Środki ostrożności dotyczące instalacji Fujitsu Mab3045sc

Przed instalacją Fujitsu Mab3045sc należy zachować następujące środki ostrożności:

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące instalacji Fujitsu Mab3045sc

Spis treści. > Pierwsze kroki > Instalacja > Środki ostrożności dotyczące instalacji

20 Środki ostrożności dotyczące instalacji zaworów, wymagania dotyczące instalacji zaworu

Zawór jest najczęściej stosowanym produktem mechanicznym w budownictwie. Obecnie na rynku najczęściej stosowane typy zaworów to zawory kulowe, zawory kulowe, zawory zasuwowe, zawory motylkowe i zawory regulacyjne. W procesie użytkowania metoda instalacji zaworu jest bardzo ważna, poniżej przedstawiono środki ostrożności dotyczące instalacji zaworu, mam nadzieję, że ci pomoże.

20 środków ostrożności przy montażu zaworów, wymagania dotyczące instalacji zaworów

1. Podczas montażu zaworu konieczne jest oczyszczenie wewnętrznej wnęki i powierzchni uszczelnienia, czy śruby łączące są równomiernie dokręcone, i sprawdzić, czy opakowanie jest szczelne.

2. Zawór jest zamknięty podczas instalacji.

3. Duże zasuwy i pneumatyczne zawory regulacyjne powinny być instalowane pionowo, aby uniknąć stronniczości z jednej strony ze względu na dużą masę rdzenia zaworu, co może spowodować wyciek.

4. Istnieje zestaw prawidłowych standardów procesu instalacji.

5. Zawór powinien być zainstalowany zgodnie z dopuszczalną pozycją roboczą, ale należy zwrócić uwagę na wygodę konserwacji i eksploatacji.

6. Instalacja zaworu odcinającego powinna sprawić, że kierunek przepływu medium jest zgodny ze strzałką oznaczoną na korpusie zaworu. W przypadku zaworów, które nie są często otwierane i zamykane, ale muszą ściśle upewnić się, że nie przeciekają w stanie zamkniętym, mogą być instalowane w odwrotnej kolejności, aby ściśle zamknąć za pomocą średniego ciśnienia..

7. Podczas dokręcania śruby kompresyjnej zawór powinien być lekko otwarty, aby uniknąć zgniecenia powierzchni uszczelniającej górnej części zaworu.

8. Zawór kriogeniczny należy otworzyć i zamknąć w miarę możliwości w stanie zimnym przed pozycjonowaniem, wymagając elastyczności i bez zakleszczenie.

9. Zawór cieczowy powinien być skonfigurowany w taki sposób, aby trzpień zaworu był pod kątem nachylenia 10° z poziomem, aby uniknąć przepływu cieczy wzdłuż trzpienia zaworu i poważniejszy, aby uniknąć wycieku.

10. Po tym, jak duża wieża separacji powietrza jest ledwo schłodzona, wstępnie dokręć kołnierz zaworu łączącego raz w stanie zimnym, aby zapobiec wyciekom w temperaturze pokojowej i niskiej temperaturze.

11. Zabrania się używania trzpienia zaworu jako rusztowania do wspinania się podczas instalacji.

12. Po wszystkich zaworów są na miejscu, powinny być otwierane i zamykane ponownie, i są one kwalifikowane, jeśli są elastyczne i nie zatrzymany.

13. Zawory powinny być zazwyczaj umieszczone przed instalacją rurociągu. Rurociągi powinny być naturalne, a pozycja nie powinna być trudna do ciągnięcia, aby uniknąć pozostawienia sprężyny wstępnej.

14. Zawory niemetalowe, niektóre są twarde i kruche, a niektóre mają niską wytrzymałość. Podczas pracy siła otwierania i zamykania nie powinna być zbyt duża, szczególnie nie silna. Należy również zwrócić uwagę, aby uniknąć uderzeń obiektów.

15. Podczas transportu i instalacji zaworu uważaj na uderzenia i zadrapania.

16. Podczas korzystania z nowego zaworu nie naciskaj zbyt szczelnie na opakowaniu, aby nie przeciekać, aby uniknąć zbyt dużego nacisku na trzpień zaworu, przyspieszając zużycie i wytężonego otwierania i zamykania.

