Biuletyn Inżynierii Stosowanej Honeywell Fg1025z

Honeywell FG1025Z Inżynieria Stosowana Biuletyn to bezpłatny czasopismo wydawany przez Honeywell International, Inc. Jest to jeden z najważniejszych źródeł informacji na temat produktów i rozwiązań Honeywell, w tym systemów automatyzacji, sieci i oprogramowania. Biuletyn zawiera także informacje o nowych technologiach, wywiady z ekspertami, obszerne informacje na temat przemysłu oraz artykuły na temat wyzwań i możliwości stosowania technologii. Każdy numer zawiera również informacje dotyczące aktualnych i przyszłych produktów Honeywell, a także informacje na temat nowych aplikacji. Biuletyn jest wysyłany do wszystkich klientów Honeywell i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Honeywell.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Inżynierii Stosowanej Honeywell Fg1025z


Serdeczniewitamy na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego InżynieriiFinansowej, które to już od roku 2008 funkcjonuje pod kierunkiem KatedryMatematyki Stosowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
Regularnie, co2 tygodnie, przeprowadzane są seminaria i warsztaty. Zakresnaszych działań nie jest ograniczony tylko i wyłącznie do zagadnień stricte związanychze specjalistyczną dziedziną, jaką jest inżynieria finansowa, ale rozciąga sięrównież na zarządzanie ryzykiem finansowym oraz kredytowym, czy też tworzeniegiełdowych algorytmów, które już w tej chwili odpowiadają za ponad 80%transakcji przeprowadzanych na rynkach finansowych.
Zotwartymi ramionami powitamy każdego nowego, zainteresowanego czynnymuczestnictwem w naszym kole naukowym, pasjonata ekonomii, wyrażającego chęćudzielenia wsparcia w organizacji naszych zebrań, jak również udziału wdelegacjach na zagraniczne konferencje naukowe, gdzie stać przed nim będzierewelacyjna okazja ku prezentacji swoich referatów lub wysłuchaniu twórczościpozostałych jej uczestników.

Oddział Badań Interdyscyplinarnych (NO5)

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kwiatek
tel: 12 662 8235
e-mail: Wojciech. Kwiatek@ifj. pl

Sekretariat: mgr Kamila Krzystanek
tel: 12 662 8088
e-mail: Kamila. Krzystanek@ifj. pl
e-mail sekretariatu: oddzial5@ifj. pl

Główne kierunki badawcze Oddziału V

Zagrożenia cywilizacyjne i źródła energii. Tematyka obejmuje problematykę zagrożeń radiacyjnychi cywilizacyjnych, w tym zmiany w środowisku naturalnym (naturalne i sztuczne nuklidy promieniotwórcze, gazy cieplarniane, markeryzmian środowiskowych w przyrodzie, efekty synergii czynników szkodliwych). Bezpośrednio z powyższymi zagadnieniami wiąże się tematyka fizykitransportu promieniowania w materii i migracji izotopów w środowisku, rozwój metod detekcji promieniowania gamma, cząstek naładowanychi neutronów czy też rozwój metod diagnozujących przebiegi procesów jądrowych (np. kontrolowana reakcja syntezy termojądrowej w plazmiewysokotemperaturowej, która może stać się źródłem energii dla przyszłych pokoleń).
Życie i zdrowie. Promieniowanie jądrowe wykorzystuje się w fizyce medycznej i biofizyce, w metodach obrazowania organizmówżywych technikami jądrowymi. Rozwijane są nowe metody diagnostyki schorzeń i terapii nowotworów. Badany jest wpływ promieniowaniajonizującego na poziomie komórkowym, a jednocześnie rozwijane są metody dozymetrii tego promieniowania dla potrzeb ochrony przedpromieniowaniem, radioterapii i medycyny nuklearnej.
Fizyka i inżynieria materiałowa. Badania dotyczą nowych, funkcjonalnych materiałów, bazujących głównie na układachcienkowarstwowych oraz powłokach i obejmują zagadnienia preparatyki, nanostrukturyzacji i analizy cienkich warstw stopów magnetycznych,układów magnetotransportowych modyfikowanych surfaktantami, złożonych układów cienkowarstwowych, powłok i cienkich warstw węglowych.

Zakłady naukowe Oddziału V

  • Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)
  • Zakład Spektroskopii Stosowanej (NZ53)
  • Zakład Badań Mikroukładów Biofizycznych (NZ55)
  • Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej (NZ56)

© 2023 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Biuletyn Inżynierii Stosowanej Honeywell Fg1025z

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Inżynierii Stosowanej Honeywell Fg1025z

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Inżynierii Stosowanej Honeywell Fg1025z