Dane do przedłożenia Epson Ss 300g

Epson SS 300G to jeden z najnowszych modeli drukarek Epson, wyposażony w wydajny system drukowania termosublimacyjnego. Drukarka Epson SS 300G umożliwia drukowanie w wysokiej jakości i wyraźnych kolorach, dzięki czemu jest idealna do drukowania zdjęć, grafik i dokumentów w wysokiej rozdzielczości. Drukarka Epson SS 300G posiada również szybszy czas reakcji, co pozwala na szybsze wydruki i mniej czasu oczekiwania. Drukarka umożliwia również przechowywanie danych w pamięci, dzięki czemu można łatwo wyświetlać i drukować dokumenty. Co więcej, drukarka Epson SS 300G jest również wyposażona w funkcję drukowania bezpośrednio z karty pamięci, dzięki czemu można łatwo drukować zdjęcia bezpośrednio z karty pamięci.

Ostatnia aktualizacja: Dane do przedłożenia Epson Ss 300g

Sterownik drukarki pozwala na konfigurację wielu ustawień, umożliwiając uzyskanie najlepszych wyników drukowania. Program Status Monitor i programy narzędziowe drukarki pozwalają na kontrolowanie drukarki i zachowanie jej w jak najlepszym stanie.

Uwaga dla użytkowników systemu Windows:

Drukarka automatycznie wyszukuje i instaluje najnowszą wersję sterownika ze strony internetowej Epson. Należy w tym celu kliknąć przycisk Driver Update (Aktualizacja sterownika) w oknie sterownika drukarki Maintenance (Konserwacja), a następnie wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie. Jeśli w oknie Maintenance (Konserwacja) nie pojawi się wspomniany przycisk, należy wybrać All Programs (Wszystkie programy) lub Programs (Programy) w menu Start systemu Windows i sprawdzić w folderze Epson.

Aby zmienić język sterownika, należy wybrać żądany język w ustawieniu Language (Język) w oknie Maintenance (Konserwacja) sterownika drukarki. W zależności od lokalizacji funkcja ta może być niedostępna.

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Windows

Dostęp do sterownika drukarki można uzyskać z poziomu większości aplikacji systemu Windows, z menu Start systemu Windows lub poprzez taskbar (pasek zadań).

Aby określić ustawienia, które będą miały zastosowanie tylko do używanej aplikacji, należy uzyskać dostęp do sterownika drukarki z poziomu danej aplikacji.

Aby określić ustawienia, które będą miały zastosowanie do wszystkich aplikacji systemu Windows, należy uzyskać dostęp do sterownika drukarki z poziomu menu Start lub poprzez taskbar (pasek zadań).

Informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do sterownika drukarki można znaleźć w kolejnych rozdziałach. gif"/>Uwaga:

Niniejszy Przewodnik użytkownika zawiera zrzuty ekranowe okien sterownika drukarki pochodzące z systemu Windows Vista.

Z poziomu aplikacji systemu Windows

Kliknąć polecenie Print (Drukuj) lub Print Setup (Ustawienia wydruku) w menu File (Plik).

W wyświetlonym oknie kliknąć polecenie Printer (Drukarka), Setup (Konfiguracja), Options (Opcje), Preferences (Preferencje) lub Properties (Właściwości). (W przypadku niektórych programów konieczne może być kliknięcie jednego lub kilku przycisków. )

Z poziomu menu Start

Windows 7:
Kliknąć przycisk Start i wybrać pozycję Devices and Printers (Urządzenia i drukarki). Następnie prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę drukarki i wybrać Printing Preferences (Preferencje drukowania).

Windows Vista:
Kliknąć przycisk Start, wybrać pozycję Control Panel (Panel sterowania), a następnie wybrać Printer (Drukarka) z kategorii Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk). Następnie kliknąć ikonę drukarki i wybrać Select printing preferences (Wybierz preferencje drukowania).

Windows XP:
Kliknąć Start, Control Panel (Panel sterowania), Printers and Other Hardware (Drukarki i inny sprzęt), a następnie Printers and Faxes (Drukarki i faksy). Wybrać drukarkę i kliknąć Printing Preferences (Preferencje drukowania) w menu File (Plik).

Za pomocą ikony skrótu na taskbar (pasek zadań)

Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki znajdującą się na taskbar (pasek zadań), a następnie kliknąć polecenie Printer Settings (Ustawienia drukarki).

Aby dodać ikonę skrótu do taskbar (pasek zadań) systemu Windows, należy najpierw otworzyć sterownik drukarki z menu Start w sposób opisany powyżej. Następnie wybrać kartę Maintenance (Konserwacja), kliknąć przycisk Speed & Progress (Szybkość i postęp), a następnie przycisk Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania). W oknie Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania) zaznaczyć pole Select Shortcut Icon (Zaznacz ikonę skrótu).

