Dokument dotyczący instalacji produktu Emerson Cf654ob00

Instalacja produktu Emerson Cf654ob00 wymaga przestrzegania szczegółowych instrukcji określonych w dokumencie dotyczącym instalacji. Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie przeczytać dokument dotyczący instalacji i upewnić się, że wszystkie wymagane części są w zestawie. Po zakończeniu instalacji produktu Emerson Cf654ob00 należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały prawidłowo zainstalowane. Następnie należy przetestować produkt, aby upewnić się, że działa on prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Dokument dotyczący instalacji produktu Emerson Cf654ob00

Nie można zarządzać czymś, co nie jest mierzone. Dlatego Emerson oferuje sprzedawcom detalicznym kompletny pakiet elementów do monitorowania instalacji energetycznych, które umożliwiają monitorowanie zużycia energii w obiekcie. Monitory zasilania oraz czujniki prądu są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i zdolności, zarówno dla nowych, jak i modernizowanych konstrukcji. W połączeniu z naszymi Systemami zarządzania obiektami monitory zasilania umożliwiają sprzedawcom odciążanie, gdy zużycie mocy jest wysokie, co obniża lub eliminuje kosztowne opłaty związane z zapotrzebowaniem urządzeń.

A co ważniejsze, monitorowanie zasilania pozwala sprzedawcom na korzystanie z usługi Raporty monitorowania i planowania zużycia energii Emerson oraz z programów reakcji na zapotrzebowanie oferowanych przez wiele urządzeń, bez potrzeby montowania dodatkowego osprzętu sterującego.

CZYTAJ WIĘCEJ...

Pomoc przy instalacji obrabiarkowego systemu pomiarowego firmy Renishaw

Wybierz odpowiedni produkt, aby wyświetlić krótki film dotyczący jego instalacji.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezprzewodowym lub Internetem, jeżeli sieć Wi-Fi przestaje działać zgodnie z oczekiwaniami.

 • Komputery biznesowe: Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w środowisku sieciowym lub zabezpieczeniach skonsultuj się z działem IT firmy lublokalnym serwisem IT.

 • Drukarki bezprzewodowe: Aby zasięgnąć informacji na temat konfiguracji drukarki bezprzewodowej lub jeśli pojawi się komunikat o błędzie podczaspróby drukowania bezprzewodowego, przejdź do Centrum obsługi klienta HP, wpisz nazwę modelu drukarki, a następnie wyszukajdokument dotyczący instalacji drukarki bezprzewodowej lub wyświetlanego komunikatu o błędzie.

Sprawdź sygnał sieci bezprzewodowej

Sprawdź przycisk lub klawisz sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić, czy sygnał bezprzewodowy jest włączony.

 1. Znajdź klawisz lub przycisk komunikacji bezprzewodowej. Może to być obraz samolotu lub sygnał bezprzewodowy .

  Naciśnij jeden raz przycisk, odczekaj 10 sekund, następnie sprawdź, czy zmienił się wygląd ikony połączenia bezprzewodowegow obszarze powiadomień i kontrolki LED przycisku lub klawisza komunikacji bezprzewodowej.

  Jeżeli przycisk lub klawisz nie ma kontrolki, przesuń kursor myszy nad ikoną połączenia bezprzewodowego w obszarze powiadomieńpaska zadań, aby sprawdzić aktualny stan połączenia.

   Jeżeli sygnał sieci bezprzewodowej się włączy: Ponownie połącz się z Internetem.Jeżeli sygnał sieci bezprzewodowej jest wyłączony: Ponownie naciśnij przycisk lub klawisz, a następnie spróbuj ponownie połączyć się z Internetem.

Aktualizacja sterowników sprzętowych

Skorzystaj z Menedżera urządzeń, aby zaktualizować sterowniki sprzętowe, takie jak sterownik karty graficznej, dźwiękowej,bezprzewodowej lub inne sterowniki dla komputera.

  W systemie Windows odnajdź i otwórz program Menedżer urządzeń.

  Na liście urządzeń wybierz Mysz i inne urządzenia wskazujące.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy adapter sieci bezprzewodowej, wybierz Aktualizuj sterownik, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji zaktualizowanego sterownika.

  Aby zakończyć instalację aktualizacji, uruchom ponownie komputer.

  Użycie narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią bezprzewodową

  Użyj automatycznych narzędzi do testowania i rozwiązywania różnych problemów z siecią bezprzewodową. Jeżeli jedno narzędzienie rozwiąże problemu, skorzystaj z innego.

