Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Emerson Dxp Ff

Emerson DXP FF to wydajny system do automatyzacji procesów, który zapewnia wysoką wydajność i elastyczność w zakresie integracji systemów. Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Emerson DXP FF zapewnia pełny obraz systemu, od instalacji do zarządzania. Pozwala to na zwiększenie wydajności i zarządzania systemem w firmie. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i obsługi systemu. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące zarządzania systemem, w tym informacje o zarządzaniu dostępem, raportowaniu, monitorowaniu i zabezpieczaniu systemu. Instrukcja ta pomaga w tworzeniu w pełni wykorzystanego i wydajnego systemu, który jest łatwy w użyciu i bezpieczny.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Emerson Dxp Ff

Router Cisco C891F – urządzenie z serii 800

Używany, stan idealny, zasilacz w komplecie.

Oferowany router Cisco C891F wyróżnia się zastosowaniem technologii 10/100Base-TX oraz 10/100/1000Base-T. Standardowa pamięć urządzenia to 512 MB, natomiast maksymalna pojemność pamięci to 768 MB. Wielkość pamięci flash to 256 MB. Proponowany model został wyposażony w interfejsy WAN Ethernet RJ-45. Urządzenie może być używane jako 8-portowy przełącznik. Router stanowi uzupełnienie serii Cisco 800. Używany w idealnym stanie.

Dane techniczne

Łącze WAN

Ethernet WAN Tak

Gniazdo karty SIM Nie

Połączenie WAN

Ethernet WAN Tak

Gniazdo karty SIM Nie

Sieć komputerowa

Standardy komunikacyjne IEEE 802. 11d, IEEE 802. 1Q, IEEE 802. 1x, IEEE 802. 3af

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet Gigabit Ethernet

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet Gigabit Ethernet

Przewodowa sieć lan Tak

Technologia okablowania 10/100/1000Base-T(X)

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10, 100, 1000

Automatyczne MDI/MDI-X Tak

Wykrywanie ścieżki MTU Tak

Możliwość podłączenia ISDN Tak

Liczba użytkowników 50

Sieć

Standardy komunikacyjne IEEE 802. 3af

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet Gigabit Ethernet

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet Gigabit Ethernet

Przewodowa sieć lan Tak

Technologia okablowania 10/100/1000Base-T(X)

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10, 100, 1000

Automatyczne MDI/MDI-X Tak

Wykrywanie ścieżki MTU Tak

Możliwość podłączenia ISDN Tak

Liczba użytkowników 50

Sieci mobilne

3G Nie

4G Nie

Sieć danych Not supported

Sieć komórkowa

3G Nie

4G Nie

Sieć danych Not supported

Sieć DSL

Rodzaj podłączenia xDSL Nie

Modem wewnętrzny Tak

Funkcje DSL

Rodzaj podłączenia xDSL Nie

Modem wewnętrzny Tak

Cechy zarządzania

Zarządzanie przez stronę www Tak

Obsługa jakość serwisu (QoS) Tak

Przycisk reset Tak

Łączność

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 8

Liczba portów SFP Combo 1

Ilość portów USB 1

Wersja USB 2. 0

Port wan Ethernet (RJ-45)

Gniazdko wyjścia DC Tak

Porty i interfejsy

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 8

Liczba portów SFP Combo 1

Ilość portów USB 1

Wersja USB 2. 0

Port wan Ethernet (RJ-45)

Gniazdko wyjścia DC Tak

Protokoły

Protokół wybierania drogi BGP, EIGRP, OSPF, RIP-1, RIP-2

Protokoły zarządzające SNMPv3, SSH, CLI, HTTP, RADIUS, TACACS+

Klient DHCP Tak

Serwer DHCP Tak

Obsługiwane protokoły sieciowe L2TP, L2TPv3, NAT, DHCP, DNS, ACLs, OSPF, BGP

Ochrona

Szyfrowanie / bezpieczeństwo 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS

