Instrukcja instalacji dodatków Calamp Dataradio Hipr 900

Instrukcja instalacji dodatków Calamp Dataradio Hipr 900 zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania dodatków Calamp Dataradio Hipr 900. Instrukcja opisuje wszystkie etapy instalacji, w tym wybór i podłączenie sprzętu, konfigurację oprogramowania i ustawienia systemu. Instrukcja zawiera również informacje o zasadach bezpieczeństwa i instrukcji dotyczących konserwacji oraz informacje o zgodności z innymi urządzeniami. Instrukcja instalacji dodatków Calamp Dataradio Hipr 900 zawiera również szczegółowe informacje na temat zarządzania zasobami i zapewniania wsparcia technicznego dla klientów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji dodatków Calamp Dataradio Hipr 900

Other languages:

 • Bahasa Indonesia
 • Deutsch
 • English
 • Türkçe
 • español
 • français
 • hrvatski
 • italiano
 • polski
 • português
 • português do Brasil
 • română
 • svenska
 • čeština
 • български
 • русский
 • українська
 • 中文
 • 中文(中国大陆)
 • 中文(臺灣)
 • 日本語
 • 한국어

Przedmowa

FreeCAD jest aplikacją typu 3D parametric modeling application. Został stworzony przede wszystkim do projektowania mechanicznego. Może służyć również do wszystkich pokrewnych zastosowań, w których trzeba precyzyjnie modelować obiekty przestrzenne. Dodatkowo zapewnia kontrolę nad historią modelowania.

Freecad jest już rozwijany od 2002 roku i oferuje sporą listę funkcjonalności. Niektórych z nich wciąż brakuje, w porównaniu z komercyjnymi rozwiązaniami. Jednak w zupełności spełnia wymagania hobbystów i osób pracujących z mniejszymi projektami. Na forum możesz znaleźć naszą szybko rozwijającą się społeczność zaangażowaną w rozwój programu FreeCAD. Tutaj możesz znaleźć wiele wartościowych przykładowych projektów dla FreeCAD. Zobacz również, FreeCAD używany w produkcji.

Jak wszystkie wolne projekty, projekt FreeCAD jest uzależniony od swojej społeczności, aby się rozwijać, zdobywać funkcje i stabilizować (usuwać błędy). Więc nie zapominaj o tym podczas używania programu FreeCAD. Jeśli ci się to podoba, możesz dokonać darowizny i wspomóc FreeCAD również na inne sposoby, takie jak tworzenie dokumentacji i tłumaczeń.

Zobacz również:

 • Migracja z Fusion360 do FreeCAD
 • Poradniki
 • Wideo poradniki

Instalacja

Przede wszystkim pobierz i zainstaluj FreeCAD. Informacje na temat aktualnych wersji i aktualizacji oraz instrukcje instalacji dla danego systemu operacyjnego (Linux, Mac lub Windows) znajdują się na stronie pobierania. Istnieją gotowe pakiety instalacyjne dla systemów Debian i Ubuntu (. deb), openSUSE (. rpm) i Mac OSX, Windows (. msi). FreeCAD jest dostępny przez menedżer pakietów wielu innych dystrybucji Linuksa. Dostępny jest również samodzielny plik wykonywalny AppImage, który będzie działał na najnowszych 64-bitowych systemach Linux. Ponieważ FreeCAD jest oprogramowaniem typu open source, możesz także pobrać kod źródłowy i wykonać kompilację samodzielnie.

Poznawaj interfejs użytkownika

Standardowy interfejs FreeCAD.

zobacz szczegółową prezentację Interface.

1. Obszar widoku głównego, który może zawierać różne okna z zakładkami, głównie widok 3D.
2. Widok 3D, pokazujący obiekty geometryczne w dokumencie.
3. org/Tree_view/pl" title="Tree view/pl">Widok drzewa jest (częścią widoku złożonego), pokazuje hierarchię i historię budowy obiektów w dokumencie. Może również wyświetlać panel zadań dla aktywnych poleceń.
4. org/Property_editor/pl" title="Property editor/pl">Edytor właściwości jest (częścią widoku złożonego), który pozwala na przeglądanie i modyfikowanie właściwości wybranych obiektów.
5. Widok wyboru, który wskazuje wybrane obiekty lub elementy składowe obiektów (wierzchołki, krawędzie, powierzchnie).
6. Okno widok raportu (lub okno wyjściowe), w którym wyświetlane są komunikaty, ostrzeżenia i błędy.
7. org/Python_console/pl" title="Python console/pl">Konsola Python, gdzie są wyświetlane wszystkie wykonywane polecenia i gdzie można wprowadzić kod Python.
8. org/Status_bar" title="Status bar">Pasek statusu, to szczególne miejsce gdzie pojawiają się niektóre komunikaty i podpowiedzi.
9. Obszar paska narzędzi, gdzie dokowane są paski narzędzi.
10. Okienko umożliwiające wybór Środowisk pracy, dla wykonania zamierzonych prac stosownych dla kązdego ze Środowisk pracy.
11. org/Standard_Menu/pl" title="Standard Menu/pl">Standardowe menu, które zawiera zbiór podstawowych funkcji programu.

Główna koncepcja interfejsu FreeCAD opiera się na tym, że jest on podzielony na środowiska pracy. Każde z nich jest zbiorem narzędzi dostosowanych do realizacji konkretnych zadań, takich jak praca z siatkami, lub rysowanie obiektów 2D, lub związanymi szkicami. Możesz przełączyć bieżące środowisko pracy za pomocą okna wyboru. Możesz dostosowywać ustawienia narzędzi zawartych w każdym środowisku pracy, dodawać narzędzia z innych środowisk. Możliwe jest również dodanie narzędzi utworzonych samodzielnie, które nazywamy makrodefinicjami (w skrócie makro). Najczęściej stosowanymi narzędziami bazowymi są środowiska Projekt Części i Część.

Kiedy uruchamiasz FreeCAD po raz pierwszy, zobaczysz stronę startową. Oto jak to wygląda dla wersji 0. 19:

Strona startowa pozwala na szybkie przejście do jednego z najchętniej używanych Środowisk pracy, otwarcie jednego z ostatnich plików lub zobaczenie najnowszych wiadomości ze świata FreeCAD. Możesz zmienić domyślne środowisko pracy w Edytorze preferencji.

Nawigacja w przestrzeni 3D

FreeCAD udostępnia kilka różnych trybów nawigacji, które zmieniają sposób używania myszy do interakcji z obiektami w widoku 3D i samego widoku. Jedna z nich została stworzona specjalnie dla touchpad, gdzie środkowy przycisk myszy nie jest używany. Domyślnym trybem nawigacji jest CAD. Możesz szybko zmienić aktualny tryb nawigacji za pomocą przycisku na Pasku statusu lub klikając prawym przyciskiem myszy pusty obszar okna widoku 3D.

W menu Widok, na pasku narzędzi Widok oraz za pomocą skrótów klawiaturowych (1, 2 itp... ) dostępnych jest również kilka ustawień widoku (widok z góry, widok z przodu itp. ). Klikając obiekt prawym przyciskiem myszki lub pusty obszar widoku 3D, masz szybki dostęp do niektórych typowych operacji, takich jak ustawianie konkretnego widoku lub wyszukiwanie obiektu w widoku drzewa.

FreeCAD pierwsze kroki

FreeCAD został zaprojektowany do tworzenia precyzyjnych modeli 3D, ścisłą kontrolę nad tymi modelami (możliwość cofnięcia się w historii modelowania i zmiany parametrów), a w końcu na budowanie tych modeli (poprzez wydruk w technologii 3D i obróbkę numeryczną CNC lub nawet budowę obiektu budowlanego).
W związku z tym bardzo różni się on od innych aplikacji 3D stworzonych do innych celów, takich jak film animowany czy gry. Jego nauka może być bardzo trudna, zwłaszcza jeśli jest to Twój pierwszy kontakt z modelowaniem 3D. Jeśli w którymś momencie staniesz się zaskoczony, nie zapominaj, że przyjazna społeczność użytkowników na forum FreeCAD forum może być w stanie wyciągnąć cię z tarapatów w mgnieniu oka.

Środowisko pracy, z którego zaczniesz korzystać w FreeCAD, zależy od rodzaju pracy, którą musisz wykonać: Jeśli zamierzasz pracować na modelach mechanicznych lub ogólnie na małych obiektach, prawdopodobnie będziesz chciał wypróbować środowisko Projekt Części. Jeśli pracujesz w trybie 2D, przejdź do środowiska Rysunek Roboczy lub Szkicownik, jeśli potrzebne Ci są określone wymagania. Jeśli chcesz pracować z modelami BIM, uruchom środowisko Architektura.A jeśli pochodzisz ze świata OpenSCAD, wypróbuj Środowisko pracy OpenSCAD. Dostępnych jest również wiele zewnętrznych środowisk opracowanych przez społeczność.

