Bezpieczeństwo i odniesienia Fujitsu Ao 24lmam2

Fujitsu AO 24LMAM2 to profesjonalny wybór dla firm, które chcą zapewnić sobie i swoim klientom maksymalne bezpieczeństwo. System zapewnia ochronę danych i aplikacji w szerokim zakresie sieci i środowisk, w tym chmury publiczne, prywatne i hybrydowe. System jest zgodny z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i zapewnia zgodność z wieloma standardami. System zapewnia szyfrowanie danych i autoryzację zintegrowaną z całą siecią, co zapewnia maksymalną ochronę przed dostępem do nieautoryzowanych zasobów. System zapewnia również wsparcie dla urządzeń przenośnych, takich jak smartfony i tablety, dzięki czemu klienci mogą korzystać z zasobów z dowolnego miejsca.

Ostatnia aktualizacja: Bezpieczeństwo i odniesienia Fujitsu Ao 24lmam2

Uchodźcy uciekający przed wojną i brakiem bezpieczeństwa w Iraku i Syrii przybywają na wyspę Lesbos, 2015 rok

Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie[1].

Rodzaje bezpieczeństwa[edytuj | edytuj kod]

Wyróżnia się następujące rodzaje bezpieczeństwa:

 • ze względu na obszar jaki obejmuje – bezpieczeństwo globalne, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo regionalne, bezpieczeństwo narodowe;
 • ze względu na stosunek do obszaru państwa – bezpieczeństwo zewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • ze względu na dziedzinę, w jakiej występuje – bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne, energetyczne, fizyczne, informatyczne (cybernetyczne, teleinformatyczne), kulturowe, militarne, polityczne, socjalne i społeczne[2] oraz identyfikacyjne[3].

Pojęcie bezpieczeństwa[edytuj | edytuj kod]

Pojęcie bezpieczeństwa państwa ewoluowało przez wieki, a w ostatnich dekadach XX wieku szczególnie szybko zmieniało znaczenie. Wobec zmiany środowiska międzynarodowego na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku i związanej z tym ewolucji postrzegania zagrożeń coraz większe znaczenie zaczęto przywiązywać do bezpieczeństwa pozamilitarnego. Wyłoniło się więc bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne, energetyczne, informacyjne, socjalne i wiele innych, jak na przykład bezpieczeństwo humanitarne. Zarysowała się tendencja, aby przez bezpieczeństwo państwa rozumieć wszystko co może mieć jakikolwiek związek z zagrożeniem państwa i jego społeczeństwa.

Z tego względu wydaje się rozsądna propozycja Ryszarda Zięby[4], żeby wyodrębnić następujące podstawowe wartości składające się na bezpieczeństwo współczesnych państw:

 • przetrwanie państwa jako niezależnej jednostki politycznej, narodu jako wyróżnionej grupy etnicznej, biologiczne przeżycie ludności państwa. Jest ono naczelną wartością, której każde państwo gotowe jest poświęcić inne wartości, gdyż nie mogą być one zachowane w sytuacji zagrożenia istnienia ludności. Wartość ta jest stawiana na naczelnym miejscu;
 • integralność terytorialna, która w potocznym rozumieniu nadal jest uważana za główny korelat bezpieczeństwa;
 • niezależność polityczna (w sensie ustrojowym, samowładności i swobody afiliacji), czyli suwerenności;
 • jakość życia, na którą składają się takie wartości jak standard życia, szczebel rozwoju społeczno-gospodarczego, zakres praw i swobód obywatelskich, system kulturalny, narodowy styl życia, stan środowiska naturalnego, możliwości i perspektywy samorealizacji i rozwoju.

Postrzeganie bezpieczeństwa (według Daniela Freia[5])[edytuj | edytuj kod]

 • stan braku bezpieczeństwa – wówczas gdy występuje duże rzeczywiste zagrożenie, a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe;
 • stan obsesji występuje wtedy, gdy nieznaczne zagrożenie jest postrzegane jako duże;
 • stan fałszywego bezpieczeństwa ma miejsce wówczas, gdy zagrożenie jest poważne, a postrzegane bywa jako niewielkie;
 • stan bezpieczeństwa występuje wtedy, gdy zagrożenie zewnętrzne jest nieznaczne, a jego postrzeganie prawidłowe[6].