Firewall Tak

Zabezpieczenie firewall Cisco IOS

Filtrowanie adresów MAC Tak

Lista kontrolna dostępu (ACL) Tak

Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) Tak

Opis ogólny

Wielkość pamięci flash 256

Pojemność pamięci wewnętrznej 512

Cechy

Wielkość pamięci flash 256

Pojemność pamięci wewnętrznej 512

Design

Kolor produktu Black, Grey

Diody LED Tak

Wbudowany wyłącznik Tak

Konstrukcja

Kolor produktu Black, Grey

Diody LED Tak

Wbudowany wyłącznik Tak

Antena

Typ anteny Not supported

Zarządzanie energią

Rodzaj zasilania AC

Napięcie wejściowe AC 100 - 240

Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60

Napięcie operacyjne 12

Obsługa PoE Tak

Moc

Rodzaj zasilania AC

Napięcie wejściowe AC 100 - 240

Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60

Napięcie operacyjne 12

Obsługa PoE Tak

Warunki zewnętrzne

Zakres temperatur (eksploatacja) 0 - 40

Zakres temperatur (przechowywanie) 0 - 65

Zakres wilgotności względnej 10 - 85

Dopuszczalna wilgotność względna 5 - 95

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n. p. m. ) 0 - 3000

Dopuszczalna wysokość (n. ) 0 - 4570

Warunki pracy

Zakres temperatur (eksploatacja) 0 - 40

Zakres temperatur (przechowywanie) 0 - 65

Zakres wilgotności względnej 10 - 85

Dopuszczalna wilgotność względna 5 - 95

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n. ) 0 - 4570

Waga i rozmiary

Szerokość produktu 322. 8

Głębokość produktu 248. 4

Wysokość produktu 44. 5

Waga produktu 2500

 1. SylabUZ
 2. Faculty of Arts
 3. winter term 2019/2020
 4. Interior Design - First-cycle studies leading to Bachelor's degree
 5. Design Drawing and Detail Design
Generate PDF for this page

General information

Course nameDesign Drawing and Detail Design
Course ID03. 9-WA-AWP-RPPD-Ć-S14_pNadGen4EAIL FacultyFaculty of Arts Field of studyInterior Design Education profileacademicLevel of studiesFirst-cycle studies leading to Bachelor's degreeBeginning semesterwinter term 2019/2020

Course information

Semester5ECTS credits to win2 Course typeobligatoryTeaching languagepolishAuthor of syllabus
 • mgr inż. Marta Szwiec

Classes forms

The class formHours per semester (full-time)Hours per week (full-time)Hours per semester (part-time)Hours per week (part-time)Form of assignmentClass 302-Credit with grade

Aim of the course

Wykorzystanie zdobytych umiejętności w uczestniczeniu w procesie projektowym. Sporządzenie własnego projektu branżowego związanego z architekturą wnętrz, będącego integralną częścią większego założenia projektowego. 

Prerequisites

Wiedza na temat procesu projektowego realizowanego z udziałem poszczególnych branż współpracujących podczas tworzenia kompleksowego projektu wykonawczego. Znajomość zasad rysunku technicznego. Umiejętność sporządzania rysunków technicznych. Interesujący wybór tematu, umiejętność analizy tematu, podstawowa znajomość obsługi komputera.

Scope

Zagadnienia wykładane i opracowywane na zajęciach z przedmiotu rysunek projektowy i projektowanie detalu mają na celu przygotować studentów do samodzielnego projektowania detali architektonicznych, detali wnętrz, detali obiektów wzorniczych oraz małej architektury. Studenci twórczo i samodzielnie opracowują dokumentację techniczną projektowanych detali z zakresu Architektury Wnętrz.

W trakcie trwania zajęć zostanie położony szczególny nacisk na aspekty wykonawcze opracowywanych projektów. Zastosowanie technologii tradycyjnych i nowoczesnych oraz ich łączenie w jednym opracowaniu projektowym. Zostanie przedstawione znaczenie dokumentacji technicznej, jako środka komunikacji w relacji: użytkownik - projektant - wykonawca i to zarówno w fazie projektu wstępnego jak i projektu realizacyjnego.