Możesz przełączać Środowisko pracy w dowolnym momencie, a także dostosować ustawienia, aby dodać narzędzia z innych Środowisk pracy.

Pracujemy w PartDesign i Sketcher

Środowisko pracy Projekt Części służy do budowania złożonych obiektów, począwszy od prostych kształtów i dodawania lub usuwania elementów (zwanych " cechami"), aż do osiągnięcia ostatecznego wyglądu projektowanego detalu. Wszystkie funkcje zastosowane w procesie modelowania są przechowywane w oddzielnym widoku zwanym widok drzewa, który zawiera również inne obiekty w dokumencie. Obiekt środowiska Projekt Części może być traktowany jako kolejna operacja, z których każda odnosi się do wyniku poprzedniej, tworząc jeden duży łańcuch. W widoku drzewa widzisz swój obiekt końcowy, ale możesz go rozwinąć i przeglądać wszystkie poprzednie stany oraz zmienić dowolny z ich parametrów, które automatycznie aktualizują obiekt końcowy.

Projekt Części mocno bazuje na innym środowisku pracy, Szkicownik. Szkicownik umożliwia rysowanie kształtów 2D, które są definiowane przez zastosowanie ograniczeń dla kształtu płaskiego. Na przykład, możesz narysować prostokąt i dodać wymiar boku, stosując ograniczenie długości jednego z boków. Nie można już zmieniać rozmiaru tego boku (chyba że ograniczenie zostanie zmienione).

Te kształty 2D wykonane za pomocą szkicownika są często używane w środowisku pracy PartDesign, na przykład do tworzenia objętości 3D. Używane są też do rysowania obszarów na ścianach obiektów, które następnie zostaną wydrążone z ich głównej objętości. Jest to typowy schemat pracy PartDesign:

 1. Stwórz nowy szkic.
 2. Narysuj zamknięty kształt (upewnij się, że wszystkie punkty wierzchołków są połączone).
 3. Zakończ szkicowanie.
 4. Rozszerz szkicu w bryłę 3D przy użyciu narzędzia wyciągnięcia (pad).
 5. Wybierz jedną ścianę bryły.
 6. Utwórz drugi szkic (tym razem zostanie on narysowany na wybranej powierzchni).
 7. Narysuj zamknięty kształt.
 8. Zamknij szkic.
 9. Stwórz kieszeń z drugiego szkicu, na pierwszym obiekcie.

Oto przykład efektu tego ćwiczenia:

W każdej chwili możesz wybrać oryginalne szkice i zmodyfikować je lub zmienić parametry wytłaczania operacji pad lub pocket, co spowoduje że obiekt końcowy zostanie poddany aktualizacji.

Praca z Draft i Arch

Środowiska pracy Rysunek Roboczy i Architektura zachowują się nieco inaczej niż pozostałe omówione powyżej. Chociaż przestrzegają tych samych zasad, które są wspólne dla wszystkich we FreeCAD. Krótko mówiąc, podczas gdy Szkicownik i Projekt Części są stworzone przede wszystkim do projektowania pojedynczych elementów, Draft i Arch są stworzone, aby ułatwić pracę z kilkoma prostszymi obiektami.

Środowisko pracy Rysunek Roboczy oferuje narzędzia 2D nieco podobne do tych, które można znaleźć w tradycyjnych aplikacjach 2D CAD, takich jak AutoCAD. Jednakże, ponieważ szkic 2D jest daleki od celu twórców programu FreeCAD, nie oczekuj, że znajdziesz tam pełen wachlarz narzędzi, które oferują te dedykowane aplikacje. Większość narzędzi Draft działa nie tylko w płaszczyźnie 2D, ale także w pełnej przestrzeni 3D i korzysta ze specjalnych systemów pomocniczych, takich jak płaszczyzny robocze i przyciąganie.

Środowisko pracy Architektura dodaje narzędzia BIM do FreeCAD, pozwalając na tworzenie modeli architektonicznych zawierających obiekty parametryczne. Środowisko pracy Architektura opiera się w dużym stopniu na innych modułach, takich jak Rysunek Roboczy i Szkicownik. Wszystkie narzędzia do tworzenia szkiców są również obecne w środowisku pracy Architektura, większość narzędzi architrktonicznych korzysta z systemów pomocniczych środowiska Rysunek Roboczy.

Typowy tok pracy z Arch i Draft może wyglądać następująco:

 1. Narysuj kilka linijek przy pomocy narzędzia 'Draft Line.
 2. Wybierz każdą linię i naciśnij narzędzie do tworzenia ścian (Wall) na każdej z nich.
 3. Dołącz poszczególne linie do ściany wybierając je i naciskając narzędzie Arch Add.
 4. Utwórz obiekt podłogi i przenieś ściany, na ta pozycję w widoku drzewa.
 5. Utwórz okno, klikając narzędzie Okno (Window), wybierz ustawienia w jego panelu, a następnie kliknij na wybraną ścianę.
 6. Dodaj wymiary, najpierw ustawiając płaszczyznę roboczą jeśli to konieczne, a następnie użyj narzędzia Draft Dimension, aby zdefiniować głębokość osadzenia.

Przykład efektu tego ćwiczenia:

Więcej informacji znajdziesz na stronie Poradniki.

Dodatki, Makrodefinicje i zewnętrzne Środowiska pracy

FreeCAD, jako oprogramowanie open source, oferuje możliwość uzupełnienia swoich Środowisk pracy o dodatki.

Zasada Dodatki opiera się na opracowaniu uzupełnienia Środowiska pracy. Każdy użytkownik może opracować funkcję, której mu brakuje dla własnych potrzeb lub, ostatecznie, dla społeczności.Za pośrednictwem forum, użytkownik może poprosić o opinię, lub pomoc. Może udostępniać, lub nie, obiekt swojej pracy zgodnie z regułami praw autorskich, (po ich zdefiniowaniu). Bezpłatnie dla niej/niego.Do rozwoju, użytkownik ma dostępne funkcje skrypty.

Istnieją dwa rodzaje dodatków:

 1. Makrodefinicje: krótkie fragmenty kodu Pythona, które zapewniają nowe narzędzie lub funkcjonalność. Makra zazwyczaj są uruchamiane jako sposób na uproszczenie lub zautomatyzowanie zadania rysowania lub edycji konkretnego obiektu. Jeśli wiele z tych makrodefinicji jest zbieranych w jednym katalogu, cały katalog może być dystrybuowany jako nowe Środowisko pracy.
 2. Zewnętrzne środowiska pracy: zbiór narzędzi zaprogramowanych w Pythonie lub C++, które rozszerzają FreeCAD w istotny sposób. Jeśli dany stół pracy został wystarczająco rozwinięty i jest dobrze udokumentowany, może zostać włączony do FreeCAD jako jeden z podstawowych stołów roboczych. W sekcji Zewnętrzne Środowiska pracy można znaleźć listę i wytyczne dla istniejących bibliotek.

Tworzenie skryptów

I na końcu, jedną z najpotężniejszych cech FreeCAD jest środowisko skryptowe. Ze zintegrowanej konsoli Pythona (lub dowolnego innego zewnętrznego skryptu Pythona), możesz uzyskać dostęp do prawie każdej części FreeCAD. Możesz tworzyć lub modyfikować geometrię, modyfikować reprezentację obiektów w scenie 3D lub dostęp i modyfikować interfejs FreeCAD. Skrypty Pythona mogą być również używane w makrodefinicjach, które zapewniają łatwą metodę tworzenia własnych poleceń.

Co nowego

 • Szczegółową listę funkcji można znaleźć w uwagach do wydania.