Potrzeby społeczeństwa w dziedzinie bezpieczeństwa (według W. Kitlera)[edytuj | edytuj kod]

 • potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • potrzeba bezpieczeństwa powszechnego
 • potrzeba ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
 • potrzeba ochrony środowiska i gospodarki odpadami
 • potrzeba ochrony dorobku kulturowego i tożsamości narodowej
 • potrzeba bezpieczeństwa ekonomicznego
 • potrzeba oświaty i wychowania
 • potrzeba bezpieczeństwa narodowego

Bezpieczeństwo Polski[edytuj | edytuj kod]

Do tego zbioru wartości należą podstawowe cele polskiej polityki bezpieczeństwa, określone następująco:

 • ochrona suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej;
 • utrzymanie nienaruszalności granic i integralności terytorialnej kraju;
 • zapewnienie bezpieczeństwa obywateli Polski, w tym praw człowieka i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku;
 • stworzenie niezakłóconych warunków do cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju Polski oraz wzrostu dobrobytu jej obywateli;
 • ochrona dziedzictwa narodowego i tożsamości narodowej
 • realizacja zobowiązań sojuszniczych, a także obrona i promowanie interesów państwa polskiego.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008. s. 14. [dostęp 2015-11-18].
 2. Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000, s. 17.
 3. Remigiusz Lewandowski. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego i publicznego. „Copernican Journal of Finance & Accounting”. 2 (2). 99–103.
 4. R. Zięba (red. ): Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
 5. Daniel Frei, Grundfragen der Weltpolitik, Stuttgart 1977, s.
 6. E. Kołodziński, Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, skrypt UWM w Olsztynie, online.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Ryszard Zięba (red.
 • R. Jakubczak, J. Flis: Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006
 • Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000.

Materiały

Dyrektorzy szkół i nauczyciele / Rada pedagogiczna:

Jak reagować na cyberprzemoc – poradnik dla szkół

Vademecum ochrony danych osobowych

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych

Zagrożenia w internecie. Zapobieganie - reagowanie

Zagrożenia w internecie. Zapobieganie − reagowanie − cyberprzemoc - część 1

Zagrożenia w internecie. Zapobieganie − reagowanie − cyberprzemoc - część 2

Zagrożenia w internecie. Zapobieganie − reagowanie. GRY KOMPUTEROWE

Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. SEKSTING

Dzieci w świecie gier komputerowych. Poradnik nie tylko dla rodziców

Jak radzić sobie z agresją elektroniczną młodych ludzi?

Szkoła cyfrowa - metoda fabryczna

Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych

Seksting wśród polskiej młodzieży

Bezpiecznie(j) w sieci?

Dzieci i młodzież w sieci

Media społecznościowe w szkole

Nastolatki wobec Internetu

Bezpieczeństwo dzieci online

Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w Internecie - poradnik dla nauczycieli

Zagrożenie cybersprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych

Miłość a elektroniczna fascynacja

BHP użytkownika mediów elektronicznych

Rysia i Tolek na Cyberzachodzie

Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych - Poradnik dla realizatorów zajęć

Rodzice:

Vademecum dla rodziców

Pomyśl zanim kupisz dziecku … - pomyśl o jego bezpieczeństwie

Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie - poradnik dla rodziców

Uczniowie:

Organy prowadzące:

Bezpieczna szkoła cyfrowa - rekomendacje dla samorządów

Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka

More detailsHide details
1

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Publication date

2012-10-25

1.

Bauman Z., Zarys państwa narodowego we współczesnej Europie, „Przegląd Zachodni” nr 4, 1994.

2.

Bączek P., Zagrożenie informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Marszałek, Toruń 2005.

