Instalacja, działanie i obsługa Bosch Wae1826kbc

Bosch Wae1826kbc to wydajny, inteligentny zmywarka do zabudowy, która oferuje wiele opcji i funkcji. Instalacja urządzenia jest prosta i może być wykonana samodzielnie przy użyciu instrukcji udostępnionych przez producenta. Po zainstalowaniu można wybrać z szerokiej gamy programów, które zapewnią optymalne działanie zmywarki. Zmywarka oferuje także szereg opcji, dzięki którym można dostosować program do różnych rodzajów naczyń. Inne funkcje, takie jak automatyczne wyłączanie i wyświetlanie ostrzeżeń, pozwalają na łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia. Bosch Wae1826kbc jest wydajnym, niezawodnym i zaawansowanym technologicznie urządzeniem, które zapewni wygodną i efektywną obsługę.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja, działanie i obsługa Bosch Wae1826kbc

Internetowa baza instrukcji obsługi

© 2023 by ManualsBase. com. All Rights Reserved.

Zobacz poniższy poradnik dla Hitachi CJ 120VA. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Hitachi CJ 120VA, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Hitachi CJ 120VA. Upewnij się, że opisujesz trudności z Hitachi CJ 120VA tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Hitachi CJ 120VA

Strona: 1

41234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQEnglish Deutsch Ελληνικά PolskiLever HebelBlade BlattBlade holder SägeblatthalterRoller FührungsrolleDial SkalenscheibeChange knob WechselringSplinter guard SplitterschutzBase GrundplatteChip cover SchnipseldeckelBase bolt GrundplattenschraubeHexagonal bar wrench SechskantinnenschüsselGuide FührungAttachment hole AnbringungslochM5 bolt M5-SchraubeNail screw Nagel oder SchraubeGuide hole FührungslochScale SkalaSemi-circular part Halbkreisförmiger Teil-mark -MarkierungShutter VerschlussCleaner StaubsaugerDust collector StaubsammlerAdapter AdapterNose NaseRear hole Hinteres LochHook HakenNotch KerbeDźwigniaOstrzeUchwyt ostrzaWałekOznaczenia cyfrowePokrętło regulacyjneOsłona zabezpieczającaprzed odpryskamiPodstawaprzed odłamkamiŚruba podstawyKlucz sześciokątnyProwadnicaOtwór mocowaniaŚruba M5WkrętOtwór prowadnicyPodziałkaElement półokrągłyZnakPrzegrodaOdkurzaczOdpylaczElement łączącyKońcówka przedniaOtwór tylnyHakKarbΜοχλ ςΛεπίδαΣτήριγµα λεπίδαςΚύλινδροςΚαντράνΚουµπί αλλαγήςΠροφυλακτήρας σχίζαςΒάσηΚάλυµµα ρινισµάτωνΜπουλ νι βάσηςΕξάγωνο κλειδί ΆλενΟδηγ ςΤρύπα σύνδεσηςΜ5 Μπουλ νιΚαρφί ή βίδαΤρύπα οδηγ ςΚλίµακαΗµικυκλικ τµήµα-σηµάδι∆ιάφραγµαΚαθαριστήςΣυλλέκτης σκ νηςΠροσαρµογέαςΆκροΠίσω τρύπαΆγκιστροΕγκοπή