Centrum użytkownika

 • Jak zacząć
 • Instalacja: Pobieranie programu, Windows, Mac, Dodatkowych komponentów, Docker, AppImage, Ubuntu Snap
 • Podstawy: Informacje na temat FreeCAD, Interfejs użytkownika, Profil nawigacji myszką, Metody wyboru, Nazwa obiektu, Edytor ustawień, Środowiska pracy, Struktura dokumentu, Właściwości, Pomóż w rozwoju FreeCAD, Dotacje

 • Pomoc: Poradniki, Wideo poradniki
 • Środowiska pracy: Strona Startowa, Architektura, Rysunek Roboczy, MES, Obraz, Inspekcja, Siatka, OpenSCAD, Część, Projekt Części, Path, Punkty, Raytracing, Inżynieria Wsteczna, Szkicownik, Arkusz Kalkulacyjny, Start, Powierzchnia 3D, Rysunek Techniczny, Test Framework, Web
 • Przestarzałe środowiska pracy: Complete, Kreślenie, Robot
 • Dodatki: Menadżer dodatków, Zewnętrzne środowiska pracy, Skrypty i makrodefinicje
 • Hubs: Centrum użytkownika, Centrum Power użytkownika, Centrum programisty

1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacjiPobieraniePDF

1011M0122_Tabella_ECODESIGN_2018_per_TESI3_Elettrico

1013M0521_tabella_ECODESIGN_2021_TIPOLOGIA_H_(imb. IR)

1015M1218_tabella_ECODESIGN_2018_TIPOLOGIA_D

1016M0918_tabella_ECODESIGN_2018_TIPOLOGIA_AIR

1017M1217_tabella_ECODESIGN_2018_TIPOLOGIA_AIR

1019M0118_tabella_ECODESIGN_2018_TIPOLOGIA_STEP_E

1019M0421_tabella_ECODESIGN_2018_TIPOLOGIA_STEP_E_ORIMONO(imb. com/pl/download/download/6570" target="_blank">

1021M1217_tabella_ECODESIGN_2018_TIPOLOGIA_Z_FOIL

1028M0219_FUNZION_ELETTRICO_EK

1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO

1080M1220_IRA03218_RAD_KAM

1081M1018_IRA03318_KAM_EC_AIR

1082M1020_IRA03418_KAM_ELEC_AIR

1095M0518_ORIMONO_ELETTRICO_schuko

1114M1021_IRA07519_PAGE

1128M1221_TESI_3_ELETTRICO_con_MENS_UNIV

1259M1020_IRA05120_JAZZ_EE_EV

1260M1020_IRA05220_SOUL_EE_EV

1261M1020_IRA05320_FUNKY_EE_EV

1263M0221_tabella_ECODESIGN_TIPOLOGIA_E

1265M0622_IRA05420_KALIMBA_EE_EV

1267M1120_IRA05820_QUADRE_EE_EV

1269M1120_IRA05520_GET_UP_EE_EV

1270M1120_IRA05920_VENUS_EE_EV

1271M1120_IRA06020_FLAUTO_EE_EV

1272M1120_IRA06220_IRA06620_NOVO_EE_EV

1273M1120_IRA06120_VELA_EE_EV

1276M1120_IRA06720_XILO_EE_EV

1277M1120_IRA06820_ARES_EE_EV

1283M1220_IRA08320_KART_EE_EV

1291M0921_RAD_ELETTR_EE_EV_funz

1293M0221_tabella_ECODESIGN_SAX_PAINO_TIPOLOGIA_E

1294M0221_IRA0221_KAM_EE_EV

1296M0921_POLYGON_VERTICALE

1297M0921_POLYGON_ORIZZONTALE

1298M0721_Quick_start_guide_Rad_elettrici

1305M0321_RAD_ELETTR_LUXURY_EE_EV_funz

1311M0521_IRA01921_GET_UP_EH

1326M1121_SUPPLEMENTO_MANUALE_BLOWER_ELETTRICO

1376M1022_Manuale_tesi_elett

210M0516_PAREO

211M0516_PAREO_color

237M1115_GEO

248M0707_ATTACCHI_50mm

250M0716_FLAUTO

252M0716_FLAUTO2

281M0221_TESI

310M1015_VENUS

328M0208_FILO_4_INFR

346M0315_STILE

394M0819_RAD_VALV_SONDA_INTERNA

418M0119_NOVO_elettrico

420M0218_ARES_EI_elettrico

545M0510_IRA01009_tesi_clean

555M0418_IRP00110_NOVO_CULT

566M1022_QUADRAQUA_IRA00710

577M0418_IRP00310_LIKE

578M1110_IRP00410_ODDO

610M0221_SAX_elettrico

633M0419_IRA02412_ARPA23_italia

651M0419_IRA02412_ARPA23_2(SITAR_2)_italia

676M1020_PIANO_2_ITA

680M1119_TESI_BENCH_ORIZZ

681M1121_TESI_BENCH_VERT

704M0921_50mm_AIR

714M0421_STEP_E

719M0214_MONTAGGIO_VALVOLE_SFIATO_FISSE_A5

735M0519_IRA02614_TOLE_O

749M0521_Manuale Blower Multilingua Elec_IRSAP

749M0521_Manuale_Blower_Multilingua_Elec_IRSAP

750M0521_Manuale Blower Multilingua Idraulico_IRSAP

750M0521_Manuale_Blower_Multilingua_Idraulico_IRSAP

761M0421_STEP_E_schuko

788M0418_IRA05114_ARES_AIR

792M0521_STENDINO_RELAX_POWER_OVERPOWER_RENOVA

794M1018_neutro_2_chele_idraulico_marchio_IRSAP

843M0216_ARES_EF_funz

890M1219_Manuale_Face

892M0419_IRP00116_ARPA_18

893M0419_IRP00116_2_ARPA_18_2

894M0320_IRA04016_GET_UP_AIR

898M1218_IRP00416_QUADRE'

987M1220_Rad_ELETTRICI_EH_IRSAP_FUNZ

993M0622_50mm_EH

994M1117_NOVO_EG_EH

997M1220_ARES_EG_EH

MA2#CH_MIX-1012M0621_tabella_ECODESIGN_2018_TIPOLOGIA_G_#FR

COM_DOCUMENTS_GROUP_

COM_DOCUMENTS_GROUP_

MA2#CH_MIX-986M0721_Rad_ELETTRICI_EG_IRSAP_FUNZ#FR

MA2#MI_MIX-EI_MIX-_1030M1118_FUNZ_MISTO_(B03)_EG_IRGROUP_FIL_PILOTE#FR

MA2#P2E_1295M0221_PIANO_elettrico#ALL

MA2#RT_3_EL_1327M1022_Manuale_tesi__elett#FR

904M0121_IRP00417_IT-IS

907M0121_IRP00417_M_AMA_Montaggio

222M0718_NOVO

443M0121_QUADRAQUA

563M0121_IRP00210_TESI_CROMATO

620M0121_JOIN

600M0121_IRP00411_MEMORY

551M0121_IRA01110_RUNNER

698M0121_STEP_H_V

709M0121_STEP_B

1083M0121_IRP00617_MONTAGGIO_ORIMONO_IDRAU

1084M0318_IRP00617_MONTAGGIO_ORIMONO_ELETTRICO

322M0716_ARES_GEO_SAPPH

484M1115_KART

687M1115_KART_color

723M0315_IRA01414_MINUETTE

732M0314_STENDINO_RELAX_EL_616

632M1012_IRA02612_rigo

223M0616_VELA_bianco

224M0616_VELA_color

419M0616_VELA_elettrico

586M0411_ESPORTA_IMB_SAX2

887M1116_FACE_SOLLEVAMENTO_SCHIENALE

866M0317_SFIATO_FISSO_+_APERTURA_STENDINI_GET_UP+AIR_MIX

895M0117_IRA04016_GET_UP_AIR_MIX

908M0417_IRP00417_IT_IS_MANIGLIONE_RADIATORE

540M1117_IRP00309_DEDALO_elettr

580M1117_IRA04010_Relax_15_elettrico

477M1117_SEQUENZE_elettrico

536M0218_IRP00309_DEDALO

878M0318_IRP00115_FACE_ZERO

880M0318_IRP00115_FACE

442M0218_SEQUENZE

688M0418_RAD_50mm

611M0418_IRP00711_NET_elettrico

504M0418_NET

838M1017_RELAX_RENOVA_MARCHIO_IRSAP

708M0418_IRA05513_ARES_AIR_MIX

705M0418_RAD_50mm_AIR_MIX

875M0616_Get_Up_Pieghevole

896M0317_SFIATO_FISSO+APERTURA_STENDINI_GET_UP_AIR+ELETTR

1023M1217_tabella_ECODESIGN_2018_TIPOLOGIA_Z

324M1018_RAD_ELETTR_EI_IRSAP

1113M0219_IRA08018_BLUES

1099M0918_IRA04218_ELLIPSIS BAGNO_ITA_FR

865M1117_IRP00515_GET_UP

MA2#GU866M0317_SFIATO_FISSO_+_APERTURA_STENDINI_GET_UP+AIR_MIX#ALL

906M0419_IRP00516_2_ARPA_12_2

674M0419_PIANO_ITA

791M0419_MONTAGGIO_RELAX_POWER_ED_OVERPOWER

431M0718_ATTAC_ARREDO_MONOC

505M0419_SAX

498M0419_SAX2

1097M0419_ELLIPSIS

1098M0419_ELLIPSIS

905M1019_IRP00516_ARPA_12

474M1219_Mensola tesi

1217M0220_IRA07419_RELAX_IMMAGINA_IMB_IR

547M0220_FUNZ_LED_TELECOM

567M0220_Kit_Luce

308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER

345M0519_TOLE_DHW

 • FastestVPN
 • Kodi
 • 20 najlepszych dodatków sportowych Kodi 2023

By Nancy William Bez komentarza 27 minut

Uzyskanie dostępu do najlepszych dodatków Kodi Sports nie jest łatwym zadaniem w porównaniu z innymi rodzajami dodatków do treści. Czemu? Ponieważ większość dodatków Sports Kodi oferuje treści na żywo zamiast wcześniej nagranych.