3.

Bocheński J., Współczesne metody myślenia, Wyd. „W drodze’’, Poznań 1993.

4.

Czaja J., Pojęciowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego, Materiały z konferencji WSA Bielsko-Biała 2006.

5.

Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, KSW Kraków 2008.

6.

Dębski S., Górka-Winter B., Kryteria bezpieczeństwa narodowego państwa, PISM Warszawa 2003.

7.

Gągor F., Polskie doświadczenia wyniesione z operacji wojskowych i ich wpływ na transformację SZ RP, „Zeszyty Naukowe” nr 1 (70), AON Warszawa 2008.

8.

Hamish Mc Rae, Świat w roku 2010, Dom Wydawniczy ABC 1996.

9.

Jałoszyński K., Wiśniewski B., Wojtuszek T., Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, WSA Bielsko-Biała 2007.

10.

Jakubczak R., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona, Warszawa 2006.

11.

Janik C., Polska w UE a stosunki wyznaniowe, Toruń 2005.

12.

Jacobsen H. A., Haustrofer K., Lebel Und Werk, t. 2, Boppart AM Rhein 1979.

13.

Jemioło T., Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji i procesów społecznych. Zeszyt Problemowy WTO nr 3/25/2001.

14.

Jemioło T., Dawidczyk A., Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, AON Warszawa 2008.

15.

Kaczmarek J., Łepkowski W., Współczesne problemy światowego bezpieczeństwa, AON Warszawa 2005.

16.

Kaczmarek J., Skowroński A., NATO, Europa, Polska, Atla 2, Wrocław 2000.

17.

Kitler W., Obrona narodowa III RP, „Zeszyty Naukowe”, AON Warszawa 2002.

18.

Kitler W., Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, Bielsko-Biała, 2006.

19.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe. Zeszyt Problemowy nr 1 (61) 2010.

20.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Warszawa 1973.

21.

Kowalak T., Polityka społeczna, WSE Białystok 2002.

22.

Krukowski J., Nowy Konkordat a prawo w Polsce, Civitas Christiana, Warszawa 1994.

23.

Kukułka J., Problemy stosunków międzynarodowych, Warszawa 1978.

24.

Kuźniar R., Porządek międzynarodowy in transition, Stosunki międzynarodowe 2000.

25.

Kuźniar R., Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, [w:] Sprawy międzynarodowe nr 1, Warszawa 2000.

26.

Lach Z., Skrzyp J., Geopolityka i geostrategia, AON Warszawa 2007.

27.

Loranty K., Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, WSA Bielsko-Biała 2006.

28.

Loranty K., Bezpieczeństwo społeczne RP, AON Warszawa 2004.

29.

Łepkowski W., Podstawy strategii wojskowej, AON Warszawa 2006.

30.

Maj Cz., Wartości polityczne w stosunkach międzynarodowych, Lublin 1992.

31.

Mezglewski A., Misztal H., Prawo wyznaniowe. Warszawa 2008.

32.

Michajłow W., Problemy ekologiczne świata, Warszawa 1986.

33.

Michałowska G., Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997.

34.

Nałkowski W., Terytorium Polski historycznej jako indywidualność geograficzna, Warszawa 1911.

35.

Nałkowski W., Materiały do geografii ziem dawnej Polski, t. I. Warszawa 1914, t. II 1918.

36.

Otok S., Geografia polityczna, PWN Warszawa 2004.

37.

Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, PAN Wrocław-Warszawa - Kraków 1967.

38.

Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN Warszawa 1985.

39.

Pokryszyński W., Uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, W S Pol. Szczytno 2006.

40.

Pokruszyński W., Bezpieczeństwo narodowe u progu XXI wieku, Zeszyty Naukowe nr 1 (70) AON Warszawa 2008.

41.

Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe, WSGE Józefów 2009.

42.

Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, WSGE Józefów 2010.

43.

Pokruszyński W., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego, WSGE Józefów 2008.

44.

