Czyszczenie i pielęgnacja Canon Canoscan Lide 50

Canon Canoscan Lide 50 jest skanerem o wysokiej jakości, który oferuje wyjątkowo wyraźne i szczegółowe skany. Aby utrzymać jego wysoką jakość, należy regularnie czyścić i dbać o skaner. Aby wyczyścić skaner, należy wytrzeć obudowę miękką, suchą ściereczką i uważać, aby nie pozostawić mokrych plam na obudowie. Stolik skanera należy czyścić miękką, suchą szmatką, a przestrzeń między szkłem a powierzchnią skanera oczyścić wilgotną ściereczką. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu skaner powinien być gotowy do dalszego użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Czyszczenie i pielęgnacja Canon Canoscan Lide 50

Canon: Podręczniki CanoScan: LiDE 300: Rozwiązywanie problemów

przejdź do tekstu głównego

 • Strona główna
 • Wyszukaj
 1. LiDE 300
 2. Rozwiązywanie problemów

SU119

Połączenie

 • Problemy z podłączeniem skanera
 • Skanowanie

 • Problemy ze skanowaniem (system Windows)
 • Problemy ze skanowaniem (system macOS)
 • Instalacja

 • Problemy z instalacją i pobieraniem
 • Góra strony

  © Canon Inc. 2018

  Pliki PDF można tworzyć, skanując elementy znajdujące się na płycie. W utworzonych plikach PDF można dodawać lub usuwać strony, zmieniać ich ułożenie, a także wprowadzać inne zmiany.

  Ważne

  • Można tworzyć i edytować do 100 stron pliku PDF jednocześnie.
  • Obsługiwane są tylko pliki PDF utworzone lub edytowane w programie IJ Scan Utility lub IJ PDF Editor. Pliki PDF utworzone lub edytowane w innych aplikacjach nie są obsługiwane.

  Uwaga

 • Pliki PDF można także tworzyć z obrazów zapisanych na komputerze.
 • Dostępne formaty plików to PDF, JPEGTIFF i PNG.
 • Nie można używać obrazów, których wymiar pionowy lub poziomy wynosi 10 501 pikseli lub więcej.
 • W przypadku wybrania pliku PDF chronionego hasłem trzeba będzie je wprowadzić.

 • Edytowanie plików PDF chronionych hasłem
  1. Umieść przedmioty na płycie szklanej.

   Uruchom program IJ Scan Utility.

   Kliknij przycisk Edytor PDF (PDF Editor). 1/PL/SU/screens/su170. gif" alt="rysunek: Program IJ Scan Utility"/>

   Uruchomi się aplikacja IJ PDF Editor.

   Aby określić rozmiar papieru, rozdzielczość i inne ustawienia, kliknij opcję Ustawienia (Settings... ) w menu Plik (File), a następnie ustaw każdy element w oknie dialogowym Ustawienia (Skanowanie dokumentu).

  2. Po wprowadzeniu ustawień w oknie dialogowym Ustawienia można ich używać od następnego skanowania.
  3. W oknie dialogowym Ustawienia można określić wymagane ustawienia przetwarzania obrazów, takie jak korygowanie przekrzywionych obrazów i uwydatnianie zarysów.
  4. Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk OK.

   Kliknij przycisk (Skanowanie) na pasku narzędzi. 1/PL/SU/screens/su172. gif" alt="rysunek: IJ PDF Editor"/>

   Rozpocznie się skanowanie.

   Aby otworzyć plik zapisany na komputerze, kliknij opcję Otwórz... (Open... ) w menu Plik (File), a następnie wybierz plik do edycji.

   Widok można przełączyć przy użyciu przycisków paska narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części Ekran edycji pliku PDF.

   W razie potrzeby możesz dodać strony.

   W przypadku dodawania kolejnych przedmiotów podczas skanowania:

   Umieść żądane przedmioty, a następnie kliknij przycisk

   Podczas dodawania istniejących obrazów lub plików PDF:

   Kliknij przycisk (Dodaj stronę) na pasku narzędzi. Po wyświetleniu okna dialogowego Otwórz (Open) wybierz obrazy lub pliki PDF, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Otwórz (Open).

   Obrazy i pliki PDF można również dodać, klikając opcję Dodaj stronę z zapisanych danych... (Add Page from Saved Data... ) w menu Plik (File).

   W razie potrzeby możesz edytować strony.

   W przypadku zmiany kolejności stron:

   Kliknij stronę, którą chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk (O stronę w górę) lub (O stronę w dół) na pasku narzędzi, aby zmienić kolejność stron. Kolejność stron można również zmienić, przeciągając je i upuszczając w żądanym miejscu.

   Podczas usuwania stron:

   Kliknij stronę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk (Usuń stronę) na pasku narzędzi.

   Przyciski te są wyświetlane po utworzeniu co najmniej dwóch stron.

   Wybierz opcję Zapisz jako... (Save As...

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz (Save).

   Należy określić ustawienia zapisywania. 1/PL/SU/su-971. html">Okno dialogowe Zapisz (ekran edycji pliku PDF)

   Kliknij przycisk Zapisz (Save).

   Plik PDF zostanie zapisany.

  5. Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Hasło można ustawić ponownie w oknie dialogowym Zapisz (Save). 1/PL/SU/su-966. html#SU_966_01">Ustawianie haseł dla plików PDF

  6. Aby zastąpić zapisany plik, kliknij przycisk (Zapisz) na pasku narzędzi.

  • Powrót do aplikacji
 • Spis treści
 • Uwagi dotyczące korzystania z witryny i plików cookie
 • Porady dotyczące wyszukiwania
 • Czyszczenie i pielęgnacja Canon Canoscan Lide 50

  Bezpośredni link do pobrania Czyszczenie i pielęgnacja Canon Canoscan Lide 50

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Czyszczenie i pielęgnacja Canon Canoscan Lide 50