Oznacza to, że jeśli planujesz uzyskać dostęp tylko do najlepszych dodatków Kodi w ogóle, takich, które oferują najlepsze filmy, programy telewizyjne itp., które zawsze będą do Twojej dyspozycji, to proces jest łatwiejszy.

Istnieje wiele dodatków do treści jako takiej. Ale ponieważ dodatki sportowe do Kodi często zawierają linki do transmisji sportowych na żywo, dodatki do nich będą się stale zmieniać. To w dużej mierze zależy od tego, jak te dodatki sportowe są utrzymywane.

Nie ma pewnego sposobu ustalenia, czy wymienione na naszej liście dodatki sportowe Kodi na żywo są legalne w użyciu, szczególnie dlatego, że przepisy są różne w każdym kraju. Aby jednak uniknąć problemów z prywatnością lub bezpieczeństwem podczas korzystania z tych dodatków, zachęcamy do połączenia się z nimi FastestVPN. Ponadto zapobiega ograniczaniu prędkości i przepustowości ISP.

Uwagi: Większość dodatków jest ograniczona geograficznie! Nawet te, które nie potrzebują połączenia VPN, aby zachować anonimowość i prywatność, dzięki czemu możesz uniknąć ograniczania prędkości i cieszyć się nieograniczoną zawartością.

Spis treści

 • Szybki przegląd – działające dodatki Kodi Sports 2023
 • Konkretne sportowe dodatki Kodi
 • Proste kroki, aby zainstalować dodatek sportowy na Kodi
 • Jak zainstalować najlepsze dodatki Kodi Live Sports
 • Dlaczego warto instalować dodatki Kodi Sports?
 • Jak uzyskać dostęp do dodatków Kodi Sports z dowolnego miejsca?
 • Oglądanie sportu na Kodi nigdy wcześniej nie było lepsze!

Szybki przegląd – działające dodatki Kodi Sports 2023

 1. Dodatek sportowy TvTap
 2. Wynagrodzenie
 3. Dodatek ApeX Sports Kodi
 4. SportHD
 5. ESPN
 6. Sport szalonego tytana
 7. DAZN
 8. Przypływy
 9. Atom Reborn
 10. iPlayer WWW
 11. Asgard
 12. Świat sportu
 13. Loop
 14. Centrum Sportu
 15. NBC Sports Live Extra
 16. SportsDevil
 17. Sporty profesjonalne
 18. Strefa końcowa
 19. TvNSports
 20. Czysto Zapasy

Konkretne sportowe dodatki Kodi

Jeśli szukasz konkretnych sportowych dodatków Kodi, rzuć okiem na nasze wymienione dodatki Kodi według sportu:

 • TVTAP (piłka nożna, boks, WWE, NFL, NHL, MBA, tenis i inne)
 • Telewizja Sportowa (Mecze piłki nożnej na żywo)
 • Fight Club (UFC Fight Night, WWE i Boxing na Kodi)
 • Dodatek Piramida (wideo, programy telewizyjne i transmisje sportowe)

Proste kroki, aby zainstalować dodatek sportowy na Kodi

Oto lista prostych i szybkich kroków, które należy wykonać, aby zainstalować dodatki sportowe Kodi na żywo. 

 • Pobierz repozytorium dodatków Kodi
 • Otwórz Kodi i przejdź do Ustawień, klikając ikonę koła zębatego
 • Kliknij Menedżer plików i wybierz Dodaj źródło
 • Wklej adres URL repozytorium w miejscu, w którym widzisz „Brak”
 • kliknij OK
 • Przejdź do ekranu głównego i kliknij Dodatki
 • Kliknij symbol pakietu, aby przetworzyć instalację
 • Kliknij opcję Zainstaluj z pliku Zip i wybierz nazwę swojego repozytorium, której użyłeś w kroku 4
 • Kliknij plik zip repozytorium, aby zainstalować dodatek
 • Wróć do ekranu dodatków i kliknij Zainstaluj z repozytorium
 • Przejdź do Dodatków wideo i wyszukaj zainstalowane repozytorium
 • Wybierz potrzebny dodatek Kodi i kliknij zainstaluj.

Jak zainstalować najlepsze dodatki Kodi Live Sports

Oto jak możesz zainstalować najlepsze dodatki sportowe na Kodi: 

1. Dodatek sportowy TvTap

TvTap jest obecnie jednym z najlepszych dodatków sportowych Kodi i jest darmowy. Jest to popularny wybór głównie ze względu na rodzaj relacji sportowych, które można na nim znaleźć. Możesz zainstalować ten dodatek na Firestick, Windows, Android TV, Mac, iOS, Nvidia Shield i wielu innych urządzeniach kompatybilnych z Kodi. TvTap oferuje treści sportowe, od boksu, WWE, piłki nożnej, tenisa i innych.

Jak zainstalować dodatek TvTap Sports na Kodi

 • Uruchom Kodi i kliknij „Ustawienia”.
 • Najpierw kliknij stronę „System”.
 • Najedź kursorem na „Dodatki” i włącz opcję „Nieznane źródła”.
 • Wróć i kliknij „Menedżer plików”.
 • Kliknij dwukrotnie „Dodaj źródło” i wprowadź adres URL „https://tvtap. bz/download. php” lub „https://diamondbuild. xyz/"
 • Nazwij repozytorium „TvTap”, a następnie kliknij „OK”.
 • Przejdź do „ekranu głównego Kodi”
 • Wybierz „Dodatki”
 • Kliknij „Instalator pakietów” (ikona pudełka w prawym górnym rogu)
 • Wybierz „Zainstaluj plik zip”.
 • Wybierz „TvTap” lub cokolwiek, co nazwałeś plik.
 • Kliknij „repository-diamond-wizard-repo-xxx. zip”.
 • Poczekaj na powiadomienie „Zainstalowano TvTap”
 • Wróć do dodatków i kliknij „Instalator pakietów”
 • Kliknij „Zainstaluj z repozytorium”
 • Wybierz „Diamond Build Repo (serwer główny, główne repozytorium)”
 • Przejdź do „Dodatków wideo”
 • Wybierz „Tvtap (klon) (v2. 5)”
 • Kliknij „Zainstaluj”.

2. Załoga

Kolejnym z najlepszych dodatków Kodi Sports jest The Crew, który jest kompatybilny nawet z Kodi 19 Matrix. To coś więcej niż tylko sportowy dodatek do Kodi, w którym możesz również uzyskać dostęp do najlepszych filmów, programów telewizyjnych, treści na żądanie i nie tylko. Oprócz Firestick, możesz zainstalować The Crew na smartfonach z Androidem i iOS oraz urządzeniach z Android TV.

Jak zainstalować dodatek The Crew Sports na Kodi

 • Uruchom Kodi i kliknij „Ustawienia”.
 • Kliknij dwukrotnie „Dodaj źródło” i wprowadź adres URL „https://team-crew. github. io/”
 • Nazwij ścieżkę źródłową „The Crew” lub cokolwiek, co jest łatwe do zapamiętania
 • Kliknij „OK”.
 • Przejdź do ekranu głównego Kodi i kliknij „Ustawienia”.
 • Wybierz „Dodatki”
 • Wybierz „Zainstaluj plik zip”.
 • Wybierz „The Crew” lub jakkolwiek nazwałeś ścieżkę źródłową.
 • Kliknij „repository. thecrew-0. 3. 4.
 • Kliknij „OK”.
 • Poczekaj na powiadomienie „Zainstalowano TvTap”
 • Wróć do Dodatków i kliknij Instalator pakietów
 • Kliknij „Zainstaluj z repozytorium”
 • Wybierz „REPOZYCJA EKIPY”
 • Przejdź do „Dodatków wideo”
 • Wybierz „Załoga” z listy.
 • Kliknij „Zainstaluj”.
 • Naciśnij „OK”, aby rozpocząć instalację. To wszystko.

3. Dodatek ApeX Sports Kodi

Jednym z najlepszych pakietów umożliwiających oglądanie wszystkich wydarzeń sportowych na żywo jest dodatek ApeX Sports do Kodi. Oferuje szeroką gamę treści przesyłanych strumieniowo z wysokiej jakości linkami do przesyłania strumieniowego, wydarzenia sportowe na żywo z NBA, XFL, wydarzeń PPV, playbacki i gatunki inne niż tylko sport. Dodatek Apex Sports Kodi jest kompatybilny zarówno z Kodi 18 Leia, jak i Kodi 19 Matrix. Możesz zainstalować ten dodatek na urządzeniach Fire i Android TV.

