Cli Podręcznik Epson Stylus Photo 890

Epson Stylus Photo 890 to wydajny i wielofunkcyjny drukarka atramentowa wyposażona w podręcznik CLI. Drukarka jest wyposażona w technologię druku Epson Micro Piezo, która pozwala na drukowanie wysokiej jakości zdjęć i dokumentów w rozdzielczości do 5760 x 1440 dpi. Zintegrowany interfejs CLI pozwala na łatwe konfigurowanie drukarki i uzyskanie najlepszych wyników drukowania. Drukarka posiada także funkcję zapisywania zdjęć na karcie pamięci i wyświetlania zdjęć na ekranie LCD. Epson Stylus Photo 890 wyposażony jest w zaawansowany podręcznik CLI, który zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi drukarki i uzyskiwania optymalnych wyników drukowania.

Ostatnia aktualizacja: Cli Podręcznik Epson Stylus Photo 890

Wprowadź poniżej numer seryjny urządzenia, aby znaleźć najnowsze odpowiedzi na często zadawane pytania, sterowniki, podręczniki, oprogramowanie i informacje o gwarancji dla Twojego produktu.

Opcje kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Epson można znaleźć na karcie Kontakt po wybraniu produktu.

Szukaj według nazwy produktu

Przykład: L5290, XP-245, WF-4740, DS-560

Szukaj według numeru seryjnego

Zawiera instrukcje dotyczące drukowania za pomocą komputera, wymiany pojemników z tuszem, konserwacji i rozwiązywania problemów z drukowaniem.

Zawiera instrukcje dotyczące skanowania za pomocą komputera, konserwacji i rozwiązywania problemów ze skanowaniem. com/onlineguides/pl/sx230_sx235w_sx430w_sx435w/html_x/index. com/onlineguides/pl/sx230_sx235w_sx430w_sx435w/files/ico_apx. jpg" alt=""/>

Zawiera informacje na temat bezpieczeństwa, części drukarki, specyfikacji i wsparcia technicznego. W przypadku niektórych modeli w tym rozdziale znajdują się również informacje o specyfikacjach faksu.

Podręczniki w formie papierowej

Zawierają instrukcje dotyczące używania drukarki bez podłączania jej do komputera. W zależności od modelu zawierają informacje na temat kopiowania, drukowania z karty pamięci, drukowania z aparatu cyfrowego, wysyłania i otrzymywania faksów itd.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy EPSON STYLUS PHOTO RX520. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy EPSON STYLUS PHOTO RX520 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla EPSON STYLUS PHOTO RX520

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

EPSON STYLUS PHOTO RX520 annexe 1 (743 ko)
EPSON STYLUS PHOTO RX520 ICON BOOK (566 ko)EPSON STYLUS PHOTO RX520 (1963 ko)EPSON STYLUS PHOTO RX520 annexe 1 (977 ko)EPSON STYLUS PHOTO RX520 ICON BOOK (431 ko)EPSON STYLUS PHOTO RX520 BASIC OPERATION GUIDE (1963 ko)EPSON STYLUS PHOTO RX520 PRODUCT DOCUMENTATION (255 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika EPSON STYLUS PHOTO RX520