  Uruchamianie narzędzia Diagnostyka sieci HPSA

  Użyj narzędzia Network Check w programie HP Support Assistant, aby przeprowadzić diagnostykę sieci dla komputera.

   W systemie Windows wyszukaj i otwórz HP Support Assistant lub na pasku zadań kliknij ikonę aplikacji .

   Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana w komputerze, pobierz najnowszą wersję z witryny HP Support Assistant.

   Wybierz komputer, a następnie wybierz narzędzie HP Network Check w sekcji Rozwiązywanie problemów i poprawki.

   Jeżeli wyświetlone zostanie okno z prośbą o hasło administratora lub potwierdzenie, wprowadź wymagane dane.

   Kliknij przycisk Dalej, a następnie poczekaj, aż narzędzie ukończy test.

   Jeżeli w trakcie testu diagnostycznego zostanie wykryty co najmniej jeden problem, kontynuuj wykonywanie tych czynności.

   W sekcji Możliwe główne przyczyny kliknij możliwą przyczynę na liście, wybierz zalecaną czynność, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

   Po wykonaniu wszystkich zalecanych czynności kliknij przycisk Sprawdź ponownie.

   Powtarzaj te czynności, aż do rozwiązania problemu z łącznością z siecią lub znalezienia wszystkich możliwych głównych przyczyni zakończenia napraw.

   Uruchamianie narzędzia rozwiązywania problemów z siecią i Internetem w systemie Windows

   Użyj narzędzia rozwiązywania problemów z siecią i Internetem w systemie Windows, aby przetestować i naprawić połączenie zsiecią.

    W systemie Windows kliknij prawym przyciskiem ikonę połączenia sieciowego , a następnie wybierz opcję Rozwiąż problemy.

    Poczekaj, aż narzędzie Diagnostyka sieci systemu Windows przeanalizuje połączenie sieciowe.

    Po wyświetleniu monitu wybierz typ problemu z siecią, a następnie wykonaj instrukcje, aby rozwiązać problem.

    Przeanalizuj wszystkie informacje o napotkanych i/lub rozwiązanych problemach, a także czynności, które należy wykonać, abyje rozwiązać.

    Wykonaj wszystkie zalecane czynności.

    Resetowanie routera bezprzewodowego, bramy lub modemu

    Zresetuj urządzenia sieci bezprzewodowej.

     Wyłącz komputer.

     Odłącz przewód zasilający od routera bezprzewodowego, bramy, połączonego modemu/routera lub modemu szerokopasmowego.

     Odczekaj co najmniej 5 sekund, a następnie ponownie podłącz przewód zasilający.

     Poczekaj, aż kontrolki się włączą, a następnie przeanalizuj je, aby zidentyfikować stan połączenia sieciowego.

      Żadna kontrolka nie świeci: Sprawdź źródło zasilania, podłączając przewód zasilający do innego gniazdka elektrycznego. Oddaj router bezprzewodowy lubmodem szerokopasmowy do naprawy albo wymień go, jeżeli nie można go włączyć.Świeci tylko kontrolka zasilania, a pozostałe kontrolki są wyłączone: Nie można wykryć połączenia sieciowego. Sprawdź, czy kabel przewodzący sygnał internetowy nie jest uszkodzony, a następnieupewnij się, że kabel jest pewnie podłączony do urządzenia sieciowego.Migają lub nie zapalają się tylko kontrolki połączenia z Internetem lub online: Może występować problem po stronie dostawcy usług internetowych. Poczekaj na przywrócenie usługi lub skontaktuj się z dostawcąusług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.

      Włącz komputer i poczekaj, aż komputer połączy się z siecią bezprzewodową.

      Komputery HP — zaawansowane rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową i Internetem (system Windows 10)

      Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezprzewodowym lub Internetem, jeśli połączenie przestanie działać zgodnie z oczekiwaniami.

      Ponowna instalacja sterowników sieci bezprzewodowej

      Skorzystaj z Menedżera urządzeń, aby odinstalować, a następnie ponownie zainstalować kartę sieci bezprzewodowej.

       W systemie Windows odnajdź i otwórz program Menedżer urządzeń.

       Na liście urządzeń dwukrotnie kliknij Karty sieciowe.

       Prawym przyciskiem myszy kliknij dane urządzenie bezprzewodowe i wybierz polecenie Odinstaluj urządzenie.