Jak zainstalować dodatek ApeX Kodi Sports

 • Uruchom Kodi i kliknij „Ustawienia”.
 • Kliknij „Tak”, gdy pojawi się monit z ostrzeżeniem.
 • Kliknij dwukrotnie „Dodaj źródło” i wybierz „ " gdy pojawi się monit.
 • Wprowadź adres URL „https://arxtic-ape. io”
 • Nazwij ścieżkę źródłową „Apex” lub inną łatwą do zapamiętania nazwą
 • Kliknij „OK”.
 • Przejdź do ekranu głównego Kodi i kliknij „Dodatki”.
 • Wybierz „Zainstaluj plik zip”.
 • Kliknij „Tak”, aby przejść do następnego kroku.
 • Wybierz „Apex” lub jakkolwiek nazwałeś ścieżkę źródłową. arxtic-ape-1. 0.
 • Wróć do ekranu głównego Kodi i kliknij „Zainstaluj z repozytorium”
 • Wybierz „repozytorium arxtic-ape”
 • Przejdź do „Dodatków wideo”
 • Wybierz z listy „ApeX Sports”. Dodatek ApeX Sports Kodi jest teraz zainstalowany.

4. SportHD

Kolejny popularny sportowy dodatek Kodi, który znajduje się w repozytorium Bugatsinho, mamy SportHD. Jeśli słyszałeś o dodatku Kodi Sports 365, powinieneś wiedzieć, że SportHD jest tworzony przez tego samego programistę. SportHD jest dostępny zarówno dla Kodi 19, jak i Kodi 19 i można go zainstalować na urządzeniach Firestick, Android TV, komputerach z systemem Windows, Nvidia Shield i innych. Znajdziesz wszelkiego rodzaju treści, od WWE, MMA, wydarzeń piłkarskich, koszykówki i innych.

Jak zainstalować dodatek SportHD na Kodi

 • Uruchom Kodi i kliknij „Ustawienia”.
 • Wprowadź adres URL „https://bugatsinho. io/repo/”
 • Nazwij ścieżkę źródłową „bugatsinho” lub „SportsHD” lub inną łatwą do zapamiętania
 • Kliknij „OK”.
 • Wybierz „bugatsinho” lub jakkolwiek nazwałeś ścieżkę źródłową. bugatsinho-2. 5.
 • Wróć do ekranu głównego Kodi i kliknij „Zainstaluj z repozytorium”
 • Wybierz „Repozytorium Bugatsinhp”
 • Przejdź do „Dodatków wideo”
 • Wybierz „SportHD” z listy. Po zakończeniu zobaczysz powiadomienie o zainstalowaniu dodatku SportHD.

5. ESPN

ESPN jest jednym z najstarszych serwisów sportowych. Dla tych, którzy nie mają dostępu do oficjalnego kanału, próbują pobrać dodatek sportowy ESPN dla Kodi. Oferuje wiele godzin treści transmitowanych na żywo, począwszy od różnych meczów, takich jak MMA, WWE, lacrosse, koszykówka, mecze MLB na żywo i wiele innych.

Jak zainstalować dodatek ESPN Kodi Sports

 • Uruchom Kodi i kliknij „Ustawienia”.
 • Kliknij „Dodatki”.
 • Następnie kliknij „Zainstaluj z repozytorium”.
 • Wybierz „Dodatki wideo”.
 • Kliknij „ESPN 3”, a następnie „Zainstaluj”.
 • Po wyświetleniu monitu z informacją „Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe dodatki”, kliknij „OK”.
 • Poczekaj na komunikat „Zainstalowano dodatek ESPN 3”.
 • Wróć do ekranu głównego, kliknij „Dodatki”
 • Wybierz „Dodatki wideo”, a następnie „ESPN 3”
 • To wszystko, dodatek sportowy ESPN Kodi jest teraz zainstalowany.

6. Sport szalonych tytanów

Nowy sportowy dodatek kodi dodany do listy najpopularniejszych, mamy Mad Titan Sports, który znajduje się w Magnetic Repository. Zaspokajając wszystkie Twoje potrzeby sportowe, znajdziesz treści przesyłane strumieniowo, od hokeja, MMA, WWE, PPV, NFL NHL i innych. Dostępny dla użytkowników Kodi 19 Matrix, możesz zainstalować dodatek Mad Titan Sports dla Kodi na Firestick, Nvidia Shield, smartfonach, Chromecaście i innych.

Jak zainstalować dodatek Mad Titan Sports na Kodi

 • Uruchom Kodi i kliknij „Ustawienia”.
 • Wprowadź adres URL „http://magnetic. website/repo/” i kliknij „OK”.
 • Nazwij ścieżkę źródłową „magnet” lub „MadTitan” lub cokolwiek łatwego do zapamiętania
 • Kliknij „OK”.
 • Wybierz „Zainstaluj z pliku zip”.
 • Wybierz „magnes” lub jakkolwiek nazwałeś ścieżkę źródłową.
 • Kliknij „repozytorium. Magnetic-1. 9.
 • Powinieneś teraz zobaczyć powiadomienie w prawym górnym rogu z napisem „Zaktualizowano dodatek Magnetic Repo”.
 • Wróć do ekranu głównego Kodi i kliknij „Zainstaluj z repozytorium”
 • Wybierz „Repozytorium magnetyczne”
 • Przejdź do „Dodatków wideo”
 • Wybierz z listy „Mad Titan Sports”. Po zakończeniu zobaczysz powiadomienie o zainstalowaniu dodatku Mad Titan Sports.

7. DZIEŃ

Centrum do organizacji wydarzeń sportowych, takich jak UFC, MMA i inne, mamy jeden z najlepszych dodatków sportowych Kodi o nazwie DAZN. W rzeczywistości DAZN należy do jednych z najlepszych Dodatki Kodi do oglądania UFC. Znajdziesz nawet kanały na żądanie i kanały informacyjne. Najlepsze jest to, że Kodi oferuje oficjalny dodatek do niego, więc instalacja będzie znacznie łatwiejsza.

Jak zainstalować dodatek DAZN do sportów na żywo na Kodi

 • Uruchom Kodi i kliknij „Ustawienia”.
 • Kliknij „Dodatki”, a następnie „Zainstaluj z repozytorium”.
 • Wybierz „DAZN”.
 • Kliknij „Zainstaluj” i poczekaj, aż w dodatkowym wyskakującym oknie kliknij „OK”.
 • Powinieneś teraz zobaczyć powiadomienie z napisem „DAZN Add on install” w prawym górnym rogu ekranu.
 • Wróć do ekranu głównego, kliknij „Dodatki”, a następnie ikonę „DAZN”.
 • To wszystko.

8. Przypływy

Podróż Ruta de la Plata w liczbach Przypływy jest teraz jednym z bardziej popularnych dodatków Kodi Sports, który został zaktualizowany do pracy z Kodi 19 Matrix. Ten dodatek sportowy jest najlepszy dla tych, którzy czekają na wydarzenia piłkarskie na żywo lub najważniejsze wydarzenia. Zawiera 15 różnych gatunków treści sportowych i 200 opcji sportowych na żywo, od piłki nożnej, meczów PPV i NFL.

Jak zainstalować dodatek Rising Tides Sports na Kodi

 • Na ekranie głównym Kodi kliknij „Ustawienia”.
 • Następnie kliknij „Menedżer plików”, a następnie „Dodaj źródło”.
 • Wprowadź adres URL „https://mullafabz. xyz/Repository/K19/” i kliknij „OK”.
 • Nazwij ścieżkę źródłową „mullafabz” lub inną łatwą do zapamiętania nazwą.
 • Wróć do strony System i kliknij „Dodatki”
 • Następnie wybierz „Zainstaluj z pliku zip” i wybierz „mullafabz”. Rising. Tides. zip”, aby go zainstalować.
 • Poczekaj na zainstalowanie.
 • Następnie kliknij „Zainstaluj z repozytorium” i wybierz „Repozytorium Rising Tides”.
 • Kliknij „Dodatki wideo”, a następnie wybierz „Przypływy”.
 • Kliknij „Zainstaluj”, a następnie „OK”, gdy pojawi się monit w dodatkowym polu.
 • Wróć do ekranu głównego, najedź kursorem na „Dodatki” i kliknij skrót Rising Tides.
 • Wydarzenia sportowe na żywo można znaleźć, korzystając z menu głównego dodatku Rising Tides.
 • To wszystko!

9. Odrodzenie atomu

Kolejna z najnowszych edycji najlepszych dodatków sportowych dla Kodi, mamy Atom Reborn. Poza wydarzeniami sportowymi na żywo, ten dodatek oferuje inne rodzaje treści, które można przesyłać strumieniowo, od filmów, programów telewizyjnych, muzyki i różnych kanałów.