Uzyskiwanie informacji za pośrednictwem pomocy online

Dostęp do pomocy online dotyczącej elementów sterownika drukarki można uzyskać z poziomu aplikacji lub z menu Start systemu Windows.

W oknie sterownika drukarki wykonać jedną z poniższych procedur.

Kliknąć wybrany element prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie Help (Pomoc).

Kliknąć przycisk w prawej górnej części okna, a następnie kliknąć wybrany element (tylko w systemie Windows XP).

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Mac OS X

W poniższej tabeli opisano sposób uzyskiwania dostępu do okien dialogowych sterownika drukarki.

Page Setup (Konfiguracja strony)

W menu Plik aplikacji kliknąć polecenie Page Setup (Konfiguracja strony).

Uwaga dla użytkowników systemu Mac OS X 10. 5 lub wersji późniejszej:

W zależności od aplikacji menu Page Setup może nie pojawić się w menu Plik.

Print (Drukuj)

W menu Plik aplikacji kliknąć polecenie Print (Drukuj).

Epson Printer Utility 4

Dwukrotnie kliknąć ikonę dysku twardego komputera Macintosh, wybrać folder Applications (Programy), a następnie ikonę Epson Printer Utility 4 w katalogu Epson Software. Wybrać drukarkę z listy drukarek, która wyświetli się po kliknięciu przycisku Print List (Drukuj listę).

Uzyskiwanie informacji za pośrednictwem pomocy online

Kliknąć przycisk Help (Pomoc) w oknie dialogowym Print (Drukuj).

EcoTank L1250
 • Druk mobilny
 • Ogranicz koszty o 90%1
 • Atrament nawet na trzy lata2

nasza cena:

840, 00 zł

z VAT (682, 93 zł bez VAT)

Wydłuż gwarancję na drukarkę do 3 lat. Obowiązuje regulamin. Aktywuj swoją wydłużoną gwarancję tutaj.

Expression Home XP-5150
 • A4 double-sided printing
 • Mobile printing
 • Large LCD screen
615, 77 zł

z VAT (500, 63 zł bez VAT)

SureColor SC-T3700D
 • W pełni zintegrowana drukarka
 • Domowe drukarnie
 • Adobe PostScript 3
22. 136, 57 zł

z VAT (17. 997, 21 zł bez VAT)

SureColor SC-T3700E
 • Wydruki wysokonakładowe
 • Reprografia i wydruki własne
 • Wsparcie MPS
16. 501, 81 zł

z VAT (13. 416, 11 zł bez VAT)

SureColor SC-T3700DE
 • Wkłady atramentowe 700 ml
 • 6-kolorowy atrament pigmentowy
 • Łatwość użycia
20. 469, 14 zł

z VAT (16. 641, 58 zł bez VAT)

SureColor SC-P6500D
 • Druk fotograficzny wysokiej jakości
 • Kompaktowa budowa
 • Wersja z dwoma rolkami

SureColor SC-P6500E
 • Druk fotograficzny wysokiej jakości
 • Kompaktowa budowa
 • Wersja z jedną rolką

SureColor SC-P6500DE

EcoTank L3550
 • Ogranicz koszty o 90%1
 • Wyjątkowo niski koszt druku
 • Drukowanie, kopiowanie i skanowanie
1. 490, 00 zł

z VAT (1. 211, 38 zł bez VAT)

EcoTank L5590
 • Ogranicz koszty o 90%1
 • Wyjątkowo niski koszt druku
 • Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie
1. 886, 77 zł

z VAT (1. 533, 96 zł bez VAT)

EcoTank L35601. 650, 00 zł

z VAT (1. 341, 46 zł bez VAT)

EcoTank L8050
 • Wyjątkowo niski koszt wydruku jednego zdjęcia
 • Szybkie drukowanie zdjęć
 • Drukowanie bez kartridżów
2. 044, 86 zł

z VAT (1. 662, 49 zł bez VAT)

SureColor SC-F6400
 • Pojemne wkłady atramentowe
 • Głowica PrecisionCore MicroTFP
 • Wydruki o szerokości do 44 cali

Dane do przedłożenia Epson Ss 300g

Bezpośredni link do pobrania Dane do przedłożenia Epson Ss 300g

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane do przedłożenia Epson Ss 300g

Okno dialogowe

Jak uzyskać do niego dostęp

Uwaga:

Specyfikacje techniczne mogą być zmienione bez uprzedzenia.

Dane techniczne drukarki

Pojemność

11 mm (0, 4 cali) *1 *2

Ścieżka papieru

Podajnik papieru, górne wejście

*1 W przypadku korzystania z papieru Legal i User Defined (Definiowany przez użytk. ), należy ładować jeden arkusz na raz.

*2 Papier o gramaturze 64 do 90 g/m² (17 do 24 funtów).