Strona: 2

23PolskiOGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWAOSTRZEŻENIE!Należy przeczytać wszystkie instrukcjeNieprzestrzeganie któregokolwiek z zamieszczonych poniżejzaleceń może być przyczyną porażenia prądemelektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.Występujące w poniższych ostrzeżeniach wyrażenie“urządzenie elektryczne” oznacza urządzenia zasilane z siecielektrycznej (za pomocą przewodu) lub baterii(bezprzewodowo).INSTRUKCJE POWINNY BYĆ ZACHOWANE NAPRZYSZŁOŚĆ1) Miejsce pracya) Miejsce pracy powinno być uprzątnięte i czyste.W miejscach nieuporządkowanych i źle oświetlonychryzyko wypadku jest większe.b) Nie należy używać urządzeń elektrycznych wprzypadku zagrożenia wybuchem, na przykład wobecności łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów.Urządzenia elektryczne wytwarzają iskry, które mogąspowodować zapłon pyłu.c) Dzieci i osoby postronne nie powinny znajdowaćsię w pobliżu pracującego urządzeniaelektrycznego.Odwrócenie uwagi użytkownika może spowodowaćutratę kontroli nad urządzeniem.2) Bezpieczeństwo elektrycznea) Wtyczka urządzenia elektrycznego musi byćodpowiednia do gniazdka.Nigdy nie należy w jakikolwiek sposób przerabiaćwtyczki.Nie używać jakichkolwiek elementów łączącychz urządzeniami wymagającymi uziemienia.Używanie tylko oryginalnych wtyczek pasujących dogniazdka ogranicza ryzyko porażenia prądemelektrycznym.b) Unikać kontaktu z przedmiotami uziemionymi,takimi jak rury, kaloryfery, kuchenki i urządzeniachłodnicze.W przypadku dotykania uziemienia ryzyko porażeniaprądem elektrycznym jest większe.c) Nie narażać urządzeń elektrycznych na działaniedeszczu lub wilgoci.Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzykoporażenia prądem elektrycznym.d) Odpowiednio używać przewód zasilający. Nigdynie wykorzystywać przewodu do przenoszenialub ciągnięcia urządzenia lub też wyciąganiawtyczki z gniazdka.Utrzymywać przewód z dala od źródeł ciepła,oleju, ostrych krawędzi lub części ruchomych.Uszkodzenie lub nacięcie przewodu zwiększa ryzykoe) Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym nawolnym powietrzu należy używać odpowiedniegoprzedłużacza.Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracyna wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażeniaprądem elektrycznym.3) Bezpieczeństwo osobistea) Podczas pracy z urządzeniem elektrycznymnależy zachowywać koncentrację i planowaćwykonywane zadania, kierując się zdrowymrozsądkiem.Urządzenia elektrycznego nie powinnyobsługiwać osoby zmęczone lub znajdujące siępod wpływem substancji odurzających, alkoholulub lekarstw.Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem możestać się przyczyną poważnych obrażeń.b) Używać wyposażenia ochronnego. Zawsze nosićokulary ochronne.Używanie wyposażenia ochronnego, takiego jakmaski przeciwpyłowe, buty przeciwpoślizgowe,odpowiednie nakrycie głowy i słuchawki ograniczaryzyko obrażeń ciała.c) Unikać nieprzewidzianego uruchomieniaurządzenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdkaupewnić się, że urządzenie jest wyłączone.Przenoszenie urządzenia z palcem na wyłącznikulub podłączenie do sieci włączonego urządzeniamoże spowodować wypadek.d) Przed włączeniem urządzenia usunąć wszelkiegorodzaju klucze regulacyjne.Pozostawienie klucza w ruchomej części urządzeniamoże spowodować obrażenia.e) Nie trzymać urządzenia zbyt daleko od siebie.Zachować stabilną pozycję przez cały czas.Umożliwia to pełne panowanie nad urządzeniem,nawet w nieoczekiwanych sytuacjach.f) Nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosićluźnych ubrań oraz biżuterii. Utrzymywać włosy,odzież i rękawice z dala od ruchomych częściurządzenia.Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostaćwciągnięte przez poruszające się części.g) Jeżeli urządzenie wyposażone jest w systemodprowadzania pyłu, powinien on być założony iwłaściwie używany.Użycie tego rodzaju urządzeń ograniczy zagrożeniazwiązane z gromadzeniem się pyłu.4) Obsługa i konserwacja urządzeniaa) Nie dociskać urządzenia zbyt mocno. Należyużywać tylko właściwego urządzenia,odpowiedniego dla wykonywanej pracy.Użycie odpowiedniego urządzenia spowoduje, żepraca zostanie wykonana lepiej i bezpieczniej.b) Nie używać urządzenia elektrycznego, któregowyłącznik jest niesprawny.Urządzenie, które nie może zostać wyłączone zapomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostaćprzeznaczone do naprawy.c) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, jakna przykład wymiana akcesoriów, urządzeniemusi zostać wyłączone z sieci. To samo dotyczyprzechowywania urządzenia nieużywanego.Umożliwi to zmniejszenie ryzyka nieprzewidzianegouruchomienia urządzenia.