       Po wyświetleniu ekranu Odinstaluj urządzenie wybierz opcję Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia, jeśli zostanie wyświetlona, a następnie kliknij opcję Odinstaluj.

       W oknie Menedżer urządzeń wybierz pozycję Karty sieciowe, wybierz opcję Akcja, a następnie wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

       Po wyświetleniu nazwy karty sieciowej zamknij okno programu i ponownie uruchom komputer.

       Uruchom Windows Update

       Zaktualizuj komputer z systemem Windows 11 lub Windows 10 za pomocą usługi Windows Update. org/VideoObject" id="GUID-DD33D194-444E-4E6E-9B5B-33EBDB89DD6B__GUID-1F06500E-8CB2-4362-9171-40E74A17696C">

        W systemie Windows wyszukaj pozycję Sprawdź aktualizacje i uruchom ją.

        Jeżeli dostępne są aktualizacje, uruchomią się automatycznie.

        Uwaga:

        Aby pobrać i zainstalować opcjonalne aktualizacje, wykonaj poniższe czynności dla danego systemu operacyjnego:

         W systemie Windows 11 wybierz Opcje zaawansowane > Aktualizacje opcjonalne, wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij Przycisk Pobierz i zainstaluj.

         W systemie Windows 10 wybierz opcję Wyświetl wszystkie aktualizacje opcjonalne, wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk Pobierz i zainstaluj.

         Po zainstalowaniu aktualizacji uruchom ponownie komputer po pojawieniu się monitu.

         Ręczna zmiana ustawień sieci

         Utwórz punkt przywracania w systemie Windows, a następnie ręcznie zmień ustawienia sieciowe.

          W systemie Windows wyszukaj i wybierz opcję Utwórz punkt przywracania.

          W oknie Właściwości systemu kliknij polecenie Utwórz.

          Wpisz nazwę punktu przywracania i kliknij przycisk Utwórz.

          W systemie Windows wyszukaj frazę Wiersz polecenia. Na liście wyników wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy pozycjęWiersz poleceń i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

          Wpisz następujące polecenia po kolei, naciskając po każdym z nich klawisz Enter.

           netsh int tcp set heuristics disablednetsh int tcp set global autotuninglevel=disablednetsh int tcp set global rss=enabled

           Wpisz w wierszu polecenia netsh int tcp show global, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć ustawienia globalne protokołu TCP.

           Upewnij się, że wszystkie ustawienia są wyłączone poza opcją Stan skalowania odbioru.

           Zamknij okno Wiersz polecenia i ponownie uruchom komputer.

           Przywracanie komputera w przypadku normalnego uruchamiania się systemu Windows

           Przywracanie komputera do poprzedniego punktu. org/VideoObject" id="GUID-70AE61F4-4580-40D7-991D-96EE31A21D25__GUID-2D377F8C-5771-4272-987E-D42B3B31BC67">

            Zapisz wszystkie otwarte pliki, a następnie zamknij wszystkie otwarte programy.

            Na karcie Ochrona systemu kliknij opcję Przywracanie systemu.

            W oknie Przywracania systemu kliknij przycisk Dalej.

            Wybierz punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie kliknij Dalej.

            Przeanalizuj wybór i kliknij Zakończ.

            Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące nieprzerywania przywracania systemu, a następnie kliknij Tak.

            UWAGA:

            Poczekaj na zakończenie przywracania systemu bez przerywania, aby uniknąć uszkodzenia dysku twardego lub spowodowania innych uszkodzeń komputera.

            Przywracanie systemu spowoduje przywrócenie konfiguracji komputera do wcześniejszego punktu w czasie i ponowne uruchomieniekomputera.

            Inne czynności, które warto wykonać

            Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezprzewodowym lub Internetem, jeśli komputer nie może nawiązać połączenia lub połączeniesieciowe działa nieprawidłowo.

            Zmiana otoczenia sieci bezprzewodowej

            Zmiana otoczenia sieci bezprzewodowej może mieć duży wpływ na sprawność sieci bezprzewodowej.

             Zmniejsz odległość między komputerem i routerem, wybierając lokalizację, w której moc sygnału jest duża.

             Przenieś komputer lub router do lokalizacji, w której jest mniej przedmiotów między routerem i komputerem.

             Duże przedmioty, takie jak ściany, metalowe meble i urządzenia elektryczne zmniejszają zasięg lub mogą całkowicie zablokowaćłączność.

             W razie możliwości usuń metalowe przedmioty, które są w pobliżu lub między routerem a komputerem.