Papier

Ponieważ jakość określonego gatunku lub rodzaju papieru może zostać zmieniona przez producenta w dowolnym momencie, firma Epson nie może zagwarantować jakości jakiegokolwiek gatunku lub rodzaju papieru firmy innej niż Epson. Zaleca się każdorazowe testowanie próbek papieru przed zakupem jego dużej ilości lub przed drukowaniem dużych zadań.

Papier niskiej jakości może spowodować obniżenie jakości wydruku i powodować zakleszczenia lub inne problemy. W razie wystąpienia takich problemów zaleca się użycie papieru wyższej jakości.

Pojedyncze arkusze:

Rozmiar

A4 210 × 297 mm

10 × 15 cm (4 × 6 cali)

13 × 18 cm (5 × 7 cali)

A6 105 × 148 mm

A5 148 × 210 mm

B5 182 × 257 mm

9 × 13 cm (3, 5 × 5 cali)

13 × 20 cm (5 × 8 cali)

20 × 25 cm (8 × 10 cali)

16:9 szeroki format (102 × 181 mm)

100 × 148 mm

Letter 8 1/2 × 11 cali

Legal 8 1/2 × 14 cali

Typy papieru

Papier zwykły lub specjalny papier sprzedawany przez firmę Epson

Grubość
(dla papieru zwykłego)

od 0, 08 do 0, 11 mm (0, 003 to 0, 004 cali)

Waga
(dla papieru zwykłego)

od 64 g/m² (17 funtów) do 90 g/m² (24 funtów)

Koperty:

Envelope #10 4 1/8 × 9 1/2 cali

Envelope DL 110 × 220 mm

Envelope C6 114 × 162 mm

Zwykły papier

Waga

od 75 g/m² (20 funtów) do 90 g/m² (24 funtów)

Obszar przeznaczony do drukowania

Podświetlone partie oznaczają obszar drukowania.

Normalny

Bez obramowania

Minimalny margines

Rodzaj nośnika

Pojedyncze arkusze

Koperty

A

3, 0 mm (0, 12 cali)

B

5, 0 mm (0, 20 cali)

C

20 mm (0, 78 cali)

W zależności od typu papieru, jakość wydruku w górnej i dolnej części wydruku może ulec pogorszeniu lub wydruk może być rozmazany.

Dane techniczne skanera

Typ skanera

Skaner płaski kolorowy

Urządzenie fotoelektryczne

CIS

Efektywne piksele

10, 200 × 14, 040 pikseli przy rozdzielczości 1200 dpi

Obszar skanowania może być ograniczony, jeżeli ustawiono dużą rozdzielczość.

Maksymalny rozmiar dokumentu

216 × 297 mm (8, 5 × 11, 7 cali) A4 lub US letter

Rozdzielczość skanowania

1200 dpi (główne skanowanie)

2400 dpi (podrzędne skanowanie)

Rozdzielczość wyjściowa

50 do 4800, 7200 i 9600 dpi

(50 do 4800 dpi w krokach po 1 dpi)

Dane obrazu

16 bitów na piksel na kolor wewnętrznie

8 bitów na piksel na kolor zewnętrznie (maksimum)

Źródło światła

LED

Specyfikacja interfejsu sieciowego

Dostępność tej funkcji zależy od produktu.

Wi-Fi

Standard:

IEEE 802. 11b/g/n*1

Zabezpieczenia:

WEP (64/128bit)
WPA-PSK(TKIP/AES)*2

Pasmo częstotliwości:

2, 4 GHz

Tryb komunikacji:

tryb infrastruktury,
Tryb Ad hoc

*1 Zgodne z normą IEEE 802. 11b/g/n lub IEEE 802. 11b/g, w zależności od miejsca zakupu.

*2 Zgodne z protokołem WPA2 z obsługą WPA/WPA2 Personal.

Karta pamięci

Zgodne karty pamięci

Memory Stick Duo

Memory Stick PRO Duo

Memory Stick PRO-HG Duo

Memory Stick Micro*

MagicGate Memory Stick Duo

SDXC

SDHC

SD

MultiMediaCard

MMCplus

MMCmobile*

MMCmicro*

miniSDXC*

miniSDHC*

miniSD*

microSDXC*

microSDHC*

microSD*

Format multimedialny DCF

Zgodne z DCF (Design rule for Camera File system) wersja 1. 0 lub 2. 0

Zgodne ze wszystkimi standardowymi typami kart.

Wymagania dotyczące napięcia

3, 3 V

Maksymalne natężenie 450 mA

* Wymagana przejściówka.