Strona: 3

24d) Urządzenia elektryczne powinny byćprzechowywane poza zasięgiem dzieci orazwszelkich osób nie znających zasadfunkcjonowania i obsługi tego typu urządzeń.Obsługa urządzeń elektrycznych przez osoby nieznające zasad ich funkcjonowania jest niebezpieczna.e) Wykonywać odpowiednie prace konserwacyjne.Kontrolować prawidłowość ustawienia częściruchomych, ich uszkodzenia i wszelkie innekwestie, mogące spowodować nieprawidłowąpracę urządzenia.Uszkodzone urządzenie powinno zostaćnatychmiast przekazane do naprawy.Wiele wypadków spowodowane jest niewłaściwąkonserwacją urządzeń elektrycznych.f) Narzędzia tnące powinny być naostrzone i czyste.Odpowiednio naostrzone narzędzia nie będą sięwyginać i są łatwiejsze w używaniu.g) Urządzenie elektryczne, akcesoria, wiertła itd.powinny być używane zgodnie z niniejszymizaleceniami oraz w sposób odpowiadającywykonywanej pracy, przy uwzględnieniuwarunków panujących w otoczeniu.Wykorzystanie urządzenia elektrycznego do pracy,do której nie jest ono przeznaczone, grozi wypadkiem.5) Serwisa) Urządzenie powinno być serwisowane tylko przezosoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przyużyciu wyłącznie identycznych, oryginalnychczęści zamiennych.Zapewni to utrzymanie pełnego bezpieczeństwapracy z urządzeniem.ŚRODKI OSTROŻNOŚCIDzieci i osoby niepełnosprawne nie powinny znajdowaćsię w pobliżu urządzenia.Nieużywane urządzenie powinno być przechowywanew miejscu poza zasięgiem dzieci i osóbniepełnosprawnych.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRACY ZWYRZYNARKĄWyrzynarka wyposażona jest w silnik o dużej mocy. Jeżeliurządzenie pracuje ciągle z małą prędkością, obciążeniesilnika jest większe, co może spowodować jegouszkodzenie. Należy zawsze posługiwać się urządzeniemw ten sposób, aby ostrze nie mogło ulec zakleszczeniuw materiale. Należy zawsze odpowiednio dostosowaćprędkość pracy ostrza, aby zapewnić regularne cięcie.WYPOSAŻENIE STANDARDOWE(1) Ostrza (nr 41, nr 42, nr 123X)................. po jednymPatrz wskazówki dotyczące wykorzystania ostrzy wTabeli 1.(2) Klucz sześciokątny...................................................... 1(3) Osłona zabezpieczająca przed odpryskami............. 1(4) Odpylacz...................................................................... 1(5) Osłona zabezpieczająca przed odłamkami.................. 1(6) Przegroda..................................................................... 1Wyposażenie standardowe może ulec zmianie bezuprzedzenia.MOŻLlWE WYPOSAŻENIE DODATKOWE... Sprzedawane oddzielnie(1) Różne rodzaje ostrzy(2) Prowadnica(3) Element dolny podstawy(4) Podstawa stołu roboczego (Model TR12-B)ZASTOSOWANIE䡬 Cięcie i wyrzynanie różnego rodzaju surowcówdrzewnych䡬 Cięcie płyt ze stali miękkiej, płyt aluminiowych i płytmiedzianych䡬 Cięcie żywic syntetycznych, takich jak żywica fenolowai chlorek winylu䡬 Cięcie cienkich i miękkich materiałów budowlanych䡬 Cięcie płyt ze stali nierdzewnej (ostrza nr 97).PRZED UŻYCIEM1. Żródło mocyUpewnij się, że żródło mocy jest zgodne z wymogamimocy zaznaczonymi przy nazwie produktu.2. PrzełącznikUpewnij się, że przełącznik jest wyłączony (pozycjaOFF). Jeśli wtyczka jest włączona do prądu podczasDANE TECHNICZNENapięcie (w zależności od miejsca)* (110V, 115V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V)Moc pobierana*110 – 127 V 660W220 – 240 V 740WMaks. głębokość cięciaDrewno 120 mmStal miękka 10 mmPrędkość obrotowa bez obciążenia 850 – 3000min–1Udar 26 mmMin. kąt cięcia 25 mmWaga (bez kabla) 2, 3 kg*Sprawdź nazwę produktu, jako że ulega ona zmianie w zależności od miejsca zakupu.

