Biuletyn Instruktażowy Asus Be209ql

Biuletyn Instruktażowy Asus Be209ql to narzędzie służące do wsparcia użytkowników produktów Asus. Zawiera instrukcje, wskazówki i przydatne informacje dotyczące konfiguracji, obsługi i działania urządzenia Asus Be209ql. Biuletyn Instruktażowy Asus Be209ql zawiera również informacje o aktualizacjach i zmianach w oprogramowaniu, a także wskazówki dotyczące najlepszych praktyk i rady dotyczące bezpieczeństwa. Biuletyn Instruktażowy Asus Be209ql jest łatwy w obsłudze i może być używany przez wszystkich użytkowników sprzętu Asus.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Instruktażowy Asus Be209ql

Wprowadzenie dla Asus Keyboard Hotkeys

Indeks

 • Wprowadzenie - Funkcje ASUS Keyboard Hotkeys
 • Wprowadzenie - Aplikacja ASUS Keyboard Hotkeys
 • Jak uzyskać Asus Keyboard Hotkeys
 • Jak odinstalować ASUS Keyboard Hotkeys

Wprowadzenie - Funkcje ASUS Keyboard Hotkeys

ASUS Keyboard Hotkeys może być używany wraz z klawiszem funkcyjnym Fn, może być używany dla uzyskania szybkiego dostępu oraz przełączania się między funkcjami. Działanie skrótów klawiszowych może być wywołane poprzez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza  w kombinacji z klawiszami F1~F12.

Przykład nowych klawiszy funkcyjnych można znaleźć poniżej. (Na przykładzie modelu UX325JA)

+: Turns the speaker on or off

 + : Turns the speaker volume down

 + : Turns the speaker volume up

: Decreases display brightness 

: Increases display brightness

: Enables or disables the touchpad 

: Adjusts brightness for the backlit keyboard

: Toggles the display mode(Note: Ensure that the second display is connected to your Notebook PC)

: Activates the Lock screen

: Turns the camera on or off

: Activates screen capture tool

: launches MyASUS

Uwaga: Funkcje klawiszy skrótu mogą być różne w różnych modelach, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.

Fn + ESC Przełączanie klawiszy funkcyjnych/klawiszy skrótu nie jest obsługiwane we wszystkich modelach. Można to szybko ocenić na podstawie tego, czy w prawym górnym rogu klawisza [Fn] znajduje się dioda LED.

Na przykładzie modelu X570UD widać stare klawisze funkcyjne i ich zastosowanie:

 +Przełączy działanie notebooka w Tryb uśpienia

 +: Włączy/wyłączy Tryb samolotowy

Uwaga: Gdy Tryb samolotowy jest włączony, zablokuje on działanie wszelkich łączności bezprzewodowych.

: Zmniejszy jasność podświetlenia klawiatury (W wybranych modelach)

: Zwiększy jasność podświetlenia klawiatury (W wybranych modelach)

: Zmniejszy jasność ekranu

 +: Zwiększy jasność ekranu

: Wyłączy/włączy podświetlenie ekranu

 +Przełącza pomiędzy trybami wyświetlacza (upewnij się, że drugi wyświetlacz został podłączony do notebooka)

: Wyłącza/włącza działanie płytki dotykowej

: Wyłącza/włącza działanie głośników

: Zmniejsza poziom głośności

: Zwiększa poziom głośności

W notebooku występują również dwa specjalne klawisze Windows, których działanie opisano poniżej:

: Uruchamia menu Start

: Wyświetla rozwijalne menu

Należy zauważyć, że w nowych notebookach na klawiaturze nie ma klawiszy Pause, Break i Scroll Lock.

Jeśli chcesz skorzystać z tych funkcji, możesz je obsługiwać zgodnie z następującą instrukcją:

: Pauza

: Przerwa

: Scroll Lock

Wprowadzenie - Aplikacja ASUS Keyboard Hotkeys

Działanie klawiszy może być przełączane pomiędzy "Skrótami klawiszowymi" "F1-F12" jak pokazano poniżej. Domyślnym ustawieniem są Skróty klawiszowe.

Wprowadź frazę “Asus Keyboard Hotkeys” w oknie wyszukiwania. Następnie uruchom aplikację.

Poprzez wybór jak poniżej, możesz korzystać z funkcji skrótów klawiszowych naciskając wyłącznie klawisze F1-F12.  Możesz nadal uzyskać działanie funkcji F1-F12 wciskając kombinację Fn oraz F1 - F12.