Uwzględnione zostaną zasady kompozycji przestrzennej: harmonii, kontrastu, równowagi, akcentów, skali, różnorodności etc.

Studenci wykonując ćwiczenia projektowe poza nauką projektowania mają opanować zasady podawania przygotowywanych przez siebie projektów. Zostanie położony nacisk na czytelność i estetykę powstających opracowań.

Przedmiotu rysunek projektowy i projektowanie detalu w ramach ćwiczeń przygotowuje do systemowego i kompleksowego projektowania. Jej program ma stanowić integralną część programu kształcenia na kierunku architektura wnętrz i być uzupełnieniem dla programów pracowni kierunkowych i dyplomujących.

Teaching methods

Zajęcia podzielone na część teoretyczną w postaci krótkiego objaśnienia tematu i część praktyczną w trakcie, której studenci mają możliwość zadawać pytania i wykonywać zadane wcześniej ćwiczenia.

 • ćwiczenia projektowe realizowane są w trakcie zajęć z korektami i omówieniem projektu indywidualnie z każdym studenckim,
 • w trakcie zajęć są przeprowadzane krótkie wykłady wprowadzające w problematykę realizowanych projektów
 • student musi przedstawić własną prezentację związaną z projektowaniem połączeń wybranych materiałów.
 • Learning outcomes and methods of theirs verification

  Outcome descriptionOutcome symbolsMethods of verification

  Assignment conditions

  Zaliczenie z oceną w randze egzaminu na podstawie oceny wykonanych prac, jakości
  i oryginalności wykonania oraz sposobu podania projektu, wykonania ćwiczeń projektowych w określonym terminie, obecności na zajęciach, aktywności i zaangażowania oraz systematyczności w pracy.

  Recommended reading

 • Neufert K., Podręcznik Projektowania architektonicznego-budowlanego, ARKADY, Warszawa 1995.
 •  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" ze zmianami Dz. U. z 2017 r. 
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690), z późniejszymi zmianami.
 • PN-EN ISO 5456-1:2002 Rysunek techniczny -- Metody rzutowania -- Część 1: Postanowienia ogólne.
  5. PN-EN ISO 5456-2:2002 Rysunek techniczny -- Metody rzutowania -- Część 2: Przedstawianie prostokątne.
  6. PN-EN ISO 128-20:2002 Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 20: Wymagania podstawowe dotyczące linii
  7. PN-EN ISO 128-21:2006 Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 21: Linie w systemach CAD
  8. PN-ISO 128-22:2003 Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 22: Wymagania podstawowe i zastosowanie linii wskazujących i linii odniesienia
  9. PN-ISO 128-23:2002 Rysunek techniczny -- Ogólne zasady przedstawiania -- Część 23: Linie na rysunkach budowlanych
  10. PN-ISO 128-30:2006 Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 30: Wymagania podstawowe dotyczące rzutów
  11. PN-ISO 128-40:2006 Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 40: Wymagania podstawowe dotyczące przekrojów i kładów
  12. PN-EN ISO 5457:2002 Rysunek techniczny -- Forma graficzna arkusza
  13. PN-EN ISO 5457:2002 Rysunek techniczny -- Formaty arkuszy
  14. PN-N-01603:1986 Rysunek techniczny -- Składanie rysunków
 • Further reading

 • Przewłocki S. : „Geometria wykreślna w budownictwie”
 • Samujłło H. i J. : „Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie"
 • Dobrzański T. : „Rysunek techniczny maszynowy"
 • Hykś P., Gabornik M., Vrana O. : „Schody"
 • Wendy W. Staebler: „Architectural Detailing in Residentiallnteńors"
 • Wojciechowski L., „Dokumentacja Budowlana 1, rysunek budowlany”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
 • Working spacer, TASCHEN / EVERGREEN, Köln 2005.
 • Notes

  Modified by mgr inż. Marta Szwiec (last modification: 28-05-2019 13:00)

  Drogi Użytkowniku,

  klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

  Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

  Nie zgadzam się

  Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Emerson Dxp Ff

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Emerson Dxp Ff

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Emerson Dxp Ff