Strona: 4

25gdy przełącznik jest włączony (pozycja ON), narzędziezacznie działać natychmiast, co może spowodowaćpoważny wypadek.3. PrzedłużaczKiedy miejsce pracy znajduje się daleko od żródłaprądu, użyj przedłużacza o wystarczającym przekroju.Przedłużacz powinien być tak krótki jak tylko jest tomożliwe.4. Pył powstający podczas pracyPył powstający podczas pracy z urządzeniem może byćszkodliwy dla zdrowia użytkownika. Należy zastosowaćjeden z zalecanych poniżej środków ochronnych.a) Nosić maskę przeciwpyłowąb) Używać zewnętrznego urządzenia służącego doodprowadzania pyłuKorzystając z zewnętrznego systemu usuwania pyłu,należy połączyć złączkę z wężem zewnętrznegosystemu usuwania pyłu.5. Wymiana ostrza(1) Przesunąć dźwignię do góry aż do oporu. (Rys 1-I).(2) Wyjąć założone ostrze(3) Włożyć nowe ostrze tak, aby doszło do końca uchwytu.(Rys. 1-II)(4) Zamknąć dźwignię. (Rys. 1-III)UWAGA䡬 Przed wymianą ostrza należy WYŁĄCZYĆ urządzeniei wyjąć wtyczkę z gniazdka.䡬 Nie otwierać dźwigni, kiedy trzpień się porusza.WSKAZÓWKA:䡬 Należy upewnić się, że występy ostrza odpowiadajązaczepom uchwytu i są właściwie zamocowane. 2)䡬 Upewnić się, że ostrze znajduje się międzywyżłobieniami wałka. 3)6. Regulacja prędkości roboczej ostrzaWyrzynarka wyposażona jest w elektroniczny układsterujący, umożliwiający ciągłą regulację prędkości.Aby zmienić prędkość, należy przekręcić pokrętłopokazane na Rys. 4. Kiedy pokrętło ustawione jest wpołożeniu „1”, wyrzynarka pracuje z najmniejsząprędkością (850 min-1). Położenie „5” odpowiadaprędkości maksymalnej (3000 min-1). Aby zapewnićoptymalną pracę urządzenia, należy dostosowaćprędkość do obrabianego materiału.Przy niskiej prędkości (ustawienie pokrętła: 1 lub 2)nie należy ciąć drewna o grubości przekraczającej 10mm lub metalu o grubości ponad 1 mm.7. Regulacja ruchu wahadłowego(1) Wyrzynarka działa ruchem wahadłowym, co oznacza,że ostrze przesuwa się do przodu i do tyłu, ale takżew górę i w dół. W celu wyłączenia ruchu wahadłowegonależy zmienić ustawienie pokrętła pokazanego naRys. 5 do położenia „0” (ostrze będzie wówczasporuszać się tylko w górę i w dół). Intensywność ruchuwahadłowego może również być regulowana w 4krokach zakresie od „0” do „III”.