Jak zainstalować dodatek Atom Reborn Sports na Kodi

 • Uruchom Kodi i przejdź do „Ustawień”.
 • Kliknij „Menedżer plików”, a następnie „Dodaj źródło”.
 • Kliknij go dwukrotnie i wprowadź adres URL „http://matts-sharing. esy. es/atomreborn”.
 • Nazwij ścieżkę źródłową „atomreborn” lub cokolwiek, co uznasz za łatwiejsze.
 • Kliknij ponownie „OK”.
 • Wróć do ekranu głównego Kodi i kliknij „Dodatki”.
 • Wybierz „Zainstaluj z pliku zip” i wybierz ścieżkę źródłową, którą nazwałeś wcześniej. W naszym przypadku wybraliśmy „atomreborn”.
 • Kliknij „plugin. video. ATOMREBORN.
 • Poczekaj chwilę, aż dodatek się zainstaluje i gotowe.

10. iPlayer WWW

Dostarczony przez słynną sieć BBC, mamy iPlayer WWW, który jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych dodatków sportowych Kodi. Jest najlepszy do transmisji na żywo, w tym wydarzeń Super Bowl i nie tylko. Jednak nie wszyscy będą mogli przesyłać strumieniowo jego zawartość ze względu na ograniczenia regionalne w Wielkiej Brytanii. Aby uzyskać dostęp do tego dodatku w Kodi podczas podróży, możesz połączyć się z FastestVPNserwer w Wielkiej Brytanii.

Jak zainstalować dodatek sportowy iPlayer WWW na Kodi

 • Wybierz Dodatki z ekranu głównego Kodi
 • Kliknij ikonę „Instalator pakietów” w lewym górnym rogu ekranu.
 • Wybierz „Zainstaluj z repozytorium”.
 • Kliknij „Repozytorium dodatków Kodi” z listy.
 • Wybierz z listy „Dodatki wideo”, a następnie „iPlayer WWW”.
 • Kliknij „Zainstaluj” i zobacz, czy się zainstaluje.
 • Powinieneś teraz otrzymać powiadomienie „Zainstalowano dodatek iPlayer WWW”.
 • To wszystko!

11. Asgard

Dalej na liście najlepszych dodatków Sports Kodi mamy Asgard. Zawiera różnorodne treści sportowe, takie jak boks, UFC, WWE, powtórki sportowe i nie tylko. Jest znany nie tylko z oferowania najlepszych treści sportowych na żywo, ale oferuje więcej, które możesz przesyłać strumieniowo. Niektóre z nich obejmują filmy, programy telewizyjne i inne. Asgard ma nawet sekcję IPTV, która pozwala na dodatki, takie jak Distro TV i TV One.

Jak zainstalować dodatek sportowy Asgard na Kodi

 • Przejdź do ekranu głównego Kodi i kliknij „Ustawienia”.
 • Kliknij „System”, a następnie „Dodatki”.
 • Włącz pasek „Nieznane źródła” po prawej stronie ekranu tylko wtedy, gdy nie został włączony. Jeśli tak, pomiń ten krok.
 • Po wyświetleniu monitu kliknij „Tak”.
 • Wróć do strony „Ustawienia” i kliknij „Menedżer plików”.
 • Kliknij „Dodaj źródło” po lewej lub prawej stronie ekranu.
 • Teraz kliknij „ " gdy pojawi się monit.
 • Wpisz adres URL „http://narcacist. com/repo”, a następnie „OK”.
 • Nazwij ścieżkę źródłową jako „asgard” lub cokolwiek, co uznasz za stosowne.
 • Wróć do strony System i kliknij „Dodatki”.
 • Kliknij „Tak”, gdy pojawi się monit z wyskakującym znakiem.
 • Kliknij zachowaną wcześniej nazwę ścieżki źródłowej. Poszliśmy z „asgardem”.
 • Wybierz plik z napisem „repository. NarcasistWizard. zip”
 • Poczekaj chwilę, aż się zainstaluje. Po zakończeniu zobaczysz „Zainstalowano dodatek do repozytorium kreatorów narcyzów”.
 • Kliknij „Zainstaluj z repozytorium”.
 • Wybierz zainstalowane repozytorium o nazwie „Repozytorium kreatorów narcyzów”.
 • Kliknij „Dodatki wideo”.
 • Powinieneś teraz znaleźć wśród wielu innych dodatek Asgard do sportu.

12. Świat sportu

Jak sama nazwa wskazuje, Sports World oferuje liczne transmisje sportowe, od NFL, NASCAR, koszykówki i innych. Jednak dodatek Sports World dla Kodi jest w większości dostępny tylko w USA. Jeśli podróżujesz poza granicami kraju i chcesz być na bieżąco z najlepszymi lub najnowszymi wydarzeniami sportowymi, możesz połączyć się z a FastestVPNamerykański serwer.

Jak zainstalować dodatek Sports World na Kodi

 • Najpierw włącz aplikacje z nieznanych źródeł
 • Przejdź do ekranu głównego Kodi i kliknij „Ustawienia”.
 • Wybierz „Menedżer plików” i kliknij dwukrotnie „Dodaj źródło”.
 • Po wyświetleniu monitu wprowadź adres URL „https://lvtvv. com/repo”.
 • Umieść nazwę „Kodil” w ścieżce źródłowej, a następnie kliknij „OK”.
 • Kliknij „Dodatki” po lewej stronie ekranu.
 • Teraz kliknij ikonę instalatora pakietu w lewym górnym rogu ekranu.
 • Kliknij „Kodyl”.
 • Teraz wybierz „Kodi. repository-xxzip”
 • Poczekaj na powiadomienie o treści „.. Dodatek do repozytorium Kodil po aktualizacji”.
 • Teraz kliknij „Zainstaluj z repozytorium” na tym samym ekranie.
 • Wybierz „.. Repozytorium Kodil”.
 • Kliknij „Dodatki wideo”, a następnie „Świat sportu”.
 • Na koniec kliknij „Zainstaluj” i poczekaj na powiadomienie o potwierdzeniu.

13. Pętla

The Loop to kolejny dodatek sportowy do Kodi, który został zaktualizowany do użytku zarówno z Kodi 18 Leia, jak i Kodi 19 Matrix. Ten dodatek oferuje liczne transmisje sportowe, począwszy od kanałów takich jak NBA Zone, MLB Zone, Fight Zone i innych.

Jak zainstalować dodatek The Loop Sports na Kodi

 • Uruchom Kodi i kliknij „Ustawienia” (ikona koła zębatego w lewym górnym rogu)
 • Wybierz System, a następnie najedź kursorem na „Dodatki”
 • Włącz kartę „Nieznane źródła”, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
 • Wybierz „Tak”, a następnie wróć do ekranu głównego.
 • Wybierz " " gdy pojawi się monit.
 • Jeśli używasz Kodi 18, wprowadź adres URL „https://loopaddon. uk/loop” i kliknij „OK”.
 • Alternatywnie, jeśli używasz Kodi 19, wprowadź adres URL „https://loopaddon. uk/loop19” i kliknij „OK”.
 • W przypadku pola ścieżki źródłowej nadaj mu nazwę „loop18” lub „loop19”, w zależności od używanej wersji.
 • Wróć do ekranu głównego i kliknij „Dodatki”.
 • Kliknij „Zainstaluj z pliku zip”.
 • Jeśli używasz Kodi 19, kliknij „Tak”.
 • Wybierz nazwę użytego pola ścieżki, czyli „pętla19” lub „pętla18”.
 • Wybierz „repository. loop-xxxzip” lub „repository. loop.
 • Poczekaj na aktualizację dodatku, a następnie kliknij „Zainstaluj z repozytorium”.
 • Wybierz „Repozytorium pętli”, a następnie kliknij „Dodatki wideo”.
 • Kliknij „Pętla”, a następnie „Zainstaluj”.
 • Wybierz „OK”, a następnie poczekaj na zainstalowanie dodatku.
 • Gdy otrzymasz powiadomienie „Dodatek Loop jest zainstalowany”, możesz przystąpić do jego używania. Znajdziesz go w sekcji dodatków.

14. Centrum Sportu

W repozytorium Centry znajduje się popularny dodatek Kodi Sports o nazwie Centry Sports. Możesz zainstalować dodatek sportowy Kodi na urządzeniach Firestick, urządzeniach Android TV, Windows i innych urządzeniach. Jest dostępny zarówno dla Kodi 18, jak i 19.

Jak zainstalować dodatek Centry Sports na Kodi

 • Najpierw musisz włączyć aplikacje z nieznanych źródeł. Aby to zrobić, kliknij „Ustawienia”, następnie „System”, a następnie „Dodatki”.
 • Włącz „Nieznane źródła”.
 • Kliknij „Tak”, gdy pojawi się monit ze znakiem ostrzegawczym.
 • Nazwij ścieżkę źródłową jako „centrum” lub cokolwiek, co jest łatwe do zapamiętania. Pojechaliśmy z „centrum”. centry-0. 1. zip”
 • Poczekaj na powiadomienie „zainstalowano dodatek centrum”.
 • Wybierz „Centrum”.
 • Wybierz „Centrum sportowe”.
 • Kliknij ponownie „Zainstaluj” w prawym górnym rogu ekranu.
 • Poczekaj, aż dodatek się zainstaluje i gotowe.