17. Przed zainstalowaniem zaworu należy potwierdzić, że zawór spełnia wymagania projektowe i odpowiednie normy.

18. Przed zainstalowaniem zaworu należy wyczyścić wnętrze rurociągu, aby usunąć opiłki żelaza i inne zanieczyszczenia, aby zapobiec włożeniu uszczelniającym zawór z ciał obcych.

19. Zawór wysokotemperaturowy jest w normalnej temperaturze po zainstalowaniu. Po użyciu temperatura wzrasta, śruba jest podgrzewana, aby rozwinąć, a szczelina wzrasta, więc musi być ponownie dokręcona. Ten problem należy zwrócić uwagę, w przeciwnym razie jest to łatwe do wycieku.

20. Aby zainstalować zawór, potwierdź, czy kierunek przepływu medium, forma instalacji i położenie koła zamachowego spełniają wymagania.

Większość koparek jest wyposażona w łyżki ziemne, ale jeśli środowisko pracy wymaga kruszenia, koparka musi być wyposażona w młot. Przed zainstalowaniem wyłącznika należy mieć pewną wiedzę na temat wyłącznika. Instalacja wyłącznika spowoduje duże uszkodzenie układu hydraulicznego, pompa hydrauliczna jest łatwiejsza w zużyciu, a podczas obrotu wystąpi nieprawidłowy dźwięk. Po drugie, wpłynie to na żywotność koparki. W tym artykule wyjaśnimy, jak chronić koparkę po zainstalowaniu młota tylko w celach informacyjnych.

1. Jak konserwować koparkę?

1) Po zainstalowaniu młota olej hydrauliczny należy wymieniać raz na 1000 godzin. Można stosować zwykły olej hydrauliczny.

2) Zaleca się dodanie elementu filtrującego powrotnego oleju, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń nieprzefiltrowanych do układu hydraulicznego i uszkodzeniu pompy hydraulicznej podczas korzystania z młota.

2. Środki ostrożności przy instalacji wyłącznika

1) Aby zainstalować wyłącznik, konieczne jest zainstalowanie rury olejowej, zgniatania czujnika niskiego ciśnienia i przełącznika trybu kruszenia w zarezerwowanym rdzeniu zaworu. Ten przełącznik jest zazwyczaj instalowany pod przełącznikiem kluczykowym. Funkcja dodania tego przełącznika polega na tym, aby przepływ hydrauliczny był bardziej dopasowany do trybu kruszenia.

2) Jak dostosować tryb wyłącznika?

Niektóre koparki mają tylko tryby h i s. Po zainstalowaniu wyłącznika pracują w trybie S mode. Gdy wyłącznik działa, tryb S na ekranie wyświetlacza zawsze będzie, co jest normalnym zjawiskiem. Niektóre koparki mają tryby a, B, h i S. jeśli zainstalowany jest wyłącznik, bezpośrednio naciśnij przełącznik trybu, aby dostosować tryb B.

3. Typowe usterki wyłącznika

1) Prędkość młota jest zbyt niska

Sprawdź, czy zawór przelewowy wyłącznika działa normalnie. Sprawdź, czy ciśnienie głównego zaworu przelewowego jest normalne. Na wyłączniku znajduje się zawór modulujący częstotliwość, który może regulować częstotliwość. Zbyt duża częstotliwość wpłynie na uszczelnienie olejowe tłoka w wyłączniku.

2) Słaby młot

Sprawdź, czy azot z młota jest wystarczający. Sprawdź, czy ciśnienie opcjonalnego czujnika niskiego ciśnienia wynosi około 3, 5 MPa i 4, 5 V. Sprawdź, czy olej hydrauliczny jest wystarczający.

3) Wysoka temperatura oleju hydraulicznego podczas użytkowania

Duża praca przepustnicy nie poprawi siły uderzenia, ale także spowoduje nienormalny wzrost temperatury oleju hydraulicznego i duże uszkodzenie układu hydraulicznego. Uszczelka olejowa młota jest uszkodzona i nie jest wymieniana przez długi czas, co powoduje zablokowanie zaworu jednokierunkowego układu hydraulicznego.

Środki ostrożności dotyczące instalacji Fujitsu Mab3045sc

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące instalacji Fujitsu Mab3045sc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące instalacji Fujitsu Mab3045sc