(2) W przypadku materiałów o dużej twardości, takich jaknp. płyta stalowa, należy zmniejszyć intensywność ruchuwahadłowego. W przypadku materiałów miękkich, takichjak drewno, plastyk itd., należy zwiększyć intensywnośćruchu wahadłowego, aby zapewnić optymalnąwydajność pracy. W przypadku cięcia bardzoprecyzyjnego należy zmniejszyć intensywność ruchuwahadłowego.8. Cięcie płyt ze stali nierdzewnejWyrzynarka może służyć do cięcia płyt ze stalinierdzewnej pod warunkiem korzystania z ostrzy nr 97.Przed przystąpieniem do pracy należy dokładniezapoznać się ze wskazówkami zamieszczonymi wrozdziale „Cięcie płyt ze stali nierdzewnej”.9. Osłona zabezpieczająca przed odpryskamiPrzy cięciu materiałów drewnianych należy założyćosłonę zabezpieczającą, aby ograniczyć odpryskiwanieodłamków.Osłona powinna zostać włożona w szczelinę wpodstawie urządzenia i dociśnięta do końca. (patrzRys. 6)10. Osłona zabezpieczająca przed odłamkamiOsłona ta zabezpiecza przed odrywającymi sięodłamkami i zwiększa wydajność pracy odpylacza.Należy włożyć osłonę w miejsce pomiędzy podstawąa dźwignią, a następnie lekko docisnąć. 7)Aby zdjąć osłonę, należy przytrzymać obie stronypokrętła i lekko odchylić, aż będzie mogła zostaćwyjęta z urządzenia. 8)Podczas cięcia metalu osłona zabezpieczająca przedodłamkami może ulec uszkodzeniom (odpryskom).11. Element dolny podstawyUżycie dolnego elementu podstawy (wykonanego zestali nierdzewnej) umożliwia zmniejszenie ścieraniapodstawy aluminiowej, w szczególności w przypadkucięcia metali.Wykorzystanie elementu dolnego (wykonanego z żywicy)zapobiega zarysowaniu obrabianej powierzchni. Elementten powinien zostać przymocowany do dolnej częścipodstawy za pomocą 4 śrub.CIĘCIE䡬 W celu uniknięcia obluzowania, uszkodzenia lub zbytpoważnego zużycia ostrza urządzenia, należy upewnićsię, że podczas piłowania obrabiany przedmiot jestodpowiednio przymocowany do płyty roboczej.1. Cięcie w linii prostejW przypadku cięcia w linii prostej należy najpierwnarysować linię cięcia na obrabianym materiale, anastępnie prowadzić ostrze po tej linii. Użycie specjalnejprowadnicy (sprzedawanej osobno) umożliwi bardzodokładne cięcie wzdłuż linii prostej.(1) Poluzować przymocowaną do podstawy śrubęsześciokątną. 9)(2) Przesunąć podstawę do końca w przód (Rys. 10) idokręcić śrubę.(3) Zamocować prowadnicę, przeprowadzając ją przezsłużący do mocowania otwór w podstawie i dokręcićśrubę M5. 11)(4) Ustawić ruch wahadłowy na „0”.UWAGA:Aby zapewnić dokładne cięcie z użyciem prowadnicy(Rys. 11), należy zawsze ustawić ruch wahadłowy na„0”.2. Cięcie linii krzywychW przypadku wycinania niewielkich kształtów łukowych,należy odpowiednio zmniejszyć prędkość pracyurządzenia. Jeżeli będzie ono prowadzone zbyt szybko,ostrze może się złamać.