15. NBC Sports Live Extra

Dodatek sportowy NBC Sports Live Extra dla Kodi jest dostępny w oficjalnym repozytorium Kodi. Znajdziesz tu wszelkiego rodzaju wydarzenia sportowe na żywo i nie tylko, takie jak wydarzenia NASCAR, angielska Premier League, igrzyska olimpijskie, golf i inne. Z tego dodatku sportowego można korzystać bezpłatnie, głównie jeśli masz subskrypcję OTT lub kabel. Oferuje również treści na żądanie. Ponieważ NBC Sports Live Extra jest dostępny w oficjalnym repozytorium Kodi, instalacja na twoim urządzeniu jest znacznie łatwiejsza.

Jak zainstalować dodatek NBC Sports Live Extra na Kodi

 • Uruchom Kodi i przejdź do „Dodatków”.
 • Najedź kursorem na „Pobierz” z listy, a następnie kliknij „Dodatki wideo” na liście opcji po prawej stronie ekranu.
 • Z listy repozytoriów Kodi przewiń i poszukaj „NBC Sports Extra Live” i kliknij na nią.
 • Zobaczysz teraz przegląd dodatku. Kliknij „Zainstaluj” w opcjach w prawym dolnym rogu ekranu.
 • Kliknij „OK” tylko wtedy, gdy zostaniesz poproszony o zainstalowanie jakichkolwiek zależności.
 • Poczekaj chwilę na powiadomienie „Zainstalowano dodatek NBC Sports Live Extra”.
 • Ten dodatek sportowy Kodi na żywo znajdziesz w sekcji „Dodatki wideo”.
 • To wszystko! Rozpocznij transmisję na żywo lub powtórki wydarzeń sportowych.

16. Sport Diabeł

SportsDevil jest jednym z najstarszych sportowych dodatków Kodi i po drodze napotkał pewne problemy. Po pierwsze, repozytoria umożliwiające dostęp do niego przestały działać, dlatego stale testujemy i znajdujemy nowe repozytoria SportsDevil do wykorzystania. Z dodatkiem SportsDevil masz dostęp do wydarzeń z NBA, EPL, NFL, oglądać piłkę nożną i inni. Dodatkowo, jeśli poniższe repozytorium nie działa, zawsze możesz spróbować „http://streamarmy. uk/repo/.

Jak zainstalować dodatek SportsDevil na Kodi

 • Uruchom „Kodi” i włącz „Nieznane źródła”, korzystając z jednego z powyższych samouczków.
 • Po zakończeniu przejdź do „Ustawień” (ikona koła zębatego).
 • Wybierz „Menedżer plików”.
 • Po lewej stronie kliknij dwukrotnie „Dodaj źródło”.
 • Gdy zobaczysz wyskakujące okienko, kliknij „ ”
 • Wprowadź adres URL „http://ezzer-mac. com/repo/”
 • Naciśnij „OK”.
 • Nazwij źródło pliku jako „Kodil” i kliknij „OK”.
 • Wróć do ekranu głównego Kodi
 • Wybierz „Dodatki”.
 • Kliknij ikonę Instalatora pakietów (ikona pudełka w lewym górnym rogu)
 • Wybierz „Zainstaluj z pliku zip”.
 • Wybierz „Kodil”, a następnie repozytorium „repository. EzzerMacsWizard.
 • Poczekaj na powiadomienie Zainstalowano EzzerMac
 • Wróć do Dodatków i kliknij Instalator pakietów
 • Kliknij „Zainstaluj z repozytorium”.
 • Wybierz „Repozytorium kreatorów EzzerMacs”.
 • Następnie przejdź do „Dodatków wideo”.
 • Wybierz „SportsDevil”, a następnie kliknij „Zainstaluj”.
 • Poczekaj, aż się zainstaluje, a następnie powinieneś znaleźć go w menu dodatków.

17. Pro sport

Pro Sport ma dodatki do gier NBA, NHL, NFL i MLB. Pobiera transmisje ze wspaniałych sub-społeczności Reddita, które specjalizują się w transmisjach sportowych na żywo. Wyświetla linki dotykające ich z Reddita.

Jak zainstalować dodatek Pro Sport Kodi

 • Uruchom Kodi
 • Masz „Ustawienia” (ikona koła zębatego)
 • Wybierz „Menedżer plików”
 • Po lewej stronie kliknij dwukrotnie „Dodaj źródło”
 • Naciśnij Brak i wprowadź adres URL „http://fusion. tvaddons. ag” i kliknij „Gotowe”.
 • Nazwij źródło pliku jako „Fusion”.
 • Kliknij OK"
 • Przejdź do ekranu głównego Kodi i kliknij „System”.
 • Wybierz „Fuzja”.
 • Kliknij „XMBC-REPOS”.
 • Po wyświetleniu monitu wybierz „angielski”.
 • Następnie wybierz „repository. podgod-xxzip” (xx to numer wersji w zależności od tego, co otrzymasz).
 • Poczekaj, aż pojawi się powiadomienie i powiedz „Zainstalowano repo”.
 • Wróć do Dodatki à Kliknij Instalator pakietów
 • Wybierz „Zainstaluj z repozytorium”.
 • Kliknij „Repozytorium Podgod”.
 • Przewiń i wybierz „Pro Sport”.
 • Kliknij „Zainstaluj” i poczekaj na powiadomienie o instalacji.

18. Strefa końcowa

Wszyscy słyszeliście o popularnym repozytorium Grindhouse. Znajdziesz na nim łatwo dostępny dodatek sportowy EndZone Kodi. Ten dodatek zawiera różne kategorie sportowe, do których można uzyskać dostęp do przesyłania strumieniowego, od MMA, WWE, koszykówki, piłki nożnej i innych. Najlepsza część? Jest zoptymalizowany pod kątem matrycy Kodi 19.

Jak zainstalować dodatek EndZone Sports Kodi

 • Jeśli nie włączyłeś „Nieznanych źródeł”, zrób to najpierw. Jeśli jest włączony, pomiń ten krok.
 • Kliknij „Tak”, gdy pojawi się monit z wyskakującym okienkiem z ostrzeżeniem.
 • Gdy zobaczysz wyskakujące okienko, kliknij „ ”
 • Wprowadź adres URL „http://kodiuk. tv/repo”
 • Naciśnij „OK”.
 • Nazwij źródło pliku jako „EndZone” i kliknij „OK”.
 • Wróć do ekranu głównego Kodi i do „Ustawień”.
 • Wybierz „Dodatki”.
 • Wybierz „EndZone”, a następnie repozytorium „repository. kodiuktv-xxxzip”. (XXX to wersja numeryczna, która może ulec zmianie).
 • Poczekaj na powiadomienie „Zainstalowano dodatek KODIUKTV Repo”.
 • Wróć do Dodatków i kliknij Instalator pakietów
 • Kliknij „Zainstaluj z repozytorium”.
 • Wybierz „Repozytorium KodiUKTV”.
 • Wybierz „Strefę końcową”, a następnie kliknij „Zainstaluj” w prawym dolnym rogu ekranu.
 • Poczekaj, aż się zainstaluje, aż pojawi się powiadomienie w prawym górnym rogu ekranu.

19. TvNSports

Przedostatni na liście najlepszych dodatków sportowych Kodi, mamy TvNSports, dostępny w repozytorium LooNatics Asylum. Oferuje szeroką gamę treści sportowych, telewizję na żywo, powtórki, skróty i inne treści, takie jak filmy i programy telewizyjne. Ponadto możesz zainstalować go na Kodi 19 Matrix i na wielu urządzeniach. Niektóre z nich to Firestick, Android, Android TV box, iOS i inne.

Jak zainstalować dodatek TvNSports na Kodi

 • Jeśli nie włączyłeś „Nieznanych źródeł”, zrób to najpierw.
 • Gdy to zrobisz, przejdź do „Ustawień”.
 • Gdy zobaczysz wyskakujące okienko, kliknij „ ”
 • Wprowadź adres URL „https://techecoyote. io/Install_LooNatics/”. Na wypadek, gdyby link nie działał, upewnij się, że nie wpisałeś http zamiast https.
 • Naciśnij „OK”.
 • Nazwij źródło pliku jako „Install-LooNatics” i kliknij „OK”.
 • Kliknij ikonę instalatora pakietu (mała ramka) w prawym górnym rogu ekranu.
 • Wybierz „Install_LooNatics”, a następnie repozytorium „repository. loonaticsasylum. 21. 12.
 • Poczekaj na powiadomienie „Zainstalowano dodatek LooNatics Asylum Repo”.
 • Wybierz „Repozytorium Loonatics”.
 • Przewiń i poszukaj „TvNSports”, a następnie kliknij „Zainstaluj” w prawym dolnym rogu ekranu.
 • Po wyświetleniu monitu kliknij „OK”.
 • Poczekaj na zainstalowanie tego dodatku TvNSports Kodi. Kiedy tak się stanie, powinieneś zobaczyć powiadomienie „Zainstalowano dodatek TvNSports”.