Poprzez wybór jak poniżej, możesz korzystać z funkcji F1-12 naciskając wyłącznie klawisze F1-F12.  Możesz nadal uzyskać działanie skrótów klawiszowych wciskając kombinację Fn oraz F1 - F12. com/images/2018/12/12/d505fb36-0f24-47d9-8ba9-f25f33bc744a. jpg"/>

Jak uzyskać ASUS Keyboard Hotkeys

ASUS Keyboard Hotkeys jest preinstalowany na notebookach ASUS. Możesz również pobrać aplikację ze strony ASUS wykonując poniższe kroki:

https://www. com/pl/support/FAQ/1035376/

Odszukaj “Asus Keyboard Hotkeys” w sekcji Utilities. Kliknij przycisk “DOWNLOAD”.

Jeśli nie możesz znaleźć "Asus Keyboard Hotkey(ATK Package)", funkcja ta została zintegrowana z aplikacją MyASUS.

Zostaniesz przekierowany do strony sklepu Microsoft Store po naciśnięciu na przycisk “Get to APP”. com/images/2019/01/03/0a2deb97-17ba-448b-ab8c-731378249015. jpg"/>

Kliknij “Pobierz”, zaloguj się do swojego konta Microsoft aby pobrać aplikację. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. com/images/2019/01/03/9281f771-586a-4b46-9ece-3cb5c9a45f4c. jpg"/>

Jak odinstalować ASUS Keyboard Hotkeys

Jeżeli chcesz odinstalować aplikację, zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

https://www. com/pl/support/faq/1013598

Jeżeli nie możesz odnaleźć aplikacji ASUS Keyboard Hotkeys na swoim laptopie, możesz wykonać ustawienia w aplikacji MyASUS. Po więcej szczegółów prosimy zajrzeć pod poniższy link:

https://www. com/pl/support/faq/1045651

Aby znaleźć aplikację MyASUS dla systemu Windows, należy wpisać "MyASUS" na pasku wyszukiwania w menu Start.

System operacyjny Windows 11

Kliknij ikonę [Szukaj] na pasku zadań, a następnie wpisz nazwę (lub słowo kluczowe z nazwy) w polu wyszukiwania, a wyniki zostaną wyświetlone w obszarze [Najlepsze dopasowanie]. W ten sposób można szybko znaleźć aplikacje, pliki lub ustawienia. com/images/2022/04/26/8a2e1aad-3421-41eb-ac8c-01c598992cdd. jpg"/>

System operacyjny Windows 10

Kliknij ikonę [Szukaj] na pasku zadań, a następnie wpisz nazwę (lub słowo kluczowe z nazwy) w polu wyszukiwania, a wyniki zostaną wyświetlone w obszarze [Najlepsze dopasowanie].

You can set up it as below shown (Only supports the laptop with ASUS System Control Interface V2 and later than V2).

Klawisze skrótu:

【klawisze skrótu】--Wciśnij F1-F12 aby uruchomić przypisaną do klawisza funkcję

【F1-F12】--Wciśnij F1-F12 aby uruchomić funkcję zdefiniowaną przez system lub konkretną aplikację.

*Jeśli do przełączania ustawień użyjemy skrótu klawiaturowego FN + Esc, ustawienia skrótów klawiaturowych MyASUS zostaną zmienione synchronicznie. com/images/2022/04/25/b59df305-ae34-4c4c-937b-ef769be43094. jpg"/>

Pobierz MyASUS teraz aby uzyskać doskonałą obsługę. Kliknij w baner!

Konfigurowanie i drukowanie broszury lub biuletynu o rozmiarze letter

Publisher dla Microsoft 365 Publisher 2021 Publisher 2019 Publisher 2016 Publisher 2013 Publisher 2010 Publisher 2007 Więcej... Mniej

Jeśli drukarka obsługuje drukowanie na papierze o rozmiarze 11, 17 cala (lub tabloid), można utworzyć broszurę lub biuletyn o rozmiarze 8, 5 na 11 cala. Ten artykuł dotyczy standardowych stron o rozmiarze letter w USA (8, 5 x 11), ale tej techniki można używać w przypadku każdej publikacji, której rozmiar strony jest o połowę taki, jaki ma rozmiar papieru.

