytkownika z uprawnieniami administratora.

Użycie niektórych opcji, takich jak tryb awaryjny, powoduje uruchomienie systemu Windows w postaci ograniczonej — tylko z podstawowymi programami. Inne opcje służą do uruchamiania systemu Windows z zaawansowanymi funkcjami (przeznaczonymi głównie dla administratorów systemu i specjalistów IT). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową Microsoft TechNet dla specjalistów IT.

Uwaga: W przypadku korzystania z funkcji BitLocker należy wstrzymać jej działanie przed przejściem do ekranu Ustawienia uruchamiania systemu Windows. W przypadku korzystania z systemu Windows RT 8. 1 może zostać wyświetlony monit o podanie klucza odzyskiwania szyfrowania urządzeń w celu uzyskania dostępu do ustawień uruchamiania.

 Uruchamia system Windows w zaawansowanym trybie rozwiązywania problemów przeznaczonym dla specjalistów IT i administratorów systemu.

Tworzy plik ntbtlog. txt zawierający listę wszystkich sterowników, które są instalowane podczas rozruchu, co może być pomocne w zaawansowanym rozwiązywaniu problemów.

Uruchamia system Windows z bieżącym sterownikiem wideo oraz niskimi wartościami ustawień rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Tego trybu można użyć do zresetowania ustawień ekranu.

W trybie awaryjnym system Windows jest uruchamiany z minimalnym zestawem sterowników i usług, co pomaga w rozwiązywaniu problemów. Jeśli problem nie występuje ponownie po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym, można uznać, że jego przyczyną nie są ustawienia domyślne ani podstawowy zestaw sterowników urządzeń i usług. Dostępne są trzy różne opcje trybu awaryjnego:

Włącz tryb awaryjny. Uruchamia system Windows z minimalnym zestawem sterowników i usług.

Włącz tryb awaryjny z obsługą sieci. Uruchamia system Windows w trybie awaryjnym ze sterownikami sieci oraz usługami umożliwiającymi dostęp do Internetu lub innych komputerów w sieci.

Włącz tryb awaryjny z wierszem polecenia. Uruchamia system Windows w trybie awaryjnym z oknem wiersza polecenia zamiast zwykłego interfejsu systemu Windows. Ta opcja jest przeznaczona dla specjalistów IT i administratorów systemu.

Jeśli problem nie występuje po ponownym uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym, oznacza to, że podstawowe ustawienia, pliki i sterowniki systemu Windows prawdopodobnie nie są przyczyną problemu. Spróbuj uruchamiać po kolei wszystkie często używane aplikacje na pulpicie (łącznie z aplikacjami w folderze Autostart), aby sprawdzić, czy problemu nie powoduje określona aplikacja. Jeśli problem powoduje jedna z aplikacji, odinstaluj ją lub skontaktuj się z wydawcą oprogramowania. Jeśli problem występuje w trybie awaryjnym lub nadal nie można ustalić przyczyny problemu, można spróbować odświeżyć komputer lub zresetować ustawienia do stanu początkowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak odświeżyć komputer, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu.

Umożliwia instalowanie sterowników zawierających niepoprawne podpisy.

Zapobiega uruchomieniu sterownika usługi wczesnej ochrony przed złośliwym kodem, co umożliwia instalowanie sterowników, które mogą zawierać złośliwy kod.

Zapobiega automatycznemu ponownemu uruchamianiu systemu Windows w przypadku wystąpienia błędu powodującego awarię systemu Windows. Tę opcję należy wybierać tylko w przypadku „zapętlenia” pracy systemu Windows, gdy po pojawieniu się błędu systemu Windows następuje na przemian próba ponownego uruchomienia i ponowny błąd.

Uruchamia kontroler domeny systemu Windows z działającą usługą Active Directory w celu przywrócenia usługi katalogowej.Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi Craftsman Weedwacker 358 791040

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi Craftsman Weedwacker 358 791040

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi Craftsman Weedwacker 358 791040