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Podrcznik podstaw obslugiWprowadzenie..................................................................................... 2Czci...................................................................................................... 2 Panel sterowania..................................................................................... 3Ladowanie papieru............................................................................... [... ] W zalenoci od ustawie urzdzenia EPSON STYLUS PHOTO RX i aparatu cyfrowego, mog istnie kombinacje typów, rozmiarów oraz ukladów papieru, które nie bd obslugiwane.1. 3.Upewnij si, e urzdzenie EPSON STYLUS PHOTO RX nie drukuje z komputera. Na panelu sterowania wybierz typ i rozmiar zaladowanego papieru.Tworzenie wydruków z aparatu cyfrowego15Polski6.Nacinij przycisk Setup/Utilities (Konfiguracja/Narzdzia), aby przywróci poprzedni tryb.Tworzenie wydruków ze slajdów lub negatywówKorzystajc z uchwytu filmu dostarczonego wraz z urzdzeniem EPSON STYLUS PHOTO RX, mona skanowa slajdy o szerokoci 35 mm i paski filmów negatywowych lub pozytywowych. Aby uzyska profesjonalny wygld tradycyjnych fotografii, naley uy jednego ze specjalnych papierów fotograficznych firmy Epson (strona 4). Patrz nastpujce sekcje:,, Zdejmowanie maty do dokumentów i uchwytu filmu" na stronie 16,, Umieszczanie slajdów o szerokoci 35 mm w uchwycie" na stronie 17,, Umieszczanie pasków filmów o szerokoci 35 mm w uchwycie" na stronie 17,, Drukowanie zdj" na stronie 18 2. Jeli w pokrywie dokumentów byl umieszczony uchwyt filmu, wyjmij go, tak jak to pokazano na ilustracji.Zdejmowanie maty do dokumentów i uchwytu filmu1. Otwórz pokryw dokumentów i zdejmij mat do dokumentów.c Przestroga:Filmy lub negatywy naley trzyma za brzegi lub uy rkawiczek. Dotykanie powierzchni filmu golymi rkami moe spowodowa pozostawienie na nim odcisków palców lub innych ladów.3.Umie film w uchwycie, tak jak to opisano na nastpnych stronach.16Umieszczanie slajdów o szerokoci 35 mm w uchwycie1. Dopasuj wypustki uchwytu do dwóch malych otworów na tylnej krawdzi plyty dokumentów. Upewnij si, e wycicia na slajdy o szerokoci 35 mm znajduj si w lewym górnym rogu plyty dokumentów (a nie przy tylnej krawdzi), tak aby po zamkniciu pokrywy byl on wyrównany z oknem modulu do skanowania materialów przezroczystych.okno modulu do skanowania materialów przezroczystych wycicia na slajdy w lewym górnym rogu plyty dokumentówUmieszczanie pasków filmów o szerokoci 35 mm w uchwycie1. Otwórz pokryw paska filmu.DólGÓRA2.Umie slajdy w uchwycie filmu, tak jak pokazano na ilustracji, a nastpnie upewnij si, e slajdy przylegaj do plyty dokumentów.Uwaga:Fotografie powinny by umieszczone odpowiedni stron skierowan do góry. Blyszczca powierzchnia powinna by skierowana do góry, a matowa do dolu.Zamknij pokryw paska filmu. Dopasuj wypustki uchwytu do dwóch malych otworów przy lewej krawdzi plyty dokumentów. Upewnij si, e pasek filmu znajduje si na rodku plyty dokumentów (a nie przy tylnej krawdzi), tak aby po zamkniciu pokrywy byl on wyrównany z oknem modulu do skanowania materialów przezroczystych.okno modulu do skanowania materialów przezroczystych pasek filmu porodku plyty dokumentów4.Fotografie powinny by umieszczone odpowiedni stron skierowan do góry. Blyszczca powierzchnia powinna by skierowana do góry, a matowa do dolu. Naley upewni si, e nie ma odstpu pomidzy uchwytem a plyt dokumentów, w przeciwnym razie fotografie mog by niewyrane.Nie naley naciska zbyt mocno plyty dokumentów.3. Naley wykona kolejne kroki (patrz strona 18), aby zeskanowa i wydrukowa swoje fotografie.17Wsu pasek filmu negatywowego lub pozytywowego do uchwytu, pod wypustki.5.Zamknij pokryw dokumentów.Drukowanie zdjPo umieszczeniu slajdów, negatywów lub pasków filmów na skanerze w sposób opisany powyej mona zeskanowa i wydrukowa poszczególne zdjcia. Zaladuj jeden lub wicej arkuszy odpowiedniego papieru; & strona 4. Film/Photo Mode (trybUyj przycisków l lub r, aby przejrze typy dokumentów, które mona kopiowa.Ustawienie Opis Kopiowanie kolorowego negatywu (stosowane w wikszoci przypadków).Aby zeskanowa i wydrukowa fotografie, naley wykona kolejne kroki opisane w nastpnej sekcji.Kopiowanie kolorowego filmu pozytywowego.Kopiowanie slajdu.Kopiowanie czarno-bialego negatywu.Wskazówka:Jeeli dokumenty s wyblakle, mona je oywi przy uyciu funkcji przywracania kolorów; & strona 8.Nacinij przycisk x Start (Uruchom), aby wybra rodzaj dokumentu. Dokument jest skanowany, a podgld fotografii zostaje wywietlony na ekranie LCD. Dokument jest kopiowany.18Konserwacja i transportowanie urzdzenia EPSON STYLUS PHOTO RXTen rozdzial zawiera instrukcje dotyczce nastpujcych tematów:,, Wymiana pojemników z tuszem" na stronie 19,, Sprawdzanie i czyszczenie glowicy drukujcej" na stronie 21,, Wyrównywanie glowicy drukujcej" na stronie 22,, Transportowanie urzdzenia EPSON STYLUS PHOTO RX" na stronie 23Sprawdzanie zapasu tuszuAby sprawdzi poziomy tuszu, naley wykona nastpujce czynnoci: 1. Nacinij przycisk Setup/Utilities (Konfiguracja/Narzdzia).Wymiana pojemników z tuszemGdy poziom tuszu jest niski, w lewym górnym rogu ekranu LCD pojawi si nastpujca ikona.Niski poziom tuszuNacinij przycisk x Start (Uruchom). ] Jeli pojemnik zostanie rozpakowany na dlugo przed rozpoczciem uytkowania, moe to spowodowa obnienie jakoci wydruku. Nie naley zdejmowa ani odrywa etykiety z pojemnika z tuszem, gdy moe to spowodowa wyciek tuszu. Moe to mie wplyw na normalne dzialanie i drukowanie.Zgodno z norm ENERGY STAR®Jako partner w programie ENERGY STAR ®, firma Epson ustalila, e urzdzenie to spelnia kryteria normy ENERGY STAR® dotyczce oszczdzania energii. Midzynarodowy program ENERGY STAR ® Office Equipment Program polega na dobrowolnym partnerstwie firm produkujcych sprzt komputerowy oraz biurowy i promuje tworzenie efektywnie zarzdzajcych energi komputerów, monitorów, drukarek, faksów, kserokopiarek, skanerów i urzdze wielofunkcyjnych, co ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza spowodowanego przez produkcj energii elektrycznej. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY EPSON STYLUS PHOTO RX520

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy EPSON STYLUS PHOTO RX520.

Cli Podręcznik Epson Stylus Photo 890

Bezpośredni link do pobrania Cli Podręcznik Epson Stylus Photo 890

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Cli Podręcznik Epson Stylus Photo 890