Konfigurowanie broszury lub biuletynu

 1. Otwórz publikację, którą chcesz wydrukować jako broszurę składaną.

 2. Na karcie Projekt strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Ustawienia strony

  W oknie dialogowym Ustawienia strony w obszarze Typ układukliknij pozycję Broszura.

  Upewnij się, że szerokość wynosi 8, 5, a wysokość wynosi 11.

  W obszarze Prowadnicemarginesów zmień marginesy, jeśli chcesz.

  Pod grafiką broszury powinien być wyświetlony następujący obraz (w przypadku broszury 4-stronowej):

   Rozmiar strony 8, 5 x 11

   Rozmiar papieru 17 x 11

   Kolejność stron 4, 1, 2, 3

  Kliknij przycisk OK.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o automatyczne wstawianie stron, kliknij przycisk Tak. Program Microsoft Publisher wstawi strony, dzięki czemu łączna liczba będzie wielokrotnością czterech stron, ponieważ jeden arkusz papieru stanie się czterema stronami.

  Uwaga: Broszura będzie drukowana poprawnie tylko wtedy, gdy łączna liczba stron wynosi wielokrotność czterech stron, ale nie trzeba umieszczać zawartości na wszystkich czterech wstawionych stronach. Możesz pozostawić niektóre z nich puste.

Początek strony

Drukowanie broszury lub biuletynu

Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

W oknie dialogowymDrukowanie w obszarze Drukarka wybierz drukarkę, która może być drukowana na papierze 11 x 17 lub tabloidowym.

W obszarzeUstawienia wybierz następujące elementy:

Drukuj wszystkie stronyBroszura składana z bokuTabloid lub 11 x 17

Pozioma (tylko program Publisher 2010)

Ręczne drukowanie jednostronne, przerzucanie arkuszy na krótkiej krawędzi lub Drukowanie po obu stronach, przerzucanie arkuszy na krótkiej krawędzi

Wybierz dowolne inne opcje, a następnie kliknij przycisk OK, aby wydrukować publikację.

Program Microsoft Office Publisher drukuje pierwszą i ostatnią stronę na jednej stronie arkusza papieru, drugą i następną do ostatniej po drugiej stronie arkusza i tak dalej, jak pokazano poniżej. net/pl-pl/media/a3995146-af55-4824-bde9-523c93904569. gif" alt="Kolejność drukowania" loading="lazy"/>

Jeśli drukarka nie obsługuje drukowania dwustronnego, program Microsoft Publisher drukuje pierwszą i ostatnią stronę na jednym arkuszu papieru, drugą i następną na innym arkuszu i tak dalej. Podczas fotokopiania stron od tyłu, składania, a następnie zszycia lub powiązania ich razem, będą one w odpowiedniej kolejności. Możesz również użyć ręcznego drukowania dwustronnego.

Konfigurowanie broszury lub biuletynu

Na karcie Formatowanie okienko zadań w obszarze Opcjepublikacji kliknij pozycję Zmień rozmiar strony.

W oknie dialogowym Ustawienia strony w obszarze Puste rozmiary stron kliknij pozycję Broszury, a następnie kliknij pozycję Broszura listów 8, 5 x 11". net/pl-pl/media/bcc0a0d8-0a51-4edd-bbc2-ee169408290c. png" alt="Broszura listów" loading="lazy"/>

W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia wydruku, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

Z listy Nazwa drukarki wybierz drukarkę, która może drukować na papierze o rozmiarze 11 na 17 cala lub tabloidzie.

W obszarzePapier sprawdź, czy wybrano rozmiar papieru o rozmiarach 11 na 17 cala lub tabloid.

W obszarze Orientacjaupewnij się, że jest zaznaczona opcja Pozioma.

W obszarze Opcje drukowania wybierz pozycję Broszura, zgięcie z boku. net/pl-pl/media/d9eded37-8aef-4ead-9d66-f5d6fe46cbf4. png" alt="Broszura, wybrano opcję zgięciem bocznym" loading="lazy"/>

Jeśli broszura, opcja zgięcie z boku nie jest dostępna, wybrany rozmiar papieru może być za mały dla stron. Upewnij się, że rozmiar papieru jest dwukrotnie taki, jak rozmiar strony.