Strona: 5

26Jeżeli prędkość jest zbyt niska, cięcie będzie wymagaćwięcej czasu ale zużycie ostrza będzie mniejsze. Należyustawić prędkość w zależności od własnych wymagań.2. Ustawienie ruchu wahadłowego na „0”䡬 W celu zapobieżenia zużyciu ostrza podczas cięcianależy używać płynu obróbkowego (na bazie oleju).WYBÓR OSTRZA䡬 AkcesoriaAby zapewnić maksymalną wydajność pracy urządzenia,niezwykle ważny jest wybór ostrza najlepiejodpowiadającego rodzajowi i grubości ciętego materiału.W zestawie jako akcesoria standardowe dostarczanesą trzy rodzaje ostrzy. Numer ostrza jest wygrawerowanyna każdym z nich w pobliżu końcówki służącej dozamontowania.Należy wybrać odpowiednie ostrze zgodnie zinformacjami podanymi w Tabeli 1.PRZYMOCOWANIE KLUCZASZEŚCIOKĄTNEGOKlucz sześciokątny może zostać przymocowany przypodstawie. (patrz Rys. 16)POŁĄCZENIE Z ODKURZACZEMUrządzenie może zostać połączone z odkurzaczem(sprzedawanym oddzielnie) przez odpylacz i łącznik(sprzedawany oddzielnie). Umożliwia to usunięciewiększości pyłu.(1) Wyjąć przymocowany do podstawy klucz sześciokątny.(2) Przesunąć podstawę do końca w przód. 9, 10)(3) Przymocować osłonę zabezpieczającą za pomocąprzegrody łączącej z pokrywą przekładni. 17)(4) Przymocować odpylacz za pomocą łącznika. 18)(5) Połączyć łącznik z końcówką odkurzacza. 18)(6) Włożyć odpylacz do tylnego otworu w podstawie ażdo momentu, kiedy hak zaczepi o karb. 19)(7) Wcisnąć hak, aby odczepić odpylacz.KONSERWACJA I INSPEKCJA1. Kontrola stanu ostrzaUżywanie ostrza stępionego lub uszkodzonegopowoduje zmniejszenie wydajności pracy urządzenia imoże doprowadzić do przeciążenia silnika. Ostrzepowinno zostać wymienione na nowe, kiedy tylkozostanie stwierdzone, że jest stępione.2. Sprawdzanie śrub mocującychRegularnie sprawdzaj wszystkie mocujące śruby iupewnij się, że są mocno przykręcone. Jeśli któraś znich się obluzuje, natychmiast ją przykręć. Zaniedbanietego może spowodować poważne zagrożenie.3. Konserwacja silnikaWirnik silnika jest sercem narzędzia.Zadbaj, by wirnik nie został uszkodzony i nie zawilgotniałlub pokrył się olejem.4. Kontrola stanu szczotek węglowychW celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwaużytkownika i ochrony przed porażeniem prądemelektrycznym, kontrola i wymiana szczotek węglowych3. Wycinanie koła lub dużego łukuProwadnica może zostać wykorzystana także wprzypadku wycinania kształtów kołowych.Po przymocowaniu prowadnicy w sposób opisanypowyżej należy przeprowadzić śrubę lub gwóźdź przezotwór w prowadnicy oraz materiał, a następnie użyćgo jako osi środkowej promienia cięcia. 12)Przy cięciu kołowym ostrze musi być prowadzonemniej więcej pionowo w stosunku do dolnej powierzchnipodstawy.4. Cięcie materiałów z metalu(1) Ustawić pokrętło regulacji prędkości w pozycji pomiędzy„3” i „4”.(2) Ustawić ruch wahadłowy na „0” lub „I”.(3) Należy zawsze użyć odpowiedniego płynu obróbkowego(oleju wrzecionowego, wody z mydłem itp. ) Jeżeli płynobróbkowy nie jest dostępny, należy nasmarować tylnąpowierzchnię obrabianego materiału.5. Wyrzynanie(1) W drewnieNależy prowadzić ostrze zgodnie ze słojami drewna iciąć aż do chwili, kiedy w środku elementu pojawi sięprześwit. 13)(2) W innych materiałachW przypadku wycinania otworu w materiale innym niżdrewno należy najpierw wywiercić otwór wiertarką luburządzeniem podobnego rodzaju, a następnie zacząćwycinanie od wykonanego otworu.6. Cięcie kątoweW przypadku cięcia kątowego podstawa urządzeniamoże zostać odchylona w obie strony o 45°. 14)(1) Posługując się dostarczonym kluczem sześciokątnym,poluzować śrubę mocującą podstawy i przesunąćpodstawę całkowicie do przodu. 9, 10)(2) Ustawić podziałkę (od 0 stopni do 45 stopni, w krokachco 15 stopni) elementu półokrągłego podstawy wgznaku [] na pokrywie przekładni. 15)(3) Ponownie dokręcić śrubę M5. 9)Cięcie kątowe nie może zostać wykonane, kiedyzamocowana jest osłona zabezpieczająca przedodłamkami lub odpylacz.CIĘCIE PŁYT ZE STALI NIERDZEWNEJW celu uniknięcia obluzowania, uszkodzenia lub zbytpoważnego zużycia ostrza urządzenia, należy upewnić się,że podczas piłowania obrabiany przedmiot jest odpowiednioprzymocowany do płyty roboczej.W przypadku cięcia płyt ze stali nierdzewnej urządzeniepowinno być wyregulowane w następujący sposób:1. Regulacja prędkościOdczyt na podziałce służy jedynie w celu orientacji.Im większa prędkość, tym szybciej materiał jest cięty.Jednakże przy wyższej prędkości ostrze prędzej ulegazużyciu.Ostrze Grubość materiału Podziałka cyfrowaNr 97 1, 5 – 2, 5 mmPołożenie pośredniepomiędzy „2” a „3”