20. Czysto zapasy

Apel do wszystkich fanów wrestlingu! Ten sportowy dodatek do Kodi na żywo jest przeznaczony wyłącznie dla Ciebie, dosłownie. Dodatek Purely Wrestling obsługuje tylko mecze zapaśnicze i wydarzenia na żywo, od filmów dokumentalnych za kulisami, wywiadów, wydarzeń Wrestle Mania i innych. Jest również dostępny dla Kodi Matrix 19. Purely Wrestling można znaleźć w różnych repozytoriach, więc zawsze dobrze jest sprawdzić na stronie internetowej, czy działają dodatki.

Jak zainstalować dodatek Purely Wrestling Sports Kodi

 • Uruchom Kodi.
 • Wybierz „Ustawienia”, a następnie kliknij „System”.
 • Najedź kursorem na Dodatki w lewym menu i włącz „Nieznane źródła”. Jeśli jest już włączony, pomiń ten krok.
 • Wróć do poprzedniego ekranu i kliknij „Menedżer plików”.
 • Wybierz „Dodaj źródło”, a następnie kliknij „ ”
 • Wprowadź adres URL „http://team-crew. io” i kliknij „OK”.
 • Dodaj nazwę źródła pliku jako „Załoga” i ponownie kliknij „OK”.
 • Wróć do poprzedniego ekranu i kliknij „Dodatki”. Dodatkowo, jeśli używasz Kodi 19 Matrix +, kliknij „Tak”.
 • Następnie wybierz „Załoga”, a następnie „repository. thecrew-xxxzip”. (xxx to numer wersji, który czasami się zmienia.
 • Poczekaj na powiadomienie o włączeniu dodatku
 • Następnie kliknij „Zainstaluj z repozytorium”, a następnie wybierz „THE CREW REPO”.
 • Wybierz „Dodatki wideo”, a następnie kliknij „Purely Wrestling”.
 • Kliknij „Zainstaluj”, a następnie „OK”.
 • Poczekaj na powiadomienie o zainstalowaniu dodatku. Kiedy to zobaczysz, dodatek Purely Wrestling Sports Kodi jest gotowy do użycia.

Na wypadek, gdybyś szukał Dodatki Kodi innych niż wydarzenia sportowe, sprawdź, jak to zrobić zainstaluj dodatek Masteranilub dodatki typu Magiczny Smok do filmów, programów telewizyjnych lub niektórych dla telewizja na żywo.

Dlaczego warto instalować dodatki Kodi Sports?

Najbliżej wakacji dla osoby z napiętym harmonogramem jest powrót do domu, włączenie telewizora i cieszenie się ulubionym sportem. Jaki jest problem z tym scenariuszem? Cóż, większość meczów odbywa się w ciągu dnia, co oznacza, że ​​zanim znajdziesz czas dla siebie, cała akcja już się odbyła. Rozwiązanie jest dość proste, zainstaluj dodatek sportowy Kodi i oglądaj najważniejsze mecze, gry na żywo i nagrane z dowolnego urządzenia obsługującego Kodi. Oznacza to, że nigdy więcej nie wracasz późno do domu po przegapieniu wszystkich wydarzeń sportowych, na które czekałeś z niecierpliwością.

Przypomnienie: Są to dodatki stron trzecich, co oznacza, że ​​nie można śledzić, które strumienie są legalne, a które nie. Podejmij środki ostrożności i bądź podłączony do FastestVPN dla wysokiej prywatności.

Jak uzyskać dostęp do dodatków Kodi Sports z dowolnego miejsca?

Aby uzyskać dostęp do dodatków Kodi Sports z dowolnego miejsca, potrzebujesz VPN. Dostępne są setki dodatków Kodi. Niektóre z tych dodatków mają ograniczenia związane z lokalizacją, co oznacza, że ​​możesz uzyskać do nich dostęp tylko wtedy, gdy jesteś w określonej lokalizacji. Jednak z VPN jak FastestVPN, możesz zwalczyć takie ograniczenia dotyczące lokalizacji i odblokować sportowe dodatki Kodi, jednocześnie zachowując całkowitą prywatność swoich działań związanych z transmisją strumieniową.

Przeczytaj również - 10 najlepszych dodatków Kodi do filmów

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest najlepszy dodatek Kodi do sportów na żywo?

Obecnie w Internecie dostępnych jest sporo popularnych sportowych dodatków Kodi. Jednak nie wszystkie z nich działają, a do niektórych nie można uzyskać dostępu z powodu blokad regionalnych. Możesz jednak użyć FastestVPN dla tego. Najlepsze dodatki Kodi do sportów na żywo to Rising Tides, Asgard, TvNSports, Purely Wrestling, Sports World i inne, które znajdziesz na naszej liście 20 najlepszych.

Jak zainstalować dodatek sportowy na Kodi?

Większość dodatków to źródła zewnętrzne, więc przed ich zainstalowaniem włącz aplikacje z nieznanych źródeł. Następnie zainstaluj repozytorium dodatków sportowych> kliknij „Ustawienia”> „Menedżer plików”>, a następnie „Dodaj źródło”. Dodaj adres URL repozytorium, wpisz jego nazwę, a następnie kliknij „OK”. Poza tym powyżej podkreśliliśmy szczegółowe samouczki dotyczące dodawania różnych dodatków sportowych do Kodi.

Na jakich urządzeniach możemy instalować dodatki sportowe Kodi?

Wymienione powyżej dodatki sportowe do Kodi są kompatybilne z różnymi urządzeniami. Możesz je zainstalować na urządzeniach Firestick, urządzeniach z Android TV, Windows, smartfony z systemem Android i iOS, MacOS, tablety i inne. Ponadto możesz pobrać oba Kodi 18 Leia a na nim Kodi 19 Matrix.

Czy sportowe dodatki Kodi są legalne?

Nie możemy ustalić, czy wszystkie dodatki sportowe Kodi na liście są legalne, ponieważ przepisy różnią się w różnych krajach. Zalecamy użycie skanera antywirusowego i sprawdzenie każdego repozytorium przed jego zainstalowaniem. Poza tym, aby zachować prywatność i bezpieczeństwo w Internecie, zalecamy połączenie się z FastestVPN.

Oglądanie sportu na Kodi nigdy wcześniej nie było lepsze!

Zdobądź najlepszy dodatek sportowy na żywo dla Kodi i uzyskaj najwyższą jakość oglądania sportu na dowolnym urządzeniu obsługującym Kodi. To można zainstalować na Firestick, Android, Roku lub jakikolwiek inny podobny.

Większość dodatków jest darmowa i łatwa w instalacji. Jednak najlepsze z nich mogą być również objęte ograniczeniami geograficznymi. Z tym można na szczęście sobie poradzić FastestVPN. Poza tym to lekarstwo na wszelki wypadek Kodi nie działa.

Połącz i pokonaj wszystkie bariery i ograniczenia. Nie tylko to, bądź bezpieczny, gdy używasz dodatku innej firmy. Nie tylko sprawi, że będziesz anonimowy, ale także nie spowoduje ograniczenia prędkości przez twojego dostawcę usług internetowych, ponieważ nie może on śledzić twojej aktywności.

Dodatki Kodi Sports nie są jeszcze doskonałe, podobnie jak dodatki do innych celów rozrywkowych, ale są opracowywane i aktualizowane z czasem. Cały czas powstają też nowsze. Jeśli jednak polegasz na Kodi, aby cieszyć się swoim ulubionym meczem, upewnij się, że masz zapasowy dodatek, na którym możesz przesyłać strumieniowo sport, na wypadek gdyby pierwszy z nich nie przyniósł skutku.

Ogólnie rzecz biorąc, Kodi przeszło długą drogę, a większość ludzi cieszy się, że mają tę możliwość – strumieniowe przesyłanie gier na żywo w dodatkach sportowych Kodi z najwyższą wygodą!

przeczytaj także - Najlepsze kompilacje Kodi

Przejmij kontrolę nad swoją prywatnością już dziś! Odblokuj strony internetowe, uzyskaj dostęp do platform streamingowych i omiń monitorowanie ISP.

Get FastestVPN

0 0 głosów

Ocena artykułu

Instrukcja instalacji dodatków Calamp Dataradio Hipr 900

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji dodatków Calamp Dataradio Hipr 900

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji dodatków Calamp Dataradio Hipr 900