Specyfikacje danych fotograficznych

Format pliku

Standardowy format JPEG z Exif wersja 2. 3

Rozmiar obrazu

80 × 80 pikseli do 9200 × 9200 pikseli

Ilość plików

Do 9990 (dla modeli XP-400, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406)
Do 2000 (dla modeli XP-300, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306)

Część mechaniczna

XP-202
XP-203
ME-301

XP-200
XP-205
XP-207

XP-300
XP-302
XP-303
XP-305
XP-306

XP-400
XP-402
XP-403
XP-405
XP-406

Wymiary

Przechowywanie

Szerokość: 390 mm (15, 4 cali)

Głębokość: 300 mm (11, 8 cali)

Wysokość: 145 mm (5, 7 cali)

Drukowanie*1

Głębokość: 528 mm (20, 8 cali)

Wysokość: 279 mm (11 cali)

Ciężar

Ok. 4, 1 kg (9 funtów) *2

Ok. 4, 2 kg (9, 3 funtów) *2

Ok. 4, 3 kg (9, 5 funtów) *2

*1 Z wysuniętym przedłużeniem tacki wyjściowej.

*2 Bez pojemników z tuszem i przewodu zasilania.

Parametry elektryczne

XP-202/XP-203/ME-301

Model 100-240 V

Zakres napięcia wejściowego

od 90 do 264 V

Zakres częstotliwości znamionowej

od 50 do 60 Hz

Zakres częstotliwości wejściowych

od 49, 5 do 60, 5 Hz

Prąd znamionowy

od 0, 5 do 0, 3 A

Pobór mocy

Kopiowanie autonomiczne

Ok. 12 W (ISO/IEC24712)

Tryb gotowości

Ok. 5 W

Tryb uśpienia

Ok. 2, 7 W

Wyłączenie

Ok. 0, 3 W

XP-300/XP-302/XP-303/XP-305/XP-306

Ok. 13 W (ISO/IEC24712)

Ok. 6 W

XP-400/XP-402/XP-403/XP-405/XP-406

Ok. 6, 5 W

Informacje o napięciu zasilania znajdują się na etykiecie z tyłu produktu.

Parametry środowiskowe

Temperatura

Funkcjonowanie:
10 do 35 ˚C (50 do 95 ˚F)

Przechowywanie:
od -20 do 40 ˚C (od -4 do 104 ˚F)

1 miesiąc w 40 ˚C (104 ˚F)

Wilgotność

Funkcjonowanie:*
Wilgotność względna od 20 do 80%

Przechowywać przy wilgotności względnej:* od 5 do 85%

* Bez kondensacji

Standardy i normy

Model USA:

Bezpieczeństwo

UL60950-1
CAN/CSA-C22. 2 Nr 60950-1

EMC

FCC Część 15 Sekcja B Klasa B
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Klasa B

Urządzenie wyposażone jest w następujący moduł bezprzewodowy.
Producent: Askey Computer Corporation
Typ: WLU6117-D69 (RoHS)

Produkt zgodny z Częścią 15 FCC Rules i RSS-210 IC Rules. Firma Epson nie może przyjąć odpowiedzialności za awarie i spełnić wymagań w zakresie ochrony wynikających z niezalecanych modyfikacji urządzenia. Korzystanie z urządzenia wymaga spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może wywoływać zakłóceń, (2) urządzenie musi przyjmować zakłócenia, w tym takie, które mogą wywołać niepożądane zachowanie urządzenia.

Aby zapobiec zakłóceniom radiowym licencjonowanej usługi, urządzenie przeznaczono do pracy wewnątrz pomieszczeń oraz z dala od okien, co ma zapewnić jego maksymalne ekranowanie. Sprzęt (lub jego antena transmisyjna) zainstalowane na świeżym powietrzu podlega licencji.

Model europejski:

Dyrektywa dotycząca niskiego napięcia 2006/95/EEC

EN60950-1

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC

EN55022 Klasa B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN55024

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN300 328
EN301 489-1
EN301 489-17
EN60950-1

Dotyczy użytkowników europejskich:
Firma Seiko Epson Corporation niniejszym deklaruje, że modele urządzeń C462A, C462B i C462D są zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi odnośnymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Do użytku wyłącznie na terenie następujących państw: Irlandia, Wielka Brytania, Austria, Niemcy, Liechtenstein, Szwajcaria, Francja, Belgia, Luksemburg, Holandia, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Islandia, Cypr, Grecja, Słowenia, Malta, Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja.

We Francji tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
We Włoszech wymagane zezwolenie na użytkowanie poza własnym lokalem.

Firma Epson nie może przyjąć odpowiedzialności za awarie i spełnić wymagań w zakresie ochrony wynikających z niezalecanych modyfikacji urządzenia.

Model australijski:

AS/NZS CISPR22 Klasa B

Firma Epson niniejszym deklaruje, że modele urządzeń C462A i C462D są zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi odnośnymi postanowieniami normy AS/NZS4268.

Dyrektywa dotycząca niskiego napięcia 2006/95/EC

Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC

Interfejs

Hi-Speed USB (klasa urządzenia do komputerów)