W obszarzePodgląd można zobaczyć, jak dwie strony będą wyglądać po wydrukowaniu na jednym arkuszu tabloidu. net/pl-pl/media/c0f1d1a8-6d09-4f13-9d82-dbeba7c12746. jpg" alt="Podgląd ustawień wydruku broszury" loading="lazy"/>

Jeśli zostanie wyświetlony monit o automatyczne wstawianie stron, kliknij przycisk Tak. Program Microsoft Office Publisher wstawi strony, dzięki czemu łączna liczba będzie wielokrotnością czterech stron, ponieważ jeden arkusz papieru stanie się czterema stronami.

Drukowanie broszury lub biuletynu

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

W oknie dialogowym Drukowanie w obszarze Opcje drukowaniasprawdź, czy wybrano opcję Broszura składana z boku.

Uwaga: Jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, upewnij się, że w obszarze opcji drukowania dwustronnegojest wybrana opcja przerzucania krótkiej strony.

Jeśli drukarka nie obsługuje drukowania dwustronnego, program Microsoft Office Publisher drukuje pierwszą i ostatnią stronę na jednym arkuszu papieru, drugą i następną do ostatniej na innym arkuszu i tak dalej.

Koniec ze zmęczonym, nadwyrężonym wzrokiem. ASUS BE229QLB z technologią ASUS Flicker-free i Low Blue Light redukuje przykre skutki długotrwałej pracy przed monitorem komputera..

Komfort pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji i technologii Eye Care

Technologia ASUS Flicker Free

Technologia ASUS Flicker-Free wykorzystuje funkcję Smart Dynamic Backlight Adjustment, która unika niskich poziomów jasności, które prowadzą do szybkiego migania podświetlenia LED, dzięki czemu redukuje migotanie i Syndrom Widzenia Komputerowego, zapewniając komfort podczas korzystania z monitora.


Technologia ASUS Low Blue Light – filtr niebieskiego światła

Najnowsze monitory ASUS Low Blue Light umożliwiają użytkownikom wybór jednego z czterech różnych ustawień filtrów niebieskiego światła, w zależności od wykonywanych zadań; efektywna redukcja szkodliwego światła zwiększy komfort użytkowania..

Odwiedź mikrowitrynę ASUS EyeCare: http://www. com/Microsite/2015/display/eye_care_technology/


BE229QLB przeszedł serię rygorystycznych testów wydajności; został wyróżniony certyfikatami Flicker-free i Low Blue Light, przyznanymi przez laboratoria TÜV Rheinland, globalnego dostawcy usług w zakresie zapewniania jakości technologicznej i bezpieczeństwa, jako urządzenie, które zapewnia czysty obraz i chroni wzrok użytkowników przed przemęczeniem i nadwyrężeniem.

Wszechstronny komfort i ergonomiczna podstawka

Dzięki ergonomicznej podstawce z możliwością regulacji wysokości i nachylenia, a także obrotu w pionie i poziomie, BE229QLB oferuje pełny komfort użytkowania. Możliwość obrotu o 90 stopni do trybu portretowego, zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, przyda się szczególnie wtedy, gdy pracujesz na długich dokumentach, piszesz kod lub surfujesz po sieci. Dodatkowo BE229QLB posiada podstawkę, która ułatwia często stosowany montaż na ścianie za pomocą uchwytu VESA. A wszystko to bez używania śrubek, w ciągu kilku sekund.

Zestaw MiniPC

Monitor ASUS BE229QLB został wyposażony w zestaw MiniPC dla tych użytkowników, którzy chcieliby zamocować komputer mini PC do monitora, oszczędzając na przestrzeni roboczej.

Przyjazne dla użytkownika rozwiązania


 • Błyszcząca czarna rama i smukła podstawa tworzą zupełnie nowy styl monitora LCD.
 • Wbudowane głośniki stereo 2W dla różnorodnych zastosowań multimedialnych
 • Dzięki odczepialnej podstawce, monitor można zawiesić na ścianie..
 • Kompatybilny z uchwytem VESA Wall Mount Standard (100 x 100 mm)
 • KENSINGTON Security Lock
  • Pełen serwis pozakupowy


  • 3-letnia gwarancja na system
  • 3-letnia gwarancja na panel
  • Darmowy odbiór (w niektórych krajach)

   • Biuletyn Instruktażowy Asus Be209ql

    Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Instruktażowy Asus Be209ql

    Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

    Ostatnia aktualizacja Biuletyn Instruktażowy Asus Be209ql