             Ogranicz liczbę urządzeń używanych jednocześnie w sieci, szczególnie w przypadku strumieniowego przesyłania wideo z Internetu.

             Jeżeli sygnał sieci bezprzewodowej nadal jest słaby lub występują problemy z nawiązaniem połączenia po zmianie otoczenia sieciowego,rozważ zakup innej anteny do routera lub użyj innego routera jako wzmacniacza sygnału.

             Przywróć domyślne ustawienia systemu BIOS

             Przywróć domyślne ustawienia systemu BIOS komputera

             Przywracanie domyślnych ustawień systemu BIOS (komputery stacjonarne i urządzenia wielofunkcyjne All-in-One)

             Przywróć domyślne ustawienia systemu BIOS dla komputera stacjonarnego lub urządzenia wielofunkcyjne All-in-One.

             Uwaga:

             Konfiguracja systemu BIOS jest uzależniona od modelu komputera. Więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu i nawigowaniu w menusystemu BIOS można znaleźć w dokumentacji komputera.

              Ponownie uruchom komputer.

              Podczas uruchamiania naciskaj kilkakrotnie klawisz F10 do momentu wyświetlenia menu systemu BIOS.

              Na karcie Plik wybierz opcję Zastosuj wartości domyślne i zakończ.

              Wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić, a następnie zamknij system BIOS.

              Komputer uruchomi system ponownie z ustawieniami domyślnymi.

              Przywracanie domyślnych ustawień systemu BIOS (komputery przenośne)

              Przywróć domyślne ustawienia systemu BIOS komputera przenośnego.

               Gdy pojawi się menu systemu BIOS, naciśnij klawisz F9, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.

               Wybierz opcję Tak, a następnie naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i zamknąć okno.

               Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić polecenie.

               Zmiana opcji zasilania karty sieci bezprzewodowej

               Skorzystaj z Menedżera urządzeń, aby zmienić właściwości zarządzania zasilaniem karty sieci bezprzewodowej.

                Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie bezprzewodowe, a następnie wybierz opcję Właściwości.

                Wybierz kartę Zarządzanie energią, usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii, a następnie kliknij przycisk OK.

                Komputery stacjonarne HP — resetowanie komputera

                Funkcja resetowania systemu Windows 10 powoduje ponowną instalację systemu operacyjnego bez utraty jakichkolwiek danych osobistychi wprowadzonych zmian.

                Tworzenie kopii zapasowej plików osobistych na komputerze

                Utwórz kopię zapasową plików osobistych na komputerze z systemem Windows 10. org/VideoObject" id="GUID-A4593F89-D350-4478-B85E-E2CD5213C29C__GUID-47F21281-CD1E-42F4-BAB3-48F2538290B1">

                 Podłącz dysk zewnętrzny do komputera.

                 W systemie Windows wyszukaj i otwórz Ustawienia kopii zapasowej.

                 Kliknij przycisk Dodaj dysk, a następnie wybierz dysk.

                 Kliknij Więcej opcji.

                 Kliknij przycisk Utwórz kopię zapasową teraz, a następnie poczekaj, aż kopia zapasowa zostanie wykonana. Może to potrwać kilka minut lub kilka godzin w zależności odwielkości plików.

                 Resetowanie ustawień do stanu początkowego (Windows 10)

                 Zresetuj komputer do nowej instalacji systemu Windows 10.

                  W systemie Windows wyszukaj frazę Opcje zasilania i wybierz ją z listy wyników.

                  Na ekranie Odzyskiwanie w obszarze Zresetuj ten komputer kliknij Rozpoczęcie pracy.

                  Aby zresetować komputer, postępuj zgodnie z instrukcjami. Może to potrwać kilka minut.

                  Przywracanie plików osobistych na komputerze

                  Przywróć pliki osobiste na komputerze z systemem Windows 10.

                   Podłącz dysk zewnętrzny z kopią zapasową do komputera.

                   Przewiń w dół ekranu Opcje kopii zapasowej i kliknij pozycję Przywróć pliki z bieżącej kopii zapasowej.

                   Wybierz pliki, które chcesz przywrócić, kliknij przycisk Przywróć i poczekaj, aż system Windows przywróci pliki osobiste. Może to potrwać kilka minut lub kilka godzin w zależności od wielkościplików.

Dokument dotyczący instalacji produktu Emerson Cf654ob00

Bezpośredni link do pobrania Dokument dotyczący instalacji produktu Emerson Cf654ob00

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument dotyczący instalacji produktu Emerson Cf654ob00