Pokruszyński W., Terlikowski T., Straszewski K., System bezpieczeństwa publicznego Polski, AON Warszawa 1996.

45.

Pikulski S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, Szczytno 2002.

46.

Pietrzak M., Polskie prawo wyznaniowe wobec UE, Toruń 2005.

47.

Ridderstrale J., Nordstrom, Fakty, biznes, Warszawa 2001.

48.

Rojtek R., Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania straży gminnych i miejskich, WSJZiA Warszawa 2007.

49.

Rokicki K., Bezpieczeństwo obszarów morskich na początku XXI wieku, AON Warszawa 2008.

50.

Składkowski S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa ekologiczne-go RP, Materiały z konferencji, Bielsko-Biała 2006.

51.

Stachowiak Z., Bezpieczeństwo ekonomiczne, [w:] Ekonomia obrony. Praca zbiorowa (red. ) W. Stankiewicz. AON Warszawa 1994.

52.

Stańczyk J., Kres zimnej wojny, Toruń 2004.

53.

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gribert D. R., (j. r. ), Kierowanie, Warszawa 1999.

54.

Tyrała P., Zarządzanie bezpieczeństwem, Kraków 2000.

55.

Tyrała P., Zarządzanie kryzysowe. Ryzyko –bezpieczeństwo – obronność, Toruń 2001.

56.

Weart R., Bez wojny. Dlaczego państwa demokratyczne nie walczą ze sobą, Warszawa 2001.

57.

Wiśniewski B., Zalewski S., Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym, WSA Bielsko-Biała 2006.

58.

Zacher L., Bezpieczeństwo ekologiczne – wymiary polityczne, między-narodowe i globalne, [w:] Międzynarodowe bezpieczeństwo ekologiczne, Lublin 1991.

59.

Zalewski S., Ewolucja polskich służb specjalnych 1990 – 2002, Warszawa 2002.

60.

Zalewski S., Bezpieczeństwo polityczne państwa, AP Siedlce 2010.

61.

Zięba R., Leksykon pokoju, Warszawa 1987.

62.

Zięba R., Pojecie bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 1981.

63.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1997.

64.

Encyklopedia, Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa 2003.

65.

Słownik języka polskiego, tom III. Warszawa 1981.

66.

Ustawa z 9. 06. 2006 r. o CBA (Dz. U. nr 104 poz. 708.

67.

Ustawa z 31. 01. 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. nr 3, poz. 6).

68.

Ustawa z 24. 1991 r. o PSP (Dz. nr 88 z 1992 r. ).

69. 05. 2002 r. ABW i AW. Art. 1.

70.

System Ratowniczo-Gaśniczy „, Ratownictwo’’ nr 1, 1994 r.

71.

Dz. z 2002 r., nr 147, poz. 1229.

72. z 2001 r., nr 142, poz. 1592.

73. z 1990 r., nr 30, poz. 179, z późn. zm.

74. z 1997 r., nr 123, poz. 779, z późn.

75.

Ustawa z 18. 11. 2005 r., o Straży Granicznej (Dz. nr 234, poz. 1997).

76.

Ustawa z 5. O6. 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. nr 142).

77.

Ustawa z 8. 03. 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. nr 142, poz. 1591).

78. 1998 r., o samorządzie województwa (Dz.

79. O4. 2002 r., o stanie klęski żywiołowej(Dz. nr 62, ).

80.

Ustawa z 22. O8. 1997 r., o ochronie osób i mienia (Dz. nr 145).

81.

Ustawa z 6. 04. 1990 r., o Policji (Dz. z 2007 r., nr 43, poz. 277).

82.

Ustawa z 29. 1997 r., o strażach gminnych (Dz. nr 123, poz. 779).

Bezpieczeństwo i odniesienia Fujitsu Ao 24lmam2

Bezpośredni link do pobrania Bezpieczeństwo i odniesienia Fujitsu Ao 24lmam2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Bezpieczeństwo i odniesienia Fujitsu Ao 24lmam2