Strona: 6

27w tym urządzeniu mogą być przeprowadzaneWYŁĄCZNIE przez Autoryzowany Punkt SerwisowyHitachi.5. Wymiana przewodu zasilającegoJeżeli przewód zasilający urządzenia został uszkodzony,musi ono zostać przekazane do Autoryzowanego PunktuSerwisowego Hitachi w celu wymiany przewodu.6. Lista części zamiennychA: Nr częściB: Nr koduC: Ilość użytych częściD: UwagiNaprawy, modyfikacji i kontroli Narzędzi ElektrycznychHitachi może dokonywać tylko Autoryzowane CentrumObsługi Hitachi.Ta lista części będzie przydatna, jeśli zostanie wręczonaAutoryzowanemu Centrum Obsługi Hitachi, gdyzaniesiemy narzędzie do naprawy lub przeglądu.Podczas używania i konserwacji narzędzi elektrycznychnależy przestrzegać przepisów i norm bezpieczeństwadanego kraju.MODYFIKACJE:Narzędzia elektryczne Hitachi są ciągle ulepszane imodyfikowane w celu wprowadzania najnowszychosiągnięć nauki i techniki䡬 Minimalny promień cięcia dla ostrzy o nr 1 (Długie), nr 1 (Super długie), nr 21, nr 22 i nr 41 wynosi 100 mm.䡬 Ostrza o numerach 1 (Długie), nr 1 (Super długie), 11, 12, 15, 16, 21, 22 i 97 są sprzedawane osobno.Tabela 1 Lista odpowiednich ostrzyOstrze NR 1Materiał doNR 1(Super NR 11NR 12,NR 15NR 16,NR 21 NR 22 NR 41 NR 97 123Xcięcia(Długie) długie)42 46Jakość materiału Grubość materiału (mm)DrewnoOgólne Poniżej Poniżej 10 ~ Poniżej 10 ~ 5 ~ 10 ~105 135 55 20 55 40 65Sklejka 5 ~ Poniżej 5 ~ 3 ~30 10 30 20Płyta żelaznaPłyta ze stali miękkiej 3 ~ Poniżej 2 ~ 1, 5 ~6 3 5 10Płyta ze stali nierdzewnej 1, 5 ~2, 5MetaleAluminium miedź, 3 ~ Poniżej Poniżejnieżelaznemosiądz 12 3 5Rama aluminiowaWysokość Wysokość Wysokośćdo do do25 25 30TworzywaŻywica fenolowa, 5 ~ Poniżej 5 ~ Poniżej 5 ~sztucznemelamina, żywice itd. 20 6 15 6 15Chlorek winylu, 5 ~ Poniżej 5 ~ Poniżej 5 ~ 3 ~ 5 ~żywica akrylowa itp. 30 10 20 5 30 20 15Polietylen piankowy, 10 ~ 3 ~ 5 ~ 3 ~ 10 ~ 3 ~ 5 ~styropian piankowy 55 25 25 25 55 40 25Masy włóknisKarton, 10 ~ 3 ~ 10 ~ 3 ~papier falisty 55 25 55 40Twarda płyta pilśniowa 3 ~ Poniżej 3 ~25 6 25Płyta pilśniowa PoniżejW związku z tym pewne części (a także numery kodówi konstrukcja) mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.W zwiazku z prowadzonym przez Hitachi programem badańi rozwoju, specyfikacje te mogą się zmienić w każdej chwilibez uprzedzenia.Informacja dotycząca poziomu hałasu i wibracjiMierzone wartości było określone według EN60745 izadeklarowane zgodnie z ISO 4871.Zmierzony poziom dźwięku A: 96 dB (A)Zmierzone ciśnienie akustyczne A: 85 dB (A)Niepewność KpA: 3 dB (A)Używaj ochraniacza uszu.Typowa wartość skuteczna przyśpieszenia wynosi:7, 0 m/s2

Marka:
Hitachi
Produkt:
Piły
Model/nazwa:
CJ 120VA
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski, Niemiecki, Polski, Czech, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski

Powiązane produkty Hitachi CJ 120VAInstalacja, działanie i obsługa Bosch Wae1826kbc

Bezpośredni link do pobrania Instalacja, działanie i obsługa Bosch Wae1826kbc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja, działanie i obsługa Bosch Wae1826kbc